Logeren bij de Trappistenabdij van Rochefort

Bekend van het Abdijbier

In dit zaterdagse archiefverhaal het fotoverslag op mijn oude webzijde rypkezeilmaker.nl over mijn logeerpartij bij de Benedictijner Abdij van Rochefort op 25 maart 2013, toen Pasen vroeger viel dan nu. Zij keren de richtingloosheid en vormloosheid van het kale leven met hun strakke dagindeling en rituelen, gevoed door geloof en discipline. Met de muren van de abdij als bescherming tegen de entropie en chaoskrachten van de omringende wereld, de wildernis.

De Abdij

Ze creëren in hun 1600 jaar oude traditie een continuïteit die één mensenleven overstijgt, zodat het sterven van één monnik of een hele generatie niet het einde van de vesting betekent: tot nu toe slechts onderbroken door de atheistische Franse Revolutie eind achttiende eeuw tot aan Waterloo 1815. Toen moesten op Frans gezag alle abdijen en kloosters sluiten in door het Franse revolutionaire leger veroverd gebied – inclusief Rochefort.

Verbreek de stilte niet tenzij je hem verbetert

Nu is vooral geld nodig, continue toevoer van economische energie om de chaos op afstand te houden. Met het brouwen van trappistenbier en de verkoop van 30.000 flessen per week onderhouden de monniken hun leven en de dure gebouwen, gevoed door een eigen mineraalwaterbron uit de heuvels.

De Romaanse Abdijkerk, tijdloos en toch maar 1 eeuw oud

Tot zij, als laatste generatie het licht uit doen, omdat – 200 jaar na Franse terugtrekking- het secularisme/goddeloosheid overwon in Europa. Met de laatste monnik verlaat de ziel het gebouw van de abdij en verkruimelt het lichaam van de muren en gebouwen: de natuur neemt het roer over en chaos/wildernis is wat rest.

Welkom

Hun levensstijl herinnerde Europeanen aan een opdracht: Creëer in de eindeloze stroom van dingen en chaos een plekje, een haven waar jouw voetafdruk en stempel op staat. Niet als een wanhopige vlucht, maar als urgente opdracht om de continue aanvallen op de orde in onszelf te keren, de dwang tot richtingloosheid en verstrooiing.

Jezus met houtworm

Meer dan bier alleen

Iedere dag opnieuw heeft een Vigilus, Laudum, Eucharistie, Primus, Sextus, Nones, Vespers en Completen, momenten waarop je ‘het idee’ had kunnen krijgen, of een besef van de heiligheid van het leven: in plaats van het maandagmorgengevoel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *