Ineenstorting Nederland onafwendbaar, maar wel met WIFI en A.I!

Amfitheater Trier (DE), de noordelijke hoofdstad van het Romeinse Keizerrijk

Waarom is Der Untergang onvermijdelijk, is er voor Nederland geen enige hoop op verbetering, wacht enkel een neerwaartse spiraal tot energiearmoe voor de massa, voedselrellen, pinautomaten op zwart, broekriempolitiek (‘verduurzaming’) en een mistroostig totalitair regime dat uit naam van ‘bescherming. van de democratie’ Noord Korea in de schaduw zet?

Een gepensioneerde natuurkundige – Cees Le Pair- weet in zijn eentje beter wat ‘groene’ plannetjes voor schade aanrichten dan ‘deskundigen’ bij het Rutte-regime, Sandor Gaastra en Ernst Paul Nas van het Ministerie van Klimaat (…) en hun Regionale Energie Sabotage (RES, de ‘s’ zou staan voor ‘strategie’ maar de ‘strategie’ is sabotage).

Wie kan rekenen wordt dan vervolgens weggehoond als ‘reactionair’ en ‘klimaatontkenner’ of ‘je heult met Poetin’… Daarom geldt nu ‘Ieder voor zich en God voor ons allen’…

Trudy in Trier

Waterstof, inefficiente opslag voor reeds niet-renderende (‘duurzame’) energie
Bestuurders en politici van Nederland zijn unaniem in hun ambitie, om de ruggengraat van de economie- betaalbare en betrouwbare energie- te breken. Uit naam van Moedertje de Planeet, CO2, en nu om ‘te deugen’ voor een Oekraiense oligarch/warlord in een t-shirtje die om wapens bedelt tegen energiegrootmacht Rusland, een land waarmee decennialang betrouwbare leveringscontracten liepen.

Dat noemen ze ‘de energietransitie’…

Om iets met energie te willen doen, moet je iets van energie af moet weten. Dat hoeft niet ontzettend veel te zijn. Minimaal begrip van natuurkunde strekt dan tot aanbeveling. Met havo/vwo natuurkunde kun je de hele ‘transitie’ al in zijn graf rekenen. Dat is bij modern openbaar bestuur al te hoog gegrepen.

Het verontrustende in Nederland en andere Europese landen, is dat managers en politici met utopische droomwensen over het redden van moedertje de planeet, en een pretpakketje, nu bepalen wat ‘goed’ is voor de energievoorziening.

En dat het uitstervende ras van mensen die hun sommetjes (nog kunnen) maken als reactionair worden weggezet. Door mensen die nu waarschijnlijkerwijs met een Oekrainespeldje op lopen. Zie Ons Deugen!

Het waterstofsprookje in de Eemshaven

Nederland Waterstofland, It Kin Net!
Topambtenaar van het Ministerie van Klimaat, Sandor Gaastra zegt als meester in de rechten zelf er trots op te zijn dat hij niets van energie weet. Dat gebrek aan kennis is bij ‘duurzaamheid’ alvast 1 noodzakelijke voorwaarde om de groene feestvreugde niet te bederven. Waarschijnlijk weet hij daarom al niet, dat waterstof (H2) geen BRANDstof is maar een energiedrager. En dat je bij iedere vorm van energieopslag dus rendementsverlies hebt, en dus ook kapitaalverlies.

OK, waarom waterstof?

Waterstof als energiedrager is al zo oud als de elektrolyse zelf. Je kunt met wat elektriciteit de bouwstoffen van water, waterstof en zuurstof van elkaar scheiden. Zo werden vroeger zelfs Zeppelins met waterstof gevuld. Bloedlink natuurlijk, zo zie je ook aan de voorkant van de Led Zeppelin-cd, wanneer er maar een minipietsievonkje bij komt;

WHOESHJBOEM.

Waterstof is een dusdanig klein molecuul dat het bijna uit ieder materiaal weglekt. Dan moet je het ook nog eens opslaan bij het absolute nulpunt, min 273 graden, om het vloeibaar te maken. Dat koelen kost natuurlijk energie. En je moet het dus veilig kunnen opslaan. Zo is waterstof al meer dan een eeuw een belofte voor de toekomst.

Oftewel, het lijkt wel geknipt voor bestuurders die door het CO2-virus bevangen zijn.

Steenkool is here to stay

Diesel, een ideaal goedje
Neem dan diesel. Je slaat het op in een tank, dop er op. Klaar. Rijden maar.  Ideaal goedje. Net als steenkool. Je legt het in een zak achter huis, en je kunt er de allesbrander eindeloos op branden, hartstikke veilig.

Nu het besef indaalt ‘waar dumpen we al die ongevraagde wiebelstroom uit wind’, nadat de Noordzee is volgebouwd met de staatsgefinancierde beleggingsproducten van banken en pensioenfondsen (windfarms), komt onder het mom van toverwoord ‘innovatie’ ook de waterstof weer uit de kast.

Ja zelfs de term ‘waterstofeconomie’.

De zelfde kwakzalvers zijn nu opnieuw de verkopers, we doelen hier op Jeremy Rifkin met zijn ‘Waterstofeconomie’, en ‘professor Ad van Wijk’. De Usual Suspects.  Maar waarom nu, behalve dan dat Shell Nederland- van het consortium met RWE in Groningen voor North H2-mogelijk een belastingvoordeeltje van Belastingdienst Groot Zakelijk krijgt om voor de buhne wat ‘groen’ te doen?

Met bestuurders die al moeite hebben om 1+1 bij elkaar op te tellen is ‘De Groene Waterstofeconomie’ winwin

Opslaan met driekwart verlies
Want het enige dat je immers doet, is het nadeel van ‘duurzame’ wiebelstroom- haar gebrek aan rentabiliteit- optellen bij het nadeel van waterstof: peperdure opslag met rendementsverlies. Waterstof is leuk als raketbrandstof en speciale toepassingen, maar niet als ruggengraat van je energie-economie. Het molecuul H2 zelf is daar de oorzaak van, het is een OPSLAG-medium en bij iedere conversie verlies je energie.

Bij de opslag van windenergie in waterstof kan het zijn dat je bij de opslag van 4 KWh maar 1KWh aan energie overhoudt voor hergebruik:

Fysicus Cees le Pair schrijft;

Rekenend met 75% (elektrolyserendement wiebelstroom wind naar waterstof RZ) – die ik zelf te hoog acht – is vervolgens de vraag, hoeveel elektrische energie maak je uit die waterstof energie? Met de gebruikelijke generatoren (GT) is dat slechts 25%. Voor een deel kan dat ook met de efficiëntere, maar minder flexibele, CCGTs, dan halen we 60%.

Ik reken vooreerst even met 50%, dan wordt de opbrengst de helft van de opgeslagen energie. Dat zou betekenen: een rendement van 0,75 x 0,5 = 37,5 %. Dat lijkt gek: Ergens 2,7 kWh elektrisch instoppen om er 1 kWh elektrisch uit te krijgen!

De grootste energieblunder in de EU, en daar trots op zijn!

OK, de sociale autoriteit van Cees le Pair is in uw ogen niet hoog genoeg? Dus kan het niet waar zijn wat hij voorrekent?

Dit plaatje is nog optimistisch, want een elektrolyse-rendement van 75% is het optimum. Zo kan de ‘waterstofeconomie’ in haar essentie er op neerkomen, dat je voor iedere KWh opgeslagen wiebel-subsidiestroom uit een reeds niet renderende windfarm, SLECHTS EEN KWART WEER TERUGKRIJGT AAN NETSTROOM.

Dus dat je driekwart weggooit van die ‘duurzame’ electriciteit, terwijl er op die stroom (op zee) al per kWh een subsidie zit van acht cent. De geclaimde CO2-uitsparing van zeven megaton, dat is de jaaruitstoot van twee flinke kolencentrales.  Dus zeg maar, wat China er iedere twee weken bij opent.

Dus, nee, er is niet enige hoop op verbetering. Vanaf nu kan het enkel verder de afgrond in gaan. Want je mag hier niets van zeggen… dan schelden ze je uit voor nazi (FvD) of je heult met Poetin… Het andere energiepaardje van Groningen, dat noemen ze ‘baaiobeest iekonomie‘. Dat is ‘terug naar de Middeleeuwen klonk zelden zo innovatief’.

Met genoeg miljardensubsidies ga je het vanzelf zien. Kortom: er is geen enkele hoop op beter. Nederland is een Failed State.

Het oog van zonnegod Ra bij de Tweede Kamer

Conclusie: ieder voor zich en God voor ons allen
Na het applaus van democratisch theatergezelschap De Tweede Kamer voor een oligarchische warlord in een t-shirtje die om wapens tegen energiegrootmacht Rusland bedelt, hebben wij iedere hoop opgegeven dat het met Nederland ooit nog wat wordt.

Eerder hing die hoop dankzij ‘klimaatpolitiek’ (CO2-zwendel) al aan een flinterdun zijden draadje. Dat draadje is afgelopen donderdag definitief geknapt.

Het is nu ieder voor zich en God voor ons allen. En niet te hard iets kritisch zeggen over het Rutte-regime. Dat noemen ze ‘opruiing’ en dan gooit het Rutte-regime je de gevangenis in. Deze regering draait tegelijk de eigen voedselvoorziening de nek om. Het voortbestaan van 3500 boeren staat op de tocht (PAS-melders), we hebben zelfs een ‘stikstofminister’ die boerenland wil onteigenen.

Wanneer je bestuurders meer weten van ‘diversiteit’ dan van energie…. PREPPEN voor doomsday

Preppen voor doomsday
Dit kabinet duwt ook de garnalenvissers van de Waddenzee en ze draaien IJsselmeervisserij de nek om. Ook de platvisvloot staat op omvallen, want ‘groene’ activisten die met geallieerde clubs miljardensubsidies (LIFE+) vangen van de Europese Commissie lobbyen voor een verbod op bodemvisserij. Dus dat je geen tong en schol meer kunt vangen, nadat ze eerder de elektrische visserij om zeep hielpen.

Alleen Peter van Dalen van de Gristenunie staat in het Europees Parlement als hindernis daartussen. (….) Die zegt dat ‘de’ wetenschap het moet bepalen en niet ‘mythes’. Hun tegenstanders hebben veel meer ‘de’ wetenschap bij elkaar gewinkeld.

Dus wanneer dit geen onderdeel zou zijn van een kwaadaardig plan, zou het een samenzwering van domheid kunnen zijn. Maar ze doen het expres, in een orgie van zelfvernietigingsdrang. En dat komt bovenop de algehele verdomming in onderwijs, media, politiek, openbaar bestuur…

Plus de onmogelijkheid hier iets van te zeggen op andere manier dan omfloerste fluistertoon; want dan pakt het Rutte-regime je op en gooien ze je in de cel.

Dus tref je voorbereidingen voor de algehele ineenstorting, leg voorraden aan, of emigreer naar een afgelegen platteland. Al drie vrienden/kennissen van mij zijn vertrokken, naar Zwitserland, Slovenie, naar Zuid Italie, andere vertrokken naar Zuid Amerika. Het gaat hier he le maal mis en er is niet enig functionerend correctiemechanisme.

8 Replies to “Ineenstorting Nederland onafwendbaar, maar wel met WIFI en A.I!”

 1. Ik hoop dat je nog wel een paar vrienden overhoud in de nabijheid 🙂
  Overigens, emigreren heeft m.i. geen zin. Wat nu in ons land wordt uitgerold, zal globaal worden uitgerold. Het staat te lezen in Openbaringen 6:5 En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand.

  6 En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en den wijn niet.

  Vrij geïnterpreteerd: Een brood (voedsel voor de “gewone” man) zal schaars worden en een dagloon gaan kosten. Het luxe voedsel (voor de allerrijksten) blijft beschikbaar voor deze kleine elite. Dit is dan het gevolg van de steeds verdergaande knechting van “het volk” door de rijken der aarde.

  Zware tijdens staan ons te wachten. Het zal steeds zwaarder worden, met soms een tussenpauze dat het even lijkt mee te vallen, met daarop weer periodes dat het nog weer zwaarder word. De zogenaamde weeën waar in Matth 24 over wordt gesproken door de Christus zelf.

  Tegelijkertijd gloort de hoop voor wie gelooft dat Christus Jezus de enige weg, de waarheid en het leven is. Voor deze gelovigen zal er verlossing zijn! Ja, en de rest wacht het oordeel Gods. Nog is er tijd!

  1. “Overigens, emigreren heeft m.i. geen zin”, is waar maar er is toch wel een groot verschil. En dan bedoel ik het verschil tussen Nederland en en b.v. midden-europa. Daar heeft men geen haast om groene energie en lgbt enz. waarden in te voeren. Komt uiteindelijk waarschijnlijk wel, maar het zou me niet verbazen als het “westen” uiteindelijk zijn hand gaat overspelen. Mensen houden niet van armoede, zelfs niet voor het milieu.

 2. Ja, alles is leugen en/of idiote bullshit.
  En je kunt wel vluchten naar elders, maar daar ben je nog steeds in de wereld. Er is geen ontkomen aan. Canada leek me tot voor kort nog een mogelijkheid maar daar is het nog erger dan hier. Of Australië…

 3. “Met havo/vwo natuurkunde kun je de hele ‘transitie’ al in zijn graf rekenen.” Dat lukt met MAVO 3 ook wel!

  Dat veel mensen denken dat het van energie voorzien van dit land met wind en zon mogelijk is, is een tekortkoming van de reguliere media. Wanneer die ook maar een heel klein beetje kritisch zijn, zeg 10% van de kritiek die ze onlangs op ‘RES in Beeld’ hadden dan waren deze plannen niet doorgegaan.
  Vergeet ook de lobby van energieproducenten niet, dat is vooral gas in Nederland. Die weten als geen ander dat het niet kan maar toch zijn ze er voor want het levert bakken en bakken met subsidie op. Shell bijvoorbeeld is ook voor want met het uitsluiten kernenergie en kolen blijven alleen olie en gas als alternatief over. Jeetje, wie levert dat nu toevallig?

  Een andere techniek om de kritiek te pareren zijn de woorden ‘innovatie’ en ‘exponentiële groei’. Mensen lijken te denken dat de efficiëntie van wind en zon een nog net zo grote sprong kan maken als de rekenkracht van computers tussen 1980 en nu. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo en daarvoor moet je je net wat beter ingelezen hebben. Informatie die mensen maar nauwelijks bereikt via de main stream media. Het idee dat je de wereld aan het redden bent is immers veel te mooi.

  Het zou al helpen wanneer mensen echt het leven leiden (lijden?) dat ze zeggen voor te staan. Dus dat voorstanders van wind- en zonne-energie ook gewoon niets geleverd krijgen wanneer het niet waait en de zon niet schijnt maar wel een gepeperde rekening krijgen. Gebaseerd op echt gemaakte kosten, en niet op ‘true cost’ wat volstrekte willekeur is. Dan houdt het heel erg snel op met die onzin. Nu denken mensen dat het wel kan omdat ze dat ook vertelt wordt van alle kanten. Inclusief energiebedrijven die beter weten.

 4. President van Urk…excuses…Ukraine, dhr. Zelensky was regelmatig op de TV te zien sexy dansend in jurkjes en piano spelend met z’n geslachtsdeel, samen met een collega entertainer. De Russische band, een van mijn favoriete Russische musici, Little Big, heeft een nummer dat zowel over hem gaat maar breder getrokken ook over Rutte en andere Westerse politici: https://www.youtube.com/watch?v=i63cgUeSsY0

  Beluister en bekijk van deze band ook eens andere nummers die betrekking op politiek hebben, zoals: ‘Go Bananas’ of ‘Lolly Bomb’. Deze Russische band maakt geweldig leuke nummers voor jong en oud. En ik ben allebei.

Laat een reactie achter aan Henk Hakvoort Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *