Repower (energysuicide) Europe ten koste voedselproductie

Kerk Wijnaldum met reebok

Repower Europe – het energieactieplan van de Eurosovjetunie onder Duitse dictator Ursula von der L. – kan aan zonnefarms een landbouwareaal opvreten voor 2030 dat gelijk is aan 40% van de Nederlandse aardappelproductie, en 50 procent van de Nederlandse tarwe-opbrengst.  

De november-opbrengst van een zonnefarm

We citeren:

The EU Solar Energy Strategy will boost the roll-out of photovoltaic energy. As part of the REPowerEU plan, this strategy aims to bring online over 320 GW of solar photovoltaic newly installed by 2025, over twice today’s level, and almost 600 GW by 2030. These frontloaded additional capacities displace the consumption of 9 bcm of natural gas annually by 2027.

Wanneer je 320 GW extra zonnevermogen wilt installeren voor 2025, en het piekvermogen van een zonnepaneel is 1 kW per vierkante meter, oftewel een GW per vierkante kilometer, moet je 320 vierkante kilometer aan siliciumwoestijnen (zonneparken) aanleggen, dat is 1 procent van het Nederlands landoppervlak.

En dus 600 vierkante kilometer voor 2030, 2% van het Nederlands landoppervlak.Klinkt als klein bier? Om dat vermogen op papier ook op te wekken, heb je bij een rendement van 20% al 3000 vierkante kilometer landbouwgrond/natuurgebied nodig.

Vanzelfsprekend gaat Repower ten koste van landbouwgrond, dat is althans wat we bij de ‘verduurzaming’ in Friesland zien. De beste landbouwgrond uit het Middelzeegebied (zeekleipolders) raakt bedolven onder zonnefarms (en woningproductie).

De oudste windfarm van Nederland, bij Oosterbierum

Uit naam van stikstof, Natura 2000, mestwetgeving wordt het boeren onmogelijk gemaakt nog een inkomen te vergaren. Wie een veld aardappelen verbouwt moet keihard werken om voor een hectare met een opbrengst van 40 ton aardappelen 6000 euro te beuren. Andere opbrengst per hectare-cijfers (zoals van tarwe) vind je bij het CBS.

Terwijl je ook met achterover leunen aan subsidies met zonnepanelen 6000 euro kan krijgen per hectare. Ra ra, wat zou jij doen?

Stel dat je op die 600 vierkante kilometer landbouwgrond geen Green Bonds, Groene Beleggingsproducten voor de financiele sector zou verbouwen (zonnefarms) maar aardappelen: wat is dan de gemiste voedselopbrengst?

Zonnefarms in Nederland gaan alle ten koste van agrarisch land

Dat is dan 60.000 (hectare) maal 40 ton = 2.400.000 ton aardappelen. De opbrengst aan aardappelen in 2021 was volgens CBS 6,676,724 ton. Je praat dus over een verminderde potentiele voedelproductie van 40 procent van de Nederlandse aardappelproductie.

Een hectare tarwe levert normaliter ongeveer 8 ton opbrengst. Zou alle Repower ten koste van tarwe-grond gaan, dan praat je over een opbrengstverlies van 60.000 maal 8 ton = 480 duizend ton. De tarwe-opbrengst in NL in 2021 was 970,734 ton. We praten dus over een potentieel verlies van voedselproductie van 50 % van de Nederlandse tarwe-opbrengst, om de energiezelfmoord van de ‘Energietransitie’ te faciliteren.

Over Europa uitgesmeerd is dat maar een klein stukkie, maar alle beetjes kunstmatig veroorzaakte (door beleid van de Eurosovjet) schaarste in voedselproductie helpen. Zeker omdat we het verlies aan voedselareaal door de Biodiversiteitstrategie (10% voor 2030) en voor biofuels nog niet meerekenen.

Achter iedere sterke wind-farm staat een sterke backup

Liegen en duurzaamheid, een Siamese Tweeling
En dat is nog maar het begin, wanneer je claimt ‘zero carbon’ te zullen zijn in 2050. Mijn punt is dus: men doet bij de ‘energietransitie’ alsof ‘grond’ geen schaars goed is. Maar dat is het natuurlijk wel.  Alle grond voor energieproductie (bv ook voor snijmais voor biofuels) gaat verloren aan laag-renderende energieproductie, die uitsluitend op subsidies drijft. Hoeveel hectare aan biofuels verloren gaat met Repower Europe, dat mag de lezer voor mij uitzoeken.

Wanneer je dat Piekvermogen van 600 GW zou omrekenen in gemiddelde energie-opbrengst (GWh), geef je geen representatief beeld van wat je van die zonne-energie BENUT. Je zou dan maximaal 20% aan ENERGIE (GWh) opwekken, wanneer je enkel het rendement van zonnepanelen (15-20%) meerekent.

In totaal kom je dan op 24x365x150 = 1,3 miljoen GWh aan AANBOD-gestuurde energie, niet VRAAG-gestuurde energie. Zeventig procent van al die energie wordt in het zomerkwartaal opgewekt, althans, in Nederland op onze breedtegraad.

Achter iedere windfarm brandt een gas-centrale als backup

Energie uit aardgas is VRAAG-gestuurd, je verbrandt het alleen wanneer je het nodig hebt. Een kuub aardgas is dus een kuub appels, terwijl een (equivalent) zonne-energie een kuub peren is.

Reken je een kuub Russisch aardgas om in kWh, dan kom je op 12 miljard kWh (1,2 maal 10 tot de tiende kWh) en 9 miljard kuub is dan 108 miljard kWh, oftewel 108.000 GWh.

Dan mis ik nog ergens een factor tien om de claim van de Eurosovjet te overbruggen. Weet iemand wat ik fout deed bij het omrekenen? Want als die factor 10 niet mist match ik nagenoeg met wat de Eurosovjet claimt.

Wat in ieder geval waar is:

Rijke aardappeloogst Hogebeintum

Hoe meer wiebelstroom op het net, hoe VAKER je juist met gascentrales moet bijschakelen om het net stabiel te houden. De Duurzamen verzwijgen dat steeds.  Hoe meer wiebel (‘groene’)stroom op je net, hoe lager het rendement van je energiesysteem en dus hoe meer aardgas dat energiesysteem nodig heeft.

Daarom zien wij ‘verduurzaming’ en liegen wel als Siamese Tweeling, die leugen voor de groene zaak.

3 Replies to “Repower (energysuicide) Europe ten koste voedselproductie”

  1. “Ze willen ons verdelgen”, zo sprak een vriend laatst. Anders kan ik het ook niet uitleggen. There’s a method to the madness. Het kan allemaal hoor, mits de bevolking gedecimeerd wordt. NIet los te zien uiteraard van de corona/ vax agenda die erop gericht is de autonomie over het eigen lichaam op te heffen. Je gaat het pas zien als je het doorhebt. Helaas in mijn omgeving nog steeds bitter weinigen die het totale plaatje zien.

  2. we komen steeds dichter bij de grote sprong voorwaarts inderdaad
    je hoeft alleen maar staalproductie door energietransitie te vervangen
    als je dan al minder c02 uitstoot zal willen
    zijn waterkrachtcentrales kernenergie en getijdestroom natuurlijk oplossingen die het leven er niet slechter op hoeven maken en weinig ruimte vragen dat is niet de bedoeling want dan hebben de multinationals geen schaarste en hoeft de burger geen vrijheden in te leveren en hoeven op den duur geen c02 rechtjes te worden ingevoerd
    het is allemaal zo doorzichtig

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *