12000 hectare groene ruimte nodig voor ‘klimaatakkoord’

Zonnige toekomst bij Oosterwolde

Om de voorgenomen 35TWh aan extra wiebelstroom met bijvoorbeeld zonnefarms op te wekken voor 2030, zoals opgelegd via hun ‘klimaatakkoord’ gebruik je 12 duizend hectare groene ruimte en boerenland, dik twee maal het oppervlak van Nationaal Park de Duinen van Texel en drie maal de Oostvaardersplassen. Dat kun je eenvoudig uitrekenen. Zo begrijp je (mede) waarom boeren weg moeten, maar waarom ook de natuur vogelvrij is verklaard voor ‘verduurzaming’.

Zonnige Toekomst đŸ™‚ Delfzijl heeft nu de grootste van 60 hectare

In Friesland bouwen ze zulke siliciumwoestijnen in natuurgebied, zoals de Lindevallei in de Stellingwerven. En dat is nog maar het begin, omdat het ruimtebeslag van ‘duurzaam’ zo groot is. Een zonnepaneel van 1 vierkante meter wekt gemiddeld per jaar 300 kWh aan energie op, waarbij ze 70 procent opwekken in het zomerkwartaal.

35 TWh vreet groene ruimte

Dus heb je voor het 2030 doel van de klimaatsocialisten in Den Haag al 116 milljoen panelen nodig. Dat is alleen al aan oppervlakte aan panelen dus 11,6 duizend hectare. In werkelijkheid heb je veel meer hectare nodig, omdat die panelen uit elkaar staan. Via de Regionale Energie Sabotage (RES) van ambtenaren Ernst Paul Nas en Sandor Gaastra wordt die ruimte-opgave over Nederland uitgelegd in 30 regio’s waaronder Friesland.

..geen enkel ‘huishouden’ neemt de wiebelstroom van zon af

Zou je het zelfde energiedoel willen opwekken met kernenergie, dan kon je met twee centrales van 2000 MW toe, die vervolgens ieder 17,5 TWh aan energie zouden leveren bij vol vermogen, maar dan constant (zonder de wisselvalligheid van het weer bij ‘duurzame’ energie)

Dan zou je met enkele honderden hectares toe kunnen. Die insteek – ruimte als schaars goed- zou realistisch zijn in een overbevolkte delta.

Uit de NOVI: er is boerengrond nodig voor hun staatsgedekte beleggingsproducten, zonnefarms en windmolenindustrie

Die panelen zetten ze (bijna) allemaal in de groene ruimte. De Gemeente Heerenveen heeft net bijvoorbeeld de voormalig met gele brem en bloemen begroeide berm van de A32 volgezet met siliciumwoestijnen.

De snelwegberm groeide eerst vol met brem, nu regeert de dood en subsidiedrift

Hier bij Sneek gooiden ze net zo’n boerenland- ooit bloeiend van bloemen- in de oksel van de A7 vol met een siliciumwoestijn. Zonnefarms verschijnen zelfs in vijvers en meertjes, dus in natuurgebied voor watervogels.

Overal industrialisatie van groen = ‘vergroening economie’

De firma die daar het meeste op casht in FRL is ‘Groen Leven’. Die ontwikkelen zonnefarms in boerenland en verkopen die zonnefarms vervolgens door als staatsgefinancierd ‘groen’ beleggingsproduct, met 15 jaar rentabiliteitsgarantie via SDE+-subsidie, met rendement van 6000 euro per hectare per jaar (volgens boeren die ik sprak).

Duurzaam!

Hartstikke zonde dus voor dat vruchtbare boerenland, je kon er ook voedsel op verbouwen in plaats van klimaatsocialistische energiedoelen. We hebben dus te maken met een regering die de bevolking, voedselproducenten en de natuur vijandig is gezind. Dit vanwege de 2030 Agenda die ze uitvoeren van de Verenigde Naties en de 17 SDG Doelen.

Het verveelt mij enorm dat steeds te moeten herhalen, maar het kwartje moet ook eens indalen: kappen met deze peperduurzame waanzin, zoals we reeds met de Groene Rekenkamer doorrekenden hoe de Regionale Energie Sabotage (RES) in Friesland uitwerkt.

7 Replies to “12000 hectare groene ruimte nodig voor ‘klimaatakkoord’”

 1. Inderdaad Rypke ze moeten kappen met die onzinnigheden en het is duidelijk zichtbaar dat er een onderliggende agenda doorheen schemert volgens de hegeliaanse dialectiek, men kan niet zomaar het denkvermogen verliezen bij zo’n project waaraan men al jaren werkt.

  De energietransitie FAALT en dit is waarom:
  https://www.youtube.com/watch?v=j65jZJDaHv4

 2. Vroeger moest de boer ook een deel van zijn grond gebruiken om het paard van te voeren.
  Maar sinds bloeddruk plaats heeft gemaakt voor oliedruk zijn we tig keer meer energie nodig om de zelfde hoeveelheid voedsel te verbouwen. Hoe dat zit en of die berekening echt klopt weet ik niet. Maar heb dat eens ergens gelezen. Wie het weet mag het zeggen.
  De boer is nu in elk geval geen grond meer nodig om zijn werk paard van te voeren.
  Ik denk dat we vooral omdat het zo makklijk gaat met veel pk’s onder je zadel dat er ook veel meer bewerkingen plaats vinden. Omdat we denken dat dat nodig is. Maar misschien kan het wel met minder. In de simpelste variant laat je dus de koe weiden. En verder weinig bijvoeren. Dan ben je wel meer als dubbel zoveel koeien nodig om de zelfde hoeveelheid melk te krijgen, 2 kk dus ivp 1kk. Maar er kwam weinig diesel aan te pas.

 3. Rypke, je schrijft inderdaad vrij vaak hetzelfde hierover maar zolang deze belastingverkwistende, landschapsbedervende, netstabiliteitsondermijnende en voedselschaarsteveroorzakende waanzin doorgaat blijft het relevant. Dit moeten we niet minder horen maar juist meer!

  Jij zou sowieso meer gehoord moeten worden, ook door de boeren nu. DiscussiĂ«ren of die stikstofuitstoot nu wel niet of goed gemodelleerd wordt met Aerius terwijl de echte vraag moet zijn: “Welk belang hechten we aan stikstof arme habitatjes als land” zoals jij ook mij hebt doen inzien.
  Persoonlijk heb ik absoluut helemaal niets tegen vaatplantachtigen dus laat die boeren maar lekker doorboeren. Maar de hele discussie wordt zo niet aangevlogen op dit moment.

  Ik zeg: Ga zo door en zegt het voort. Dat laatste doe ik regelmatig in mijn omgeving en die groene Mamon is lang niet zo populair bij de mensen dan ze in Den Haag willen doen voorkomen.

  Rypke, dank voor het licht blijven schijnen op deze duistere kant van al die ‘groene transities’ (=rode revoluties inderdaad).

  1. Ik ratel wat door in mijn reactie zie ik.

   Ik snap dat de ‘energietransitie’ een ander non-probleem is dan het ‘stikstofoverschot’.

   Maar de overeenkomst is dat jou kijk hierop meer gehoord moet worden. Bij het stikstofprobleem heb jij je lezers doen inzien dat discussie gaat over wereldbeeld en waarden. Wanneer men vindt dat alle menselijke invloed per definitie slecht is dan zal je de stikstofdiscussie nooit winnen. Het is uiteindelijk een waardendiscussie over wat voor natuur we willen tegen welke kosten en hoe we de rechten van burgers van dit land afwegen tegen doelen afgesproken door globalistische organisates. Geen discussie over de nauwkeurigheid van Aerius zoals dit nu wordt gepresenteerd.
   Ik heb al begrepen van jou dat je dat bij boerenorganisaties moeilijk tussen de oren krijgt. Van der Wal zei al dat ze blij was dat iedereen accepteerde dat er een probleem was. Logisch want dan heeft ze de discussie al gewonnen. Echt heel zonde dat jij niet meer gehoord wordt door die organisaties.

   Bij de ‘energietransitie’ laat je ook duidelijk zien dat het niet kan gaan om het CO2 vrij energie opwekken maar dat de motivatie hiervoor ten diepste een hele andere is dan vertelt wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *