Welke Partij beschermt natuur tegen ‘verduurzaming’?

CO2 for a fantastic plant growth

Om de illusie van democratie en rechtstaat in de Koninklijke Oligarchie Nederland BV hoog te houden zijn er komende maand weer gemeenteraadsverkiezingen. Maar wat moet je kiezen wanneer ‘groene leefomgeving’ in ouderwetse zin je levensvreugde is, met ‘groen’ in de zin van ‘alles dat groeit en bloeit en ons dagelijks boeit’? 

For a fantastic plant growth

‘Groen’ kabinet Rutte 4 grootste natuurramp ooit
De achteloze kap van het Sterrebos in Limburg, de bosplantsoenen van Rijkswaterstaat, het rigoureus verwijderen van oude bomen voor ‘de veiligheid’, miljardensubsidies voor het stoken van tot ‘biomassa’ ontzield ‘bos’…de natuur is vogelvrij sinds het vernielen voor energie-industrie tot ‘nationaal belang’ is verheven (Crisiswet 2010, Rijkscoordinatieregeling).

Een oppervlak ter grootte van de provincie Utrecht aan zonnefarms, windfarms in de natuur en massale houtkap om de bomencrematoria van het SER Energieakkoord te voeren.

Tel daarbij de voorgenomen bouwwoede van ‘1 miljoen huizen’ en dat wat nog van het traditionele landschap en groen restte in Nederland staat voor de grootste vernietiging sinds Jac. P. Thijsse het Naardermeer behoedde als bestemming tot vuilstort.

Het mag vaste lezers bekend zijn: CO2-reductie ‘groen’ noemen is de grootste ‘mindfuck‘ in de geschiedenis van het mensdom. Planten groeien BETER door meer CO2-emissie, je kunt dat in iedere kas zien en ook bij de Hortus in Leiden waar planten een extra CO2-booster krijgen ‘for better plant growth.’

Het mechanisme van CO2-fertilisatie met tientallen procenten betere plantengroei is door duizenden experimenten bewezen, onweerlegbaar aangetoond. De hypothese dat CO2 de wereld catastrofaal zou opwarmen leunt op computermodellen, en is niet met experimenten weerlegbaar. Het is een voorzorg-geloof.

‘Groene’ energie in Duitsland

Het is een propagandatruuk van wereldformaat dus, wanneer je bomenkap ‘groen’ kunt noemen omdat je het in een bomencrematorium kan opstoken voor ‘klimaatdoelen’…

Bosuil, de held van het Sterrebos

‘Vergroening’ is welvaartstransitie van middenstand naar NGO’s en bankiers
De klimaatagenda van de Verenigde Naties heeft niets met ‘klimaat’ of ‘natuur’ van doen: het betekent slechts mondiale welvaartsherverdeling naar wereldsocialistische snit (Brundtland met haar ‘Our Common Future’ was internationaal socialist). Dat- meer miljarden voor ontwikkelingshulp/ngo’s- is ook de kern van het zogenaamde Greenclimate Fund dat dankzij Nederlandse ‘klimaatgezant’ Maas Goote het licht zag.

En waarvan Jaime Bourbon de Parma als ‘klimaatgezant‘ nu bestuurder is.

Windfarms en zonnefarms zijn beleggingsproducten voor banken en pensioenfondsen waarbij ‘De Staat’ 15 jaar garant staat voor rentabiliteit via SDE+-subsidies. Het ‘Green Recovery Package’ van de Eurosovjetunie steekt honderden miljarden in die beleggingsproducten (Green Bonds)

Heeft het er voor de natuur nog nooit zo beroerd voor gestaan als nu. Geen enkele partij buiten de FvD durft kritisch op ‘vergroening’ te zijn. Daarnaast wil dit kabinet nog massa-immigratie aanwakkeren met het bij VNO-NCW in de Malietoren gevestigde Global Compact van de Verenigde Naties (Marrakech, immigratie als ‘recht’)

Dus massale huizenbouw en lastenverzwaringen. Wanneer is er nu eens overeenstemming bereikt, dat we Nederland zo overvol en onleefbaar maken? Vijftien miljoen mensen leefden in de jaren ’90 op dat hele kleine stukje aarde. Nu voeren ze campagne voor 20 miljoen.

Forest Windfarming 🙂 het voor windturbines gekapte Robbenoordbos

Groen Links, Nederland vol immigratie en het buitengebied kapot
Rutte’s politieke geestverwanten van Groen Links noemen zich groen, maar het zijn communisten, gevormd uit de Communistische Partij Nederland (1987). Groen van buiten, rood van binnen, watermeloenen. Ze willen andere mensen ‘verbeteren’, ‘oars tinke oars dwaan’. Maar wat zij ‘rechtvaardigheid’ noemen is niets dan sociale rancune.

Hun politiek is geinspireerd op massamoordenaars Lenin, Stalin, Mao en Pol Pot.

Net als D66 en de Portemonnee van de Ander (PvdA) trouwens, die rode sjaals. Dat zijn communisten in slow motion. Het is voor mij onbegrijpelijk waarom er geen verbod op Groen Links is, en waarom zo’n Paul Rosemoller gewoon wegkomt met zijn sympathieen voor massamoordenaars als Pol Pot.

Tenzij er door de rechterlijke macht, ‘justitie’ en kartelmedia systematisch met twee maten gemeten wordt.

Groen van buiten Rood van binnen

De meest schadelijke partij voor de natuur is Groen Links. Voor massa-immigratie die de resterende groene ruimtes (zie ook in Amsterdam, waar alle groen verdwijnt voor extra woningbouw) laat volbouwen, voor gigantische lastenverzwaring, hoge belastingen en dus nog meer noodzaak tot exploitatie van mensen, voor het volzetten van het buitengebied met zonnefarms en windfarms.

Dus voor wie twintig jaar terug Nederland al ‘te vol’ vond, maak je borst maar nat.

Communistische engerds

Natuurbescherming beschemt natuur niet meer
Tegelijk kregen we een ‘Minister van Stikstof’ die ‘natuur’ gelijkschakelt met een gunstige emissie, die van stikstof. Zoals ik al beschreef in ‘stikstof is hartstikke goed voor de natuur’ is in een vruchtbare Delta als Nederland stikstof geen ecologisch probleem.

Alleen wanneer je arme zandgronden arm wilt houden en ‘herstellend’ hoogveen zonder voedingstoffen, dan zou je naar een wereld zonder productieve landbouw kunnen streven bij ’s werelds tweede agrarische exporteur in de wereld. Maar waarom zouden we onze boeren offeren op het altaar van een paar linkse Wageningers en hun habitatjes, als ‘natuur’ zoveel meer kan betekenen dan wat Habitatcodes?

Met name in handen van natuurorganisaties blijft er van de bestaande natuur vaak een ravage over dankzij ‘natuurherstel’-plannen. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten maar ook De Landschappen ‘beheren’ natuur ‘beheren’ om subsidie-inkomsten te maximaliseren.

Lees daarover ook de boeken van Rob Bijlsma, de laatste natuuronderzoeker in het bos. Het simpele idee dat je natuur met rust laat, omdat alles dat de tijd krijgt kan bloeien: iemand?

Oeh Oeh, nihilisten

Antidemocratische VVD verbieden
Bij een nihilistische partij als de VVD krijg je doorgaans weinig meer te horen dan ‘de natuah, wat duah‘, of ‘de natuah mag nie in de weg zittuh‘… Behalve dan bij hun eigen villa’s in de buurt. De vorige campagne adverteerde de lokale VVD haar programma met ‘Gewoon. Doen’. In Drenthe adverteerden ze met ‘Liever banen dan bomen’. De komende campagne kunnen ze volstaan met twee oerkreten.

Oeh.Oeh.

Een verbod op de VVD als  anti-democratische organisatie lijkt een optie met de nieuwe Sander Dekkerwet sinds januari mogelijk. Daarover schreef ik al voor De Andere Krant. Het CDA is al sinds Ruud Lubbers de hoofdpromotor van het valse groen, CO2-reductie. Zodat het staalbedrijf van de familie Lubbers mooi binnenliep met staalkabels voor windfarms, ik meen ook dat ze betrokken zijn bij de windfarm bij Zeewolde.

Wie de christelijke traditie wil eerbiedigen kan voor de SGP nog kiezen. Landelijk zijn dat een stel ruggengraatloze lafaards gebleken, hoewel ik eerder op ze stemde zal ik dat niet weer doen. Hun natuurparagraaf had toen wel regelrecht uit 1 van mijn columns kunnen komen. Immers, de natuurvisie van De Abdij en Het Paradijs, rentmeester over je ‘tuin’ zijn, dat is het best werkende model dat historisch veel vrucht afwierp.

Dan hoef je ook geen landelijke natuurproductiedoelen te halen, ieder kan in eigen ‘tuin’ de eigen voorkeuren vormgeven. Zo is de lappendeken van landschapjes in NL ook gevormd.

De Christenunie, dat zijn gewoon communisten met een EO-sausje. Niet voor niets werd Groen Links in 1987 uit de CPN gevormd, samen met wat protestantse sektes. Dat wat mooi is aan de christelijke traditie, stilte, contemplatie, de abdijen en mooie kerken: dat hebben ze niet,

Bij mij in de Gemeente De Fryske Marren heb je verder nog de Frysk Nasjonale Partij (FNP). Maar buiten het ver-Friezen van plaatsnamen en wat provincialisme kom je daar ook niet verder mee. Ze onderschrijven het valse groen, en daarmee is de kous af.

Koehoal, het unieke zeekleiland, nergens ter wereld vind je dat zo…

FvD laat landschap onvermeld
Een grote teleurstelling mag zijn dat de FvD als grootste ledenpartij van het land nog geen voetnoot besteedt aan natuur en landschap. Terwijl dat meer dan ‘de taal’ of ‘de cultuur’ de basis van de Nederlandse identiteit is. Nederland is 1 van de meest afwisselende landjes ter wereld in natuur, landschap en mensen per strekkende kilometer.

Een Brabo en een Fries zijn totaal anders. Terwijl ze 150 kilometer van elkaar leven.

Niet ‘cultuur’ maar ‘natuur’ (landschap, geografie en genetica) bepaalt identiteit van een volk, zo beschrijf ik al in Liever dood dan Slaaf, een Pelgrimstocht door de Friese Natuur op zoek naar Vrijheid’.

Denk je eens in: je rijdt van Friesland naar Limburg en komt afwisselend door zeekleilandschap, veenmoeras, zandgronden met bos en heide, vervolgens de rivierendelta, dan weer De Peel met slagenlandschap en vervolgens ben je in het heuvelland.

Welke partij heeft in zijn programma staan: ‘Het Nederlandse landschap heeft de Nederlander gevormd tot wie hij is, dat beschermen wij tegen immigratie, onnodige infrastructuur, en ‘verduurzaming’ (vernielzucht uit naam van de CO2-tunnelvisie)

Natural History Museum South Kensington Londen

Conservation is conservatief
Terwijl ‘conservation’, natuurbescherming en de bescherming van cultuur die natuur hoog in het vaandel heeft: dat is bij uitstek een conservatieve aangelegenheid. Het ‘apart zetten’ (reserva) van gebieden voor verheffing van de geest, educatie, ontsnapping aan drukte, ontspanning. De oorspronkelijke natuurbescherming was een elitaire aangelegenheid, het apart zetten van parken.

Met ‘elite’ is niets mis, mensen hebben leiding nodig want het zijn kuddedieren en orderopvolgers. Als die elite maar leeft volgens het principe ‘stand verplicht.’ Alleen lijkt de elite zelf vulgair geworden, zonder enige achting voor waarheid en rechtvaardigheid. Ze zijn te zeer verweven met hun corporate sponsoren en geldelijk belang om nog enige geloofwaardigheid en oprechtheid uit te stralen.

Dat hoefde niet altijd zo te zijn. Denk alleen al waarom Richard Owen het British Natural History Museum liet bouwen: om het volk tegen revolutionaire neigingen en algehele onvrede te beschermen.

Wanneer je overdonderd wordt door de complexiteit van de natuur, dan ga je zo’n tempel van natuurhistorie niet uit met het idee ‘laten we een bushokje bekalken met Antifa-leuzen’… Je hebt wel wat beters te doen. De oorspronkelijke natuurbeschermers als Heimans en Thijsse waren wel typische salonsocialisten, maar ze hadden een gelijke motivatie: dat je met aandacht voor natuur mensen gelukkiger kan maken, kan verheffen boven primaire staat.

Daarom kreeg Amsterdam bij de stadsuitbreidingen van de jaren ’20/30 ook ‘groene lobben’. Dat je in 20 minuten lopen in het groen kon zijn.

Natuur hoort ook niet als productiedoel bij LNV te zitten, het hoort bij het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. (OCW) Daar zat het ook tot 1983. Maar hoezeer ik dat al bij de FvD aankaartte, er is niets mee gedaan. Jammer.

Groene Energie

Daarnaast pleit ik al jaren voor afschaffing van ‘ecologie’, dat dit weer de ouderwetse naam ‘Natuurlijke Historie’ krijgt, zoals Natuurhistorisch museum. Natuur is geen ‘systeem’ met knoppen waar ambtenarij aan kan draaien tot een mysterieuze ‘balans’ ontstaat, maar een historische opvolging van gebeurtenissen.

Daarover schrijf ik als wannabe-oloog in Hoofdstuk twee van mijn Magnum Opus Liever dood dan Slaaf dat je via de gelijknamige webzijde www.lieverdooddanslaaf.com kunt bestellen.

Uiteindelijk is het politieke hokje dat iemand invult het belangrijkste niet: het gaat om goede eigenschappen, die je cultiveren kunt en die je beter ontwikkelt wanneer je contact met je natuur maakt, aandacht ontwikkelt voor zowel de menselijke natuur als de omgeving om je heen.

4 Replies to “Welke Partij beschermt natuur tegen ‘verduurzaming’?”

 1. “Met ‘elite’ is niets mis”? Helaas is dat wel zo. Hoe wordt een mens elitair? Door rentewoekering en speculatie met onbeperkte valsmunterij.
  En natuurlijk ook door onderworpen individuen van een (wereld-)volk, die dat hebben geaccepteerd uit angst en hebzucht.
  Politieke partijen maken precies dat kapot, waarvoor zij menen te staan. Alles waar politica naar kijken gaat stuk of vliegt spontaan in de fik.
  Dat de elite deze inversie-partijen controleren is de uitwerking van de degeneratie van het elite geslacht. Elke nieuwe generatie van de families, die zich verschuilen achter de valse verzamelnaam Rothschild, wordt steeds zieker, door verpesting van hun menselijkheid.
  Als je een puppy vals behandeld, wordt het later een valse hond. Kijk maar eens naar de Rockefellertjes, de Gatesjes, Bezos, Buffet, Zuckerberg, Walton, Blair, Curtis, Koch, Weightman, Fair, Brin, Sage, Page, Taylor, Bloomberg, Mellon, Ellison, Ford, Field, Gould, Weyerhaeuser, Stewart, Carnegie, van Rensselaer, Girard, Astor, Vanderbilt, etc…
  Ongeveer 6000 mensen van ‘superklasse’ die voor minder dan USD 50 miljard, niet uit hun nest komen. Baby’s die mogen spelen met scheermesjes. De kanker die zichzelf verstikt en ons meeneemt naar het kwaad.
  Als mensheid zijn we veel meer dan dat. Wij dienen uit die menselijke puberteit te komen. Los komen van die heerschappij en verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen bestaan.
  Stop met stemmen en ga bomen planten in eigen tuin!
  Geniet er van…

 2. Ik ga stemmen op de partij die zich het minst gek laat maken door al die nieuwlichterij. Zeker geen progressieve partij dus. Hopelijk is er nog wat te kiezen.

  Het zou ook mooi zijn als mensen tussen verkiezingen door hun overtuigingen ook uitleven. Dat jij ook vaak zegt met andere woorden als ik je artikelen goed begrijp. Mensen kunnen niet tegen de groene gekte zijn maar wel een elektrische auto rijden en zonnecellen nemen omdat het ‘fiscaal zo voordelig’ is. Dan gedraag men zich als de ‘homo-economicus’ uit de technocratische modellen, je weet wel dat weekdier die bukt voor de man met de subsidie-lul.

  Ik weiger mee te doen aan het bestelen van mijn medeburgers en dan vooral de minst kapitaalkrachtigen, want daar komt dat duurzame beleid op neer.

 3. Zelf had ik vorig jaar al eens een programma voor een nieuw te vormen partij opgesteld, maar ook hierin was niet veel aan het topic ‘natuur’ opgemerkt. Alleen wat over ‘kuddes Friese paarden laten draven langs de kusten van gebieden die nu nog als Noord- en Zuid-Holland worden aangeduid. De bevolking zou worden verdreven richting Duitsland, zoals de Duitsers zelf ooit ook uit Oost-Europa verdreven zijn. Dit leek me het beste voor de rest van het land, immers deze groep ‘Duits-bloedigen’ richt veel schade aan in onze gebieden en ik ben van mening dat we deze groep ‘crypto-Duitsers’ vergeten zijn te ‘delogeren’.

  Ik had mijn partij op papier ‘Ra-papa’ gedoopt. ‘Radicaal anders, Papa partij. Een reactionaire partij die de jaren ’60 van de vorige eeuw wilde gaan corrigeren. Ten eerste wilde ik het stemrecht voor vrouwen afschaffen, later ook voor mensen die zich als vrouw identificeren of anderzijds verward zijn c.q. ‘progressief’ stemmen.

  1) Afschaffen stemrecht voor vrouwen (man en vrouw zijn één, de man is het hoofd en heeft doorslaggevende stem)
  2) Schoolplicht voor vrouwen tot hun 18e levensjaar, dan 4 jaar maatschappelijke dienstplicht in de zorg.
  3) Na 4 jaar dienstplicht (met minimumloon) huwelijkt vader haar uit aan een kerel naar zijn goeddunken.
  4) Tussen haar 22e en 29e levensjaar baart de vrouw in kwestie 3-5 kinderen bij haar toegewezen wederhelft.
  5) Op haar 30e krijgt ze de keuze bij haar man en kinderen te blijven of ‘van God los’ te gaan als ‘party-whore’.
  6) Kiest ze voor optie twee, dan wordt ze naakt op een lepelblijde gezet en over de Middellandse Zee richting de Derde Wereld gekatapulteerd. Ze heeft al haar rechten op inkomsten of verworven bezit verspeelt.
  7) Het achtergebleven verlaten gezin krijgt recht op overheidshulp in de vorm van een ‘au-pair’ of ‘gezinshulp’, die tevens dienst doet als plaatsvervangend ‘echt-genote’.
  8) Deze uit Aziatische landen afkomstige dames tussen de 18-22 jaar krijgen een stage-contract van 4 jaar aangeboden waarmee ze via gezinssubsidies na afloopt ca. 100.000 euro/dollar overhouden voor geleverde diensten. Met dit geld kan ze terug naar Thailand, Indonesië of Filipijnen om daar haar eigen gezin of een bedrijf te starten.
  9) Het gezin en de door ‘linkse hoer’ verlaten man heeft recht op maximaal 4 zorgcontracten van maximaal 4 jaar totdat het jongste kind 16-18 jaar oud is en zelfstandig genoeg is losgekoppeld te worden van ‘ouderlijke zorg’.
  10) Alle mannen zijn weer aan het werk, alle vrouwen functioneren weer als huisvrouw. Er is geen behoefte meer aan mannen uit de Derde Wereld die hier eigenlijk alleen maar naar toe komen voor ‘gratis geld & gratis linkse hoeren’. Ze hoeven niet via de lepelblijde terug, maar gewoon via een door hen zelf betaald ticket voor boot of vliegtuig.

  Ik dacht hiermee een begin te hebben gemaakt voor een Nederland dat er al een stuk beter zal gaan uitzien.

  Nu moet ik dus nog even nadenken over de natuur. Los van onze Friese paarden langs de Noordzeekust kunnen we misschien nog jengelen over dassentunnels of zweefbruggen voor naaktslakken. De lesbische fietspaden van Gerrit Komrij zullen we maar achterwege laten lijkt me…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *