‘Agressie’ tegen NVJ-journaille dankzij ‘Rechtse politici en Trump’…

NOS = Fakenews, de geest is uit de fles

Met het initiatief van het Ministerie van Veiligheid ‘Persveilig‘- onderdeel van Gerrit van der Burg (Openbaar Ministerie) zijn campagne tegen ‘ondermijning’- kruipen journalisten van de Nederlandse Vereniging voor Journalistiek (NVJ, 8000 leden) op de schoot van hun overheid. 

Via ‘nieuw onderzoek’ getiteld ‘Towards a Safer Haven’ van Media Freedom Rapid Response (MFRR) zou aangetoond zijn dat van groeiende agressie tegen journalisten sprake is. Hier is geen sprake van groei in fysieke agressie, maar vooral online verwensingen en schelden.

Dat toont het zelfde onderzoeksbureau dat hun overheid ook inzet om ‘toenemende agressie’ tegen publieke bestuurders te agenderen; I&O Research. De onthulling: ‘het populisme, Donald Trump en ‘rechtse politici’ zijn de oorzaak van agressie tegen journalisten. En niet hun eigen (politieke) vooringenomenheid, die met de woordkeus en ‘oorzaken’ juist onderstreept lijkt.

Op schoot bij Vadertje Staat, omdat je de zelfde belangen/kartel dient

Safe Space-Pers kruipt op schoot van vadertje staat
De NOS gaat tegenwoordig op pad zonder het NOS-logo, omdat hun vooringenomen werkwijze bij een groeiende groep mensen afkeer oproept. Wat doet de steeds kritischer bejegende media-industrie, wanneer ze zich onheus bejegend voelen? Ze kruipen op de schoot van het Ministerie van Veiligheid, en richten Persveilig op. (2018) Een Safe Space voor personeel van de kartelmedia.

Wat doet dit initiatief van een Stuurgroep Geweld en agressie tegen journalisten van Peter ter Velde, Veiligheidscoordinator van de staatsomroep (NOS):

PersVeilig is een gezamenlijk initiatief van de NVJ, het Genootschap van Hoofdredacteuren, de Politie en het Openbaar Ministerie en heeft tot doel de positie van journalisten te versterken tegen geweld en agressie op straat, op social media en/of via juridische claims.

We citeren Peter ter Velde, de Gender Equality Champion 2022 van de staatsomroep voor de stemmingmakerij bij het stimuleringsfonds voor de journalistiek.Hier criminaliseert hij in 1 keer alle vreedzame demonstranten tegen staatsagressie (avondklok, lockdowns), door te doen alsof daar een sfeer van agressie hangt, zonder het politiegeweld te agenderen.

Bij het eerste boerenprotest op het Malieveld zeiden journalisten dat dat qua agressie het ergste was wat ze hadden meegemaakt. Intussen komen er mensen met ploertendoders en messen naar coronademonstraties. Nog niet met vuurwapens – ik zeg ‘nog’.

Wokewappie 2022 en oprichter samen met het OM van PersVeilig

Journalisten krijgen klappen van zegeningen multiculti
Dit inititatief ontstond vanuit de overheid en haar staatsomroep. De opzet van deze campagne tot criminalisering van de oppositie is klassiek. Er kwam eerst een ‘onderzoek’ van een de Nationale Ombudsvrouw Marjolein Odekerken in 2017. Vervolgens na agendering van ‘Het Grote Probleem dat Budget Vraagt’ werd er een ‘Veiligheidsplan‘ door hun overheid opgesteld voor hun journalisten in 2018.

Daarin blijkt andermaal: het ligt nooit aan de journalisten zelf, bijvoorbeeld wanneer ze Urker kerkgangers lastigvallen. De redactiechef krijgt de volgende aanbeveling:

  • Veel journalisten, die te maken hebben gehad met online dreiging, vragen zich af of zij zelf de schuld hebben van de beledigingen en dreigingen. Verzeker de medewerker dat hij/zij niets fout heeft gedaan.

Belangenclubs voor kartelmedia en hun links liberale ideologie

De formuleringen in dat Veiligheidsplan klinken nogal tegenstrijdig als aanleiding. Aan de ene kant moeten wij woke/gender en pro-multiculti zijn. Maar als die lievelingen van de oude systeemmedia hen onheus bejegenen is dat ook weer aanleiding voor een roep om meer bescherming door hun overheid:

De dreigingen zijn divers. Online worden veel journalisten belaagd, bedreigd en gestalkt. Soms komen er duizenden reacties op één enkel bericht van een journalist. (dat ging over een mediamevrouw die het voor Kick Out Zwarte Piet opnam RZ)Er is online sprake van racisme tegen zwarte journalisten en seksisme tegen vrouwelijke journalisten

Maar waar komt de werkelijke (fysieke) agressie vervolgens vandaan? Want worden journalisten werkelijk in elkaar geslagen? Nee. We lezen dat 17% van ondervraagden ooit met fysieke bejegening te maken kreeg, maar of dat ook keiharde klappen waren of licht beetpakken of blokkeren staat er niet bij. Dat maakt nogal uit. Niettemin lezen we, och gossie:

Filmen op sommige plekken is niet meer mogelijk zonder professionele beveiliging aan de zijde van de cameramensen. En of het nu bijvoorbeeld gaat om voetbalhooligans, Turkse Nederlanders die Erdogan steunen, groepjes Marokkaanse Nederlanders die journalisten belagen, groepjes autochtone raddraaiers, Nederlanders uit achterstandswijken die niet willen dat journalisten daar aanwezig zijn, extreem-linkse klimaatactivisten, Pegida, Antifa (pro multiculti RZ) en pro-Palestina betogers ( = Marokkanen en moslims RZ): veel journalisten voelen zich onveilig

Het onderzoek

Campagne van Vadertje Staat tegen ‘ondermijning’
Blijkbaar zijn de door de oude systeemmedia zo bezongen zegeningen van multiculti, niet beslist de overtuiging van de groeperingen zelf. Veel Turken zijn nationalistisch, mijn Moslim- baardkapper moet niets van homo’s hebben en andere bedrijfsheiligen van het links-liberalisme. En die Antifa’s die zo voor deugwaarden zijn, die blijken dus ook agressief te zijn.

Wat is er dan wel aan de hand?

Het Ministerie van BZK en Ministerie van Veiligheid voeren met het in 2016 opgerichte RIEC (Regionaal informatie en expertise centra) campagne tegen ‘ondermijning’. Dat is een begrip dat eerder (2005 eerste vermelding) enkel sloeg op georganiseerde misdaad. Maar sinds 2016 werd dat woord gepolitiseerd.

Ook ‘ongewenst gedrag’ van burgers, dat niet strafbaar is, staat nu op de radar om bestreden te worden.  Evenals afbrokkelend vertrouwen in instituties, dat heet nu een te bestrijden probleem. Niet de reden waarom dat vertrouwen afbrokkelt is volgens hun het probleem: maar de perceptie en bijkomende gevoelens van boosheid – bijvoorbeeld wanneer boeren niet op basis van leugens van hun land willen worden bestolen- worden gepathologiseerd en zelfs gecriminaliseerd…

Ach Gossie, een safe space voor journaille

Journalisten willen risicoloos werken onder vleugels vadertje staat
 In dat licht kun je ook dit nieuwe onderzoek zien van de NVJ, een ondervraging bij 700 van de 8000 NVJ-leden over ‘agressie tegen journalisten’ gebundeld in het RFFM-rapport: Safety of Journalists in the Netherlands.Is hier niet gewoon sprake van de algehele securitisering van de maatschappij? Dat journalisten eisen dat ze zich overal happy voelen, en dat iedere crimineel van harte een interview afneemt?

Met ‘Fuck Your Feelings’ lijkt dus al een hoop opgelost, want van werkelijk gemeten groei van fysieke agressie is geen bewijs. Wanneer zo’n links liberaal rotjong een kerkdienst op Urk wil verstoren, is het dan niet gek dat die van het terrein wordt verwijderd?

We lezen echter een club, die zichzelf als slachtoffer wil portretteren door ‘feiten’ (meningen, beweringen) op te blazen:

The results of the survey, conducted among almost 700 NVJ members, paint a bleak picture with more than 8 out of 10 respondents reporting that they experienced violence or threats at some point in the course of their work. This represents a notable increase compared with four years ago, when the survey was first conducted.

At that time, 61 per cent said to have been confronted with such a situation. Looking at the different forms or attacks or threats, journalists were mainly confronted with verbal abuse (two thirds), threats or intimidation (half), legal threats or abusive lawsuits (one fifth) and physical violence (17%).

Maar wat dit ‘fysiek geweld’ daadwerkelijk inhoudt staat er niet bij. De weg versperd worden? Een duwtje krijgen? Of echt in elkaar geslagen?

De enige beschikbare ‘data’: interviews met een selecte groep NVJ’ers

Het ligt aan het populisme en Donald Trump
Dus met juridische stappen bedreigd worden, geldt als ‘agressie’, en uitgescholden worden (zes van de tien, wat dus de hoofdmoot van de acht uit tien is) is toegenomen. Waaraan ligt dat volgens dit ‘onderzoek’? (blz 11) Aan de klassenvijanden van de kartelmedia met hun baantjes bij de overheid: Het populisme en Donald Trump:

One of the mission’s central questions was what motivates people to harass, intimidate and attack journalists. Although explanations varied amongst interlocutors, the majority pointed at rising polarisation since the (…) Covid-19 pandemic.

A mix of increasing polarisation, populist politics, fraying trust in mainstream news sources and conspiracy theories about the role of the media during the pandemic contributes to growing anti-press sentiment stewing in far-right corners on social media networks, leading to threats against journalists both online and on the streets.

Also the influence of former US President Donald Trump was mentioned, and his reference to “the mainstream media” spreading lies and fake news.

De NOS zit bij Ed Nijpels en z’n Pro Demos in het pand

Je zag bij de NOS nooit een reportage OVER Trump (wat zijn succes verklaart) maar enkel tegen, terwijl ze samen met Obama campagne voerden. Maar het ligt aan de politici die zij in hun media steeds wegzetten als hele en halve nazi’s. Om zo de inhoud maar te vermijden:

Several interlocutors mentioned the inflammatory role that political rhetorics can play. Several right-wing politicians have publicly condemned “the mainstream media”, in particular public service broadcaster NOS, for allegedly publishing fake news and sharing lies.

Wat  journonarcisten dan steeds doen, is de kaart van redelijkheid uitspelen. Wij willen zo graag inhoudelijk debat (wij willen dat imago), maar dat kan niet door het populisme:

The increasing fragmentation of the Dutch political system, with currently 20 political parties represented in Parliament, was also listed as a reason: politicians want to “score” with extreme statements that are consecutively posted on their social media channels. This dynamic favors polarising statements, rather than constructive debates about underlying causes and issues.

‘Ondermijning’…

Netwerk Weerbaar Bestuur, Safe Space voor ambtenarij in politiek en media
Zaterdag in De Andere Krant verschijnt mijn verhaal over het Netwerk Weerbaar Bestuur, dat een vertienvoudigd budget ( van 8 ton euro in 2018 naar meer dan tien miljoen euro per jaar) kreeg van het Rutte-regime. Omdat sprake zou zijn van ‘toenemende agressie’ tegen politieke ambtsdragers. Daarom ging meteen een belletje rinkelen toen de Nederlandse Vereniging voor Journalisten op 14 april uit een gelijk vaatje ging tappen, ‘journalisten vaker bedreigd, overheid grijp in’

Niet dat er daadwerkelijk van fysieke agressie sprake was. Nee, het gaat dit netwerk er om, net als bij de NVJ en Persveilig om de aangiftebereidheid bij ambtsdragers op te schroeven. Zodat je feiten en ‘trends’ kunt creeren

Bron: I & O Research ‘Agressie en Geweld Politieke Ambtsdragers 2020’, zelfde campagne, andere doelgroep

I&O Research ondervroeg een reeks publiek functionarissen. Daaruit zou blijken dat van toenemende agressie sprake was van burgers tegen ambtsdragers. Wie echter beter kijkt naar de cijfers ziet iets opmerkelijks. Er is niet sprake van werkelijke agressie, die nam juist af. (face to face bedreigen) De geclaimde toename kwam voor rekening van uitingen op sociale media en het web, waarin de functionaris onheus werd bejegend.

Wie behalve de Eurosovjet met ongekozen Duitse president ondermijnt hier nu ‘democratie’

Terecht in 2012 mijn NVJ-lidmaatschap opgezegd
Niettemin was het doel van het door hun overheid gekochte onderzoek bereikt; meer budget voor hun Netwerk Weerbaar Bestuur, een initiatief van het Ministerie van BZK en het Ministerie van Veiligheid. Die voeren hun campagne op tegen ‘ondermijning’…

Ondertussen neemt de censuur op Youtube, Twitter en Facebook toe, verbiedt de Europese Commissie uit naam van ‘misinformatie’ publicaties en mag er buiten NATO-agitprop niet langer de Rusissche kant van de zaak belicht worden. Omdat ‘de vrije wereld’ zo gehecht zou zijn aan ‘bescherming van de democratie’. Dus verbieden ze RT en Spoetnik. Zou een NVJ daar niet een punt van moeten maken? In plaats daarvan bouwen ze aan een Safe Space voor journalisten met een Gender Equality Champion 2022, in dienst van Vadertje Staat.

Ik geloof dat ik terecht mijn lidmaatschap van die club in 2012 opzegde. We zijn nu lid van de Vereniging voor Vrije Journalisten. Mensen die niet bij De Staat op schoot kruipen maar die de macht controleren.

2 Replies to “‘Agressie’ tegen NVJ-journaille dankzij ‘Rechtse politici en Trump’…”

  1. De grafiek met onderschrift “De enige beschikbare ‘data’: interviews met een selecte groep NVJ’ers”, laat op spectaculaire wijze zien dat het [privaat/piraat] Maritiem recht geldt: ‘drie keer is scheepsrecht’. Daarna gaat de beer pas goed los! En zo hoort het ook!

    Net zoals het leermoment van Jezus, wanneer men op de wang is geslagen om dan de andere wang toe te keren.
    Hij heeft echter nooit gezegd wat te doen, wanneer je ook op die andere wang een hengst hebt gekregen.
    De journaille die zich moet verbergen achter de anonimiteit van een grote organisatie is daarmee onderdeel geworden van diezelfde maffia.

    Oh, en ambtsmisdragers verdienen niet beter. Hun voornaamste handel is valsheid in geschrifte. “Dreigen” met strafaangifte is al genoeg om hen het zwijgen op te leggen. Maar door de onmacht van het volk, wordt het via “sociale media” afgereageerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *