‘Langweer ligt in sterrenbeeld Zwaan’ (Cygnus)

Haven Langweer

Van een lezeres kreeg ik ‘Het Geheim der Eersten’ toegestuurd. Daarin verpakt schrijfster Henriette Hemmink de ‘terpen-geplaatst-in-sterrenbeelden’-theorie van materiaalkundige Emiel Amsterdam, werkzaam bij het Nationaal Lucht en Ruimtevaartlaboratorium.

Hindeloopen zou met omringende dorpen en het stadje Stavoren in de vroege Middeleeuwen zijn opgericht in de constellatie Steenbok. Harlingen (Harns) zou in sterrenbeeld Haas zijn gebouwd, en Bolsward en Nijland liggen in de Stier-constellatie.

De twee oer-terpen waarop Leeuwarden ontstond vormen met het dorpje Leons het sterrenbeeld Leeuw. De plaatsing van die terpen en dorpen zou er op duiden, dat de Oude Friezen een hoge astronomische kennis hadden en aanhangers konden zijn van een zonnecultus.

Goede weiden….Leons op de achtergrond

Langweer geen terp, of toch wel?
Mijn woonplaats Langweer maakt deel uit van sterrenbeeld Zwaan (Cygnus) samen met Zwaanwerd (op de kruising van Cygnus), Idaard, Warten (rechter arm) en Feins (Linker Arm). Aldus de theorie. Dat zou ook het zwanenlogo verklaren van Langweer. Langweer is echter geen terpdorp. Een ‘war’ is een natuurlijke zandrug en daarop is deze enclave vervolgens gebouwd, zo op het scheidingsvlak van het moerasland van het Lage Midden en de zandrug richting Gaasterland.

Dus hoe kan dit dorp dan deel uitmaken van een magische terpcirkel, die te verbinden is met geheime kennis van de Egyptenaren, de film Zeitgeist en een complot van ‘De Kerruk’? Dan Brown goes Fryslan!

Nu ben ik bepaald geen liefhebber van romans. Het liefste had ik gewoon direct de theorie van Emiel Amsterdam met bewijsvoering gelezen. Nu moest ik diagonaal scannend op zoek naar substantie een hele stuiverroman doorploegen over de wetenschapper Thomas van Dam, die wat aanklooit met zijn zwangere vrouw Emma en een jonge hinde genaamd Linde, die mot krijgt met Vrijmetselaars en nog wat dingetjeszzzz.

Haventje Hindeloopen

Alsof je gedwongen wordt de hele avond een romantische komedie te kijken, terwijl je harde porno wilt zien. Maar dat terzijde. De Website van Groninger archeologen Wierdenland.nl geeft een bespreking van de theorie:

Emiel Amsterdam uit Hindeloopen, werkzaam bij het Nederlands Lucht en Ruimtevaart Laboratorium, heeft naar eigen zeggen in 2013 ontdekt dat de terpen in Friesland gebouwd zijn volgens een tot nu toe onontdekt gebleven ‘plan’ (zie video).

Wat wil het geval? Amsterdam had vóór zijn ontdekking een boek gelezen waarin gesteld wordt dat de locaties van (de terp) Leeuwarden en de (terpen van de) omliggende plaatsen op schaal overeenkomen met die van de sterren in het (astronomische, niet astrologische!) sterrenbeeld Leeuw. Om een of andere reden vond Amsterdam die stelling aannemelijk.

Nadat hij er achter was gekomen dat hindes symbool stonden voor het (astronomische) sterrenbeeld Steenbok, legde hij dit sterrenbeeld geschaald op Hindeloopen en omliggende plaatsen, en ontdekte, na wat passen en meten, dat de locaties van de terpen in Hindeloopen en omgeving corresponderen met die van de sterren in het sterrenbeeld Steenbok.

Het feit dat in de gevel van de kerk van Hindeloopen symbolen voorkomen die, volgens Amsterdam, naar dit sterrenbeeld verwijzen, strookt heel mooi met de feiten. Als dat allemaal klopt, dan zijn de locaties van de terpen in Friesland dus bepaald door sterrenbeelden (want wat voor Leeuwarden en Hindeloopen geldt zal dan ook wel waar zijn voor andere plaatsen).

Iberische Steenbok en daar weer een afsplitsing van, een ‘endeem’

Steenbok
Mijn vrouw is helemaal van de sterrenbeelden. Ik niet. Maar we staan op Interessante Tijden altijd open voor andere visies, mits die met bewijs worden ondersteund. Je vindt een serieuze publicatie over Amsterdam’s Hindeloopen/Stavoren-Steenbok-theorie in Mediterranean Archeology and Archeometry (2016)

Daarin probeert Amsterdam van de Hertjes in het wapen van Hindeloopen een steenbok te maken, door de naam Hindeloopen terug te brengen tot een vorm van oud-Germaans (hintloope) en bijbehorende mystiek van kruidenvrouwtjes, die ook sterrenkijken:

According to Pritzel & Jessen, Buijtenen and Fischer-Benzon the various variants of the name hintlope were used as a name for three plants; the sunflower, the marigold, but most of all the chicory. The chicory is a symbol of the sun (Cooper, 1978). In this case all three plants are related to the sun by their name elements; sun, gold (the element of the sun) or sonnenwende (solstice). That the name

hintlope is used for multiple plants might indicate that the name is symbolic and has a deeper meaning. Also the plant that is most frequently designated with the name hintlope, the chicory, has a symbolic meaning. The chicory is mentioned as a plant with superstitious powers that had to be harvested by a special ritual that involves a stags’ antler or a piece of gold.

Zicht op oprukkend Leeuwarden vanaf Jorwerd met grutto, mei 2015

Hindeloopen wordt al in 822 eeuw genoemd in het Angelsaksische Domesday boek. De naam zou Angelsaksisch van oorsprong zijn, en verwijzen naar sterrenbeeld Capricorn (Steenbok)

The various German names for the chicory could indicate the meaning of the name hintlope. Obvious- ly, the variants of Sonnenwende indicate the solstice. The German names krebskraut and Kankerkraut can be related to lobster and crab, respectively.

These names designate two different animals. However, when the names designate a constellation they refer to one constellation; the summer solstice constella- tion Cancer (the crab).

This constellation is named Kreeft in Dutch and Krebs in German, both meaning lobster. In this case it is likely that the name hintlope, which appearance reassembles that of a ibex, was used to designate the winter solstice constellation Ibex/Capricornus.

Dijk bij Stavoren

Verbeeldingskracht
Een koe lijkt ook op een gnoe, dus zijn beide inwisselbaar? Een rijke verbeeldingskracht is nog geen bewijsvoering. Stavoren zou vervolgens verwijzen naar de Noorse god Odin. Waar legendes verhalen hoe Stavoren zou zijn gesticht door Friso (313 voor de jaartelling) voor de god Stavo, terwijl Stav ook voor staf kan staan, de speer van Odin:

In the Dutch province Gelderland there is also a place called Staverden, the name of this place related to “stave” (Berkel and Samplonius, 2006). In fact there are a lot of place names that can also be related to stave or staff: Stavenisse (NL), Stavanger (NO), Stavern (NO), Stavelot (BE), Stavern (DE), Staverton (four times in England) and possibly Staven (DE).

Ieder woord kan met wat draaiingen wel lijken op een ander woord, en zo een hele wereld van verbeelding openen. Zo kun je in Stavoren dan met wat goede wil de hand van Odin/Wodan vinden.

The Frisian word “stavering” means “spelling” and the German word “buchstabe” means “letter”. Therefore, both meanings of the word “stave” can be related to Odin. A similar conclusion was already drawn in 1844, but up to now not gen- erally accepted due to lack of additional evidence (Buddingh, 1844).

It is therefore possible that the name Stavoren is indeed related to the highest god of the Frisians and that his holy tree was related to the World tree. After Christianisation of Friesland the Stavo temple was changed to a St. Nicholas church. St. Nicholas can be regarded as a representation of Odin during the wild hunt (Farwerck, 1978).

Wilde Jagd, Franz von Stuck (1888) schildert Wodan/Odin die de doden voortjaagt…..

However, it is not known if Stavo was one of the many names of Odin, who in this case was related to writing, wisdom or for giving oracles, nor that Stavo was the common name for the highest god.

The widespread of the place names with “stave” in the North Sea area would, in this case, indicate that it is not a local name. The name Stavo has been related to a god called Stuffo, that originates from Bonifatius legends of Thüringen (Buddingh, 1844). However, whether this relationship is valid is unknown.

Terphuis uit vroege Middeleeuwen, Firdgum

En dan zou je bij Odin uitkomen die de hoogste god zou zijn geweest, en die dus met een zonnecultus verwant is, waardoor je op Stavoren en Hindeloopen een sterrenbeeld kan plakken, Capricorn….nou ja, voel je hem…

Amsterdam zijn punt is min of meer, dat de Oude Friezen verschillende plaatsen vernoemden naar oude goden, en dat ze bij de stichting daarvan met astronomie en astrologie rekening hielden. En dat hun cultuur en kennis dus hoger was, dan we nu geloven op basis van de archeologie.

De Groninger archeologie schetst een verleden van een bende primitieve bootvluchtelingen op vluchtheuveltjes in stro- met kleihutjes, tweemaal daags omspoeld door zeewater. Een ‘Meelijwekkend volk’ (Plinius de Oude), ver van de oude beschavingen van de Soemeriers en Egyptenaren die deze astronomische en astrologische kennis al 3000 jaar voor de jaartelling hadden.

Tenzij er dus allerlei boosaardige machten zijn- aldus ‘het Geheim der Eersten’- die deze kennis voor ons, het plebs verborgen hielden via een complot met de Kerk.

Hier is Langweer nationaal om beroemd, het zeilen. Het zwanenlogo is het embleem van Langweer

De anonieme recensent op Wierdenland besluit dan ook:

Maar klopt het? Hoe slaagden niet zeer ontwikkelde samenlevingen er, meer dan 2000 jaar geleden, in om sterrenbeelden netjes geschaald op de grond te krijgen? De vroege bewoners van Friesland hadden toch niet het ontwikkelingspeil van de oude Egyptenaren!

De alternatieve kijk is dan: de Friezen waren afkomstig van een hogere beschaving dan we dachten met veel astronomische kennis, nodig voor hun zonnecultus. En die raakte de massa kwijt onder/door het christendom. Want toen werd sterrenwichelarij als afgoderij gezien.

Kwelderwal van Firdgum

Heidense symboliek op kerkjes
Nergens is de kerkdorp-dichtheid zo hoog als in Friesland. Dat is een leuk weetje en die terpen zijn allen voor het jaar 1000 opgericht, merendeels door heidenen. De naam ‘Osinga’ zou van Os, Taurus zijn afgeleid, en ‘inga’ zou ‘deel uitmaken van’ betekenen. De vroegere adelijke families van Friesland zouden al die oude ‘geheime kennis’ over sterrenbeelden stiekem in symbolen op kerken hebben doorgegeven.

Opvallend is inderdaad dat je op veel kerken heidense symboliek vindt. Of zelfs de duivel in eigen persoon, zoals op het kerktorentje van Skillaard.

Duivelsbeeld toren Skillaard

Het punt is een beetje, dat die vroege voorouders geen schrift nalieten over zichzelf. Alles over de oer-Friezen is door niet-Friezen opgeschreven. Dat laat ruimte voor heerlijke speculatie en verbeelding over ‘hoe het verleden misschien totaal anders was’. En je moet de verbeelding niet willen vermoorden, dat houdt je jong van geest.

Nieuw verschenen van de Oera Linda Foundation in Diever

In die categorie bevelen we je ook het Oera Linda Boek aan dat net door Jan Ott is vertaald in het Engels. Een alternatieve Friese geschiedschrijving, waarin wij Friezen eigenlijk van het verzonken volk van Atlantis afstammen, compleet met een vuurcultus en burchtmaagden, waarnaar ‘Den Burg’ op Texel nog zou verwijzen. Dus eigenlijk kwamen Friezen van hoger culturele komaf, en vervolgens verloren ze die kennis.

Totdat het Over de Linden handschrift in de 19de eeuw werd ‘ontdekt’/gefabriceerd… Wie het weet mag het zeggen.

Het boek met schutbladen van historisch Frisia

Dat boek behandelen we ook in mijn magnum opus Liever dood dan Slaaf een Pelgrimstocht door de Friese Natuur op zoek naar Vrijheid’. Dat boek over de zoektocht naar de oernatuur van de Friezen kun je via de gelijknamige webzijde www.lieverdooddanslaaf.com bestellen.

2 Replies to “‘Langweer ligt in sterrenbeeld Zwaan’ (Cygnus)”

 1. Voor sommige mensen is het blijkbaar onverteerbaar dat Friezen gewoon afstammen van een stel verdwaalde primitieven die ergens op een heuveltje in leven probeerden te blijven. Wat ze per ongeluk is gelukt, want het geluk is met de dommen.

  Het is vermakelijk om te lezen hoe zo’n Emiel Amsterdam de kronkels van het harde leven recht beukt om maar iets verheven in die met zompige klei doordrenkte geschiedenis te vinden. Maar tegelijkertijd is het triest dat iemand zijn levenstijd verspilt met dit soort bullshit.

 2. Over de oorsprong van het Oera Linda boek: zie prof. Goffe Jensma
  Dan even wat over de plaatsnaam Leeuwarden.
  Heeft volgens mij niets met een roofdier te maken.
  Het is een samenvoeging van 2 zaken; het voorste deel komt van het germaanse hljou wat kultstatte, heiligdom betekend, een plaats waar een heilige eik stond en waar religie, rechtspraak en zaken van oorlog en vrede en handel geregeld werden.
  Het tweede deel warden of terpen is duidelijk.
  De nederlandse naam had moeten zijn: Leewarden. Fries bleef Hljouwert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *