14:00: verschijnen voor de taalpolitierechter in Leeuwarden

Het Zaailand bij vrijheidsdemo

Vandaag sta ik terecht voor taalformuleringen en taalvondsten in deels satirische columns op Interessante Tijden, die het Openbaar Ministerie in een strafrechtelijke veroordeling omgezet wil zien wegens het beledigende karakter dat zij daar aan toekennen.

Aanleiding is de aangifte door een Leeuwarder politieman, die op 15 maart 2021 in een satirische column beledigd zou zijn door ondergetekende.

Die politieman nam in april 2021 de aangifte op van twee stadswachten die zich in een column en een satirische tekst op Facebook op 22 maart 2021 beledigd zouden zijn, ‘in goede naam aangerand’. zoals de aanklacht luidt.

Artikel 11 EVRM (handvest Europese Unie)

In satire is veel toegestaan volgens Artikel 11 EVRM
Schrijvers van columns hebben bij satire veel vrijheid, en mogen hier op grond van artikel 11 EVRM (Vrijheid van meningsuiting) ver in gaan. Dat blijkt nog uit de vrijspraak op 1 oktober 2021 van laster door Joop.nl (Vara/BNN) na een door Willem Engel aangespannen kort geding. Engel ‘corona-ontkenner’, ‘viruswaanzinnige’ en ‘sekteleider’ noemen zou niet onrechtmatig zijn volgens de rechtbank.

Tenzij sommige mensen in Nederland meer gelijk voor de wet zijn dan anderen, gaat die vlieger ook op bij de satirische columns over stadswachten. Mensen die niet bij name genoemd worden en waarvan bij de stadswachten de gezichten onherkenbaar waren gemaakt. Zij werden in mijn satirische columns in de ‘Tweede Wereld-oorlog’-hoek gezet.

Al deze uitingen zijn reeds van het web verwijderd.

Vergelijkingen met ‘de oorlog’ zijn in het publiek debat schering en inslag. Neem de bejegening van Pim Fortuyn door Thom de Graaf, huidig vice-voorzitter van de Raad van State, die deze  premierkandidaat met de moordenaars van Anne Frank vergeleek. Joop.nl mocht Geert Wilders vrijelijk portretteren als nazi-kampbeul.

Wat verwondering wekte toen op 14 april 2021 een oproep voor politieverhoor verscheen, is echter dat het Openbaar Ministerie een zelf geformuleerde aanklacht voor ‘groepsbelediging’ voegt bij de aangifte van de stadswachten en agent.

De passages stammen, uit een religieuze tekst, de zondagspreek van 12 januari 2020 over de Psalmen, dus uit tekst die reeds 14 maanden eerder was gepubliceerd zonder dat ondergetekende enige klacht ontving. Houdt het Openbaar Ministerie dus op onrechtmatige wijze al jaren een dossier van mij en mijn teksten bij? Daar wil ik bij een eventueel hoger beroep graag inzicht in krijgen.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Karaktermoord
Uit de aanklacht is onduidelijk of iemand van die zeer gevarieerde religieuze groep- die beledigd zouden zijn- aangifte heeft gedaan. Of dat het O.M zelf als vorm van ‘public interest litigation’ opereert. Daarbij geeft de officier van justitie zich uit voor ‘de beledigde groep’ als stroman om jurisprudentie op te bouwen.

Laat staan dat helder is wie van deze ‘groep’ bedoeld wordt, gezien de grote varieteit aan stromingen binnen die groep. Ik citeer hier ‘De Zaak Waterdrinker’ door Bastiaan Bommelje, een justitieel en literair schandaal in Nederland, over het valselijk aanmeten van antisemitisme, terwijl ik walg van die haatzaaierij:

Wie op goede gronden aanklaagt, kent zijn verantwoordelijkheid; wie nonchalant aanklaagt, is schuldig aan begripsinflatie en karaktermoord.

Al even machtige Bijbel

Personage in proza
In de religieuze (niet journalistieke) column over de Psalmen neem ik als auteur de rol van een personage in, een donderprediker, die iedere vorm van volks-superioriteit aan de kaak stelt binnen religieuze groepen.

Ik schreef uit een Alter Ego, iemand die ik zelf verre van ben, om reacties van mijn lezers te peilen, om zo te zien hoe deze gedachte leeft onder mensen. Zelf woon ik samen met een Joodse vrouw en mijn huis heeft Mezoeza’s (zegeningen) hangen, we vieren de Joodse feestdagen samen met vrienden.

Het doet mij pijn dat dit verkeerd gelezen is door jullie…

In het licht van het leed aan zoveel onschuldige mensen door de nazi’s aangedaan- draagt het O.M hier een zware verantwoordelijkheid, omdat zij mijn goede naam als auteur- die zich beweegt in debatten over natuur en milieu – ernstig beschadigen kunnen. Haat tegen welke bevolkingsgroep ook, dat is verre van wie ik ben.

Voor mij is ieder mens een creatie van God, moslims, joden, christenen, Friezen, Syriers, ja zelfs mensen die D66 stemmen.

Religies beledigen mag, aldus onderzoek van Ministerie van Veiligheid
Het bekritiseren van een geloof is gewoon toegestaan. In juridische context gezien weet ik in Bijbelbespreking- mij beschermd door artikel 10 EVRM (handvest grondrechten van de Europese Unie), de vrijheid van gedachte en godsdienst:

Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst en overtuiging te veranderen en de vrijheid, hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé, zijn godsdienst te belijden of zijn overtuiging tot uit­drukking te brengen in erediensten, in onderricht, in de praktische toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften.

Iedereen in Nederland mag in religieus onderricht – zoals in de wekelijkse bespreking van de Bijbel – gevoelige onderwerpen aansnijden die over godsdienst gaan. Bovendien heeft het Ministerie van Veiligheid Marloes van Noorloos van Tilburg Universiteit in 2014- na afschaffing van het verbod op godslastering- laten onderzoeken, of belediging van een geloof nog wel onder strafrecht valt, het mij ten laste gelegde artikel 137c.

Zij concludeertdat belediging van geloof niet onder de huidige strafwetgeving valt en dat het strafbaar stellen van zulke uitlatingen in strijd zou kunnen komen met de vrijheid van meningsuiting.’  Formuleringen van het personage als donderprediker, zijn niet de mening van de auteur, niettemin is de tekst beschermd door Artikel 11 EVRM:

Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.

Het personage in de tekst zet niet aan tot haat, en kan alleen met kwade wil als zodanig gelezen worden. Discussie over interpretatie van het Oude Testament wil ik verder buiten de rechtszaal graag voortzetten. De tekst is reeds offline gehaald toen op 14 april 2021 de ‘uitnodiging tot verhoor’ binnenkwam.

Vrijheid van gedachte

De ‘goede naam aanranden’ van een agent op 14 maart 2021 (artikel 261 lid 2 Wbvs)
Deze satirische column, geschreven na bezoek aan het Zaailand in Leeuwarden op 14 maart 2021 is niet tegen de persoon gericht, de Agent T, maar tegen handhaving die op selectieve wijze plaatsvindt van de toen geldende extreme coronamaatregelen. Regels waar de handhavers zich zelf ook niet aan houden (zoals op foto’s in artikel getoond, en zoals getuigen kunnen bevestigen).

Wanneer handhavers selectief regels handhaven, mag een columnist de rechtmatigheid daarvan met historisch correcte metaforen op cabarateske wijze op de hak nemen.

De tekst valt onder artikel 11 EVRM, de vrijheid van meningsuiting. Was van belediging van een ambtenaar in functie sprake geweest, dan had dhr T. mij meteen kunnen bekeuren. Dat heeft hij niet gedaan. Blijkbaar was daar geen sprake van, en is de agent om onbekende redenen later van gedachten veranderd.

Toen de chef van dienst van de Politie Leeuwarden belde dat aangifte werd gedaan door dhr T. heb ik op diens verzoek meteen de foto verwijderd waar de agent vaag op te zien is. Daarmee meende ik te hebben voldaan aan de klacht.

Vrijheid van meningsuiting

Mondelinge belediging van een stadswacht op 21 maart 2021 (artikel 266, lid 1)
Op zondag 21 maart ontmoette ik op het Zaailand nog 1 maal mensen, die vreedzaam samenkwamen tijdens de coronatijd. Er kwamen twee stadswachten een formulier van de burgemeester uitdelen, waarin dit spontane treffen als ‘demonstratie’ werd aangemerkt met waarschuwing dat een samenscholingsverbod. (1,5 meter) zou worden gehandhaafd.

Toen heb een botte opmerking met verwijzing naar ‘de oorlog’ gemaakt.

Ik hoop dat meneer H. geen blijvende emotionele schade heeft overgehouden aan die vergelijking, en dat hij zijn werk als Stadswacht nog kan uitvoeren. Gelukkig zijn die grondrecht-schendende coronamaatregelen nu opgeschort. Iedereen was daar een beetje van slag van.

‘De eer en goede naam aanranden’ van de zelfde twee stadswachten (22/23 maart 2021, artikel 261 lid 2)
Nergens wordt in deze door het Openbaar Ministerie betwiste column en een satirisch kort stukje op Facebook over ‘de stadswacht’ in algemene zin de naam van de stadswachten gebruikt. De foto’s bij het artikel en het satirische stukje op Facebook verbergen bovendien het gezicht via een ‘blur.’

De rest van het gezicht was met mondmasker bedekt. Er is geen goede naam aangerand, of laster gepleegd op herkenbare personen. De column is een vorm van satire op het optreden van ‘stadswachten’ in de extreme coronatijd.

De satirische formuleringen met verwijzing naar ‘de oorlog’ vallen onder artikel 11 EVRM, de vrijheid van meningsuiting. Een gezagsdrager (Sybrand van Haersma Buma) ‘ongekozen burgermepper’ noemen in een column is ook toegestaan volgens jurisprudentie volgend uit Artikel 11 EVRM.

Vrijspraak
Resumerend wekt de aanklacht van het Openbaar Ministerie de indruk, dat zij mij juridisch willen ‘framen’ ter dossieropbouw, neigend naar karaktermoord met misbruik van het staatsapparaat. Het is voor mij verbazend, dat uw overheid hier zoveel mankracht en belastinggeld voor inruimt, en kostbare tijd van de rechtbank in wil nemen.

Omdat ik geen raadsman heb kunnen vinden, noch inzage kreeg in mijn politiedossier wil ik bij een hoger beroep graag de onderste steen boven halen, wat het O.M voor mogelijke tunnelvisie over mij koestert. Sinds het boek dat rechtsfilosoof Ton Derksen schreef, ‘Het OM in de Fout’ lijkt van weinig vooruitgang sprake.

Vanuit een alter ego/personage in een stuk proza een geloof op de korrel nemen is toegestaan, over rastafari, Islam, Jehovah en het christelijk geloof, of opvattingen in het Oude Testament. Dat valt zowel onder artikel 10 EVRM (vrijheid van gedachte) als onder artikel 11 EVRM (Vrijheid van Meningsuiting). Dat laatste artikel beschermt ook mijn satire en cabareteske uitingen over het functioneren van handhavers in coronatijd.

Daarom vraag ik om vrijspraak.

6 Replies to “14:00: verschijnen voor de taalpolitierechter in Leeuwarden”

  1. 30 uur dwangarbeid gekregen. Opmerkelijk: ik mag van hun Openbaar Ministerie niet uitgaan van de intelligentie van de lezer, maar moet de mogelijke lezer die zich gekwetst zou kunnen voelen in gedachten houden bij het schrijven, want het Openbaar Ministerie werpt zich op als de mogelijke lezer met gevoelige oren.

   dat is public interest litigation: ‘het recht’/staatsgeweld gebruiken voor ‘de betere wereld’..

   Het was het O.M dat zichzelf als ‘de beledigde groep’ opwerpt die in een theoretisch geval gekwetst zou kunnen worden door wat ik met mijn personage schreef, er is nooit aangifte gedaan

   1. Jemig, dan is alles wat geschreven staat als belediging op te vatten. Laten we beginnen met wat er in de 2e slaapkamer (oeps, belediging) allemaal aan beledigingen wordt gezegd, aangevoerd door hoofdbelediger M.R. Oeps, weer over de schreef.
    Nou ja, over 30 uur dwangarbeid is nog een ervaringenblog te schrijven, over een boete niet.

   2. Een kleine 4 dagen werkstraf, dat is toch geen kleinigheid. Het OM besluit ook zelfstandig tot vervolging, waarom hoor ik dan zo vaak dat het OM niet tot vervolging over kan gaan omdat er geen aangifte gedaan is? Dat zullen wel lastige zaken zijn met een lage succeskans.

    En de mogelijke lezer die zich gekwetst zou kunnen voelen in gedachten houden, ongetwijfeld niet om die nog meer te kwetsen. Ik hoop wel dat het een duidelijk is waar de grenzen liggen m.b.t. wat wel en niet geschreven kan worden. Anders wordt het schrijven een wat precaire bezigheid. Al staan er hier zo’n 5000 artikelen die wel kunnen.

   3. Maar sterkte Rypke! Een veroordeling is nooit leuk en bijna 80% van een werkweek voor nop werken is niet bepaald een feestje………..

 1. Dit zijn eigenlijk 2 hele verschillende zaken in een keer. Een keer belediging van ambtenaren en een keer antisemitisme. Dat laatste lijkt er wel met de haren bijgesleept, ik ben ook benieuwd wat daar nu helemaal de achtergrond van is.

  De agent in kwestie werd in zijn vrije tijd aangesproken n.a.v. je artikel omdat hij toch herkent werd schreef je later. Dan is het ook goed om artikel weg te halen zoals je al gedaan hebt. De aanpak van de coronapandemie moet wel bekritiseerd kunnen worden maar dat kan ook nog gewoon gelukkig.

  Die zaak van antisemitisme lijkt me wat lastiger. Zoals ik me het artikel herinner vond ik het wat eenzijdig en sterk aangezet. Maar wanneer jou artikel te ver gaat zou je toch meer zaken tegen, met name progressief georiënteerde, opiniemakers verwachten. Maar dat laatste gaat niet gebeuren natuurlijk. Het bestikkeren van producten uit Israël door de BDS-beweging vind ik eerlijk gezegd heel veel verder gaan en die organisatie die dat regelt is bij mijn weten nergens voor veroordeeld.

  Mocht de rechter tot een veroordeling komen dan hoop dat hij of zij duidelijk aan kan geven waarom. Vooral in de aanklacht over de preek van de week is mij niet helemaal duidelijk waar schoen eventueel wringt en hoe sterk. Dat moet toch wel duidelijk worden mocht je zoiets niet kunnen schrijven anders wordt het moeilijk om lering te trekken uit deze zaak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *