‘Baard en snor bedekken en hij moet roepen: Onrein, Onrein’ (Leviticus 13)

Corona Lisa

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke je de Westerse cultuur niet begrijpt. Vandaag gaan we verder in het priesterlijk wetboek van de Israelieten, Leviticus, onderdeel van hun Torah en het ‘Oude Testament’ bij christenen.

We lezen in Leviticus 12 dat een vrouw twee weken ‘onrein’ heet – dus onaanraakbaar is- wanneer ze van een meisje is bevallen, een week langer dan wanneer het een jongetje was.

En in Leviticus 13 zien we de quarantainemaatregelen die de priesters van JHWH Inc. afkondigen, mochten ze melaatsheid (lepra) vaststellen. Dan moest je een mondkapje op en in afzondering leven. De obsessie met reinheid uit Leviticus is vandaag nog springlevend, alleen werden de priesters door ‘wetenschappers’ (domeindeskundige ambtenaren) vervangen en ‘God de Vader’ door Vadertje Staat.

Zadeldak Blija, gewijd aan Sint Nicolaas

‘God bestaat niet heh’
Wie zich verbaast dat nog steeds veel mensen de massamedia en hun overheid zomaar geloven, neem slechts kennis van wat mensen in de geschiedenis allemaal als ‘hoogste waarheid’ hebben gekoesterd. Broodje apenpokken is oud als de mensheid zelve. Kom je met je verhalen over het sociale ‘dode punt’ heen, dat een ‘meerderheid’ je volgt en meedoet, dan wordt het verhaal zijn eigen dwingende realiteit. In die context kun je ook het Oude Testament lezen.

Waarom niet?

Met mijn vrouw liggend aan de Dokkumer Ee hadden we het nog over Sinterklaas. Dat je een verhaal geaccepteerd krijgt, van een bebaarde bisschop uit Myra (het toenmalige Oost Romeinse rijk, nu Turkije) die een kartel met Marokkaanse inbrekers aanvoert, ‘pieten’ die VOC-kleding dragen. Dus met pofbroek en pet met veer.

Die breken in alle huizen van Nederland in vlak voor 5 december, via het dak, waarop ze op de een of andere wijze ook het paard van de Goedheiligman wisten te takelen. In plaats van het huis leeg te roven, laten ze er dan kadootjes achter. Net wanneer je ze ter verantwoording wilt roepen, dan zijn ze alweer naar Spanje gevlucht, het land dat tot 1498 door de Moren bezet was (Al Andalus).

…in de geparkeerde ezels, het Andalusische equivalent van de SUV: zou Sinterklaas zich hier schuil houden tot het najaar?

Om het volgend jaar opnieuw te flikken. En niemand in het land die deze Moorse maffiabende onder aanvoering van een Turkse Kartelbaas uit Myra eens bij de kladden vat. Toen mijn moeder vertelde ‘sinterklaas bestaat niet’ moest ik als kind huilen, dat was in groep 4, ik was zes jaar. Toon Hermans heeft ‘Sinterklaas’ al onovertroffen een recensie gegeven.

Een jaar later ging ook mijn geloof in God op de helling.

Dit jochie was al zeven jaar en stelde: ‘God bestaat niet heh?’ Tijdens het spelen met een vriendje met Star Wars speelgoed, hoorde je zijn verhalen over ‘de doden die uit hun graven zullen opstaan’… ‘Haha’, antwoordde ik, ‘dat kan toch helemaal niet…’ Menende zo slim in de moderne betekenis te zijn: scherpzinnig.

Niet vreselijk veel later staakten we als gezin het kerkbezoek. Geloof in gereformeerdheid, dat betekende vooral dat je op zondag niet met vriendjes mocht spelen.   Harde kerkbanken, lange zit, pepermuntjes, kindernevendienst waar je  een Jezus-met-discipelen-kleurplaat kon inkleuren.

In mijn generatie is de volledige leegloop van kerken voltooid. Mensen bleven even ‘gelovig’ – vertrouwend op wat Het Gezag/De Televisie ze inprent- maar ze wilden niet meer luisteren naar Bijbelse verhalen.  Mensen geloven nu zelfs, dat we nu andere mensen zijn dan toen, scherpzinniger, moderner. Alles is vervolgens rekkelijk geworden, behalve de macht van Vadertje Staat, die onweersproken is geworden.

Ze kunnen zo je kind uit huis roven, op basis van advies van ‘De Deskundige’. Ze kondigen avondklokken af, zetten de hele maatschappij op slot, wanneer moderne Levieten hebben verklaard dat dit de enige weg tot een virusreine wereld is.

Uitzicht vanaf Grebbeberg op Wageningen

Onrein
Pas in Wageningen rond het twintigste jaar kwam hernieuwde interesse in geloofszaken. Niettemin bleef het lezen van de Bijbel het snelste recept om tot ongeloof te vervallen, dat je er geen vertrouwen in stelt. Hoe kijkt U nu aan tegen deze wet voor vrouwen die bevallen moeten, uit Leviticus 12. Wanneer je vrouw van een meisje bevalt, is ze tweemaal zo ‘onrein’ dan wanneer ze een jongetje ter wereld brengt:

De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg: Wanneer een vrouw nageslacht voortbrengt en een jongetje heeft gebaard, dan is zij zeven dagen onrein. Zij is dan even onrein als tijdens de dagen van afzondering als zij ongesteld is.

En op de achtste dag moet het vlees van zijn voorhuid besneden worden.Vervolgens moet zij drieëndertig dagen blijven in het bloed van haar reiniging. Niets wat heilig is, mag zij aanraken, en zij mag niet naar het heiligdom komen, totdat de dagen van haar reiniging voorbij zijn.

Maar als zij een meisje baart, dan is zij twee weken onrein zoals tijdens haar afzondering. Daarna moet zij zesenzestig dagen blijven in het bloed van haar reiniging.

Een Bijbel met gravures van Gustave Dore

Leviticus is het Bijbelboek van deze tijd
Wie doet zoiets nog, uit angst dat God en Zijn Personeel op Aarde anders boos wordt? Dat je vrouw zes en zestig dagen in quarantaine moet omdat ze een meisje heeft gekregen, en ze twee maal zo smerig is dan wanneer ze een jongetje zou hebben gekregen?

Moderne mensen geloven vele malen meer absurde zaken, maar dan vanuit andere beweegredenen. Reinheidswetticisme van Leviticus is springlevend.

Denk maar aan de stikstofwetgeving van het Rutteregime, dat dankzij ‘de deskundigen’ (Wageningse Levieten) tot stand kwam: dat je als boer onrein wordt verklaard op 10 kilometer afstand van een Natura 2000-gebied, een stuk onkruid met ongedierte en boompjes dat ‘onrein’ is verklaard (ongunstige staat van instandhouding) door jouw uit stikstofmodellen berekende verontreiniging die daar in theorie neer zou komen.

Wat is daar meer geavanceerd aan dan de reinheidswetten van Leviticus? Zo zijn en denken mensen, de Bijbel wegwerpen verandert daar niets aan.

We hebben nu zelfs  een ‘Minister van Klimaat’, iemand die zegt dat je een ‘schoon Klimaat’ kunt maken, dat het gemiddelde weer over 30 jaar schoon kan zijn, rein, door de Klimaatwetten van Leviticus te houden.

Waarom zou dat minder gek zijn, dan wanneer je in Leviticus leest dat een vrouw die is bevallen onrein is en afgezonderd moet zijn? Je kunt ter verdediging aanvoeren, dat de vrouw zo in een patriarchale maatschappij niet tot seks verplicht is en rustig van de bevalling kan herstellen. Hoe actueel is de Bijbel keer op keer, dus gaan we verder met Leviticus.

Onrein verklaard Natura 2000-gebied door de Priesters (Levieten) der moderniteit, ‘wetenschappers’/academieprostituees

Leviticus en de Islam
Bij de Islam bestaat die ruimte niet. De Koran is het woord van God zelf, een beetje zoals bij Leviticus dat met de aanhef ‘De HEERE zei tegen Mozes’ begint. Qua wetticisme zijn Moslims dan ook meer met het jodendom verwant dan het christendom. Dat komt volgens een ontstaanstheorie van dat geloof, omdat de Islam uit een Joods-christelijke sekte ontstond, de Nazarenen. (Nazoreers)

Die sekte leefde in huidig Syrie, waar volgens de Islam ook de Eindtijd en eindstrijd zal plaatsvinden. (Daarom overvielen die ‘gematigde rebellen’ ook Syrie, met wapensteun van het Rutte-regime)

Nazarenen was de algemene Joodse en Arabische aanduiding voor ‘christenen’. Deze sekte hield de Joodse wetten in Leviticus in stand , en en zij verwierpen de goddelijke natuur van Jezus (uit Nazareth). Met die ontgoddelijkte Jezus komen ze overeen met vele andere varianten op het christendom, zoals de Aryaanse Christenen, die na het Concilium van Nicea (314) dankzij Keizer Constantijn werden verworpen als ‘de juiste leer’.

De reinheidswetten uit Leviticus kom je nog het meest tegen binnen de Islam.

Mijn moslimbaardkapper bidt vijf maal per dag. Voor het bidden mag een hondensnuit (Trudy is altijd mee) zijn broek niet hebben aangeraakt. Anders is hij onrein, en moet hij verkleden voor hij weer bidden mag.

Siesta met Trudy! Een ‘onrein’ dier, en het is inderdaad ook een smeerkees, zoals alle hondjes

Niettemin is het idee, dat je voor het bidden – het naderen tot God de Creator van alles- ook lichamelijk schoon bent een logisch idee. Je fysiek is een uiting van je innerlijke toestand. Je snapt dat mensen zich tot de Islam bekeren, omdat die duidelijkheid bieden.

Of het ene, of het andere. Dus ook geen lekker biertje drinken, omdat 1 biertje de opmaat tot dronkenschap kan zijn. De hardcore-moslims verbieden ook het maken van en luisteren naar muziek. Dat zou van de duivel zijn. Terwijl de gehele christelijke traditie op muziek is gefundeerd, van Gregoriaans zingende monniken en de Johannes Passion (Bach) en Miserera mei van Allegri tot ‘Amazing Grace, how sweet the sound’.

Hun argument is dat het dagelijks reciteren van de Koran, God’s eigen volmaakte woorden al genoeg is. Ook als je zelf geen Arabisch verstaat.

Trudy is Onrein volgens de Imam van de klimaatreligie

Eindtijd bij Islam en christenen gelijk
Vast staat dat de Islam het Oost Romeinse (christelijke) rijk volledig overnam, van huidig Turkije tot huidig Marokko. Vervolgens bleven ze aan de poorten rammelen van de christenen, zoals in de zeventiende eeuw toen ze bijna Wenen veroverden. De Moslims geloven nu ook te leven in de Eindtijd, net als de christenen, waarin alles wordt omgekeerd. Waarin de waarheid als leugen wordt bestreden, en de leugen tot waarheid wordt verheven.

Hier vinden de baardkapper en ik elkaar weer, een tijd waarin je straks niet meer mag ‘kopen of verkopen zonder het teken’, het getal van een Mens 666. Denk aan de QR-codeplicht afgelopen jaar in de Horeca. We hebben een uur discussie over alles, en omdat we het beide interessant vinden rekent hij maar acht euro af.

Zo kun je als christen en moslim dus prima samenleven. De houding waarmee je leeft is misschien wel belangrijker dan de standpunten waarop je die houding fundeert. Hij deugt als mens, dat kun je aan ‘m zien en voelen, wil waarheid en integriteit nastreven.

Dus mij krijg je niet bang voor ‘de Islam’ en andere spoken sinds 9/11 die alle vrijheden en privacy af moeten nemen.

Zo er al sprake is van terrorisme, hebben we de seculiere Staatsaanbidding met De Wetenschap als priesterklasse niet veel meer te vrezen? Engerds met D66-ziekenfondsbrilletje die ‘zich zorgen maken’ en die ‘de wereld’ verbeteren willen (andere mensen koeioneren met staatsagressie) als ware die wereld een ‘systeem’ met knoppen waar alleen ‘de experts’ aan mogen draaien.

Dan is het nu tijd voor broodje apenpokken

Onrein door ziekte die besmettelijk werkt
Zie in het licht van de broodje apenpokken, en de economische verwoesting door klimaatbeleid/coronamaatregelen dan ook Leviticus 13, 44: quarantainemaatregelen voor wie Lepra bij zich kon dragen:

Heeft de priester hem vervolgens bezien, en zie, de zwelling van die aangetaste plek op zijn kale kruin of kale voorhoofd is wit-roodachtig, zoals de melaatsheid op de huid van het lichaam eruitziet,

dan is die man melaats, hij is onrein. De priester moet hem beslist onrein verklaren; de ziekte is op zijn hoofd.De kleren van de melaatse bij wie de ziekte is vastgesteld, moeten ingescheurd worden, zijn hoofdhaar moet hij los laten hangen, hij moet zijn baard en snor bedekken en hij moet roepen: Onrein, onrein!

Alle dagen dat hij de ziekte heeft, zal hij onrein zijn. Onrein is hij, hij moet afgezonderd wonen. Buiten het kamp moet zijn woongebied zijn.

Vervang ‘de priester’ door ‘de deskundige’ of ‘de wetenschapper.’ (academieprostituee op payroll van De Staat/Belangenclubs model Ab Osterhaus) En laten we dan genezen van een bijgeloof dat door het Vooruitgangsgeloof en haar religie, het Scientisme in zwang raakte: dat mensen vroeger meer vatbaar voor onzin waren, en sneller op basis van Gezag dingen voor waar hielden.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Wanneer je deze voorschriften uit Leviticus inzake Lepra dan wel rationeel vindt klinken (houdt een bacteriele infectie buiten je gemeenschap), op basis waarvan meen je dan die andere voorschriften te kunnen verwerpen?

Moet je niet een zekere reinheid houden in je leven, omdat de Creator, Allerhoogste Zelf volmaakt en rein is en geen vuiligheid verdraagt?

En als je dat doet, blijf je dan niet beter gevrijwaard van geestelijke en lichamelijke ziekte? Dat zijn open vragen voor mij. Andermans gedrag werkt immers ook besmettelijk, andermans woorden. Het idee van de eenheid van geestelijke en lichamelijke reinheid is zo gek niet. En mensen toen, die waren precies zoals wij nu, zeker niet ‘dommer’ of meer bijgelovig.

Alleen al daarom zou het hoogmoedig zijn om alles dat in de Bijbel staat zomaar te verwerpen. Laten we er wekelijks meer kennis van nemen en heb een goede zondag.

9 Replies to “‘Baard en snor bedekken en hij moet roepen: Onrein, Onrein’ (Leviticus 13)”

  1. Grappig of zeer triest eigenlijk.
   Christus die de wet zou vervullen en daarmee wegdoen.
   Zou dat de betekenis van Christus zijn, Of misschien gewoon een achternaam?
   Of is de Christus oftewel HaMassiach de heilige dus de reine van JHWH, die de Woorden van JHWH tot hun volledige betekenis en volheid moest laten zien. Dit door onder andere volledig zonder zonde te zijn wat betekend: zonder overtreding van de gehele wet. Om de mensen terug te laten keren naar JHWH?
   Nee, de kerk zal er toch niet al 2000 jaar naast zitten? Moses die zit er vast naast toen hij zei dat het volk God en Zijn Woord zouden verlaten, de wereld in naar de heidenen te worden gestuurd, en totaal zouden vergeten wie ze zijn, en wetten en tradities van mensen zouden doen, evenals het doen van hun feesten en tijden.
   Het is met recht dat de Bijbel zegt dat Zijn volk ten onder gaat door gebrek aan kennis.

 1. Ja hoor lezen uit je heilige schrift, lekker belangrijk.

  Je kan beter aandacht schenken aan wat er vandaag gebeurt in Davos en de gevolgen daarvan.

  https://www.naturalnews.com/2022-05-20-who-pandemic-treaty-spells-doom-for-democracy.html

  Ik kan me een schrijver herinneren die ooit relevante stukken schreef, met fire in the belly.

  Tegenwoordig is hij vervallen tot een “infotainer” meer geinteresseerd in ontwijken.

  Zelfcensuur daar wordt hij ook steeds beter in. Ook een betaalde journalist?

   1. Leaver Dea As Slaef
    ————————-
    ‘Het bloed kruipt waar het niet gaan kan’ is een uitdrukking die in verschillende betekenissen wordt gebruikt. Vaak betekent het ‘iemand kan proberen zijn ware aard te verbergen, maar uiteindelijk zal toch uit allerlei dingen blijken hoe hij echt is’. Oftewel: ‘iemands echte karakter verloochent zich niet’.

 2. Jezus heeft gelijk.: ‘Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Het tweede gebod komt op hetzelfde neer: “Heb uw naaste net zo lief als uzelf.” Deze twee geboden zijn de basis van de hele wet en de profeten.’
  .

 3. De mensen toen waren zeker niet dommer of meer bijgelovig! Wij moderne mensen hebben misschien nog wel een extra gebrek omdat we denken niet dom of bijgelovig te kunnen zijn in een hoop zaken. Al zal men in vervlogen tijden wel weer andere superioriteits- of juist calimerocomplexen gehad hebben.

  Of je enige reinheid in je leven moet bewaren omdat God geen onreinheid verdraagt of dat daar een andere reden voor is weet ik niet. Maar wanneer je dat wel doet durf ik niet te stellen dat je dan automatisch vrij gewaard blijft van ziekte en gekkigheid. Rein en onrein zijn toch metafysische begrippen, die hebben automatisch een 1 op 1 relatie met wat me nu ‘hygiëne’ zouden noemen volgens mij.

  Het denken en handelen i.v.m. rein en onrein kan natuurlijk uitmonden in een obsessie die weinig gezond is. Naast de wetten in Leviticus begrijp ik dat er nog rabbi’s zijn die bepaalde leefregels instellen die je kan volgen, dat geldt ook alatoya’s en moefti’s. Dan is het risico dat je bezig bent met die regeltjes om de regeltjes levensgroot en raakt God uit het zicht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *