Britten gebruikten hekserij tegen de nazi’s….

Het museum in Boscastle: Foto Afke Smit

We bezochten het Museum of Witchcraft in Boscastle (Cornwall) en zo ontdek je dat de Britse geheime dienst MI6 ook hekserij inzette tegen de nazi’s. Het museum is namelijk gesticht door en bevat de collectie hekserij-attributen van Cecil Hugh Williamson die in 1938 voor MI6 het Witchcraft Research Center oprichtte. Wie een occult geinspireerde vijand wil verslaan, die zet dan occultisten uit eigen gelederen in.

Door heropleving van occultisme en spiritisme werd in de 19de eeuw het ouija-bord als ‘spel’ uitgebracht

Cecil Williamson was goede kennis van de beroemde occultisten van die tijd, zoals ‘heks’ Gerald Gardner die het neo-paganisme in Engeland op de kaart zette. En de beroemde occultist Aleister Crowley, waarvan je ook een afbeelding vindt in het museum.De occultist Aleister Crowley zou ook door MI6 zijn ingezet. Die satanist is de inspirator van de popcultuur met zijn ‘sex magic’.

Wat ze nu precies deden, het lijkt dat ze vooral inlichtingen inwonnen bij de nazi’s over hun occulte praktijken. Dat lees je ondermeer op deze website over ‘the occult adepts of British Intelligence‘:

Major Edward Maltby, a family friend, recruited Williamson into MI6 in 1938. Maltby was coincidentally he brother-in-law of the famous occultist Dion Fortune.

He was in charge of a special section of SIS. This branch dealt with the unusual threat posed by esoteric and magical groups in Germany and occultists in the Nazi Party. Williamson agreed to work for MI6 as an undercover agent and before the war made several trips to Germany posing as a folklorist to collect information.

Of die informatie klopt, betwijfel ik. Op hete web vind je een Major Edward Maltby die al stierf in 1926. Maar het noemen van Dion Fortune is wel interessant.

Dion Fortune zou het beheer van de Chalice Well in Glastonbury op zich nemen in 1924 waar ze hun eigen occulte orde startten.. Een andere beheerder daarvan uit occulte kringen was Wellesley Tudor Pole, waarmee Cecil Williamson in contact stond.

De Wewelsburg bij nacht

Nazi’s occulte interesse
De militaire interesse voor hekserij kwam dankzij de nazi’s hun eigen occulte kant, zoals door Heinrich Himmler en zijn SS-kasteel de Wewelsburg, waar we hier al een uitgebreide reportage van maakten. Dat was zijn variant op de Ronde Tafel-cultus van de Britse koning Arthur en de SS’ers waren gemodelleerd naar de ridders rond Arthur.

De nazi’s werden geinspireerd door occultisten als Guido von List en de ariosofen, waarover Nicholas Goodrick-Clarke een academisch verantwoord boek schreef: The Occult Roots of Nazism. De herleefde interesse in spiritisme- het oproepen van geesten zoals met glaasje draaien- in de negentiende eeuw is ook door John Gray beschreven in ‘Het Onsterfelijkheidscomite’.

In het museum vind je ook zo’n OUIJA-bord waarmee je boodschappen van gene zijde zou kunnen interpreteren doordat een glas langs letters en getallen beweegt. In de ‘Jamaica Inn’, een haunted hotel en pub op Bodmin Moor kun je zulke borden zelfs als ‘spelletje’ kopen. Dan staat er wel ‘use with caution’, omdat je ook kwade krachten kunt oproepen.

De Thuler Gesellschaft bestaat nog steeds en heeft de Wewelsburg in haar banner staan

Een ander boek over die Wewelsburg met apocriefe verhalen over Hitler’s jeugd is ‘The Spear of Destiny’ – geschreven door een antroposoof (volgeling Rudolf Steiner)- waar je qua historische accuratesse de nodige twijfels bij kunt hebben.

Het nieuwe boek ‘The Occult Battle of Britain, from the 19th century to 1946′ van Paul Weston beschrijft die inzet van spiritisme voor militarisme van Britse zijde. Volgens Weston is het Oekraiense medium Madame Blavatsky de aanstichter van alle hernieuwde interesse in spiritisme, zowel van de Britse zijde als van de nazi-kant. Zij herintroduceerde ook de Swastika.

Voodoo inzetten tegen je vijand, er werden ook vodoopopjes van Duitse soldaten gemaakt

Er is meer academische interesse in het gebruik van occultisme in militaire en politieke sferen. Ik kwam dit boek tegen: Magic in Merlin’s Realm, A History of Occult Politics in Britain van Francis Young die het relaas bevestigt:

Elite interest in ritual magic returned at the end of the nineteenth century, sometimes connected with traditionalist and ultra-conservative political views.

In the Second World War notorious magician Aleister Crowley attempted to offer magical advice to Winston Churchill, and magicians claimed to have performed rites against the enemy, while the politically motivated conviction of the Spiritualist medium Helen Duncan resurrected the 1736 Witchcraft Act.

De Baphomet, ook een attribuut uit de collectie

Gerald Gardner zou aanvankelijk dit heksenmuseum (vanaf 1949) beheren als eigenaar op het Isle of Man, tot hij stierf. Het werd in 1960 naar de huidige locatie in Cornwall verplaatst. En in juli 2022 ontdek je dan dat het bestaat en breng je er met je vrouw een bezoek aan. Zodat je weer iets ontdekt dat je nooit hebt geweten, maar wat er al die tijd al was.

Er is nog veel en veel meer te vertellen over deze met occultisme geladen regio, maar ik moet nu ontbijten. Je hoeft bij ‘hekserij’ overigens niet aan hocus pocus te denken, maar aan praktische beinvloeding van anderen voor je eigen doeleinden.

Bedenk alleen al hoe sommige mensen hele volksmassa’s kunnen opzwepen en voor hun karretje spannen. Propaganda is ook toverij.

2 Replies to “Britten gebruikten hekserij tegen de nazi’s….”

  1. Ik gebruik het Woord maar. Dat kan het beter verwoorden dan ik:

    Leviticus 20:
    De Heer sprak tot Mozes: En tot de Israelieten zult gij zeggen: Alwie uit de Israelieten en uit de vreemden die onder Israel verblijf houden van zijn kroost aan den Moloch geeft zal zeker ter dood gebracht worden; ’s lands bevolking zal hem stenigen. En ik zal mijn aangezicht richten tegen dien man en hem uitroeien uit het midden zijns volks, omdat hij van zijn kroost aan den Moloch gegeven heeft, om mijn heiligdom te verontreinigen en mijn heiligen naam te ontwijden. En indien ’s lands bevolking de ogen sluit voor dien man, als hij van zijn kroost aan den Moloch gegeven heeft, zodat zij hem niet ter dood brengt, dan zal ik mijn aangezicht keren tegen dien man en zijn geslacht, en hem, benevens allen die hem nagevolgd zijn om den Moloch na te boeleren, uitroeien uit het midden van hun volk. Ook tegen den mens die zich wendt tot de onderaardsche geesten en demonen, om hen na te boeleren, zal ik mijn aangezicht richten en hem uitroeien uit het midden zijns volks. . . . En een man of vrouw wanneer in hen een onderaardsche geest of demon is, zal zeker ter dood gebracht worden; men zal hen stenigen: hun bloed is op hen.

    Dus opgedonderd met de ellendelingen, de wolven in schaapskleren, de tovenaars en heksen.
    KIJK dan! Kijk hoe ze eruit zien! Ziet niemand dat dan? Het zijn geen geitjes, het zijn wolven in schaapskleren! Wolven die de mensen verleiden en voorliegen.

  2. Evert Smit bracht er begin en midden jaren 70 boekjes over uit ism De Evangesche Wereldpers. Over het occulte bandebom teken, de 1 mei viering der proletariërs vooraf gegaan door de heksendabbat of walpurgisnacht van 30 april op 1 mei, de satanische 5 puntige ster van bafomet etc. etc. Vele voorbeelden op welke wijze de tegenstander van de Almachtige zich doet gelden in de wereld om de mens op allerlei gebied te verleiden en op een vals spoor te zetten. En tegenwoordig bv regenboog als teken van Gods toezegging de Aarde niet opnieuw door een watervloed te vernietigen en bv de dag van de Reformatie tot een doodscultusdag te devalueren. Wat mij betreft leven we in de afronding van deze aion en zie uit naar de vervulling van hetgeen ons in Zijn Woord is geopenbaard. Ik zie uit naar Hem, De Redder der wereld, van wie gezegd is dat Hij zal weerkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *