Biodiversiteit-lobby UNEP wil voedsel onbetaalbaar maken

Het is geen toeval dat voedsel onbetaalbaar wordt, dat is zo gepland

‘Goedkoop voedsel’ zou de oorzaak zijn van een op modelberekeningen gebaseerd percentage ‘risico op uitsterven’ (86%). Daarom moet de gehele voedselproductie omgegooid, en eten we voortaan enkel nog een bord tuinafval (vegarotzooi) en broodje tevredenheid.

 Dat stelde de milieutak van de Verenigde Naties (UNEP) in een Chatham House-rapport , afgelopen jaar, Food System impact on Biodiversity Loss, in technocratische academietaal, zodat hun ideologisch gemotiveerde beweringen geloofwaardiger klinken.

De stijgende voedselprijzen zijn dus voor een deel voorgenomen beleid vanuit de bureaucratie van de Eurosovjetunie en de UNEP voor hun 2030 Agenda (SDG15 Life on Land). Landbouwgrond uit productie voor ‘nieuwe natuur’ en energieproductie, broekriempolitiek voor de massa. 

Bringing Technocratic Tyranny Back into our lives. De Europese Biodiversiteitstrategie voor 2030, mei 2020

‘Interdependence’
De systeemdenkers van de in 1972 door Rockefeller-protegee Maurice Strong opgerichte UNEP komen direct met aanbevelingen/beweringen die vooral ideologisch bepaald zijn als:

an urgent reform of food systems, suggesting three interdependent actions: changing global dietary patterns, protecting and setting aside land for nature, and farming in a more nature-friendly and biodiversity-supporting way.

En:

Our global food system is the primary driver of biodiversity loss, with agriculture alone being the identified threat to 24,000 of the 28,000 (86%) species at risk of extinction. (risico op uitsterven betekent niet dat ze uitsterven) The global rate of species extinction today is higher than the average rate over the past 10 million years.

In the last decades our food systems have been following the “cheaper food paradigm”, with a goal of producing more food at lower costs through increasing inputs such as fertilizers, pesticides, energy, land and water. This paradigm leads to a vicious circle: the lower cost of food production creates a bigger demand for food that must also be produced at a lower cost through more intensification and further land clearance.

The impacts of producing more food at a lower cost are not limited to biodiversity loss. The global food system is a major driver of climate change, accounting for around 30% of total human-produced emissions.

…die ook weer in de Green Deal van de Eurosovjetunie zijn terug te vinden. Zoals het uit naam van ‘stikstof’ en biodiversiteit uit productie halen van 10 procent van de Europese landbouwgrond voor 2030. Vervolgens komt het toverwoord van de cybernetici die wereldregering door ‘experts’ (technocratie) voorstaan weer de revue passeren, ‘interdependence.’

Naturzerstorung durch Klimazi-praxis

Technocratie en klimaatsocialisme grootste bedreiging mens en natuur
Natuurlijk is er een grote correlatie tussen moderne topdown-opgelegde landbouwprogramma’s als het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (1968) van Sicco Mansholt (zeker PvdA!) Mansholt liet met zijn focus op staatsgesponsorde overproductie het tradtionele boerenland van Europa met haar natuurlijk aanwezige soortenrijkdom- opgebouwd in duizenden jaren- verhakselen.

Al die mozaiekjes, heggen, kreken

Nu is ‘verduurzaming’ de grootste bedreiging voor de natuur. Onder regie van de Duitse dictator Ursula von der Leyen moet een verenigd Europa nu los van goedkoop aardgas, en moet het gehele landschap verbouwd voor energieproductie. Dat is het programma Repower Europe, dus nog meer intensieve hectares snijmais voor biodiesel, in Duitsland verschenen al 2000 windturbines in bosgebied, nog meer zonnefarms die landbouwgrond innemen.

Maissteppe voor biogas

Netto is de UNEP dus een zeer schadelijke organisatie voor natuur en mens, zoals alle socialistische programma’s. Zij zijn de promotoren van het type ‘duurzaamheid’ dat de Duitse dictator Ursula von der L. nu aan Europa oplegt.

‘zonneweide’ was eerder weidevogelgebied…

Kijken we naar de praktijk en data, dan zien we een geheel ander beeld dan de op modelschattingen – of in het geval van de Mean Species Abundance (MSA) pure fraude- leunende doemscenario’s over soortenrijkdom. Maar kijk je naar de hoeveelheid plantensoorten in Europa, dan is er dankzij de introductie van nieuwe soorten juist een grote TOEname van soortenrijkdom.

The greatest disaster for both biodiversity and food security, presented by German Dictator Ursula von der Leyen of the Eurosovjetunion

Verschuif het ijkpunt en de conclusie verandert (fout 1 bij cursus bullshitdetectie)
Dankzij gerotzooi met het ijkpunt (puntje 1 uit de cursus bullshitdetectie) maken ze een kunstmatige biodiversiteitcrisis. Immers; wie wist dat er dankzij de IJstijden 500 van de 1000 boomsoorten in Europa waren verdwenen? Wij hadden hier ook de Sequoia’s (mammoetbomen), maar die verdwenen (mogelijk) door de koude omdat de Alpen dwars op de noord-zuid-verspreiding van bomen en organismen stonden.

Natuur is verandering, er is nooit geen ‘ecologisch evenwicht’ geweest, wel een ecologische flux, turnover zoals ecologen dat noemen. Soortvervanging. Ook exoten zijn meestal een aanwinst voor de natuur en invasiviteit (snel toenemen) is niet beperkt tot uitheemse (niet van hier) soorten.

Je kunt de inheemse grauwe gans ook als invasief zien, waar al die ganzen verschijnen worden de populaties van weidevogels benadeeld.

De kaars die uitblaast is een symbool voor ‘uitsterven’…, hier staat hoe het echt in elkaar zit

Het is allemaal niet zo moeilijk te doorgronden, wanneer je het maar eenmaal ziet. Wij maakten twee overzichtsrapporten voor de Stichting MW&B waar alle feitjes over biodiversiteit keurig op een rij staan. Ik daag iedereen uit de daar aangedragen materie met inhoudelijk commentaar te weerleggen op basis van DATA, niet dogma’s.

In mijn Meisterwerk ‘Liever dood dan Slaaf’ bepleit ik dan ook de afschaffing van de ecologie, een terugkeer naar het ouderwetse ‘natuurlijke historie’. Niet dat mijn pleit enige impact heeft, want dat wordt door sociale autoriteit bepaald. En die autoriteit kun je kopen, dus is ‘waarheid’ datgene waar het meeste geld voor is.

6 Replies to “Biodiversiteit-lobby UNEP wil voedsel onbetaalbaar maken”

 1. Even 10% van de landbouwgrond uit productie halen is niet een triviale hoeveelheid. En dat is dan ‘minimaal’ dus van die technocraten mag het nog meer zijn. Dat is nogal wat, en na onze energie zou ook ons voedsel te ‘goedkoop’ zijn. Nu moeten er ‘alweer aaneengesloten gebieden’ gecreëerd worden. Precies wat ze aan het doen zijn met die natura 2000 ellende maar blijkbaar helpt het niet. Wanneer komen die faalhazen eens to de conclusie dat ze zelf fout bezig zijn met hun top-down wanbeleid?

  En dat moet allemaal anders om de ‘biodiversiteit’ of te wel ‘mean species abundance’ te beschermen. Die rapporten van jou zijn sterk en nog steeds actueel. Schokkend om te lezen hoe weinig echt beschreven soorten er sinds 1500 uitgestorven zijn.

 2. De faalhazen zullen nooit tot die conclusie komen. Want ze falen niet. Alles gaat perfect volgens plan. En dat plan, dat wordt niet aan de grote klok gehangen. Corona en Covid ging ook niet over virus en ziekte.

  Dubbele agenda is het sleutelwoord.

  1. Zeer juist opgemerkt Jan, velen denken dat al die bestuurders en politici dom zijn maar ze zijn juist zeer geslepen en gefocust op hun doel. Het is gewoon in en in gemeen en slecht waar ze mee bezig zijn.

   1. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat dit voor een aantal het geval is. Ik heb moeite om te geloven dat ze het echt met ‘de beste bedoelingen doen’. Maar zo heb ik vaker gedacht over mensen en dan blijken ze echt oprecht te geloven in wat ze aan het doen, de werkelijkheid is doorgaans gekker dan voor mogelijk kan houden.
    Het resultaat is in dit geval echter hetzelfde. Minder verschillende dieren, failliete boeren, meer honger en een verarmde belastingbetaler. Bah, wat een kl*t*kabinet hebben we tegenwoordig.

  2. Daar heb je ook helemaal gelijk in. Zichtbaar maken dat publiek de gestelde doelen totaal niet bereikt worden door de ingevoerde maatregelen om de biodiversiteit te waarborgen schud veel mensen wakker hoop ik!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *