Friezen meer last van globalist Rutte dan de Russen

D66-‘waarden’ brengen met bommentapijten = NATO

Mark Rutte en Sigrid Kaag cs voeren de wereldsocialistische 2030 Woke/Climate Action-agenda uit van de Verenigde Naties, met de regenboogvlag als strijdbanier. Daar is de NATO ook supporter van, zo tonen hun reclamefilmpjes met een militair die een regenboogspeldje draagt.  

Zo zou Francis Fukuyama’s ‘einde der geschiedenis’ aanbreken, en de wereld zou- eventueel na een NATO-bommentapijt- de ‘waarden’ van D66 omarmen van liberale despotie.

De Russen hebben evenveel historisch belang bij Oekraine als de Friezen bij de Groningers, Oosterlauwers Friezen. Meer dan ‘het nieuws’ (overhaaste historie) doceren wij daarom natuurlijke historie, we laten ons niet leiden door de waan van de eeuw.

Carola Schouten, publieke vrouw van multinationals en hun 2030 Agenda

Meer last van Rutte dan de Russen
In dit filmpje stelt conservatief commentator Stephen Turley dat Poetin hier duidelijk ‘njet’ tegen heeft gezegd. Hij ziet het Westen verzwakken, en kon volgens Turley nu zijn slag slaan. Hij laat ook het WOKE-Nato-filmpje zien, het had een reclamefilmpje van United Colours of Benetton kunnen zijn, de clip van Pink van Aerosmith of van D66.

Tolerantie is niet langer ‘incasseringsvermogen’ maar ‘het recht op de langste tenen, ondersteund door staatsalmacht’. Twijfelen aan je eigen geslacht noemen ze kracht. Je ‘kwetsbaarheid tonen’ heet nu zelfs ‘moedig’. In plaats van ‘stel je niet aan’ of ‘doch mar gewoan’…

Je ziet 1 van die NATO-feministen een zelfde speldje dragen als Carola Schouten eerder, de publieke vrouw van multinationals die onze boerenstand hielp ruineren/verduurzamen (lasten verzwaren voor de Rabobank).

Alleen maar lelijke wijven bij de NATO

Wanneer een militaire organisatie zo’n verzameling ‘liberals’ als ‘rolmodel’ opdringt, dan straal je natuurlijk zwakte uit. Met ‘diversiteit’ win je geen oorlogen, misschien wel de ‘strijd tegen klimaatverandering’ terwijl ’s wereld’s grootste CO2-emitter China vrolijk door stookt.

In Kabul (Afghanistan) – waar NATO militair afging- kon je ook de SDG-doelen aangeplakt zien.

D66-versie van Friese vlag wil ons land winnen voor de gender-ideologie

Dat je nu zelfs al ‘Friese’ regenboogvlaggen hebt sinds de start van de 2030 Agenda in 2015 is geen ‘toeval’ of iets dat van onderop is bepleit. Het is een elite-agenda die topdown is afgedwongen, met het High Level Panel of Eminent Persons van de Verenigde Naties.

Dat schreven we al tot vervelens toe, maar het is nog steeds bij de Mainstream een weggemoffeld gegeven. Ze bepleiten de elite-agenda van privatisering van de publieke ruimte, en verzwakking van de bevolking. Kinderen op de middelbare school worden zelfs al tot zelfmoord aangezet uit naam van ‘woke’…

De 25 miljard euro gemeenschapsgeld voor het afpakken van boerengrond met Stikstofminister Christianne, en die concentreren in handen van investeerders en door ministeries gefinancierde ngo’s is van die liberale despotie slechts 1 van vele uitingen.

Twijfelen aan je geslacht Is onze kracht, aldus NATO

Rutte en klimaatmaffia wil ons ‘van gas los’
In die zelfde agenda past het landelijk gebied volzetten met de staatsgefinancierde beleggingsproducten van Global Banking: zonnefarms en windfarms. Gegarandeerd 15 jaar rendement dankzij 15 jaar SDE+subsidies.

Nederland verpatst het Friese aardgas onder Slochteren en het Waddengas al decennia aan het buitenland.

In het Koude Oorlog-tijdperk diende dat beleid geopolitieke doelen. Goedkoop gas aan de Italianen verkopen, hielp ze binnen boord houden van het Transatlantisch pact, dat de Bilderbergers verwoorden als ‘America in, Russia out, and the Germans down’. Italie had eind jaren ’70 politici die flirten met de Russen.

Daarnaast financierde de PvdA met de aardgasbaten de import van staatsafhankelijk stemvee, de Human Resources van Woke-ism. Nu is het op, terwijl Noorwegen met hun gasbaten een technologiefonds vulden.

2030 Agenda: transitie van nationale democratie naar globalistische technocratie, naar Marx zijn uitspraak

Marx Rutte krijgt orders van Gates….

De ijver waarmee Rutte en mede-globalisten aan Poetin-bashing doen is op zijn best dus doorzichtig. Het helpt eigen falen maskeren op kerngebieden, een boeman aanwijzen terwijl zij zelf pathologische leugenaars en landverraders zijn.

Wie Poetin een energiecrisis in de schoenen schuift, moet bedenken dat Nederlandse Staatsbedrijven als Gasunie een decennium terug nog contracten met Gazprom sloten voor de Nordstream 1 pijpleiding, ook bij Nordstream 2 zat Nederlandse deelname.

Niet Poetin wil ons ‘van gas los’ rukken maar het Rutte-regime met haar Klimaat-‘akkoord’/dictaat (doorhalen wat niet van toepassing is). Rutte beloofde op de 26ste COP-conferentie de CO2-kampioen van de wereld zijn. Dankzij de Regionale Energie Strategie (RES) verdubbelen Friese energierekeningen voor 2030.

Atomausstieg maakt Duitsers afhankelijker van bruinkool en gascentrales

Dankzij Merkel haar Atomausstieg (8 functionerende kerncentrales) neemt de vraag toe naar gascentrales. Alleen gascentrales kunnen goed als backup fungeren van de wiebelstroom uit wind en zon. Daarom zet Shell ook in op aardgas als ‘transitiebrandstof’ als lid van de door JP Balkenende voorgezeten Dutch Sustainable Growth Coalition.

De enige ‘groei’ die ‘duurzaamheid’ geeft is stijgende lasten.

Hoe kan het dat Europa’s grootste kunstmestfabriek OCI-Nitrogen bij Geleen jaarlijks evenveel aardgas mag opbruiken voor ammoniakproductie als Nederlandse huishoudens samen?

En nu zouden we moeten sympathiseren met Oekraiense Oligarchen, waar zacht despoot Rutte tegen de wil van de bevolking (referendum) een ‘associatieverdrag’ mee sloot.

Dit moeten onze rolmodellen zijn van D66/Nato

Niet ‘De Russen’ zijn onze vijanden, maar Nederlandse politici die het eigen land uitleveren aan het globalisme van NATO en World Economic Forum, Global Banking waar 141 UBO’s (Ultimate Beneficiary Owners) in 2007 al 80 % van kapitaal van Transnational Corporatons (TNC’s) in handen hebben.

Op die studie van Stefan Batiston van de ETH in Zurich komen we later nog terug. Die concentratie van kapitaal wordt met ‘verduurzaming’ en coronapolitiek bespoedigd.

Vrije Fries, de oud-gitarist van Jitiizer, goeie vent

Meer lokale zeggenschap over Fries gas en grondstoffen
Nu Poetin brutaal genoeg is dat globalisme paal en perk te stellen, kan dat voor de Friezen als stamouders van de kustbewonende Nederlanders een opstekertje zijn. Rutte, Trudeau, Macron, Biden, boegbeelden van zachte despotie, deze landverraders en marionetten van global banking hebben hun tijd gehad.

Dus breekt het tijdperk van positief populisme en nationalisme weer aan na decennia globalisme. Ook dienen we de actualiteit in breder perspectief te zien dan ‘de nieuwste hype’. Je kunt beter meer leren over je eigen afkomst en historie. Dan snap je ook waarom de Russen zo’n waarde hechten aan de Oekraine. De bakermat van ‘Rus’-land ligt bij de Kievan Rus, de afstammelingen van Zweedse Vikingen die deze stad stichtten in de 10de eeuw.

Ken je natuurlijke historie, dan ben je minder snel omver geblazen door mediahypes. Je hebt een groter geheugen, bent minder afhankelijk van ‘deskundigen’ (omdat je zelf meer weet en zin/onzin kunt duiden).

Rus, Roeier…zie hoofdstuk 3 van mijn Magnum Opus Liever dood dan Slaaf

Zo kun je al snel de ‘Friezen’ onderscheiden die niet meer ‘geworteld’ staan maar massamedia-knechten zijn, en de mensen die gegrond staan in kennis.

Hoewel de provincie Groningen (Oosterlauwers Friesland) al in 1594 werd gevormd, blijven we hen nog steeds als Friezen zien. De gasbel onder Slochteren is dus Fries gas. Hoe de Groningers door de Rijksoverheid zijn behandeld, is typerend voor scheefgroei in zeggenschap over eigen grondstoffen, die al begon onder de ‘Bataafsche Republiek’ onder Frans bewind.

Toen kwam de centralisatie, vergezeld van geschiedsvervalsing. Alsof de ‘Bataven’ de oervaders van Nederland zijn. Maar dat zijn natuurlijk de Friezen.

Even de borden aanpassen AUB

Zo er een regionale eenheid moet worden gevormd, dan moet deze niet ‘het Noorden’ heten, want van Drentse Anschluss worden we niet beter. Een paar heideschapen en wat arme zandgrond. Wel kan West Friesland zich aansluiten zodat het Waddengebied als ‘Frisia’ verder kan.

Groot Friesland, de zeven Friese Zeelanden

De Ommelanders (Friese landen rond stad Groningen) droegen de Friese vlag eerder dan de provincie-Friezen die eerder nog een gouden leeuw in blauw droegen. Pas eind 19de eeuw kwam dankzij het Fries Historisch genootschap (1827) de vlag met pompebleden en blauwe banen hier, die zij al in de zestiende eeuw zwaaiden.

De vlag van de stad Groningen en daarnaast de Ommelanden in de zestiende eeuw, drie eeuwen vroeger dan bij Provincie-Friezen

Omdat de Ommelanders zich meer identificeerden met de Friese geschiedenis, dan de provincie-Friezen toen. Je kunt dat uit het werk van Oebele Vries opmaken, gepensioneerd geleerde bij de Fryske Akademy, die ik ook citeer in mijn eigen Meisterwerk.

In Liever dood dan Slaaf, een Pelgrimstocht door de Friese Natuur op zoek naar Vrijheid vind je een meer solide gemene deler dan ‘taal’ om gemeenschappelijkheid op te funderen: natuurlijke historie en afkomst. Waarom zou ‘nationalisme’ een vies woord zijn, wanneer dat ‘liefde voor je eigen omgeving is?’

Het boek met schutbladen van historisch Frisia

Je kunt mijn magnum opus bestellen via de gelijknamige website www.lieverdooddanslaaf.com.

Een beeldende lezing over de strijd tussen globalisme (2030 Agenda) versus liefde voor het eigene, of de cursus bullshitdetectie (basale wetenschapsjournalistieke vaardigheid), kun je boeken door me te mailen Rypke at Protonmail.com en te vragen naar de voorwaarden. Komende maand in het Friese hartland weer een nieuw optreden.

We geven ook prive-cursussen en priveles, en de reacties van cursisten van particulier en politiek tot bedrijfsleven zijn zonder uitzondering positief. Met de teloorgang/politisering van het reguliere onderwijs, merken we een groeiende behoefte bij particulieren aan ouderwetse kennisoverdracht met een knipoog en humor.

6 Replies to “Friezen meer last van globalist Rutte dan de Russen”

 1. De echte machthebbers van het globalisme hebben altijd al een hekel gehad aan Rusland, omdat tsaar Nicolaas II ervoor had gezorgd, dat Abraham Lincoln zijn onafhankelijkheidsoorlog kon financieren. Daarmee waren de Rothschilds afgetroefd, want die vroegen 24% tot 35% rente. Hun centrale bank kreeg geen voet aan wal.
  Hierom heeft het Satansgebroed onder hun valse verzamelnaam, ervoor gezorgd dat de gehele tsaren familie werd uitgeroeid. Ze kochten de Bolsjewieken, zoals ze nu de meeste regeringsleiders hebben gekocht, inclusief hun ziel.
  Wat er nu op wereldschaal gebeurd, zorg ervoor dat Putin niet anders kan acteren. Joe Biden had in 2017 de corrupte Oekraïnse leiders al in zijn zak, zodat minstens 10 Amerikaanse bio-tech laboratoria werden geopend in steden dichtbij en langs de hele Russische grens. Ook daar werd de gain-of-function ontwikkeld. Joe & son zijn daar met miljarden voor beloond. En natuurlijk ook de promotie tot presidentschap van de States. Dus het ging niet “alleen maar” om een private gasdeal.
  Als je op de kaart ziet waar de bombardementen zijn geweest, komt dat precies overeen met de ligging van die laboratoria, afgezien van de andere militaire doelen.
  Ook geen toeval is, dat Trump in die periode goed contact [verbroederlijk] heeft gehouden met Putin.
  Evenals de ontmoetingen onlangs tussen China leider Xi en Putin.
  Zij hadden niet voor niets informatie uit te wisselen. De periode viel samen met de Wuhan perikelen.
  Het rommelt al jaren in de top en nu zien we het resultaat; regime change in Oekraïne om de globalisten invloed te stoppen en het vernietigen van bio-wapenfabrieken. Daarmee is het klaar en blijven de Russische soldaten nog even om het Oekraïnse leger in het gareel te brengen onder het nieuwe regime.
  Heel erg voor het gewone volk om mee te moeten maken, maar binnenkort kan het leven daar weer normaliseren.

  Overigens heeft Tsaar Nicolaas II , vlak na de Bataafse Republiek, er ook voor gezorgd, dat hier in Friesland de Franse (belasting-)autoriteiten zijn teruggejaagd naar Frankrijk, door zijn Tartaren te sturen. Deze soldaten hebben tegen Friese betaling van hun soldij, snel schoonschip gemaakt en zijn daarna weer huiswaarts getrokken. Leuker konden ze het niet maken…

  In de historie heeft Rusland heel vaak goede dingen gedaan voor het behoud of ontstaan van veel landen.

  – Finland in 1802 en 1918 (tot 1802 had het nooit een eigen staat).
  – Letland in 1918 (tot 1918 had het nooit een eigen staat).
  – Estland in 1918 (tot 1918 had het nooit een eigen staat).
  – Litouwen herstelde de staat in 1918 mede dankzij Rusland.
  – Polen herstelde de staat twee keer met de hulp van Rusland, in 1918 en 1944. De verdeling van Polen tussen de USSR en Duitsland is ‘slechts’ een korte periode!
  – Roemenië werd geboren als gevolg van de Russisch-Turkse oorlogen en werd soeverein door de wil van Rusland in 1877-1878.
  – Moldavië als staat werd geboren in de USSR.
  – Bulgarije werd bevrijd van de onderdrukking van het Ottomaanse Rijk en herstelde zijn onafhankelijkheid als gevolg van de overwinning van Russische wapens in de Russisch-Turkse oorlog van 1877-1878, die dit als doel had. Uit dankbaarheid nam de staat Bulgarije deel aan twee wereldoorlogen als onderdeel van anti-Russische coalities. Nu is Bulgarije lid van de NAVO en bevinden zich Amerikaanse bases op zijn grondgebied. Na 1945 was er geen enkele Russische soldaat op zijn grondgebied …
  -Servië als soevereine staat werd ook geboren als gevolg van deze oorlog.
  – Azerbeidzjan als staat kreeg voor het eerst alleen vorm als onderdeel van de USSR.
  – Armenië werd fysiek bewaard en nieuw leven ingeblazen als een staat, alleen als onderdeel van de USSR.
  – Georgië werd fysiek bewaard en nieuw leven ingeblazen als staat dankzij het Russische rijk
  – Turkmenistan heeft nooit een staat gehad en heeft het alleen gevormd als onderdeel van de USSR.
  – Kirgizië heeft nooit een staat gehad en heeft het alleen gevormd als onderdeel van de USSR.
  – Kazachstan heeft nooit een staat gehad en heeft het alleen gevormd als onderdeel van de USSR.
  – Mongolië heeft nooit een eigen staat gehad en heeft het alleen gevormd met de hulp van de USSR.
  – Wit-Rusland en Oekraïne kregen ook voor het eerst een eigen staat als gevolg van de Grote Oktoberrevolutie als onderdeel van de republieken van de USSR. En pas in 1991 (ook uit Rusland) kregen ze hun volledige onafhankelijkheid.

  Het is ook de moeite waard om de rol van Rusland-USSR te overwegen bij de geboorte en vorming van staten als China, Vietnam, Noord-Korea, India, Griekenland (het werd in 1821 door Rusland op de Turken heroverd), Algerije, Cuba, Israël, Angola, Mozambique, enz. .

  Met de aanzienlijke bijdrage van dit land werd zelfs Zwitserland onafhankelijk van Frankrijk. Of beter gezegd, het is gelukt dankzij Suvorov (217 jaar geleden) en sindsdien heeft Zwitserland nooit (!) gevochten.
  Ook vond plaats:
  – Bevrijding van Oostenrijk van het Derde Rijk in 1945;
  – Bevrijding van Tsjechoslowakije van het Derde Rijk in 1945;
  – De positie van Catherine II in 1780 met de oprichting van de League of Armed Neutrality en de feitelijke steun van de Noord-Amerikaanse Verenigde Staten in de strijd voor hun onafhankelijkheid van Groot-Brittannië.
  – twee keer in de afgelopen twee eeuwen heeft Rusland de meeste Europese staten onafhankelijkheid verleend na de vernietiging van Hitler en Napoleon.
  – de positie van Stalin in de onderhandelingen met de Verenigde Staten en Engeland, die Duitsland de mogelijkheid bood om na de nederlaag in 1945 de staat te behouden.
  – de positie van Gorbatsjov, die de hereniging van Duitsland in 1990 zonder onnodige problemen mogelijk maakte;
  – Bijstand van de USSR aan Egypte, waarna deze in de oorlog met Israël, Groot-Brittannië en Frankrijk in 1956-57 kon overleven en zijn onafhankelijkheid kon consolideren.
  – De interventie van de USSR in 1967, die de oorlog tussen Israël en Egypte stopte (redden feitelijk de Arabieren van een nederlaag in twee oorlogen in 1967-74).
  – De beslissende rol van de Unie, die zorgde voor de verovering van haar onafhankelijkheid door Angola in 1975.

  En tot slot het belangrijkste. Het was de USSR die, na de overwinning in de Tweede Wereldoorlog, een sleutelrol speelde om ervoor te zorgen dat de meeste koloniën van West-Europa onafhankelijk werden in het proces van wereldwijde dekolonisatie dat door de Unie werd gelanceerd.

  De hele geschiedenis van Rusland laat zien dat het onder elke regering en elk systeem consequent de principes van onafhankelijkheid en zelfbeschikking van naties en volkeren handhaafde. Zij was het die op alle mogelijke manieren hielp om een ​​multipolaire wereld te creëren in elk tijdperk en te allen tijde.

  Helaas offerde ze heel vaak tegelijkertijd haar eigen belangen (volk) op, en als het beleid van moeder Rusland, althans voor een fractie, vergelijkbaar zou zijn met het Britse, dan zou nu de halve wereld deel uitmaken van het Russische keizerlijke Gemenebest van Naties, en het Russische volk zou baden in luxe, zoals sjeiks van Saoedi-Arabië, ten koste van staten, landen en hun hoofdsteden die waren bevrijd van andere kolonisten.

  Tsja! En dan moeten wij het met Europa doen, als onderdeel van het Satansgebroed der Globalisten…
  Misschien moeten we de Vedische schriften maar eens gaan lezen. Misschien lukt het ons dan wel om een samenleving te laten gedijen.

 2. Deze Russische invasie mag natuurlijk niet en moet per direct gestaakt worden. Maar dat dit de uitkomst is van een geopolitiek spel en ik moet zeggen dat ik me wel enigszins heb verbaast over een aantal van onze opiniërende media (WNL, Elsevier) de afgelopen dagen.

  Laten we eens even een aantal zaken op een rijtje zetten van de spelers en de media
  De EU:
  1. Protesten aanwakkeren die geleid hebben tot de ‘maidan revolutie’ daarbij is een volgens geldige verkiezingen gekozen pro-russische president verjaagd. Maar het was een corrupte boef! Ja dat zijn alle politici daar.
  2. Een associatieverdrag gesloten. Een wat? Een ‘associatieverdrag’, je weet wel dat je afspraken over van alles en nog wat gaat maken. Maar als er een kritische vraag komt dan is het op eens niets, het is immers geen NAVO of EU-lidmaatschap. Het stukje over ‘militaire assistentie’ was zo vaag dat het volstrekt onduidelijk was of die verleent moest worden of niet.
  3. Nu leveren ‘we’ wapens. Te weinig, te laat en met welk eindresultaat? Dezelfde militaire eindsituatie alleen met nog wat meer slachtoffers.

  De NAVO:
  De NAVO sluit het lid worden van Oekraïne niet uit terwijl ze dat wel zou doen volgens afspraken, alsook lidmaatschap van andere Oost-Europese landen. Volgens mij staat de NAVO er niet om te springen om Oekraïne als lid te hebben dus dat is dan weer verstandig.

  Dan de media:
  1. Daarin wordt nogal eens verwezen naar het internationale recht, dat deze invasie niet kan en er is ook al gezegd dat Russische commandanten zich houden moeten aan allerhande regelgeving want anders kunnen ‘wij’ ze ook vervolgen. Ondertussen deelt de Oekraïense overheid wapens uit aan burgers en roept op tot het maken van molentov cocktails. Maar zijn ze dan wel als strijder te herkennen? Want als dat niet zo is, is dat namelijk ook niet volgens het oorlogsrecht. Met deze oproep maak je dus elke burger tot een potentiële tegenstander en daarmee doelwit.
  2. De mogelijkheid tot een ‘partisanenoorlog’ werd al, naar mijn mening met gretig enthousiasme, genoemd. Dan wordt Oekraïne een soort Afghanistan waar Rusland op leegloopt. Ze leken er bijna enthousiast over bij WNL.
  3. Er is ook de kans dat dit dan (eventueel als verlengde van 2) zo gruwelijk wordt dan de wereld wel in moet grijpen werd genoemd bij WNL. Zullen we anders Saudië-Arabië ook even helemaal de moeder bombarderen? Wat er nu gebeurd doet me wat denken aan Jemen waar Saudië-Arabië al een tijd lang met groot militair materieel huishoudt. O nee, goede bondgenoot van ‘ons’ (wat een fijn land zeg, kan je echt beter in Rusland zitten) dus we kijken de andere kant maar op, stervende kindertjes met honger buikjes ten spijt.

  Bij al deze zaken geldt dat het belang van de inwoners van Oekraïne alleen telt in de context van zaken die de VS of EU geopolitiek goed uitkomen. Vooral de rol van de EU is schaamteloos. Wel het Russische regime maximaal irriteren maar als het puntje bij het plaatje komt en het gaat mis zoals nu zitten we lekker veilig onder de NAVO paraplu en kan Oekraïne de tering krijgen. Ja wapens voor nog meer bloedvergieten willen we wel leveren. Poetin is geen fijne vent, maar het kost me steeds meer moeite om te zien hoeveel ‘wij’ als zijnde EU en VS beter zijn. Niet zo heel veel vrees ik.

  100% domme beslissingen nemen en er 0% schade van leiden wanneer het mis gaat. Een beetje zoals bankiers lekker gered zijn in 2008 nadat ze de boel verkloot hadden, of hoe groene energie producenten met subsidies schadeloos gesteld worden en NGOtjes dit land naar de knoppen mogen helpen van onze politici. De boer en burger draait wel op voor de schade van dat wanbeleid. Hele andere zaken, maar er zit dezelfde progessief globalistische vingerafdruk op waar jij al vaker op wijst.

 3. Niet alleen Marx Rutte krijgt orders van Gates….
  een eenvoudig overzicht over hoe de plandemie is gefinacieerd…alles en iedereen is te koop.
  https://i.imgur.com/imykT1B.jpg

  Intussen worden we weer afgeleid door een nieuwe media angstcampagne.
  The Russians are coming!

  Vooral niet opletten:
  WHO planning new “pandemic treaty” for 2024
  https://off-guardian.org/2022/02/26/who-planning-new-pandemic-treaty-for-2024/

  Leg de 2024 injectie voorraad maar aan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *