Rijkswaterstaat rooit 38 bosplantsoenen snelweg: (geestes)’ziekte’

Kaalkap bosplantsoenen langs snelwegen met opgestapeld hout

Overal langs de snelwegen zie je hoe Rijkswaterstaat loofbos kaalkapt langs de snelwegen, van de A6 bij Emmeloord en bij Urk tot de A27 bij Utrecht. De motivatie ‘essentakziekte’ die Rijkswaterstaat opgeeft kan niet de juiste zijn, omdat ook beuken, esdoorns en eiken gekapt worden.

Miljarden euro’s houtige biomassasubsidies (SDE+) van het Ministerie van Klimaat (Ernst Paul Nas en Sandor Gaastra) zijn een aannemelijker verklaring. Zo er van ‘ziekte’ sprake is, moet dit een geestesziekte zijn bij beleidsmakers en overheden die ‘klimaatpsychose’ heet. Zo stoken ook de ‘aardgasvrije’ scholen tegenwoordig op hout, terwijl de CO2-emissie van hout gelijk is aan die van bruinkool.

Dit betreft bij slechts een minderheid van de gekapte bosplantsoenen de hoofdreden

‘Essentaksterfte’
Volgens de provinciale staatsomroep RTV Utrecht zou ziekte de aanleiding zijn, en zou binnen drie jaar overal herplant plaatsvinden.

Daarnaast wordt flink gesnoeid in de 38 bosplantsoenen langs de snelwegen: volgens Rijkswaterstaat wordt hier 20 tot 90 procent van de bomen weggehaald. Hoeveel het er exact zijn, hangt af van hoe slecht de bomen eraan toe zijn.

De bomen die verdwijnen zijn volgens Rijkswaterstaat in dusdanig slechte conditie dat ze een gevaar kunnen vormen voor de verkeersveiligheid. Het gaat vooral (…) om essen die door de schimmel ‘Hymenoscyphus fraxineus’ zijn aangetast, waardoor takken afsterven. Dat dode hout kan vervolgens afbreken. Ook kan zelfs een hele boom omvallen.

De herplant bij het in 2019 bij Emmeloord gerooide bosplantsoen betreft een strook met drie rijtjes jonge boompjes, terwijl hier een dicht loofbos stond met ondergroei en ecologische functie.

Wanneer ‘ziekte’ dus een halve waarheid is als reden voor massale kaalkap van bosplantsoenen, lijken economische argumenten aannemelijker.

De biomassakaart van de AIVH

Flankerend beleid
Wat sinds 2013 veranderde is de massale opkomst van biomassacentrales door de SDE+-regeling uit het SER Energieakkoord voor ‘duurzame groei’ (2013). De helft van de 73 miljard euro SDE+subsidies, gaat naar de stook van ‘biomassa’. Daardoor zie je aan de biomassakaart van de Algemene Vereniging Inlands Hout (AIVH) dat Nederland- dankzij de riante subsidieregeling- biomassaland nummer 1 is geworden van Noordwest Europa.

Vraag schept aanbod. Naaldbos is vanwege hun hoge harsgehalte minder gewild bij de biomassacentrales. Dus valt het oog vanzelf op loofbosplantsoenen. Bovendien is er een extra stimulans voor kaalkap met herplant. Tegenwoordig heet herplant na kaalkap ‘CO2-compensatie’, en dat is tegelijk het nieuwe verdienmodel dat Shell met Staatsbosbeheer uitvent om aan de pomp.

Dat je ‘CO2-neutraal’ kan rijden omdat Staatsbosbeheer na kaalkap nieuwe boompjes plant.

Nu nog vrije keuze straks verplicht bijbetalen voor het ‘natuurlijk kapitaal’ van Staatsbosbeheer

Eigenaren van biomassacentrales als Eneco (Lage Weide) zeggen te stoken op ‘resthout dat vrijkomt bij onderhoud.’ Maar bij de thermische capaciteit en brandstofbehoefte die Eneco heeft bij Lageweide, zouden ze in 10 jaar tijd meer dan tienduizend hectare bos nodig hebben. (bij een groei op onze breedtegraad van 100 ton per hectare)

Gezien de stimulans vanuit het Ministerie van ‘Klimaat’ om 33 euro per MWh warmte uit biomassa te subsidieren, kun je per miljard euro SDE+subsidie een oppervlakte bos verbranden in de ordegrootte van duizenden tot tienduizenden hectares.

Klimaat-‘akkoord’ heeft vermalen bomen als brandstof op de voorgrond. Dat betekent dat bovenop het ‘Energieakkoord’ nog meer subsidie beschikbaar komt voor de stook van bos(plantsoenen. Vraag schept aanbod

Daar bovenop is de operatie met ‘aardgasvrije scholen’ gestart, die dan vervangen worden door houtstokende ketels. De Rijksoverheid beweerde hier valselijk dat dit voor de CO2-uitstoot zou zijn. Echter: de stook van hout heeft een even grote CO2-last als van bruinkool.

Staatsbosbeheer kapt er al even lustig op los.

Omdat de Rijksoverheid vrijwel altijd liegt als het gaat om milieu, natuur en klimaat, is het ook aannemelijk dat Rijkswaterstaat het met de waarheid wat minder nauw neemt.

Eneco

‘Veiligheid’ levert bomen op
Tegelijk voert de ANWB sinds drie jaar geleden campagne om alle bomen langs B-wegen te kappen. Voor de ‘veiligheid’ moeten dan boslanen sneuvelen. Hoewel op die campagne niet het stempel staat ‘dit doen wij voor de SDE+subsidies’ werkt hun campagne wel als zogenaamd ‘flankerend beleid’. De opbrengst van die campagne is extra snoeihout.

Het stempel ‘wij kappen bos voor subsidie’ hoeft dus niet op een maatregel te staan. Door flankerend beleid en vraag uit de door Het Ministerie van ‘klimaat’ geschapen ‘markt’ van bomencrematoria is een stimulans ontstaan om bos te kappen dat anders bleef staan en een ecologische functie behield.

Er blijven steeds minder bomen langs de weg staan voor ‘de veiligheid’/houtopbrengst

Ook is een stimulans ontstaan voor ‘flankerend beleid’, waarmee overheidsinstanties en ook gemeentes hun begrotingsgaatjes kunnen vullen. Die gemeentes krijgen van het Rijk steeds meer taken op het bord, tot de huisvesting van massale immigratie. Daarmee stijgen de kosten.

Zo concluderen we dat ‘klimaatbeleid’ de grootste aanslag is op resterende natuurwaarden in Nederland, en dat de milieubeweging de grootste bedreiging is voor het Nederlandse landschap. Zelden of nooit wordt boskap vanwege natuurwaarden verboden (zie ook het Sterrebos vanwege de bosuilen), hooguit wordt het tijdelijk stilgelegd. Dat komt doordat natuurwaarden niet of nauwelijks beschermd zijn, wanneer belanghebbende overheden in het spel zijn die van de kap profiteren.

Dus je kapt bos en stookt dat tegen miljardensubsidies in staatsgefinancierde bomencrematoria, zodat je in de verre toekomst de natuur zegt te redden van catastrofale klimaatopwarming. Wie dat bedenkt, moet wel lijden aan een ernstige vorm van geestesziekte. De mensen die deze ziekte hebben zijn Sandor Gaastra en Ernst Paul Nas, topambtenaren bij het Ministerie van Klimaat.

8 Replies to “Rijkswaterstaat rooit 38 bosplantsoenen snelweg: (geestes)’ziekte’”

 1. Het is bij de beesten af!! Ik had al wel vernomen dat hele staten in de VS worden kaalgekapt, en had al wel wat bedenkingen als ik weer allerlei stapels boomstammen zag hier ter lande. Het is me nu glashelder allemaal. Wát een stelletje criminelen in de “regering”. Hoe komen we er vanaf?

 2. Bomen langs de wegen kappen vanwege ‘verkeersveiligheid’, weer een mooie inderdaad. Het misdaadsyndicaat in actie. Je zult ervoor werken…
  Shell’s slogan ‘Go Well’ heeft een dubbele bodem: je kunt het ook lezen als ‘weg (olie/ gas)bron’. Dat viel me op toen ik laatst tankte. Ik vertelde het de jongen achter de balie en die zei “goh ja, zo heb ik er nog nooit naar gekeken.” 🙂

  1. Inderdaad, ‘Go Well’. Zo had ik het ook nog niet gezien.

   Maar dat van die bomen kappen is echt nodig voor de verkeersveiligheid. Vorig jaar stonden die bomen er immers nog niet. Die dingen schijnen echt in een paar maanden tot bos uit te groeien. Voor je het weet stapt zo’n boom de weg op!

 3. Treurig dit. De lokale natuur afgebroken, dat gebeurd ook alleen dankzij subsidie, daar krijgen we dan de meest vervuilende manier van elektriciteit produceren voor terug. Dit is alleen maar schade, schade aan de natuur, schade aan het milieu en schade aan de portemonnee. Het enige dat gekapt moet worden zijn die subsidies!

  Dit kan niet genoeg onder de aandacht van mensen gebracht worden. Evenals dat verhaal over die palingen. In Scandinavië kan je dan wel rendabel stroom opwekken uit gemalen maar kunnen er gewoon een paar doorgangen voor Paling gemaakt worden i.p.v. schermen om te verbergen dat die beesten bijna uitgeroeid worden? Extra frustrerend is dat diezelfde bedrijven vooraan staan om subsidie te vangen voor ‘klimaatbeleid’ om ‘de wereld van onze kinderen en kleinkinderen’ te redden ‘van de 6e massa-extinctie’. En wij maar betalen voor die parasiterende narcisten.

 4. In mijn dorpje zijn pas 20 dikke bomen gekapt, die beslist niet ziek waren. De wortelstronken zijn met groot materieel vermalen. Er zijn nieuwe boompjes voor teruggeplaatst. Let wel! elk tussen twee houten palen, verbonden tegen het omwaaien. Het hout van de oude bomen wordt versnipperd d.m.v. -hee, alweer- groot materieel. Er gaat gigantisch veel fossiele brandstof doorheen om ‘CO2-neutraliteit’ te veinzen.
  Bevendien heeft een boom 100 jaar nodig om in een vuurtje van 10 uur op te stoken. Hoezo ‘CO2-compensatie’??? Dit geeft een ‘time-gap’ van minstens 50 jaar, voordat we weer van de natuur zouden kunnen leven.

  Wat hebben mensen nodig om onafhankelijk te zijn van fiat currency?
  Eten; boeren worden geruimd
  Transport; brandstofschaarste
  natuur; grondstoffen bij de bron vernietigd [houtkap]

  We worden gewoon gedwongen om straks de digitale currency te accepteren. Uit noodzaak!
  Is er al iemand happy?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *