Stikstofactivist Johan Vollenbroek: ‘Geen geld Milieudefensie’…

Milieudefensie, 10,5 van de overheid, vijf maal meer dan van leden

Jaarlijks vangt semi-overheidsclub Milieudefensie 10,6 miljoen euro van 2030 Agenda-ministerie Buitenlandse Zaken (ontwikkelingshulp, het Sigrid Kaag-departement) voor ‘pleiten en beinvloeden’, zoals bij de Shell-rechtszaak. Je zou dus verwachten dat Milieudefensie ook geld doorsluist naar stikstofactivist Johan Vollenbroek en zijn MOB. Maar hij ontkent dat desgevraagd.

Milieudefensie = Overheid, ruim vier maal meer geld van De Staat dan van leden

Tegen biomassacentrales, waar Milieudefensie akkoord mee ging
Hij zou ‘bepaald geen vrienden’ met die semi-overheidsorganisatie zijn, omdat ze tekenden voor houtstook in het ‘Klimaatakkoord’ (dictaat van ngo’s, multinationals en ambtenarij). Maar in oktober 2020 trad hij volgens Milieudefensie nog op als hun woordvoerder (en van Greenpeace Nederland).

Aldus Johan Vollenbroek

Zoals Peter Siebelt al toonde in ‘Eco Nostra’ over het netwerk rond Volkert van der G. zijn er geen harde scheidslijnen tussen linkse clubs. Ze werken actief samen. Zoals de Nederlandse PvdA en haar marketingafdeling in Amsterdam ook nauw samenwerken met ‘Democraten’ (in DDR-betekenis) van over de plas.

Vollenbroek procedeert tegen biomassacentrales, met het stikstofargument omdat dit het ‘enige juridisch valide’ argument zou zijn. Hij werkt daarbij samen met de advocaat die ook Volkert van der G bijstond met zijn Vereniging Milieu Offensief, Wosten Advies. Die advocaat staat ook zijn Stichting Leefmilieu uit Nijmegen bij.

Vollenbroek woordvoerder voor Milieudefensie, zegt met ‘die club bepaald geen vrienden te zijn’

Vollenbroek consulterende rol bij Minsterie van LNV, DG Natuur (Johan Osinga)
Wat opvalt is dat Vollenbroek ook bij het Ministerie van LNV een consulterende rol mag spelen. Twee jaar terug was hij al door Carola Schouten uitgenodigd op de LNV-nieuwjaarsborrel, samen met een Transitiecoalitie Voedsel, waar naast klimaatactivist Jan Paul van Soest ook weer Sylvia Borren van Greenpeace bij zit (en Worldconnectors, wat weer een door het Ministerie van Buitenlandse Zaken gesponsorde club is)

It’s a small world. Zoals Jan Cees Vogelaar van het Mesdagfonds (boeren-crowdfunding) al schrijft;

In het voorwoord van het rapport “Lange termijn verkenning Stikstofproblematiek” schrijft Harry Paul, de voorzitter van de ABD Topconsult schrijfgroep, dat de informatie van De Vries en Van den Burg onmisbaar was bij het formuleren van de doelen voor de lange en middellange termijn.

Arnold van den Burg is een activistische onderzoeker die Johan Vollenbroek van Mob ondersteunde bij een procedure over stikstof bij het Europese Hof. Bijzonder dat juist een rapport van zijn hand als onmisbaar wordt gezien door Harry Paul. Johan Vollenbroek zelf en Valentijn Wösten (advocaat van Mob en Volkert van der G.) komen ook voor met aanbevelingen voor de inhoud van het rapport.

In alle drie de rapporten wordt gesproken over herinrichting van het landelijk gebied. Exact de woorden die stikstofminister Van der Wal gebruikte bij haar introductie. Op de website van LNV staat inmiddels het introductiedossier wat de ambtelijke staf heeft samengesteld voor de nieuwe bewindslieden Staghouwer en Van der Wal.

In dat introductiedossier staat ook een organogram van LNV. Op 1 januari stond in het organogram van LNV nog een DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied, DG NVLG Johan Osinga. In het nieuwe organogram, welke in het introductiedossier is te zien, heeft Osinga de functie “Kwartiermaker transitie landelijkgebied” gekregen.

Greenpeace 14 februari 2022. Verwevenheid van ‘onafhankelijke onderzoekers’ met activisme-multinationals (en met ministeries)

Arnold van den Burg is weer medewerker van Stichting Biosfeer uit Nijmegen, een zusterclub van Vollenbroek zijn Stichting Leefmilieu. Van den Burg publiceert ook samen met stikstofecoloog Roland Bobbink. Die maakte voor Greenpeace weer een rapport, op basis waarvan die milieuclub nu claimt dat de ‘natuur op omvallen’ zou staan.

Of er in korte tijd nog meer boerenbedrijven om zeep geholpen mogen worden door dit Groene Khmer-kabinet….

Sigrid Reset Kaag (D666, haar ministerie is de hoofdsponsor van Milieudefensie en JMA)

Woordvoerder van club waar je ruzie mee hebt?
Nu heb ik Vollenbroek dus maar weer gevraagd; als je 13 oktober 2020 nog woordvoerder voor Milieudefensie bent, en Milieudefensie voert Vollenbroek sprekend op in persberichten met directeur Donald Pols die hem bijvalt, hoe kun je dan ‘bepaald geen vrienden zijn’…

Hij reageert

‘Hoe kom je aan die onzin’

Dus heb ik hem in reactie gevraagd;

Dus Milieudefensie voert je in haar campagne zonder toestemming als woordvoerder op?
https://milieudefensie.nl/actueel/minister-slaat-advies-over-halvering-stikstofuitstoot-in-de-wind

Of ben je niet helemaal eerlijk?

De spekkoek van de linkse beweging

‘Linkse’ beweging werkt in praktijk ultrarechts
De Rypothese die we verder uitwerken is dat het Ministerie van Sigrid Kaag via Milieudefensie ook Johan Vollenbroek ondersteunt, danwel de internationale netwerken waarin hij participeert. Zo kan ook Greenpeace claimen dat ze geen subsidie krijgen, maar partners waarmee zij gezamenlijk campagne voeren krijgen weer miljoenen.

En die miljoenen kunnen ze via de achterdeur weer doorsluizen zodat de herkomst particulier lijkt, terwijl van indirecte staatssteun sprake is.

Die netwerken (bv HEAL Environment and Health Alliance) krijgen ook miljoenensubsidies van de Europese Commissie, zoals via Europeaid en de LIFE+-subsidiepot die hun vriend Hemmo Munthing in 1991 als PvdA-Europarlementarier en lobbyist van GLOBE legislators voor ze instelde. Eind jaren ’70 was Muntingh de lobbyist voor Milieudefensie (en de Waddenvereniging) in Brussel.

Hij werd bij GLOBE opgevolgd door de lobbyist voor Natuurmonumenten Doeke Eisma (D66) en zijn opvolger Europarlementarier Gerben Jan Gerbrandy (D66),  die was weer lid van de Commissie Remkes. Zijn Marietje Schaake (D66) zit weer in de lobbyclub van George Soros, European Council on Foreign Relations waarvan Mabel van Oranje de voorzitter is. Terwijl Laurentien van Oranje weer klimaatactivist is met haar Missing Chapter Foundation.

Die werkt weer samen met de dochter van de ‘linkse’ Jan Pronk, ‘klimaatzuster’ Annemarie Pronk, bij het mobiliseren van klimaatkindsoldaten.

Het bootje van Bea van O. De Groene Draek

Zo zien we de ‘Spekkoek’ die Peter Siebelt al beschreef over de linkse beweging in vol ornaat uitgestald. Een ‘linkse’ beweging met een ultrarechtse erfenis, die van het Malthusianisme. De vraag draait natuurlijk om ‘wie heeft de macht over land en kapitaal’… Historicus Rupert Darwall behandelt die kwestie in zijn boek ‘Green Tyranny’.

Wie zijn steeds financiers van milieuclubs op internationaal niveau, schatrijke filantropen met hun foundations zoals de Adessium Foundation, Oak Foundation, European Climate Foundation, Rockefeller Brothers Fund. Vollenbroek kan een ‘usefull idiot’ zijn in dit schaakspel, hun joker, ook als hij zichzelf daarvan niet bewust is.

Wat is het stikstofdossier immers anders dan grootschalige landroof op publieke kosten. (25 miljard euro) Hoe verklaar je immers de riante subsidiering van clubs die tegen betaalbare energie voor iedereen campagne voeren als Milieudefensie?

Zo lijkt Vollenbroek plots ‘out of the blue’ uit de lucht te vallen. Maar zijn tactiek en kennissen zijn eender aan wat Volkert van der G. eerder deed, tot hij tegenstander van het CO2-globalisme Pim Fortuyn doodschoot. Volkert woont nu riant in Apeldoorn en geeft advies voor juridisch activisme, net als zijn – en Vollenbroek’s juridische partner Wosten Advies.

  • Ondersteun mijn werk bij de ontmaskering van de Groene Draak via een donatie, bel 0624162988 en vraag naar de voorwaarden voor samenwerking. Of boek een beeldende lezing over de staat van onderzoek via Rypke at Protonmail.com
  • Bestel mijn fotografisch en prozaisch debuut Liever Dood dan Slaaf’ over een andere natuurbenadering, die van natuurlijke historie via www.lieverdooddanslaaf.com

One Reply to “Stikstofactivist Johan Vollenbroek: ‘Geen geld Milieudefensie’…”

  1. Dat milieudefensie hem citeert op hun website wil niet zeggen dat hij een woordvoerder is. Vollenbroek mag milieudefensie niet omdat ze niet streng genoeg in de leer zijn. Maar is ook precies wat je verwacht van dit soort extreme milieuactivisten, die vinden mekaar weer ketters.

    Dat ontkracht natuurlijk het boek van Peter Siebelt niet of al die netwerkjes die hij benoemd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *