Christianne’s nieuwe Stikstof Top 100 Aller Tijden ook Sjoemellijst

Kamerbrief 25 april aan ‘Hare Excellentie’ Christianne

In Kamerbrieven wordt Stikstofminister Christianne nog ‘Hare Excellentie’ genoemd. Maar de waardigheid van het Ministers-ambt krijgt een nieuwe knauw met publicatie van haar (herziene) Stikstof Top 100, met de grootste stikstofuitstoters. Ook de na kritiek herziene Top 100 aller tijden bij ammoniak-emissie blijkt met gesjoemel tot stand gekomen.

Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu, Sjaak van Schaik van Westreenen Adviseurs stelt bij controle van top 100-deelnemers, meest agrarische bedrijven, dat ‘de lijst dan ook bedoeld lijkt voor (onjuiste) maatschappelijke beeldvorming en het creëren van politieke draagkracht om de veehouderij uit te kopen.’

Kolencentrale RWE met aankleding windmolens en zonnepanelen

Vermelde bedrijven op lijst onbekend bij gemeentes
Zoals Van Schaik schrijft op Linkedin, zijn hoge emissies van agrarische bedrijven in gemeentes vermeld, die daar helemaal niet zitten:

Wat ons, als VanWestreenen Adviseurs, bevreemd is dat we de getallen in de gecorrigeerde lijst niet kunnen plaatsen. Bepaalde gemeenten uit de lijst kennen wij als onze broekzak: we weten welke bedrijven er zijn en wat hun emissies zijn. Neem bijvoorbeeld Haaksbergen of Putten, wij kennen in die gemeenten geen veehouderijen met dergelijke exorbitant hoge emissies zoals die worden weergegeven in de top100.

Overleg met de lokale bevoegde gezagen bevestigt ons gevoel: bij hen zijn die veehouderijen ook niet bekend. Als wij dit al weten over deze gemeentes, hoe zit het dan met de rest van de lijst? De stikstofemissies van de veehouderij zijn grotendeels bekend, omdat veehouderijbedrijven grotendeels beschikken over vergunningen (hoe anders is het gesteld met de industrie!).

Die vergunningen van de veehouderijen zijn blijkbaar niet gebruikt voor deze lijst. We zijn dan ook heel benieuwd hoe de cijfers van het RIVM tot stand zijn gekomen: wat is de verklaring voor deze enorm afwijkende cijfers?

Bij de lijst met NOx-emissies voert Tata Steel (hoogovens) IJmuiden de lijst aan met zes miljoen kilo, gevolgd door Schiphol (3,6 miljoen). Ook de grote kolencentrales, zoals van RWE in de Eemshaven staan eervol vermeld. Bij de ammoniak-emissies valt de tweede plek op van kunstmestfabriek Yara Sluiskill in Terneuzen met 2,5 miljoen kilo (gelijk aan de nr 1 Rockwool in Roermond. Een bedrijf dat steenwol-isolatie maakt, onmisbaar bij de ‘verduurzaming’ van de gebouwde omgeving naar Energielabel c of hoger.

Bron: PBL/ECN 2019, MIDDEN-report blz 7

Op 3 zien we Chemelot Sittard, en dit kan kunstmestfabriek OCI Nitrogen zijn. De kunstmestindustrie is de grootste aardgasverbruiker van Nederland met miljarden kuubs per jaar.

Tot twee cijfers achter de komma nauwkeurig, hoe kan dat?

Cijfers achter de komma nauwkeurig zonder foutmarges op te geven
Het is dus niet bekend, HOE het RIVM deze cijfers nu precies heeft bepaald. Bij een vorige keer zou door ‘verkeerde staltypering’ een hogere emissie zijn opgegeven. Terwijl een aantal boeren bijvoorbeeld milieumaatregelen hadden genomen, zoals luchtwassers inbouwen. Dat kan al vijftig tot zeventig procent emissies schelen.

Dat duidt er al op dat niet bij de bedrijven zelf is gemeten, maar dat men modelschattingen gebruikt. Een papieren ‘werkelijkheid’ geven ze nu een accuratesse mee die je nooit hard kunt maken.

Dat er mogelijk van wetenschappelijke fraude en politieke oplichting sprake is, blijkt echter vooral uit de presentatie van de cijfers. Veel belangrijker voor een professionele Bullshitdetector, is dat het RIVM stikstofemissies TOT DE GRAM NAUWKEURIG zegt te kunnen opgeven, twee cijfers achter de komma. Dat veronderstelt een wetenschappelijke precisie en accuratesse die in de praktijk bij metingen nooit kan bestaan.

Dat is fout 3 uit mijn cursus Bullshitdetectie: Valse Concreetheid. Er kan sprake zijn van foutmarges van tientallen procenten, maar het RIVM geeft een accuratesse van twee cijfers achter de komma. Deze kritiek heb ik bij de agrarische media nog niet gezien, terwijl hier de kern ligt van het gesjoemel.

Kunstmest strooien bij Schraard (FRL)

Het tijdstip waarop je meet, het aantal metingen op een dag, de weersomstandigheden, alles heeft een siginificante invloed op je meetresultaten. Ook kun je bij tien metingen op het zelfde tijdstip op de zelfde locatie verschillende meetuitkomsten krijgen (foutmarge meetapparatuur)

Wat zijn dus de foutmarges van de opgegeven waarden in de top 100, die een accuratesse tot een gram nauwkeurig geven bij emissievolumes van honderdduizenden kilo’s of zelfs miljoenen (bij NOx uit de Industrie).

Het ammoniakgat bestaat niet

Hier verwijzen wij ook naar de publicatie van Briggs, Crok en Hanekamp in Soil Use and Management. Blijkbaar heeft het RIVM nog steeds verzuimd die kritiek op de betekenisloosheid van ‘meet’-waarden te verwerken. Die accuratesse en precisie zijn juist het meest van belang, wanneer je claimt via stikstofbeleid natuur te beschermen.

Dan moet je toch nauwkeurig weten welk bedrijf lokaal de meeste stikstof in natuurgebied doet neerslaan. Maar daartoe zijn RIVM en LNV geheel niet in staat, men doet maar wat. Ook Henny Verhoeven van de Boerburgerbeweging dook in de lijst, en kwam al onregelmatigheden tegen:

Van de 50 bedrijven die Verhoeven heeft vergeleken is bij 4 bedrijven de uitstoot gelijk gebleven, van 17 bedrijven is de uitstoot gestegen. Van de overige 29 is de uitstoot naar beneden gecorrigeerd. Procentueel lopen die correcties uiteen van 1 procent tot maar liefst 71 procent.

Fouten in de keuze van het staltype kunnen volgens Verhoeven onmogelijk leiden tot een hogere uitstoot. „Het is gek dat 17 bedrijven nu een hogere uitstoot hebben terwijl ze gelijk hadden moeten blijven met een standaard staltype of omlaag doordat ze een emissiereducerende stal hebben. Dat zouden allemaal nieuwe bedrijven kunnen zijn die niet in de eerste lijst hebben gestaan. Echter is het wel heel toevallig dat telkens dezelfde gemeentes terugkomen in de lijst.”

Conclusie: Christianne en haar ambtenaren bedrijven oplichting, om ‘draagvlak te genereren’ (beleid verkopen met leugens) voor diefstal van boerengrond met miljarden euro’s gemeenschapsgeld. Een regering die liegt om boerengrond met gemeenschapsgeld te kunnen stelen ondermijnt de democratische rechtsorde en dient met pek en veren afgevoerd te worden.

3 Replies to “Christianne’s nieuwe Stikstof Top 100 Aller Tijden ook Sjoemellijst”

 1. Het feit dat niet veehouderij bedrijven allemaal uit komen op ,00 is een duidelijk teken dat voor deze bedrijven een andere rekenmethode en nauwkeurigheid is gehanteerd. Het is rekenkundig te toevallig dat niet veehouderijbedrijven allemaal uitkomen op ,00. Als men dit men niet zo nauwkeurig heeft berekend, mag men deze decimalen niet vermelden.

 2. Een hele kleine opmerking: De uitstoot is op 10 gram nauwkeurig. (0,01 kg = 10 gram). Dat veranderd overigens helemaal niets aan de strekking van je verhaal. Het afrondingsverschil tussen veehouderij en andere type bedrijven is inderdaad opvallend. Een nauwkeurigheid van 1 kg op ca. 100.000 kg zoals bij veel niet agrarische bedrijven wordt gesuggereerd is ook niet realistisch.

  Ik heb het nogal druk maar de lijst met ammoniak uitstoters lezende roept ook bij mij nogal wat vragen op. Ik probeerde vandaag wat meer daarover te vinden maar zag aan deze brief van minister Van der Wal dat we niet de enigen zijn met vragen erover:
  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z08524&did=2022D17318
  Ook toevallig van vandaag.

  Ik vroeg me af wat ik me voor moet stellen bij ‘uitstoot’. Bij RockWool BV gaat het om 259.106 kg/jaar. Dat is 709 kg/dag of bijna 30 kg/uur of omgerekend 41,2 liter ammoniak in gasvorm. Dat kan ik me bij een fabriek nog eens voorstellen maar of dat in deze realistisch is, is me niet duidelijk.
  Doe ik dit hetzelfde voor de boerderij op plek 15 dan kom ik op een uitstoot van 7,9L pure ammoniak in gasvorm per uur. Zit dit in de praktijk dan opgelost in de mest die wordt afgevoerd? Of wordt dit allemaal uitgedampt en komt dit in de omgeving terecht? Ik gok het eerste maar dat lijkt me toch essentieel om te weten.

  Op de Nederlandse Wikipedia pagina waar ik de dichtheid van ammoniak opzocht staat dat de Nederlandse veehouderij 68% van de uitstoot heeft teruggedrongen tussen 1990 en 2015. Een prestatie van formaat zou ik zeggen.
  Maar natuurlijk is het niet goed genoeg voor D66 politici, die lijken ervan te genieten om de meest productieve landbouw ter wereld te vernietigen. Jordan Peterson spreekt ook vaak over dit soort ‘resentment’. Hetzelfde geldt voor hun weerstand tegen kernenergie, alsof ze het niet kunnen verdragen dat er een goede technologie mogelijk is die ook aan al hun absurde eisen op klimaatgebied kan voldoen. Want dan is er geen klimaatprobleem, geen behoefte aan over het paard getilde D66 narcisten die gansch den aardkloot moreel de les lezen over vermeende zonden der menschheid. Ze lijken er wel van te genieten om het werk en leven van de meest productieve leden van onze gemeenschap te vernietigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *