Overwinnaarsjustitie, de macht heeft ‘het recht’ in pacht

De eerste Haagse Conventie

Den Haag is de thuishaven van het Vredespaleis (gebouwd tussen 1907 en 1913) en het ‘internationaal strafhof’ dankzij de ‘Haagse Conventies’ van 1899 en 1907.

Samen met de Conventie van Geneve uit 1864 gaven die verdragen aan ‘beschaafde’ landen de illusie van ‘De Verlichting’ ( = Luciferianisme) dat er op een ‘nette’ wijze oorlog gevoerd kan worden met nette wapens die de tegenpartij op beschaafde wijze het graf in helpen.

De Eerste Wereld Oorlog verpletterde die voornemens in 1914 direct. Maar het Vredespaleis staat er nog steeds, net als het Permanent Court of Arbitrition (PCA) dat voortkwam uit de eerste Haagse Conventie van 1899.

Vredespaleis, hier werd het Earth Charter op 29 juni 2000 gelanceerd, van het theosofische ‘Oneworldism’ van Luciferianen

‘Gematigde rebellen’
Wat internationale verdragen bij oorlogvoering vooral opleveren is creatief taalgebruik, bedoeld om jezelf als moordende partij te de-criminalisereen. Zo zouden er ‘gematigde rebellen’ bestaan in Syrie die hun tegenstanders op gematigde wijze het graf in knallen. Zodat het Rutte-regime daar wapens aan leverde tegen ‘De Boze Schurk Assad’.

Hoe zal het zijn wanneer je op gematigde wijze aan flarden geschoten wordt? De Russen noemen hun inval in Oekraine een ‘speciale operatie’, de Nederlanders noemden hun koloniale overwinningsoorlog in 1948 ‘politionele acties’.

Nu applaudisseert democratisch theatergezelschap De Tweede Kamer voor een warlord in t-shirt die om wapens bedelt tegen Boze Schurk Poetin en de Kwaadaardige Russen. Die kant van het conflict zou oorlogsmisdaden begaan, de Oekrainers zijn natuurlijk weer de vrijheidsstrijders, slachtoffers van Russische agressie.

En zo wordt iedere staats-gesanctioneerde moordpartij genaamd ‘oorlog’ elke keer verkocht, tot eer en glorie van de oorlogsgod Ares, waarnaar ook de ‘aristocratie’ is vernoemd. Immers, wat anders is landadel dan een bende maffioso die zichzelf met geweld een stuk land met (menselijke) inventaris verschaften?

Bestaat nog steeds, het PCA gevestigd in het Vredespaleis

Beschaafde kogels gebruiken (…)
De Haagse conventie van 1899 verbood het gebruik van gifgassen (verpletterd door beide partijen in 1915) en het gooien van bommen uit ballonnen (maar ‘vliegtuigen’ stond er niet in). Ook mochten geen kogels met zachte punt gebruikt worden, dus met zogenaamde ‘expansie’.

De zogenaamde ‘Dum Dum’-kogels zijn vernoemd naar het plaatsje Dum Dum in India. Daarmee blaas je een heel gat in iemand’s lichaam.

Britse kolonialen schoten met zulke kogels Indiers dood, wanneer die de illusie van zelfbestuur in praktijk af wilden dwingen. Omdat die Indische krijgers vol drugs zaten als ze ten strijde trokken, en ze stopten niet met ‘normale’ kogels gebruikten Britten tegen ‘die wilden’ dan hollowpoint-kogels.

Op de Haagse conventies spraken beschaafde naties af dat ze tegen elkaar zulke wapens niet zouden gebruiken, alleen nog tegen ‘die wilden’. Terwijl je met ‘beschaafde’ kogels in je buik hooguit wat langzamer doodbloedt, als je eenzaam in het Niemandsland ligt weg te rotten, roepend om je moeder.

De vondsten die Jean Paul de Vries bij Romagne uit de bosbodem haalde, en in zijn museum ten toon stelt

Wie veroorzaakte de Eerste Wereld Oorlog?
Mensen zijn niet ‘van nature goed’, ze hebben zowel een lichte kant als een schaduwzijde. Wel zijn mensen goed in technisch vernuft. Helemaal als het gaat om de vraag ‘hoe kan ik de ander efficient afmaken.’ Bedenk dat de Nobelprijs voor de Vrede voortkomt uit de uitvinding van dynamiet, dus van de uitvinder van iemand die efficient mensen op kon blazen.

Denk alleen al aan de virologische laboratoria – waaronder een gain of function-lab in Rotterdam- dat je microben en virussen wilt ontwikkelen waarmee je de ander een zo erg mogelijke besmettelijke ziekte aan kunt doen. Misschien is de Chinese griep uit Wuhan zo wel de wereld in gekomen, in plaats van via het voorgeschreven narratief van Peter Daszak (via vleermuizen op een dierenmarkt)

Zal die internationale bende van criminelen gefinancierd door oa Bill Gates met hun virologenlabs ooit voor een internationaal strafhof verschijnen? Nee, want plots is er een bliksemafleider genaamd Oekraine en een nieuwe gefabriceerde schurk: Poetin. Zelfs sectorkrantje Visserijnieuws schrijft nu over ‘Russische agressie.’ Het aantoonbaar criminele Rutte-regime wijt zelfs de hoogste inflatie sinds 1976 (12%) aan ‘De Russen’…

Duitse bunker Kriemhilde-stelling Romagne

Zo komen we bij het thema van deze dag. Wie veroorzaakte de Eerste Wereld Oorlog? De Geallieerden waren in 1919 heel duidelijk: het was Keizer Wilhelm II, en deze moest volgens de Haagse Conventies berecht worden. Maar het was Den Haag zelf dat hier schijt aan had.

Het Koningshuis ‘van Duitschen bloet’- met WILHELMina gaf Der Kaiser meteen bij het verlies in 1918 asiel tot zijn dood in 1943. Zo ontsnapte Wilhelm aan uitlevering aan de Engelsen. Hij overleed in Doorn, en had bij de inval van de Duitsers in 1940 een langstrekkend Duits regiment nog op sigaren getrakteerd.

Nederland sympathiseerde deels met de Duitsers, mede als nasleep van de tweede Boerenoorlog (1898-1902) in Zuid Afrika. Toen gooiden de Britten opstandige Zuid Afrikaanse boeren- nazaten van Jan van Riebeeck en zijn kolonisten- in een concentratiekamp. Dus terwijl de eerste Haagse Conventie al geweest was, lieten de Britten de Boeren en hun families wegrotten in hongerkampen.

Een zekere Adolf H. zou in zijn toespraken nog naar dit Britse voorbeeld verwijzen, wanneer ‘geallieerden’ de Duitsers de morele les zouden lezen.

Romagne, toen streden ze nog zij aan zij

‘The sanctity of treaties’ (het gewillige papier)
Dankzij het verleende asiel kon Wilhelm niet uitgeleverd worden en zijn proces krijgen van de overwinnaars van de Eerste Wereld Oorlog en hun ‘Verdrag van Versailles’ (1919). Daarin waren de volgende aanklachten geformuleerd, aldus de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog (SSEW):

Met de ondertekening van het Vredesverdrag van Versailles door vertegenwoordigers van Duitsland en de geallieerde staten kwam in juni 1919 officieel een einde aan de Eerste Wereldoorlog. In artikel 231 van het Vredesverdrag werd Duitsland volledig aanspra­ kelijk gesteld voor de oorlog. Daarnaast werd de Duit­se keizer in artikel 227 van het verdrag beschuldigd van ‘a supreme offence against international morality and the sanctity of treaties’.

Deze bepaling was destijds zeer innovatief.

De ‘heiligheid van verdragen’ is een seculiere vinding. Wanneer je God als Rechter afschaft en ‘de mens’ op de stoel van God zet, moet je geloven in heilig papier en ‘onafhankelijke rechters’ (D66-deugmensen en andere zelfrechtvaardigende liberals). Terwijl we afgelopen twee jaar zagen dat ook mensenrechten evenveel waard zijn als het papier waarop ze gedrukt staan.

Wie geregeerd wordt door leugenachtige criminelen als in het Rutte-regime, kan er op rekenen dat wetten en regels selectief toegepast worden ten faveure van ‘de macht’… Might is right. Het Recht praat dan recht wat krom is, al was het maar omdat die D66-leugenaars zo graag hun baantje behouden.

Bedenk dat regels voor oorlogvoering werden uitgevaardigd naar de mensen die het vuile werk van wereldleiders en hun financiers moeten opknappen; de soldaten. Dat was volgens de ‘Lieber Code’ uit 1863 tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog: hoe SOLDATEN zich moeten gedragen. Niet hoe wereldleiders zich gedragen moeten en hun financiers…

…de 1400 Duitse soldaten bij Romagne: een mannen-leven was in de geschiedenis helemaal niets waard…

Studieproces 2015 tegen Der Kaiser Wilhelm
Hoe het ook zij, in 2015 zouden alsnog ‘onafhankelijke’ rechters bij wijze van studieproces Wilhelm strafrechtelijk beoordelen, naar toen geldend oorlogsrecht en internationale verdragen. Zij spraken Wilhelm toen vrij:

Artikel 227 van het Vredesverdrag van Versailles formuleert een zeer ruime beschuldiging. Deze was niet zozeer bedoeld als criminal charge, maar eerder als globale aanduiding van het gedrag dat Wilhelm II werd verweten. De aanklager heeft deze algemene beschuldiging in het fictieve proces tegen de keizer vertaald in vijf concrete aanklachten:

 1. (i) het beginnen van een agressieve oorlog;
 2. (ii) het schenden van de neutraliteit van België;
 3. (iii) het plegen van oorlogsmis­ drijven in België;
 4. (iv) het schenden van de internatio­nale wetten en gebruiken van de oorlog;
 5. en (v) het uitroepen van een onbeperkte duikbotenoorlog.

De kern van het verwijt tegen de keizer is gelegen in de eerste twee aanklachten. Deze aanklachten hebben betrekking op het jus ad bellum, waarin is neergelegd onder welke voorwaarden een oorlog mag worden geïnitieerd. De aanklacht is op dit punt onzeker, omdat het beginnen van een oorlog aan
het begin van de 20e eeuw nog niet onomstotelijk strafbaar was gesteld.

Het fictieve hof komt dan ook terecht tot de conclusie dat er in 1914 geen alge­meen erkend verbod bestond op het voeren van een aanvalsoorlog, zodat de eerste aanklacht tegen de Duitse keizer geen strafbaar feit oplevert en de keizer daarvan wordt ontslagen van alle rechtsvervolging

…als bij de Duitsers in het Neanderthal….gesneuvelden uit Derde Slag bij Ieper (rechtsonder)

Nazi’s dachten net als moderne klimazi’s
Bij het Neurenbergproces toen de Duitse legerleiding door de overwinnaars werd berecht, mocht geen aandacht besteed worden aan de occulte ondergrond van het nazisme. Waarom zou dat zijn geweest? Omdat het nazisme zo ontzettend lijkt op het geloof dat de Angelsaksische elite ook koestert, die combinatie van darwinisme, transhumanisme, theosofie (one-worldism, unilateralisme) en technocratie die tot de dag van vandaag hun denken dicteert.

Het ‘gij zijt een plaag voor de planeet’-denken van de klimaatbeweging is Malthusianisme en dat is weer Lebensraum-politiek.

Niets dat de Duitsers deden, was uniek of zelf bedacht, lees daarover vooral ook het werk van historicus Jonathan Spiro. De rassenleer van Hitler kwam van Madison Grant’s ‘The Passing of the Great Race’ (1917), persoonlijk vriend van Theodore Roosevelt uit zijn Boone & Crockett Club. Naar berenjager Teddy is de teddybear vernoemd.

De oorlogspolitiek van Hitler was gebaseerd op het zelfde Malthusianisme (Lebensraum van occultist Karl Haushofer, Living Space) als van de Britse kolonialen en de Amerikaanse kolonialen die holocaust op de Native Americans uitvoerden, die de Australische Aboriginals hadden afgemaakt. Als de Britten met Dumdum-kogels (hollow point) op Indiers mogen schieten, waarom mag het leger van Hitler dan geen ‘Slavische Untermenschen’  (in hun visie) koloniseren?

..,Duitse opname voor de artillerie, hoe ze Ieper kapot schoten vanaf oa Bayernwald

 Overwinnaarsjustitie
Hermann Goering noemde die Neurenbergprocessen ‘Siegerjustiz’. En hoewel je niets aardigs over de Duitsers mag zeggen zonder strafrechtelijke verdenking op je te laden, zat daar zat best iets in. Immers, de misdaden van Josef Stalin zijn in Bodycount een veelvoud van wat de nazi’s hebben uitgericht. Maar Stalin werd tot ‘geallieerde’ verheven, omdat de Britten de Russen het vuile werk lieten opknappen: de Duitsers verslaan.

Zodat de Amerikanen, Canadezen en Engelsen hier als bevrijders/kolonisatoren konden worden binnengehaald. Daardoor is Duitsland tot de dag van vandaag een GMBH/BV van de Amerikanen, die dat land nog steeds met tienduizenden soldaten bezet houden.

Nu is de Skyline van Ieper gesneuveld in de Strijd tegen Klimaatverandering van de neo-Malthusianen van de CO2-cultus

De Macht heeft ‘de waarheid’ in pacht
Dus wat is internationaal ‘recht’ anders dan selectieve rechtspraak, gedaan door de overwinnaars met selectieve bewijsvoering de andere partij demoniseren. Immers, waarom zijn de Amerikanen nooit vervolgd voor het gooien van atoombommen op weerloze burgerpopulaties, voor het gooien van brandbommen op Tokio?

Omdat zij de overwinnaars waren. Het Internationaal Strafhof heeft- vanuit spiritueel oogpunt bekeken- trekken van een Luciferiaans kerkgenootschap met haar enige regel, die Nietzsche van filosofisch krediet voorzag: Might is Right.

De macht heeft de waarheid in pacht. Je heet pas ‘crimineel’ wanneer zij besluiten je te vervolgen volgens selectieve toepassing van hun zelfbedachte regels.

8 Replies to “Overwinnaarsjustitie, de macht heeft ‘het recht’ in pacht”

 1. “Bij het Neurenbergproces toen de Duitse legerleiding door de overwinnaars werd berecht, mocht geen aandacht besteed worden aan de occulte ondergrond van het nazisme. Waarom zou dat zijn geweest? Omdat het nazisme zo ontzettend lijkt op het geloof dat de Angelsaksische elite ook koestert, die combinatie van darwinisme, transhumanisme, theosofie (one-worldism, unilateralisme) en technocratie die tot de dag van vandaag hun denken dicteert.”

  Om die redenen werden ook vele hoge nazi’s met open armen ontvangen in de VS… https://www.trouw.nl/nieuws/een-warm-welkom-voor-hoge-nazi-s~bf604b96/

  Op hoger niveau is het allemaal hetzelfde, al heeft het een andere naam. Luciferisme, occultisme, gnosticisme, New Age; het lijkt allemaal verschillend, maar komt altijd op hetzelfde neer: de mens als god. Zoals satan het in de tuin van Eden zei: “…uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn…” (Genesis 3:5). Geweldig hoe jij dat hebt verwoord, Rypke!

 2. “…Ares, waarnaar ook de ‘aristocratie’ is vernoemd.”

  Rypke, wat een niveau!?
  Alsof ‘baard’, afkomstig is van het woord ‘baren’.

  Aristocratie (van het oud-Griekse woord ‘aristos’=het beste) is in oorsprong niets anders dan bestuur van een kleinere, invloedrijke intelligentsia over de dommigheid van de meute.
  (een elitaire positie, die jij ook nog wel eens wilt aannemen.)

   1. ‘Baard’ is afkomstig van het woord ‘baren’.
    Want een baard bestaat uit haar.
    En als een vrouw een kind baart, is het een kind van haar.
    Q.e.d.

 3. Ik zag, ik meende maandag, 3 berichten over oorlogsmisdaden/fouten op de NOS. 2 berichten gingen over Oekraïne, 1 ging over het bombardement in Hawirja. Daar blijkt dan toch maar weer uit dat er niet zo iets bestaat als een schone oorlog dacht ik toen. Dus helemaal eens met wat je schrijft in de inleiding:
  “Samen met de Conventie van Geneve uit 1864 gaven die verdragen aan ‘beschaafde’ landen de illusie van ‘De Verlichting’ ( = Luciferianisme) dat er op een ‘nette’ wijze oorlog gevoerd kan worden met nette wapens die de tegenpartij op beschaafde wijze het graf in helpen.”
  Een ‘nette oorlog’ is een illusie inderdaad. Net zo iets als een rond vierkant, een getrouwde vrijgezel of een gat van 10 meter hoog i.p.v. diep. Wel fijn voor politici, dan kunnen ze hun tegenstander weer beschuldigen van niet op de goede manier oorlog voeren.

  Die illusie van de mogelijkheid van een netto oorlog beheerst het nieuws. Er zijn oorlogsmisdaden gepleegd door Russische soldaten in Oekraïne maar dit soort zaken komen voor in bijna elke oorlog. Dan kunnen we inderdaad wel op een papier schrijven dat het niet mag maar mannen opnaaien met propaganda, daarna tot de tanden bewapenen, ze onder het mom van ‘de dienstplicht’ vertellen dat ze moeten vechten en ze een soort van hel in schoppen brengt dus niet bepaald het beste in de mens naar boven. Daar blijkt dan een juridisch papiertje niet bij te helpen.
  Er is ook een waanzinnig veel aandacht voor burgerdoden. Maar ik heb begrepen dat er in de oorlog in Oekraïne 30.000 militaire doden gevallen zijn aan beide zijden. Dat is dus 2 x 30.000 dienstplichtigen sinds 28 februari. In de ‘schermutselingen’ die hieraan vooraf gingen zijn tussen 2014 en 2022 nog eens 15.000 mensen gedood. Ik snap even niet waarom een burger die gedood wordt erger is dan een dienstplichtige die gedood wordt. Dat moeten we dan ‘sneuvelen’ noemen maar de uitkomst is hetzelfde.
  Kan iemand mij uitleggen waarom het bij 3000 graden kapot koken in een pantservoertuig dat geraakt wordt door een raket, het doorzeeft worden met scherven uit een mortier of een kogel door het hoofd waar de dienstplichtige man mee te maken krijgt minder erg en nieuwswaardig is als een burger (mogelijk diezelfde man maar dan wanneer hij geen uniform draagt) die verpletterd wordt onder beton, een kogel in de rug krijgt of gebroken wordt door een drukgolf?
  En waarom moet Rusland bestreden worden met sancties wegens de oorlog in Oekraïne en heeft nauwelijks niemand het over Saudië Arabië in Jemen? Of concentratiekampen en algemene onderdrukking in China? Het lijkt wel bijna alsof iets pas een oorlogsmisdaad is wanneer de misdaden gepleegd worden niet-bondgenoten van de VS (denk Saudië Arabië) of wanneer we lekker veel geld denken te kunnen verdienen aan een land (denk China).

  En dan de belangrijkste vraag; Wie wil deze oorlog graag? Hier lezen we (weer) iets over de achtergrond en Zelensky, vooral bij de laatste vraag ‘Q. Could the current war have been avoided?’ en het antwoord staan interessante dingen:
  https://hitchensblog.mailonsunday.co.uk/2022/04/some-things-you-may-not-have-realised-about-the-ukraine-crisis.html
  Dus Zelensky was helemaal niet zo gebrand op oorlog maar blijkbaar werd er niet naar hem geluisterd door (elementen) in het Oekraeense leger (het Azov bateljon?). Dat blijkt in elk geval uit dat stuk van Hitchens. Als dat klopt weten we dus ook meteen dat er mensen zijn in Oekraïne die graag oorlog wilde. Die heb je in het Kremlin ook. Nu hoorde ik dat de Krim absoluut niet opgegeven wordt door Zelensky. Dat klinkt meer als een geopolitieke eis uit Washington dan een grote wens van Kiev.

  Ik heb zo’n vermoeden dat deze oorlog een vurige wens is van hardliners van Moskou via Kiev via Brussel tot Washington. En de grootste voorstanders ervan zijn mensen die we nog niet op het nieuws gezien hebben is mijn vermoeden. Iets meer aandacht naar de diepere oorzaken en de spelers hiervan en ietsje minder naar wie wel of niet gedood mag worden op welke manier volgens de regels van de ‘nette oorlog’ zou fijn zijn.

    1. Wie er als winner uit de strijd komt en wat winnen inhoudt is me in deze niet helemaal duidelijk. Ik zie vooral heel erg veel verliezers. Het lijkt me voor Rusland uiteindelijk het meest slecht. Dat zullen ze in Washington en bij de VVD fantastisch vinden maar dat lijkt me niet de levens van 10.000’en en 10.000’en dienstplichtigen waard, ongeacht of dat nu Russen of Oekraïners zijn.

     De video waarna je verwijst is duidelijk en probeert ons ervan te overtuigen dat ook “Oekraïne” oorlogsmisdagen pleegt. Dat geloof ik best.
     Een van mijn punten is o.a. het volgende; wat is “Oekraïne” in deze? Dat Azov Batteljon lijkt wel autonoom te opereren. Zelensky heeft in zijn functie als president opgedragen niet meer te vechten in die oostelijke regio’s maar daar hebben de Oekraëners die daar vochten zich niets van aan getrokken volgens Peter Hitchens. Het in jou gelinkte filmpje geeft daar een heel duidelijk voorbeeld van.
     Aan Russische zijde zullen ook scherpslijpers zitten die graag een oorlog zien. En dat is het probleem, we hebben twee extremistische partijen die mekaar al openlijk beschieten sinds voor 2014. De inwoners van de Krim willen zich al sinds 1992 aansluiten bij Rusland. Daar wou men toen een referendum over maar dat is vanuit Kiev ook al kort gehouden. Dus voor 2014 boterde het ook al niet al te best en daar heefrt de EU met z’n associatieverdrag en kleurenrevolutie een zeer bedenkelijke rol bij gespeelt. Nu hebben we dus een echte oorlog maar de echte drijfveren daarachter, daar horen we bijna niets van. Daar hebben de mensen die deze oorlog graag willen ook geen enkel belang bij.

     Het gaat er alleen maar over “heeft ‘Rusland’ oorlogsmisdaden gepleegd”. Ja en dan? Een burger met gifgas doden is verschrikkelijk. Als we die burger een uniform aantrekken en een kogel door het hoofd jagen, hem verkolen met een raket of hem of haar laten doodbloeden omdat hij of zij vol scherven zit uit een mortier is dat blijkbaar wel acceptabel. (De absurditeit van een ‘nette oorlog’ is ook wat Rypke aan de kaak stelt, hij haalt de woorden uit mijn mond maar schrijft het beter dan ik kan zeggen)
     Waarom zijn oorlogsmisdaden een stuk minder interessant en wanneer ‘bondgenoot’ Saudië Arabië het in Jemen doet?

     Concluderend, ik erger me dus dood aan de reguliere media en al dat gehits daar. De NOS is in deze nog het meest voorzichtig maar ja die krijgt ook alleen maar nieuws van een zijde. We zitten al sinds 2003 continue tegen slepende oorlogen aan te kijken waarin allerhande vage partijen gesponsord door hetzij de VS, hetzij Iran, hetzij Rusland, hetzij zelfs Nederland (Toyota’s voor terroristen in Syrië zoals Theo Hiddema het ‘Non lethal aid’ programma mooi wist te typeren) mekaar het leven zuur maken. Dan gaat de media vervolgens op zoek naar gruweldaden en moeten ‘we’ concluderen dat ‘onze’ ‘strijders’ de goede zijn. Maar het zijn helemaal geen ‘goede’ strijders en ze komen geen betere wereld brengen. Misschien kunnen we de Koerden die tegen IS vochten uitzonderen. Maar als die een tribunaal op zetten waar ook Nederlandse jihadisten ter dood kunnen worden veroordeeld doet Nederland niet mee. Maar we verwachten wel weer dat Rusland staatsburgers uitlevert wegens MH17 en we hebben nu weer het hoogste woord over ‘gerechtigheid’. Bah, de hypocrisie. Verontwaardiging over het leed aangedaan in deze oorlogen wordt alleen maar gebruikt voor politiek gewin.

Laat een reactie achter aan Anton Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *