‘Het recht’ voor juridisch activisme = ‘Public Interest Litigaton’ (PIL)

Hoofdstuk 6: ‘The New World Order’ HG Wells 1940. Wells was van de Fabian Society

In The Tyranny of Good Intentions beschrijft conservatief denker Paul Craig Roberts hoe ‘het recht’ in de Angelsaksische wereld door de zogenaamde Utilitarians als Jeremy Bentham (`+ 1832) krom kon buigen. Hij bedoelde dat het recht door ‘de staat’ en partijen die daar beslag op leggen gebruikt kan worden om hun ‘Betere  Wereld’ (Linkse hel) af te dwingen.

De moderne naam voor dat juridisch activisme is zogenaamd ‘public interest litigation.’ (PIL) Bijvoorbeeld, wanneer een Officier van Justitie zich ongevraagd voor een mogelijk gekwetste groep uitgeeft, die met staatsgeweld tegen mogelijke gekwetstheid door proza beschermd moet worden.

Maar ook de rechterlijke macht die de klimaatmaffia (Milieudefensie/Urgenda) steunt (terwijl die platgesubsidieerd worden door hun overheid) past in dat idee

HG Wells in 1940

In wiens belang is ‘publiek belang’
Utilitarians claimen dat je een totale hoeveelheid geluk in de wereld kan vergroten (afwezigheid lijden) en dat je daar staatsgeweld (overheid, recht) voor gebruiken kan. De dierenrechtbeweging baseert zich op dat idee. Maar ook al die clubs die achter iedere boom een racist of discriminatie zien.

Hun overheid kan zich voor een ‘beledigde groep’ uitgeven, ook als niemand van die diverse groep aangifte deed. Dan voert het Openbaar Ministerie campagne tegen je als schrijver, vanuit het idee dat je als schrijver niet van de intelligentie en het relativeringsvermogen van de lezer uit mag gaan.

Je moet schrijven met mensen (bij hun overheid) in gedachten met een beperkt verstand en dito relativeringsvermogen, dat die in je nek hijgen om iets juridisch van je teksten te vinden. De Officier van Justitie stelde letterlijk dat het ging om ‘mogelijk gekwetste mensen’ van de door hen zelf ingebeelde groep, dat zij daarvoor ongevraagd op de bres springen.

Het liberalisme-fascisme als staatsideologie.

Het recht, wat krom staat voor hun ‘publiek’ belang
Op gelijke wijze kun je de door de rechterlijke macht gesteunde klimaatclubs zien, Urgenda en Milieudefensie die beweren vanuit een ‘publiek belang’ hun zaak te voeren. Zij voeren een zaak voor hun overheid, die bijvoorbeeld Milieudefensie jaarlijks 10 miljoen euro subsidie toestopt om voor de CO2-zwendel van hun Europese Commissie (55% reductie voor 2030) campagne te voeren.

Alsof  Groen Links/Milieudefensie mij vertegenwoordigen, of U…

Op historische gronden is er een goede zaak te maken voor een verbod op Groen Links, ontstaan uit de Communistische Partij Nederland. Als Nationaal Socialisme (terecht) ook verboden is, waarom mag een ideologie van Rode massamoord en staatsgeweld dan met een lik groene verf gewoon doorgaan?

Over ‘grensoverschrijdend gedrag’ gesproken…

Wel winnen en toch verliezen

Maar wanneer klimaatjournalist Marcel Crok een kort geding begint tegen Pointer/KRO-NCRV – dat hem 15 minuten lang belasterde met acht onwaarheden- erkent de rechter wel dat van onrechtmatig gedrag sprake is. Maar ze kennen geen vordering toe (rectificatie), mogelijk omdat hun overheid hun eigen publieke omroep niet af wil vallen en daar geen jurisprudentie voor wil creeren.

VARA/BNN (Joop) mag onbeperkt Willem Engel belasteren en uitschelden van hun rechterlijke macht. Ongehoord Nederland moet meteen op het matje komen van hun rechterlijke macht. Hier zit je op de grens van ‘meten met twee maten’ en public interest litigation via negatieve uitspraak: dat je als rechter geen voor je vriendjes hinderlijke jurisprudentie wilt, en met ‘bestuurlijke verhoudingen’ rekening gaat houden.

Of dat je meent als ‘beschermer’ van een ingebeeld publiek op te moeten treden vanuit je eigen links-liberale wereldvisie (D66 of erger), en die wereldvisie vereenzelvigt met ‘beschaving’.  Omdat iedereen in je omgeving die zelfde links-liberale wereldvisie deelt, geloof je dan dat dit ‘neutraal’ is. Daaraan verwant is de vrijheid van de zelfde meningsuiting. Je mag alles zeggen als het maar binnen de (links-)liberale wereldvisie past.

New Forest. Veel natuurfoto’s schilderen de natuur als paradijs af, maar ook hier zie je 1 grote moordpartij vol ellebogende bomen

Magna Carta
Dat idee van juridisch activisme botst met het oorspronkelijk idee van ‘het recht’ zoals voor het eerst vastgelegd in de Magna Carta, de ‘rights of Englishmen’ uit 1215 die de macht van de koning begrensden. De slagzin ‘my home is my castle’ is aan de Magna Carta (indirect) ontleend, dat de soeverein niet zomaar bij een Vrije Engelsman mag binnenvallen en alles wegnemen mag.

Het Recht betekent hier een staatsvrije ruimte, volgens het idee niet stelen, niet dwingen. Net als bij de Tien Geboden, negatieve voorschriften ‘niet doen jij’. Terwijl Utilitarisme uitgaat van ‘goede bedoelingen’, positieve affirmaties van mensen die het goed menen met zichzelf. Het oorspronkelijke recht beperkt zich tot ‘gij zult niet’…en laat ‘de betere wereld’ een prive-zaak zijn.

Neem bijvoorbeeld het 38ste, 39ste en 40ste artikel uit die Magna Carta die in Lincoln Castle bewaard wordt, en die HIER volledig met alle ongeveer 60 artikelen te lezen is:

(38) In future no official shall place a man on trial upon his own unsupported statement, without producing credible witnesses to the truth of it.

+ (39) No free man shall be seized or imprisoned, or stripped of his rights or possessions, or outlawed or exiled, or deprived of his standing in any way, nor will we proceed with force against him, or send others to do so, except by the lawful judgment of his equals or by the law of the land.

+ (40) To no one will we sell, to no one deny or delay right or justice.

Upstalsboom, met de Friese krijger van het Totius Frisia-zegel uit de 14de eeuw. Rechtspraak vond plaats bij de Upstalsboom

Oog om oog
De Friezen, sterk verwant met de Angelsaksen, hadden eind achtste eeuw al de Lex Frisionum, het Fries Gewoonterecht zoals dat door klerken van Karel de Grote was opgeschreven. Dat gewoonterecht zit weer heel anders in elkaar dan de Magna Carta. Het is een vorm van papieren wraakoefening- oog om oog- waarbij je aangedane schade in lijf en goed op gelijke wijze aan de gedupeerde moet terugbetalen.

Tot het afgesneden oorlelletje aan toe zijn bedragen vastgesteld. Het idee van staatsvrije ruimtes vind je daar nog niet in terug. Wel vind je daar al een standenmaatschappij, en het verschil tussen ‘vrije’ en slaaf. Een slaaf is een fractie van het weergeld waard van dat van een vrije man, iemand die niet in herendienst hoeft te werken.

Om kort te gaan: in het utilitarisme en bij links-liberalen kun je ‘het recht’ gebruiken voor activisme voor vestiging van een tirannie ‘goede bedoelingen’. Dat is Public Interest Litigation. In de conservatieve visie is ‘het recht’ er uitsluitend om schade te beperken en vergelden. Dan kan ‘het recht’ relatief neutraal van karakter zijn.

Magna Carta en de Lex Frisionum getuigen hier van realisme, ook over de eigen ‘goede’ bedoelingen die natuurlijk gewoon ‘belangen’ zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *