Corona is voorbij (en was gewoon ‘de griep’)

‘Corona’ kan ook de klassieke griep zijn

Bij een vaccinatiegraad van slechts 32 procent, overleden in 2 jaar tijd 12 mensen op Urk (20 duizend inwoners) aan ‘corona’, al kon dat ook gewoon ‘de griep’ zijn, of dat ze positief getest overleden aan onderliggende (ouderdoms)kwalen. Dat blijkt uit de data die dit ingepolderde eiland via Urkerland verstrekt over 2020-2021. Die overlijdens waren allen in de categorie 60-80 (3 op 88 overlijdens ), 80-89 (6 op 76 overlijdens) en 90+ (3 op 43 overlijdens).

Dus zes op de 20 duizend inwoners in een jaar tijd, terwijl 70 procent geen prik nam. Dat is nogal wat anders dan de pokken, waar 30 procent in alle leeftijdscategorieen het loodje legde na infectie.

Van die overleden mensen is onbekend of ze al geinjecteerd waren. Maar de kans is groot dat enkelen een injectie hadden gekregen. Gezagsgetrouwe bejaarden die nog in de overheid of zelfs het NOS Journaal geloven, die zullen eerder de dwindende adviezen van zulke instanties ter harte nemen.

Dagblad Trouw wil nog een ‘spin’ geven aan de data van hoge oversterfte in Nederland: alsof zou het trage injecteren oorzaak zijn van een ‘oversterfte’. Zoals bij al die leugenachtige honden van ‘de journalistiek’ is die bewering tegengesteld aan de realiteit.

UK

Een waarschijnlijker oorzaak van hoge oversterfte zijn de nevenwerkingen van de injecties: hartspierontsteking, trombose enz…

Het geval ‘Urk” toont ons dat die bewering van de leugenaars en oplichters/’journalisten’ van Dagblad Trouw ver bezijden de waarheid moet zijn

Dus bij een injectiegraad van 32 procent, zouden slechts 12 overlijdens van de in totaal 255 overlijdens toe zijn te schrijven aan ‘corona’, de Chinese griep. Daarvan vallen alle 12 overlijdens in de categorie ”mensen die al aan de rand van het graf stonden’, 80 plussers met een enkele kwakkelaar van onder de 80.

Conclusie; ‘corona’ was een nieuwe (Chinese) variant op de ouderwetse griep, waarvan jaarlijks nieuwe varianten opdoken uit alle werelddelen. We zijn gigantisch beetgenomen, met medewerking van ‘de journalistiek’. De journalistiek (en politiek) maakte mensen (geestes)ziek.

6 Replies to “Corona is voorbij (en was gewoon ‘de griep’)”

  1. Het doet me denken aan de valse statistieken, leugenachtige verhalen en groots opgezette verdienmodellen die altijd worden opgezet door linkse mensen. Daar kun je ze trouwens ook aan herkennen.

    Aan het ‘onwaarheids-virus’ zijn zo’n 15.000.000 Duitsers overleden (ik noem alleen de van te voren aangewezen slachtoffers, niet de vele tientallen miljoenen ‘collatoral damage’) , en zij leven nu nog steeds onder deze ‘waanzin’ van dit ‘virus’. https://www.theoccidentalobserver.net/2022/01/10/the-holocaust-of-six-million-jews-in-world-war-i/

    De Globalisten weten dat je leugens via scholing/media moet blijven herhalen, dus ik denk niet dat we ooit van deze leugendrek afkomen. Tenzij we begin jaren ’30 (2030) oprukken naar ‘Berlijn’ en daar alle jongens- en dierenbordelen met geweld gaan sluiten, maar daar zullen ‘dierenliefhebbers’ en ‘kindervrienden’ wel niet van gediend zijn. Maar als alles goed wordt voorbereidt kunnen we in, misschien nu een groter deel van Europa, 15 jaar lang leven in vrijheid, gelijkheid en broederschap, voordat de 13th-Tribers China als nieuw gevonden Golem/Babylon op ons afsturen om ons te ‘bevrijden’ van onze anti-globalistische ideeën.

  2. Zo waar!
    Beelden, slechts gedeeltelijk getrouw, uit o.a. Bergamo werden gebrand op de netvliesjes van schaapachtig Nederland en bleken onuitwisbaar. Tot op de dag van vandaag is de meerderheid van de kudde in de veronderstelling dat ons iets heel bijzonders is overkomen.
    En dat is waar natuurlijk! Maar het was niet het virusje dat zo bijzonder was; het was het misdadige regime dat de kop opstak. De overheid is een monster geworden en gebleken. Een monster dat honderduizenden QALY’s (quality adjusted life years) heeft opgegeten om de eigen positie veilig te stellen. Honderduizenden kwalitatief hoge levensjaren zijn door het putje gestroomd. Een bloody shame!!!! Nooit meer een lockdown. Nooit meer een bekpemper. Nooit meer een QR. Nooit meer degelijke tiraniek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *