Conserveflag voor een exclusief Friesland met echte mensen

Liever dood dan slaaf

Vandaag hijsen wij de Leaver Dea As Slaef-vlag, de door de creatieve dames van Freebirdshirt ontwikkelde vlag die de klassieke Friese man in het zonnetje zet. De beschermer van het gezin en zijn dierbaren, de man met karakter die bergen werk kan verzetten, zodat hij voor zijn vrouw en naasten respect afdwingt, de man van onverzettelijkheid die de klassieke deugden vertegenwoordigt als heldenmoed, doorzettingsvermogen, de kunst om te kunnen incasseren, zelfdiscipline, en de deugd van zelfrelativering.

‘man en vrouw schiep Hij hen’ (Genesis)

Gewoon normaal doen is eigenlijk heel bijzonder
Een verdieping van de deugd van man zijn, dat kun je lezen bij Harvey Mansfield, Manliness. Meer dan de bierdrinkende, porno en voetbalkijkende holbewoner met buikje van het bankzitten, is de klassieke man de belichaming van deugden, die hij ten dienste van zijn innerlijke kring stelt.

Natuurlijk hou je als man van lekker bier, vlees, de geur van een vrouw, zachte dijen. Maar er is zoveel meer aan het man zijn dat de moeite van cultivering waard is. Ze lijken soms wel met uitsterven bedreigd, de echte mensen die nog ‘gewoon normaal doen.’ Op het netvlies staan dan mijn pake Wybe, een godgelovig man met hart, harde werker die zijn gezin alles gunde dat hem in zijn jeugd had ontbroken.

En Rypke, de timmerman, aannemer waarover mijn moeder zo respectvol sprak, de gezinsman die ik helaas nooit heb mogen kennen. Maar ook mijn eigen ouwe die op zijn 65ste op het scheurenijs van de winter van 2012 de Elfstedentocht uitreed: uit het goede hout gesneden. Geen mietje maar een vent.

De literatuur voor vandaag

Dat verplicht mij hier tot een betere definitie van ‘normaal doen’. Dat is niet ‘het sociaal gemiddelde op enige tijd en plaats.’ Maar voldoen aan klassieke normen en waarden. Een geestelijk gezond mens is een man waarbij hart, hoofd en handen in gezonde verbinding staan. Dat is waar bij de moderniteit de schoen vaak wringt.

Men is wel ‘scherpzinnig’ – zie mij jou eens te snel af zijn- maar heeft geen hart. Hoeveel mooier is het juist om echt mens te zijn. Moderniteit plaatst emotie tegenover ratio. Terwijl ratio en emotie in gezond evenwicht en verbinding dienen te staan.

Kerkhof Aalsum bij Dokkum

Memento Mori
De klassieken hadden je uitgelachen wanneer je als hoogste maatschappelijk goed stelt dat je ‘helemaal jezelf mag zijn’. Die liberale spraakverwarring verwart de deugd van authenticiteit met focus op de navelstreek, het zwarte gat van je ego. Niet voor niets streefden de klassieke religies van het boeddhisme en christendom juist ego-verzaking na.

Je wilt steeds minder ‘jezelluf’ worden, dat eisende kind dat aandacht vraagt, en steeds meer worden zoals God je bedoeld heeft.

Wie ben je immers nu? Memento mori, je bent helemaal niets. Een klassieke man hoeft niet ‘jezelluf’ te zijn, of zichzelf uniek te voelen: dat betekent hooguit dat je veel aandacht nodig hebt. Hoe minder je met jezelf bezig bent hoe gelukkiger je wordt. Je streeft liever een goed voorbeeld na dat bewonderenswaardig is, zoals je ook graag jezelf bekwaamt in vaardigheden die door andere voorbeelden op prof-niveau worden uitgevoerd.

Een houtbewerker, een schoenmaker, vakslager, bierbrouwer, boer, visser, ambachtsmensen die echt topproduct maken, een virtuoze muzikant die je naijverig maakt dat je denkt ‘dat wil ik ook kunnen’: Mijn studententijd bestond uit het bekwamen op de basgitaar na het zien van een held op tv, Stanley Clarke. En zo opende een deur naar bandjes, optredens, ontmoetingen en belevenissen, en daarmee een groei in zelfwaardering.

Met geleuter over je gevoelens kom je nergens, dat is ook niet bevrijdend maar legt de focus verkeerd. Wie zich in iets bekwaamt kan uiteindelijk zelf dat voorbeeld weer voor anderen zijn. De mentor volgens het leerling-meesterschap-model, en op de weg naar toe kweek je karakter.

Echte zelfwaardering komt niet uit ‘jezelf’ maar uit godsbesef (ontzag voor Het Leven), en vanuit die motivatie- de wetenschap een kind van God te zijn, jezelf loslaten- de gezonde ontwikkeling van gekregen talenten. Kracht ontwikkelen om je grenzen aan te kunnen geven.

Het Friese grensland tussen zee en land

Extreem eigenaarschap
Je leert liever voorbeeld zijn voor een ander vanuit een discipline en ethiek die door Goede Voorbeelden in de historie zijn voorgeleefd. Zoals Jezus Christus. Daar kun je een heel leven mee toe, het is iedere dag weer oefenen. De Navy Seal Jocko Willink noemt die klassieke deugd van zondenbesef nu ‘extreme ownership’: dat je niet eerst naar de ander wijst, maar nagaat wat je zelf beter kon doen.

Zo noemt psycholoog Jordan Peterson ook volwassenwording, verantwoordelijkheid voor jezelf.

Het enige dat telt, is wat over je graf heen indruk nalaat, en dat was niet ‘hij kon helemaal in zijn waarde gelaten worden’… Zelffocus leidt maar tot valse hechtingen, onproductieve zelfidentificaties als ‘geaardheid’, uiterlijkheden, kledingstukken, standpunten.

Waarop wil je jezelf laten voorstaan?

Waar het – zo heb ik nu geleerd- om draait zijn de deugden, die je oefenen en cultiveren kunt, waarop je ook door anderen bent aan te spreken. Authentiek echt mens zijn komt je niet aanwaaien. Je kreeg het ruwe materiaal van God mee, maar het voorbeeld van hoe je worden mag, daar heb je mentoren voor nodig en een Reisgids. Zoals De Bijbel, en de klassieke werken, denkgereedschap van intelligente en bekwame mensen die de weg eerder gingen die jij nu gaat.

Zodat je na een pelgrimstocht door Het Leven op je Bestemming komt.

Het Meisterwerk

Een verdieping van ‘modern’ versus ‘klassiek’ kun je vinden in hoofdstuk 1 van mijn fotografisch en prozaisch debuut, het twee kilo wegende Meisterwerk Liever dood dan Slaaf, een Pelgrimstocht door de Friese Natuur op zoek naar Vrijheid. Dan leer je dat er geen vrijheid bestaat zonder grenzen, zie de gelijknamige webzijde www.lieverdooddanslaaf.com.

En daarvoor hijsen we dan de Conserveflag – een conservatief-klassieke vlag-  voor exclusieve Friezen die nog conservatieve en klassieke deugden vertegenwoordigen. Je hoort ergens niet zomaar bij, omdat Vadertje Staat anders straf geeft, met haar ontwortelings-ideologie, de nondiscriminatie van het liberalisme-fascisme en haar ‘inclusiviteit’ (sommige mensen zijn meer gelijk dan anderen).

Je moet als klassieke man eerst de goede eigenschappen vertolken, die in het motto Liever dood dan Slaaf vervat staan. Of aangeven dat je daarin groeien wilt met geestverwanten. En wees dan vooral welkom in het land van Vrije Mensen met Frya’s Bloet.

One Reply to “Conserveflag voor een exclusief Friesland met echte mensen”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *