Concurrentie op de vrijheidsmarkt

Herdenking Friese Vrijheid bij Ihlow, Aurichland

Na het artikel over de Cestui Que Vie-wet uit 1666 en de NATUURLIJK PERSOON zijn er nieuwe ontwikkelingen op de markt van het autonoom worden. Er blijkt sterke onderlinge concurrentie te bestaan bij mensen die een diplomatiek paspoort zeggen te verkopen en een ‘ik ben levend’-bewijs richting overheidsinstanties.

Vooralsnog heb ik nog bij niemand die dit traject doorliep gehoord dat deze geld uit hun ‘geboortetrust’ konden halen, of dat zelfgefabriceerde ‘paspoorten’ als zodanig worden erkend door de instanties. Het is vooral een mentaal stapje richting autonomie, mensen verkopen een gevoel. 

Vrijheid

Autonomen krijgen ruzie met elkaar
Voor Ronald Heister zijn PR-kanaal Bossmaker.com nam ik zeven filmpjes op over de SDG-doelen van de 2030 Agenda, waarvan de Green Deal van de Eurosovjetunie ook onderdeel is. Zijn kanaal biedt klanten aan om ‘autonoom’ te worden, kosten 150 euro. Dan sturen ze standaardbrieven naar de instanties, zoals de Raad van State en de Belastingdienst dat ze je persoon levend verklaren.

Heister is bij het wereldje van autonomen omstreden, hij zou zelfs ‘van de Kabal’ zijn, de bijnaam voor de verzameling internetschurken die weer een direct lijntje hebben met de Prins der Duisternis. Ach ja…Bij mij was Ronald hartstikke aardig en correct, ik heb de zwaveldampen vooralsnog niet uit zijn neusgaten zien komen.

Er zouden al een duizendtal van die brieven in Nederland zijn verstuurd naar de betreffende instanties. Dus dan sturen ze brieven dat je als levende mens in staat bent je eigen geboortetrust te beheren. In plaats van dat je dood bent verklaard, missend op zee, en dat de corporatie Staat der Nederlanden die nalatenschap beheert.

Alle mensen actief op de vrijheidsmarkt, zeggen zich te baseren op het werk van Russell Jay Gould, zo meldt de webzijde ‘burgerrechtherstel‘. Die zou de juiste zinstructuur hebben geformuleerd om je contract zo op te stellen, dat er geen juridische ontsnappingsgaten in zitten.

Of zoiets.

Protesteer voor je vrijheden en staatsagressie is je deel

We citeren;

opstellen van het contract in ‘correct sentence structure communication parse syntax grammar language’, zoals ontwikkeld door : David-Wynn: Miller, and : Russell-Jay: Gould. Dit taalgebruik is door David en Russell ontwikkeld om de magische verbastering teniet te doen welke in elke taal is geïntroduceerd.

Dit is gebeurd gedurende de gehele geschiedenis van de ontwikkeling van talen over de hele wereld. Dit betekent dat deze C-S-S-C-P-S-G language een speciaal geconstrueerde taal is, ontwikkeld en toegepast op internationale betrekkingen op het hoogste internationale niveau met enorme impact op alle internationale contracten tussen Staten en tussen Staten en burgers.

Toch is het algemene bewustzijn bij de mensen van wat er is bereikt om mensen vrij te zetten, nog beperkt.

Die twee autonome buddies kregen ook ruzie, en gingen uit elkaar, verbraken onderling contact. Blijkbaar zijn er grenzen aan de voordelen van autonomie. Zodra je ‘te’ autonoom wordt kun je met niemand meer vrienden blijven.

Je gijzelaar laat je vrij onder voorwaarden…

Burger-‘service’-nummer (slavenbandje)
Een nieuwsgierige bespreking van hun activiteiten staat beschreven bij Lijst 30 hun pagina over ‘soevereiniteit’. Hier de probleemstelling, waar de autonomie-verkopers je van zeggen te kunnen verlossen:

Uw geboorte aangifte wordt geregistreerd in de Gemeentelijke Basis Administratie (nu BRP) en zonder medeweten van u of uw voogden (ouders) omgezet in een geboorte acte. Met deze acte wordt vervolgens een trust opgezet en een grote Verzekeringsmaatschappij stort hier een vermogen op.

Het is de derde en finale testamentaire handeling van een testamentaire Trust, opgezet om alle ‘verloren zielen’ te claimen die ‘verloren’ zijn op zee (the See of souls -> Maritime Law is based on this principle). Middels dit pauselijk decreet geven de ouders in alle onwetendheid toestemming het doopcertificaat (titel van de ziel) van het kind aan de Griffier van de Katholieke Kerk te overhandigen.

Zodra het kind zeven jaar is geworden en niet is aangegeven dat het levend is, wordt het verklaard ‘to be lost at see’ (doodverklaard!) en het vermogen in onze trust wordt omgezet in aandelen op de internationale beurzen. Wij worden nu niet meer gezien als Mens met burgerlijke bevoegdheden, maar als ‘natuurlijke persoon’, een handelsgoed, een platgeslagen entiteit zonder ziel, een contract dat moet worden uitgenut.

De rest van uw leven krijgt u nu een maximale belastingaanslag opgelegd, waarvan 70% wegvloeit naar de internationale beurzen om de contracten te vervullen. De Belastingdienst mag immers volgens de Belastingwet BES H.1 art. 1.4 uw lichaam belasten, waarbij de ‘bestuurder’ van een particulier, belastingplichtig ‘lichaam’ de ziel zou moeten zijn. Deze ziel is nu net datgene dat ‘verloren’ is gegaan bij het derde pauselijk decreet.

De Rijksoverheid is nu de ‘bestuurder’ van uw lichaam en mag het naar eigen inzicht belasten. Indien u niet aan de belastingclaims meer kunt voldoen, komt u voor de rechter. In deze setting is de rechter tijdelijk de administrateur/executeur of trustee van uw trust en tevens bestuurder van uw lichaam. De rechtbank is dus primair een commerciële bank,

Een rechtBANK zou een commerciele bank zijn

De RechtBANK zou ook naar dat maritieme aspect verwijzen als bank in de zee, als verlengstuk van de piraten van het Ministerie van Financien. Zoals ‘currency’ voor geldstroom naar current to sea zou verwijzen. Het punt is nu: is dat bestaan van zo’n geboortetrust nu werkelijk te bewijzen? Of jaag je nu op eigen wijze ook een papieren fictie na. Met name wanneer je dat theoretische bedrag daarin denkt te kunnen claimen..

En dan; een rechtvaardig belastingstelsel in een land waar je ook de vruchten plukt. Daar hoeft niet iets mis mee te zijn. Dat iedereen 10% dokt, en dat je een overheid hebt die je niet ‘klant’ noemt, als erfenis van neoliberale utopisten. Zodat je bij het bellen van je gemeente met een ‘klantcontactcentrum’ in gesprek komt. Voor hun gedwongen winkelnering. Dus dat wij in dienst zijn van hun overheid op eigen kosten.

Vrije Tukkers bij de Vrijheidsdemo in Berlijn vorig jaar

Met lucht verkopen is niets mis
We zagen dat er ook nog ene Vincent Zegel is met zijn Hoge Raad van de Kinderen. Die verkoopt zichzelf als intermediair voor een claim op je geboorte-trust (fonds met de geldwaarde die je leven zou opleveren als onderpand) Die begon aanvankelijk samen met Ronald Heister aan deze operatie, maar beide zijn vanwege zakelijke redenen een eigen weg gegaan.

Via Linkedin meldde zich nog de beheerder van de webzijde Veilig En Vrij. Die noemt zich daar Wilfred Leonard Bastiani.

Die verkoopt je ‘ik ben levend bewijs’ voor 60 euro, met allerlei cursussen. Volgens hem zou het zinloos zijn om achter je geboortetrust aan te gaan. Ook zou Ronald Heister weer lid van ‘De Kabal’ zijn, want hij had ruimtevaart-toertjes helpen verkopen voor Richard Branson voor 70k, een plan dat uiteindelijk sneuvelde.

Nu heb ik er geen moeite mee, wanneer mensen lucht verkopen. Banken doen dat al jaren legaal, ze drukken uit lucht/niets gratis geld en mogen die fictieve waardecreatie vervolgens met rente uitlenen.

Zowel Ronald Heister als Vincent Zegel of wie ook maar actief is op de vrijheidsmarkt dwingt mij tot niets.

Vrij en Zat, de mentaliteit van de gemiddelde ‘burger’ die zich door internationale politiek laat opeten

Bob de Bouwer
Je kunt voor academici een zelfde zeggen, mensen die alleen in theorie werkzaam zijn, dat ze valse hoop of lucht verkopen, een goed gevoel. Neem de laatste hoop van de alternatieve maatschappijvormers, Bob ‘De Bouwer’ De Wit met zijn Society 4.0. Het klinkt lekker, tot je er kritisch naar kijkt en gaat uien pellen. Wat blijft er dan over?

Het door De Wit aangehaalde Plakkaet van Verlatinghe waarmee de Republiek zich afscheidde, kon enkel ontstaan dankzij substantiele commerciele en dus militaire macht. Daar waren al sinds 1568 substantiele knokpartijen aan vooraf gegaan, en piraterijen van de ‘Geuzen’.

Pas in 1648 zou er vrede gesloten worden, nadat bij onze Oosterburen een Dertigjarige oorlog woedde die meer dan een miljoen slachtoffers maakte. Wat voor geschiedenis ze op Nijenrode doceren, het lijken mij wel interessante gezichtspunten.

Wanneer De Wit verwijst naar de Praagse Lente van 1968 toen het Tsjechische volk opstond tegen Sovjet-overheersing. Dan noemt hij die opstand een succes, maar in werkelijkheid werd deze met Russische tanks de kop in gedrukt.

GI-monument, Clervaux moest in ’44 twee maal bevrijd worden van de nazi’s…

Sinds Kain en Abel, het eerste verhaal na verbanning uit het Paradijs is er enkel ‘strijd om het bestaan’, niet voor niets titel van hoofdstuk 3 in mijn magnum opus ‘Liever dood dan Slaaf’. Mensen slaan elkaar al de hersens in voor het verkeerde merk schoenen, voor ‘je kop staat me niet aan’, ‘je bent van de verkeerde genetische komaf’, ‘je bent van de verkeerde politieke partij’ of ‘van de verkeerde kant of verkeerd geloof’…

DIe autonomen gunnen elkaar nu al het licht in de ogen niet meer. Ieder autonoom heeft eigen standpunten die al snel met andere autonome opvattingen botsen. Dus hoe kun je dan geloven dat je met een papieren claim jezelf kunt ontworstelen?

Is het niet op zijn best naief te denken, dat je autonomie kunt veroveren zonder militaire macht of zelfs maar het recht op zelfverdediging. Het is strafbaar om jezelf te verdedigen wanneer de gewapende bendes van hun Ministerie van Veiligheid je mishandelen. Dat heet Wederspannigheid.

Het enige recht dat in de buurt van autonomie komt is de Second Amendment van de Amerikaanse Grondwet met hun ‘right to bear arms’. Dat je jezelf kunt verdedigen wanneer de centrale overheid zich ontwikkelt tot tirannie, en dan met meer dan wat tuingereedschap.

Staatsterreur, zonder een leger achter je begin je niets

Een meer federale staatsinrichting
Een andere optie is een federatie van staten, die mogen afwijken van wat de centrale overheid dicteert. Zodat Texas en Florida weer een andere koers konden varen dan Biden verordonneerde. Je kunt met je voeten stemmen en als republikein verhuizen naar een andere staat.

Zo valt het ook te verdedigen, dat de Friezen geen beleid hoeven uit te voeren dat vooral door D66-stemmers op de markt komt. Er zijn hier hooguit twee of drie mensen die deze grachtengordel-gezindte zijn toegedaan. Laat de mensen die voor de CO2-zwendel zijn en de boerengrondroof dat over zichzelf afroepen aub, niet over ons.

De mensen van Frij.frl zijn hiermee bezig. Autonomie begint bij economische autonomie, bij eigen energievoorziening. De belangrijkste energie-aders zijn echter door de provincies verkocht aan buitenlandse bedrijven als Vattenfall. Ze hebben ons dus bij de kloten.

Expositie Gasunie 50 jaar Slochteren in 2008

Je kunt wel graag naar ‘small is beautifull’ willen, maar een grote kapitaalkrachtige partij die aardgas wint of die kernenergie ontwikkelt, daar kun je ook niet zonder. Geloofwaardige autonomie begint dus bij kapitaalkracht en voldoende getalenteerde arbeid.

En daarnaast dien je cultureel een gezamenlijk vertrekpunt te hebben, een gedeeld verhaal waarin je elkaar verstaat. De Bijbelse traditie en klassieke filosofie zijn traditioneel het vertrekpunt van de Westerse cultuur. Niet wilde verhalen over sjamanen en De Nieuwe Tijd of ‘De Nieuwe Wereld.’

Het Paradijs op Aarde vind je enkel via de geestelijke weg, niet met nieuwe systemen of in een ecodorp met drugsgebruikers, die al trommelend zich laten inspireren door de muze van de lage ambitie.

De beste basis van vreedzame betrekkingen is verder handel. Ik win iets bij jou, jij wint iets bij mij, oh wat zijn we blij. Wanneer mensen idealistisch gaan doen, betekent dat vaak dat ze voor een dubbeltje op de eerste rang willen. Of dat ze mensen die (financieel) meer succesvol zijn hun gaven niet gunnen.

Er is een politieke stroming op dat sentiment- afgunst- gebouwd: het internationaal socialisme.

2 Replies to “Concurrentie op de vrijheidsmarkt”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *