Vijf jaar leven met/van een gratis weblog

Speech bij de boekpresentatie op 11 december bij It Reade Klif: Foto Robert Dupper

Vandaag bestaat Interessante Tijden vijf jaar, uw advertentievrije en gratis toegankelijke Studiecentrum voor Natuurlijke Historie. Al sinds 2009 na oprichting van Climategate.nl ben ik de productiefste blogger (iedere dag) van het Nederlands taalgebied. Na vijf jaar en 2130 artikelen blikken we even vooruit.

Je kunt een verjaardagskado geven om Interessante Tijden gratis en zonder advertenties te houden via NL04INGB0005526038 tav Stichting Milieu Wetenschap en Beleid ovv ondervermelding van ‘Lustrum-donatie Interessante Tijden.’ Jullie helpen mij een vrije geest te blijven die zo anderen kan inspireren.

Trudy handelt de bestellingen af…Mijn mascotte en het meest gefotografeerde hondje van NL

Iedere dag je dier voeden
Interessante Tijden is een hongerig dier dat iedere dag gevoerd moet worden. Het ontstond als afsplitsing van Climategate.nl, dat Hajo Smit oprichtte met Marcel Crok en ondergetekende.Climategate.nl draait nog steeds, met weetjes en nieuws over het klimaat-industrieel complex, de ‘duurzaamheid’. Nu onder toezicht van Delfts ingenieur Theo Wolters (kwam er in 2010 bij) en Hans Labohm.

Jan van Friesland- die mij al eens interviewde voor Zwartwit.TV is de nieuwe hoofdredacteur geworden.

Uit die fusie van geestkracht ontstond Marcel Crok’s meesterwerk ‘De Staat van het Klimaat’ (met hoofdstuk 6 van mijn hand) en het boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei onder redactie van Marcel Visscher en Ralf Bodelier (Nieuw Amsterdam 2017)

Crok werkt nu voor zijn Stichting Clintel. Hajo werd Parapent-instructeur in Oostenrijk. Dankzij Hajo ben ik gaan bloggen, zo veel zelfs (5000 artikelen sinds 2010), dat werk voor papieren media op de achtergrond raakte. Door ondersteuning van ‘fans’ en mensen die de vruchten van mijn onderzoekswerk waarderen kon ondergetekende daar zowaar van bestaan.

En dat zonder advertenties, zonder jezelf te hoeven corrumperen, met gratis content: wie kan er zo gezegend zijn?

Hier begon het in 2009

Menselijke natuur doorgronden
Interessante Tijden ontstond, omdat je al lang voor ‘corona’ en nu Russofobie aan zag komen, welke maatschappelijke kentering op de rol stond. Het begon uit naam van ‘CO2’, het voor de groene planeet zeer gunstige groeikasgas. Dat kon door een massieve PR-operatie tot ‘vervuiling’ worden omgedoopt.

De wijze waarop je een product verkoopt aan Westerlingen is al sinds de godfather van spindoctoring Edward Bernays gelijk: doe een beroep op ‘de’ wetenschap, de betrouwbare meneer met de witte jas. Zo werd Interessante Tijden ook een studiecentrum van de menselijke natuur, massapsychologie. Hoe je met psychologische manipulatie oorlogen kunt verkopen aan het publiek, de Creel Commission (1917) pionierde er al mee.

Dan kun je ook ‘de strijd tegen klimaatverandering’ verkopen aan de wereld, en een voor plantengroei gunstig gas als gif verkopen dat koste wat kost bestreden moet worden, ook ten koste van de natuur, menselijkheid en alle vrijheden die je meende te bezitten. We graven dus altijd dieper dan alle andere internetsites, omdat we een onderwerp van alle denkbare kanten belichten met ‘de menselijke natuur’ als gemene deler.

We zijn als natuur en wetenschapsjournalist zowel technisch onderlegd als thuis in de ‘alfa’-benadering. Toen mede-auteurs bij Climategate nog lachten over ‘haha complottheorie’ kon je zo al veel eerder allerlei dwarsverbanden doorzien, die nu steeds meer algemeen geaccepteerde kennis zijn.

Met beroep op ‘de’ wetenschap verkoop je alles aan Westerlingen, ook als dat schadelijk voor ze is

2030 Agenda en SDG Doelen
Toen maart twee jaar terug de ‘pandemie’ werd uitgeroepen, wist je direct ‘nu komt het’… Zelfde mechanismen als bij ‘klimaat’, zelfde hoofdpersonen als aanstichters. En van dag 1 op 2 is ‘corona’ uit het nieuws verdwenen, nu zijn ‘De Russen’ afleiding van de komende economische crash, en worden de veroorzakers van die crash van het ‘Vrije’ Westen mogelijk nooit vervolgd.

Door de studie van de 2030 Agenda en de SDG Doelen, het CO2-circus, door contacten met andere onderzoekers in binnen en buitenland ontdekte je gaandeweg: er is meer (inter)nationale sturing van het wereldgebeuren mogelijk dan je dacht. Wat op internationale conferenties is bedacht, komt uiteindelijk terecht op gemeentelijke bordjes van Zuid Limburg tot Tietsjerksteradiel.

2030 Agenda: Global Governance aka ‘wereldregering’

Hoe veel internationale sturing onze levens bepaalt, dat blijft onderwerp van studie en het liefst zo weinig mogelijk speculatie.

Want ja, waarom zou je de ene vorm van onzin- het voorgeschreven narratief in mainstream media- verruilen voor de andere vorm. Interessante Tijden werd een beeldend kenniscentrum, dat de menselijke natuur poogt te doorgronden, waaronder ook de werking van macht. Dat verschijnsel benaderren we het liefst zo weinig mogelijk in politieke zin, meer in spirituele en culturele zin.

Machten zijn krachten waar ieder individu aan blootstaat, want dat is toch waar het om draait: hoe je zelf wilt leven als mens in deze gegeven wereld.

De eerste druk van 1000 exemplaren

Beeldende natuurhistorische reportages over menselijke natuur
Intessante Tijden combineert het nuttige met het aangename. Daarom maken we ook beeldende natuurhistorische reportages, zoals eerder voor de reisbijlagen van kranten als De Standaard en NRC Handelsblad. We trekken de natuur in om het beestje ‘mens’ en ‘het leven’ te begrijpen.

Dankzij de optelsom van die reizen kon afgelopen winter mijn prozaisch en fotografisch debuut kon verschijnen, Liever dood dan Slaaf, een Pelgrimstocht door de Friese Natuur op zoek naar Vrijheid.

Want ‘vrijheid’ is het thema van deze tijd, zo voorzagen we al jaren terug. (en uiteraard niet ik alleen)Er is afgelopen jaren zoveel op losse schroeven komen staan, dat we onszelf, hoe en wat we ‘vanzelfsprekend’ achtten, en wie we zijn misschien wel moeten herdenken, in de zin van ‘op nieuw bedenken’… Wat delen we nog gemeenschappelijk, wanneer je de tv en massamedia buiten beschouwing laat?

Volgende week geef ik daar in Friesland nog een beeldende lezing over voor een mens of honderd.

Binnenkort nieuwe optredens, opgenomen in het Engels

Nieuwe video’s voor de fans
Doordat je iedere dag moet studeren en schrijven, bouw je een schat aan kennis op die je overal kunt inzetten. Zo komen binnenkort ook nieuwe video’s van mij uit in het Engels gesproken, waar we de afgelopen 5 jaar opgedane kennis over de 2030 Agenda met haar SDG Doelen luchtig toegankelijk maken.

Dat gebeurt bij Bossmaker, van marketeer Ronald Heister, opgenomen in zijn prachtige pand aan de Heerengracht in Amsterdam. De fans van mijn SDG-filmpjes bij Blue Tiger Studio kunnen dan weer hun hart ophalen.

Juist zulke zware materie als een Big Brother maatschappij, overheidsbemoeienis in alle facetten van je bestaan, een CO2-budget en Surveillance-kapitalisme, armoe voor de massa, ontmanteling van de middenklasse, je moet het met wat relativeringsvermogen opdienen. Dus op de zelfde wijze als eerder de Peaky Blue Tigers.

Vervolgens moet je vooral ook praktisch blijven, dichtbij huis, je eigen relaties op orde krijgen, houden of juist herstellen. Want afgelopen jaren sneden dwars door gezinnen, families, het sociale cement is ernstig aangetast. Hoe ga je bijvoorbeeld om met mensen die het officiele narratief voor waar houden?

Satan in Berchtesgaden

Lessons learned
Als er 1 les is van afgelopen vijf jaar: mensen gaan niet af op informatie, waarheid, maar op ‘de manier waarop’ je iets brengt. Daarin konden we juist afgelopen jaren sterk groeien. Zodat de informatie die je altijd al wel bij je had nu ook op groeiende aantallen mensen goed overkomt. Het belangrijkste leermment dat ik maakte, en die ook mede bijdroeg aan de arrestatie van twee jaar terug;

  • wees helder in vorm en inhoud, maak duidelijke keuzes in genres.

Mensen willen krijgen wat ze verwachten. Mix je cabareteske uitingen met serieus onderzoek, dan schep je verwarring die al te gemakkelijk ter criminalisering aangegrepen kan worden. Aan de andere kant, is dat juist ook de kracht van Interessante Tijden. Dat je genres mixt en in de eerste plaats een creatief persoon bent, die daardoor andere invalshoeken kan belichten dan ‘de mainstream’ zou doen.

Bullshit = ‘No Concern for Truth’

Wanneer ‘de wereld’ je boos kan maken, bedenk dan: is dat uit een rechtvaardigheidsgevoel, of uit een gevoel van machteloosheid? Of zelfs jaloezie, dat andere mensen een succesvoller lobby hebben dan de kant van het spectrum waarmee jij meer sympathiseert?

Aan de andere kant: val niet in de modernistische valkuil. Alsof ‘rede’ tegenover ‘emotie’ staat, en emotie de rede verzwakt. Natuurlijk niet, zo leer je ook bij regel nul van mijn cursus Bullshitdetectie. LIEFDE voor waarheid gaat aan waarheidsvinding vooraf. Zo is emotie in zichzelf ook iets dat je menselijk maakt, een ethisch functionerend persoon met hart.

Hooguit zijn er gradaties in de kwaliteit van je emoties.

CS Lewis.com

Hoe nu verder?
Dit lustrum vieren we dankzij de duizenden dagelijkse lezers uit alle hoeken van de maatschappij, die mijn beeldende en onderzoekskwaliteiten konden waarderen, ook in financieel opzicht. Gaandeweg zie je dat steeds meer mensen oppikken waar je al 10 jaar of eerder aan werkte.

Dat is mooi, want liever ontdek je weer nieuwe dingen, in plaats van dat je blijft herhalen wat je al meende te weten. Pas dankzij het wekelijks verschijnen van De Andere Krant sinds oktober 2021 is een kleine kentering gekomen in het journalistiek werk.

Voor het eerst in jaren verschijnt er weer een papieren journalistiek medium met een insteek, waar we ons hier afgelopen vijf jaar sterk voor maakten. Dat het weer leuk is je stukken te zien staan tussen andere geinformeerde artikelen van mensen, die het voorgeschreven ‘officiele’ narratief van andere kanten willen belichten.

‘Klimaatontkenner’ Rypke Zeilmaker in het Refodagblad aangevallen…

Met vaak klassieke ‘Climategate’-achtige artikelen, zoals over de Klimaatgezanten. Dankzij de stichting achter Climategate.nl kon ondergetekende ook donaties ontvangen, zoals voor de rechtszaken die we voerden om een meer integer openbaar bestuur af te dwingen, danwel te agenderen.

Aan die tak van sport blijft behoefte, zo merk je aan reacties van lezers en kijkers op straat, die je van Limburg en Leiden tot in Groningen tegen komt. Het thema dat komende jaren van belang blijft is ‘functionerende democratie.’

De grens tussen privaat en publiek vervaagt, dat gebeurt deels doelbewust (SDG17, ‘building partnerships for the goals’, Blended Finance) en is vanuit het perspectief van openbaar bestuur en individuele vrijheid een zaak die kritische bejegening verdient.

Wat Pointer/Reporter voor KRO beschreef over viskeurmerk MSC deed ik al 6 jaar eerder

Lustrumdonatie
Je kunt voor de viering van dit lustrum een donaties doen aan de Stichting Milieu Wetenschap en Beleid,

– Dat kan via NL04INGB0005526038 tav Stichting Milieu Wetenschap en Beleid ovv ondervermelding van ‘Lustrum-donatie Interessante Tijden’.

De signeersessie

Dan heb ik weer wat lucht als vrije geest om voor jullie onderzoekswerk te doen, en Interessante Tijden te blijven. Dat kon altijd gratis en zonder advertenties graag houden we dat zo. Dat er een plek op het internet is waar iemand zichzelf niet hoeft te corrumperen, en waar U meer dan welkom bent.

Lieve lezers en volgers, dank voor al jullie gulheid afgelopen lustrum, de beste jaren van mijn bestaan. Je kunt ook als relatiegeschenk mijn Meisterwerk bestellen, het koffietafelboek over Vrije Natuur, Liever dood dan Slaaf, via de gelijknamige webzijde www.lieverdooddanslaaf.com.

2 Replies to “Vijf jaar leven met/van een gratis weblog”

  1. Ik heb je site nog niet zo lang geleden ontdekt en was al verbaasd dat er elke dag weer een nieuw en deugdelijk artikel verscheen. Nogmaals, dit is een geweldige site, bravo!

  2. Gefeliciteerd Rypke!

    Helaas blijven het interessante tijden in de wereld. Bleef het maar bij graaien onder het mom van mooi klinkende (SDG) excuses.
    Ligt het aan mij maar hebben we niet sinds 2003 (Operation Iraqi Freedom) niet continue beelden van Guerilla oorlogen gezien waar maar geen einde aan lijkt te komen. Eerst Irak, toen Libië, toen Syrië, toen Jemen, een paar dagen terug klonk men enthousiast over dit scenario in Oekraïne. En wat een gelul over ‘internationaal recht’ alleen Israël en Rusland worden veroordeeld, China, Saudië-Arabië etc. kunnen doen wat ze willen.

    Nou ja, naast de maandelijkse donatie gisteren heb ik nu ook €55,55 overgemaakt zonet. Ook jou wetenschapjournalistiek en daarnaast af en toe een ‘spinoff’ blijven belangrijk!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *