Polder Pot (Kajsa) legerleider Groene Khmer-kabinet (Rutte 4)

Ollongren, ‘Polder Pot’ nu legeraanvoerder Groene Khmer-kabinet

Het 20-koppig monster dat Nederland de afgrond in mag duwen, onder dictaat van Klaus Schwab (The Great Reset) is bekend gemaakt, het Groene Khmer-kabinet van Schwab zijn ‘Dear Sigrid’ gedomineerd door de grachtengordel-bolsjewieken van D66, aangevuld met wat pathologische leugenaars van de CommunistenUnie (CU) en het Communistisch Dictatoriaal Agentschap (CDA). De Vereniging voor Dictators (VVD) lijkt veel minder mee te spelen.

Sigrid Reset Kaag (D666, haar ministerie is de hoofdsponsor van Milieudefensie en JMA)

Rutte 4, de Groene Khmer in overdrive
De vrouw die referenda afschafte, die censuurwetgeving bepleit en het muilkorven van vrije pers is nu tot legeraanvoerder gepromoot: Polder Pot, oftewel Kajsa Ollongren, onze eigen versie van die andere liefhebber van vrije meningsuiting uit Cambodja, Pol Pot.

Die wist wel hoe hij met ‘desinformatie’ om moest gaan, en lijkt voor D66 een inspirerend voorbeeld te zijn. (Kijk ‘The Killing Fields’) Uiteraard is Klaus Schwab zijn ‘Dear Sigrid’ terug. Die mag voor het World Economic Forum Nederlands belastinggeld over de balk gooien op ‘Financien.’

Voor de ‘Blended Finance’-constructie van privaat gewin multinationals op publieke kosten, bonnetjes zoek, die ‘duurzame ontwikkeling’ vraagt.

2030 is ons eigen 1984, dan is George Orwell in de Polder gerealiseerd, de totalitaire surveillancestaat waarin ‘CO2’ (gebakken lucht) als ‘fiat currency’ is ingebed in de economie als waardepapier: dat de overheid je in klimaat-lockdown kan zetten omdat Rob Jetten vindt dat je teveel vlees hebt gegeten.

Klimaat Socialistische Partij Nederland, fusie van VVD, CU, CDA, Groen Links, PvdA en D66: 2030 is ons 1984

Dan ben je over je CO2-budget heen, en dit Groene Khmer-kabinet gaat de planeet redden. Waarin een kikkerland met 0,3% van de mondiale CO2-productie (minder dan 0,2 Gton, China 14 Gton) groot kan zijn. Natuurlijk was ‘corona’ maar een tussenfase om ons te doen wennen aan een totalitair handelend regime, dat zelfs je huis in mag vallen om je van gas los te rukken:

 • CO2 is het hoofdproject van ‘De Transitie’, de bolsjewistische wereldrevolutie met groene vermomming: of het nu miljardairs van World Economic Forum zijn, of het zijn Lenin, Stalin, Mao en Pol Pot met De Partij die de nationale huishoudens controleren. Zoals Victor Orban al stelde ‘een neo-liberaal is een communist met diploma’.

Al vijf jaar geleden startten we daarom Interessante Tijden: omdat we de overgang zagen komen naar een totalitair communistisch regime, uit naam van ‘het klimaat’: Corona was slechts de kroon op de afschaffing van democratie, de verbouwing tot een totalitaire oligarchie en nationale gewenning aan onrechtmatigheid.

Wel, met Rutte 4 hebben we de Groene Khmer in overdrive.

Premier Sigrid Reset Kaag,

‘Nationale Klimaatweek’
Ondergesneeuwd door paniek over de griep, hield hun overheid in oktober al de eerste ‘Nationale Klimaatweek’. Dat is heel grappig, want in mijn satirische productie ‘2030, George Orwell in de Polder’ had ik ‘de Klimaatweek’ verzonnen, als parodie op George Orwell’s ‘haatweek’.

De Klimaatweek is de nationale zelfhaatweek, waarin je jezelf mag leren zien als CO2-uitstotende planeetverpester die door hun totalitaire overheid en haar milieuclubs betutteld moet worden: staat er alweer vlees op de tafel? Koop een met GMO-soja in elkaar geflanste vleesvervanger van Unilever, bedacht bij de World Economic Forum ‘Food Hub’ bij Wageningen UR.

Bij eerlijke voorlichting over de kosten, wil niemand de duizenden miljarden euro’s betalen voor beleid rond gebakken lucht (CO2) Dus is er vooral veel propaganda nodig: dat is De Klimaatweek.

Product van ‘Nationale Klimaatweek’/Nationale Zelfhaatweek

Verklikkers op wijkniveau voor Groene Khmer
Particuliere klimaatactivisten in een gemeente kunnen zich laten promoten tot ‘Klimaatburgemeester.’  Die fungeren vervolgens als de CO2-variant op de wijkagent, verklikkers voor de Groene Khmer en verspreiders van het Groene Boekje.

Er zijn er al 140 van door het hele land, maar nog niet in Friesland. In Lochem werd dat Ed Feijen, iemand die beweert dat hij een ‘schoon klimaat’ kan bewerkstelliggen: een logische absurditeit. Hoe kun je het gemiddelde weer over 30 jaar (klimaat) nu ‘schoon’ maken.

Mark Rutte van de Vereniging voor Dictators (VVD) maakt voor Klaus Schwab alvast indruk op CNN

Feijen bedoelt vooral dat hij Heel Erg Deugt, zoals de ‘Berkelbode’ hem citeert op 21 oktober 2021:

“Een schoon klimaat begint met een schoon geweten. Eerst zelf aan de bak, dan naar een ander kijken. Daarom woon ik in een volledig geïsoleerd huis. Ik heb zonnepanelen op het dak, een warmtepomp, WTW ventilatie, een wadi voor regenwaterafvoer, in de tuin vooral inheemse planten (bespaart water).

Ook heb ik mijn twee dieselauto’s ingeruild voor één hybride, ben ik vegetariër en heb ik een flyer ontwikkeld om anderen mensen in Lochem te inspireren ook mee te doen.”

Private gunstelingen van activistische ambtenarij die voor overheid spelen

Het Ministerie van Waarheid (Rijksoverheid.nl) definieert de taken van zo’n verklikker voor de Groene Khmer als volgt, op haar staatspropaganda-webzijde iedereendoetwat.nl:

Klimaatburgemeesters zetten zich in voor een beter klimaat. Het zijn voorbeelden in hun gemeente en inspireren anderen om óók het klimaat te gaan helpen.

Wat is ‘een beter klimaat’? Dat het kouder wordt en minder zonnig?

‘Blended Finance’; risks for the public, profit for multinationals. Hier zijn ze op uit

Public Private Partnerships
Qua bestuursrechtelijke status is zo’n ‘klimaatburgemeester’ even vaag gedefinieerd als een ‘energiecommissaris.’ Maar die vervaging van publiek/privaat is ook het bestuursmodel waarop de 2030 Agenda drijft: dat noemen ze public private partnerships, people planet profit.

Een ander eufemisme voor ‘private macht op publieke kosten’ is ‘Blended Finance’: een zak miljardensubsidies, zodat particulieren over de brug komen. Maar ook: een economie die drijft op staatsdwang en afpersing, je moet als bedrijf verplicht je hele kantoor Al Gore-proof verbouwen, en daar een groene hypotheek ter financiering voor nemen. Omdat de Rabobank handelt in Groene Obligaties (Green Bonds)

Wiebe Draijer van de Rabobank zit met Bas Ruter (Groen Links) in de mondiale Blended Finance Taskforce, die de duizenden miljarden benodigde CO2-euro’s per jaar moet losweken voor ‘duurzame ontwikkeling’.

Daarom verbaast het mij ook niet dat ze Henk Staghouwer van de Communisten Unie tot LNV-minister maakten, opvolger van publieke vrouw van multinationals; Carola Schouten.

Staghouwer installeerde de Waddenoligarchie, waarover ik 3 jaar lang (tevergeefs totaan de Raad van State) een Wob-procedure voerde.

Bas Ruter met Wiebe Draijer de Blended Finance Bitch van Rothschild Inc.

Het Groene Spaghettimonster
Staghouwer is de Groninger gedeputeerde, die met Waddenfonds-miljoenen strooide naar milieuclubs, die zich vervolgens gedragen alsof ze de overheid zijn. Die gesubsidieerde milieu-actiegroepen zitten dan in allerlei ‘Coalities’ als de Coalitie Wadden Natuurlijk als vorm van met ambtenarij en bedrijfsleven verweven netwerkmacht.

Het groene spaghettimonster.

Of neem het door het Ministerie van Milieu/EZ gefinancierde ‘Programma Rijke Waddenzee’, een hybride van ambtenarij en fondsenwervende marketingbedrijven als Waddenvereniging. Dat programma betekent ‘visserij, boeren en alle traditionele econonmische dragers kapot maken’…

Staghouwer zette zulke particuliere milieuclubs als grootgrond-bezitter Natuurmonumenten en campagneclub Vogelbescherming in de bestuurslijn, samen met de voorzitter van het Regiecollege Bas Eenhoorn (VVD) en hoofdingenieur van Rijkswaterstaat Sieben Poel.

De Blended Finance Taskforce

Die clubs werden met Wageningen UR en NIOZ (de makers van ‘wetenschappelijke’ rechtvaardiging van voorgenomen beleid) in status opgewaardeerd tot ‘beheerder’, terwijl bewoners, boeren vissers als ‘gebruiker’ werden gedegradeerd: dus als object voor hun ‘beheer’/bemoeienis.

Dat is het bestuursmodel van de 2030 Agenda in notedop: je ziet niet meer wie verantwoordelijk is voor welke beleidsbeslissing en staat als gedupeerde burger met stomheid geslagen.

In die PPP-constructie past ook het idee, dat een particuliere gunsteling van ambtenarij zich mag gedragen als overheid, gesubsidieerd door die overheid. Op landelijk niveau werkt dat ook zo, via de speciaal daartoe opgerichte Stichting SDG Nederland van het Ministerie van BuZA, gefinancierd door Sigrid Kaag haar departement.

Zo werkte ook dat SER Energieakkoord en de Klimaattafels: Greenpeace, Milieudefensie, Shell en Eneco aan de overlegtafel, burgers als financiers van hun plannen op het menu.

Wopke, het UBO-trekpopke

Zeg je Nee, dan krijg je er twee
Stem je in Nederland ‘nee’ tegen Eurofederalisering, dan krijg je dubbel Ja. Waag je nogmaals ‘nee’ te stemmen, dan schaffen ze gewoon het referendum af. Hoe de Kiesraad onder leiding van bankraad en Kadaster-baas Wim Kuijken D66 als verpletterende winnaar uit de stembus liet rollen, het is even wonderlijk als de uitverkiezing van Joe Biden.

Die dementerende drammer voor vaccinatieplicht scoorde vorig jaar meer stemmen dan de charismatische Obama of welke Democraat-kandidaat ooit.

Of Wopke het UBO-trekpopke ook wil meedoen met de Great Reset van de corporatisten van het WEF (publiek-private ‘samenwerking’ = privaat gewin op publieke kosten)

Hoe dat mogelijk was, het is even verbazingwekkend als het zonder noemenswaardige campagne zegevierende D66 van Schwab zijn Dear Sigrid: hoe kunnen die Grachtengordelbolsjewieken nu plots aan 24 zetels komen, zodat Klaus Schwab zijn Sigrid Reset Kaag als vice-premier op het pluche kan plaatsnemen?

Tenzij er stembusfraude is gepleegd?

Boerenprotest Achterhoek

Ook de plaag van boeren, het jongetje Rob Jetten, lid van David Rockefeller zijn ‘Trilateral Commission’ (WUR-technocraat Louise Fresco is ook lid) is plots terug, die doet de portefeuille ‘klimaat en energie’: van gas los rukken met geweld (Binnentredingsrecht Klimaattafels), een dwanghypotheek om een dysfunctionele warmtepomp te laten installeren, en een groen spionagekastje in de auto (kilometerheffing).

Inderdaad….

Dit alles ten gunste van de Rabobank haar handel in ‘Green Bonds’ en de industrialisatie van de groene ruimte met zonnefarms en windmolens. Geen wonder dat Polder Pot dus tot bazin is gemaakt van het leger van het Groene Khmer-kabinet.

Een Liefdesbrief aan Dear Sigrid van World Economic Forum

‘Zie nesseserrie priekausions’
Zoals ‘Dear Sigrid’ haar maatje Klaus Schwab al stelde, zou tegen de Great Reset van zijn WEF een toenemend boze bevolking oprijzen. Dus zouden regeringen ‘zie nessesserrie priecausions‘ (als James Bond Boef uitgesproken) moeten nemen.

Polder Pot zal met haar Groene Khmer niet schromen het leger tegen de eigen bevolking in te zetten. Zoals ze in Bilthoven bij het RIVM al tegen de boeren deden. Want de boerenstand staat op het menu van de Minister van ‘Natuur en Stikstof’, oftewel Boerengrondroof.

Ze hebben land nodig voor zonnefarms, braaklegging (natuurontwikkeling) en woningbouw, omdat ze namens het Global Compact (‘Akkoord’ van Marrakech met Rutte’s ‘inlegvelletje) ook nog een miljoen kansenparels uit het zuiden importeren.

We zagen bij Zwolle al de eerste gepantserde overvalwagens staan. Een regering die bij wijze van wereldbeeld haar burgers ziet als planeetverpestende virusverspreiders, oftewel het wereldbeeld van satan, die zal ook onmenselijk optreden.

RIVM, bewaakt door het leger tegen boeren

Minister voor Rechtsbescherming/2G-dictatuur
Voor die observatie hoef je niet gestudeerd te hebben. Maar dat hoef je tegenwoordig ook niet meer om minister te worden. Dus we bevinden ons in goed gezelschap. Oh ja, een demissionair kabinet dat onrechtmatig handelen tot sport heeft verheven, dat onrechtmatig de Avondklok instelde, dat installeert een ‘Minister voor Rechtsbescherming’.

We weten hier al dat je ‘Ministerie van Veiligheid’ Orwelliaans moet lezen als Minister voor Staatsterreur. Dit is dan het Ministerie voor ontmanteling van de rechtstaat, die 2G installeert, een ‘samenleving’ die je topdown in twee splitst tussen ‘haves’/staatsgunstelingen en havenots.

De Raad voor de Rechtspraak bracht november al een negatief advies uit over 2G, de medische apartheidstaat waar je alleen met QR nog meedoet aan het sociale leven.

Tot ontsteltenis van Pieter Omtzigt, kregen Kamerleden dat advies net voor het kerstreces toegestuurd. En het negatieve advies, dat zal dit Groene Khmer-kabinet simpelweg met het machtswoord negeren. Omdat zij The Great Reset uitvoeren.

Afgelopen jaar uitgekomen met ‘duivels alcoholpercentage’

Met medewerken van de schandknaap van satan, Gert-Jan Segers en zijn CommunistenUnie. Iemand gaf mij een rekensom: hoeveel is 2021 +2022 +2023? 6066. Daar drinken we met D66 een Duvel 6,66% op!

Het zijn Interessante Tijden!

12 Replies to “Polder Pot (Kajsa) legerleider Groene Khmer-kabinet (Rutte 4)”

 1. tot voor kort was ik trots om Nederlander te mogen zijn, helaas nu niet meer. mijn hart huilt als ik zie wat er met ons land en volk gebeurt. Zijn we dom, blind, achterlijk of zwak? ik weet het niet. wat ik weet is dat ik me doodschaam voor de “mensen” die ons land besturen/verkrachten. Ik heb ze nooit gekozen en begrijp niet dat het Nederlandse volk deze “regering” met leugenaars en volksverraders nog accepteert. Zijn we werkelijk met zijn allen van plan om ons land ten onder te laten gaan?

 2. De hele CO2-zwendel is het grootste en duurste bedrog uit de geschiedenis der mensheid. Een toename van koolstofdioxide in de atmosfeer is in werkelijkheid louter gunstig! Burn baby burn.

 3. Ik pleit al sinds “Herman Wijffels” voor een nationale Klipo (klimaatpolitie). Die zou dan m.i. allereerst de footprint van het klimateuze bestuur en hun prominente claque moeten monitoren en op gezette tijden publiceren.

 4. “Een schoon klimaat” Oh mijn hemel wat een onzin zoals je al aangeeft. Bij “een schoon milieu” kan ik me nog iets voorstellen en de industrie nodig om 200 a 300 kg batterijen voor elektrische auto’s dragen daar niet aan bij, evenals wiebelstroom producerende zonnepanelen.

  Meneer de klimaatburgemeester woont in een buurt met wadi’s, ja ik ook, alsof dat mijn eigen prestatie is. Zijn tuin heeft hij niet vol steen gelegd. Idem hier maar daar heb ik geen overheid voor nodig.

  Wat beweegt iemand om klimaatburgemeester te worden? Is dat de wil om iets goeds te doen? Of een combinatie van hemeltergende domheid met narcistische zelfbevlekking? Ik vrees bij al die klimaat gerelateerde zaken het laatste.

  De zaak van het ‘beheer’ van de wadden is ook een goed voorbeeld waarom deze onzin helaas niet bij geklets en symbool politiek blijft.

  Dat Kasia Olegren het leger op ons af gaat sturen lijkt me wat overdreven, maar dan bereikt mij dit nieuws:
  https://nos.nl/artikel/2412538-vn-gezant-blijft-bij-kritiek-op-nederlandse-politie-is-oprecht-bang-voor-geweldescalatie
  Het gebeurd even iets te vaak dat mensen die roepen dat de Nederlandse regering tiranniek is binnen een paar maanden gelijk krijgen. Dit komt overigens via de NOS. Die doet het samen met de NTR nog redelijk goed naar mijn mening.

  Er zijn veel meer mensen on tevreden over de huidige regering:
  https://www.youtube.com/watch?v=T4aTBlo7h80

  Niet heel gek wanneer we over de invoering van de euro niets te zeggen hebben, tegen een Europese grondwet stemmen en toch defacto vanuit Brussel geregeerd worden en iedereen dwars gezeten wordt met allerhande gecreëerde crises die om ‘maatregelen’ vragen; De kredietcrisis (overheid grijpt niet in bij grote financiële bedrijven), eurocrisis (een niet houdbare munt moet gered worden), stikstofcrisis (louter een probleem wanneer alleen ametierige natuur in Nederland wil) en de klimaatcrisis (tot zo ver alleen bestaand in modellen). Daarnaast is het vinden van een stabiel inkomen en een dak boven je hoofd (toch een eerste levensbehoefte) steeds moeilijker. Tel daarbij op dat de lasten meer en meer bij burgers terecht komen en steeds minder bij bedrijven. En ow ja, wil u als individu ook even solidair zijn met gansch den aardkloot?
  Dan ben je als regering ook wel op ramkoers met je bevolking.

  Ik zie dit overigens wel als een uitvloeisel van Haagse politiek. Als ze daar wat anders roepen dan hadden we ook geen klimaatburgemeesters en dat soort onzin. Vooral CDA en VVD neem ik dat kwalijk. Van D66 weet je dat ze zo langzamerhand zo gek als een deur zijn. Van het CDA en VVD verwachten de meeste kiezers dat niet. Als die zouden staan voor wat ze zeggen in hun verkiezingscampagnes dan hadden we dit beleid niet. Dat de VVD en CDA dezelfde weg als de PvdA mag gaan die haar achterban ook verraden heeft. Op naar de nul zetels!

  1. Het grootste kwaad wordt bedreven door mensen met ‘schoon geweten’…Het christelijke concept ‘zonde’ is daarom zo gek nog niet. Eigenlijk deugt niemand ergens voor, ik ook niet.

   Zo je ‘de wereld’ wilt verbeteren, hou het dan bescheiden bij je eigen directe relaties, vrienden, familie en je eigen huis en tuin. Wie ‘de wereld’ wil verbeteren wil slechts andere mensen laten buigen voor zichzelf

   Aan de andere kant: het apocalyptische denken en geloof in ‘de nieuwe wereld na het oordeel’ waaraan het communisme schatplichtig is, dat komt ook uit het christendom, tenminste: dat schreef John Gray in ‘Black Mass’, al die ‘transitie’/revolutiedenkers beroepen zich op de onheilige drie-eenheid van Vrijheid, gelijkheid, broederschap (of de dood) waarvan het ‘eigen gelijk’ dan overblijft dat over lijken gaat

   1. Ik ben het met je eerste twee punten eens!

    Dat boek van John Gray ken ik eigenlijk niet. Ik lees dat hij Nazisme en Communisme met bepaalde middeleeuwse gedachten stromingen associeert. Maar een eindtijd en mogelijke Apocalyps kennen we ook bij de Vikingen en Azteken en die zijn toch echt niet door het Christendom beïnvloed. Voor zo ver ik weet kent het communisme ook geen eindtijd, wel een beginstrijd maar die moet zo snel mogelijk beginnen bij voorkeur door je eigen handelen. Dat is in elk geval hoe communisten het zien. Dat is ook een grote tegenstelling met het Christendom.

    Nazisme en Communisme zijn zwaar anti-christelijk qua ideeën. Communisten zien religie ook iets dat ze te vuur en te zwaard moeten bestrijden. Dat weet Peter Hitchens overtuigend te brengen in ‘The rage against God’. (Hij is inderdaad familie van de bekende atheïst Christopher Hitchens, zijn broer om precies te zijn maar ze lijken totaal niet op elkaar)

    1. Ik ben een egoïst.
     Ik wil gewoon dat ik bij elke ontmoeting
     een big smile bij de mensen zie.
     En dat lukt aardig. Zij blij, ik blij.
     Ik weet wat er allemaal speelt , laat mij maar positief blijven denken.

 5. Er zijn inderdaad nogal wat stemmen van het Forum richting D’66 ‘gewaaid’….niemand die daar op zit? Vroeger werden er in de verpleeg- en zorgtehuizen al machtigingen geoogst door vooral GroenLinksers ( maar ook PvdA’ers) die daar werkzaam waren. Tegenwoordig pleegt men stemfraude op modernere wijze waarbij vooral veel van globalisten elders wordt geleerd via al hun internationale contacten. Ze weten precies hoe ze van een minderheid een meerderheid kunnen tellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *