‘Doe goed aan hen die u haten’… (Mattheus 5)

Jezus die alle haat en spot ondergaat

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse beschaving was geweest. Vandaag vervolgen we met onze cyclus van de Bergrede in Mattheus 5.

Nadat Jezus vorige week stelde dat je niet naar vrouwelijk natuurschoon kijken mag, krijgen we nu een ander staaltje libido-gebrek als deugd verpakt: je vijanden liefhebben.

Predikt Jezus in de Bergrede een gebrek aan levenslust en weerbaarheid als deugd? Moet een christen zichzelf gewillig naar de slachtbank laten voeren? Niets in de Bijbel lijkt hout te snijden- ook de kruisiging niet- behalve in het licht van de Opstanding.

Het Lam als Losoffer

Ik zwirretje
Als protestants opgevoed ventje, heb je 1 zekerheid: Jezus, dat is ‘M. Bij iedere preek die je later hoort, ook na je geloofs-heropleving in Wageningen als student-adolescent, dan weet je: ‘Het zal wel bij Jezus uitkomen’… En verrek, dan heb je de clou van vrijwel iedere preek van zo’n dienaar des woords wel ongeveer samengevat, waar je ook in de Bijbel begint.

Maar als je nu zelf op volwassen leeftijd die Evangelien (her)leest en je hebt wat levenservaring opgebouwd. Wat blijft er dan van zijn belangrijkste leerschrift, de Bergrede staan, die door een getuige na zijn dood is opgeschreven? Wie kan beweren volgeling van Jezus te zijn, wanneer Hij de lat zo hoog legt dat je die nooit kunt halen, tenzij je in een grot gaat leven en jezelf versterft?

We vervolgen met zijn bepalingen over het geven van de eed. Eigenlijk stigmatiseert Jezus hier in 1 keer alle Marrokkaanse jongeren, die steeds ‘ikzwirretje’ zeggen. Ook mag je dus volgens Jezus ‘zo helpe mij God Almachtig’ bij inzwering tot ambtenaar helemaal niet maken wanneer je de Bergrede letterlijk leest:

Verder hebt u gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult de eed niet breken, maar u zult voor de Heere uw eden houden.

Maar Ik zeg u: Zweer in het geheel niet, niet bij de hemel, want dat is de troon van God; niet bij de aarde, want dat is de voetbank van Zijn voeten; en ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote Koning.

Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken; maar laat uw woord ja ja zijn en uw nee nee; wat hierboven uitgaat, is uit de boze.

..Jezus op Friedhof Ohlsdorf

Geen weerstand bieden aan de boze
Het idee dat belofte schuld maakt is hier radicaal neergezet. Hoe gemakkelijk zeg je dingen vaag toe die je half nakomt, waarna je vanzelf een excuus verzint waarom je dat niet deed.

Maar daarop volgt een nog veel meer wereldvreemd aspect, dat je kunt lezen alsof iedere christen zich maar voor de leeuwen moet laten werpen, zich in elkaar moet laten slaan, laten uitkleden, en al je geld uitlenen aan drugsverslaafden op straat die daar ‘een broodje’ voor willen kopen (….):

U hebt gehoord dat er gezegd is: Oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze; maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe; en als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed;

en wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem. Geef aan hem die iets van u vraagt, en keer u niet af van hem die van u lenen wil.

Zonsondergang bij Vaals, de zon gaat ook op boven kwade mensen

En daar bovenop krijg je dan nog de ‘heb je vijanden lief’-passage:

Geef aan hem die iets van u vraagt, en keer u niet af van hem die van u lenen wil.U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten.

Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Dus omdat God – hier neergezet als natuurverschijnsel die de zon op laat gaan en die het weer bepaalt- eigenlijk net zo goed/slecht is voor mensen die onredelijk zijn, als mensen die moreel hun best doen, dan moet je jezelf maar in elkaar laten slaan?

Wanneer je als echt mens in de echte wereld hier kaas van moet maken, dan kun je bij ‘je vijanden liefhebben stellen’: omhels tegenstand, waardeer je opponent, want daarmee word je uitgedaagd meer uit jezelf te halen.. Kom uit je comfort zone. Geef anderen/’de wereld’ niet de schuld van eigen falen of eigen zwakte.

Dan heb je een mannelijker uitleg dan ‘laat je maar in elkaar slaan en God zal het na je dood goedmaken’…Want dan kun je lafheid en zwakte uitleggen als hogere deugd.

Zonder het christendom is Europa verloren…

Moed is beter dan lafheid
Op welke planeet leefde Jezus? Niet voor niets zou kerkvader Augustinus in het geheel niets tegen zelfverdediging hebben maar kwam hij met de doctrine van rechtvaardige oorlog. Dat je een militaire macht mag inzetten om onrecht te straffen, en dat bang zijn om te sneuvelen het werk van een ‘vreesachtige’ is.

Ondergetekende had in zijn puberteit ook beter het advies ‘er boven te staan’ kunnen negeren, en eens goed terug te slaan. Dat had een bak vernedering bespaard, die onnodig was. Want mensen respecteren je pas, wanneer je aangeeft niet laf en zwak maar moedig te zijn.

Al moet je ook weer niet uitkomen bij de dinosaurus-ethiek van de moderniteit, van ‘zo hard mogelijk terugschreeuwen en brullen voor jezelluf.’ Dat is de ‘wetenschappelijk’ gefundeerde ‘moraal’ van de materialistische kwakdokterij genaamd psychologie. Alsof je gered wordt door ego-versterking, de deugd genaamd ‘zellufvurtrouwuh‘.

Wie op de eigen leugens vertrouwt waarmee die zichzelf voor de gek houdt, die kan nooit eerlijk naar zichzelf zijn. Omdat dan het kaartenhuis van valse overtuigingen instort waarop je zwakke geest leunde. De materialistische kwakdokterij verbouwt zo een klassieke deugd- moed- tot het dieper uitgraven van een zwart gat, de kuil die je voor een ander graaft om tegen op te boksen.

Zonder Liefde geen Leven

Jezelf of Jezus
Je ego- ‘ikke’- is juist bron van lijden, en zelfrelativering een weg naar verlossing. Je bent helemaal niemand, deugt eigenlijk nergens voor, enkele talenten uitgezonderd zijn de meeste mensen volstrekt voor niets geboren zonder noemenswaardige vaardigheid of kunde: en je gaat dood als een pier.

‘Carriere maken’ is het mislukken op zo hoog mogelijk niveau, bij 95 procent van de mensen is werk geen levensvervulling maar een vloek, een ‘occupation’ (bezetting), het ‘maandagmorgengevoel’, ‘leuke dingen doen’ is tijdverdrijf ten dode dat wat vergeelde foto’s in een oude doos oplevert, en 1 keer trek je de conclusie: vriendschap is een illusie.

Bij Jezus lees je hier een oproep, om je morele cirkel uit te breiden naar wildvreemden, oftewel alle mensen die op je pad komen:

Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo?

Daarvoor voert Jezus als enige belangrijke reden die van zijn kennis van zijn versie van God in de Bijbelse traditie. Namelijk ‘De Vader’ die je verder in de Bijbel voor het Nieuwe Testament niet tegenkomt. Immers, JHWH is 1 brok woede, boosheid, wrok en wraak wanneer je bijvoorbeeld Leviticus leest, daar zit geen spatje ‘liefde’ aan zoals wij dat pas na de Evangelien kennen.

Ook die Psalmen ‘van David’ zijn vaak bloed-dorstende wraakdichten, tot babies dood slaan tegen de muren. Toch lezen we dan:

Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.

Is die ‘Vader’ de zelfde als JHWH uit Leviticus, die door Mozes omgepraat kan worden?

Elke dag iets meer vrij van klimaatzonden

Wereldvreemd gepraat
Speel ik dus letterlijk advocaat van de duivel, van de eeuwige rebel die door de popcultuur mainstream ging, dan kun je stellen dat God makkelijk praten heeft vanuit zijn hemel, tenzij Hij als Vader ons ziet worstelen en daar mededogen voor heeft. En dat Jezus zijn woorden geheel niets betekenen, wanneer hij niet de keuze zou hebben om geheel anders te doen.

Dat Hij zich niet slechts als lam naar de slachtbank hoefde te laten leiden als zelfrechtvaardigende zelfmoord, maar de macht had om zijn eigen dood te voorkomen. Anders was het slechts als ‘deugd’ verpakte zwakte, in plaats van de omkering die Hij hier op Bijbelse wijze maakt, de laatsten die eersten worden.

De Bergrede is maar wereldvreemd gepraat, wanneer Hij niet desondanks de extra mijl ging voor ons mensen, die dat in het geheel niet verdienen. Want wees eens eerlijk, ook Gij zijt een hypocriete zakkenwasser…

Ik wel althans, ik deug eigenlijk nergens voor en verzin overal wel een excuus voor om mezelf desondanks toch eigenlijk maar een hele beste vent te vinden.

Onze Lieve Heerbeestjes, deze zijn zonder stippen

Andermaal concluderen we: zonder de kruisiging en vooral De Opstanding, de dood van de dood, zonder het idee dat God in Jezus mens wordt om zo het lijden te ondergaan van de mensen, zonder een God die de afstand tussen hemel en aarde overbrugde: dan is de Bergrede maar gemakzuchtig en wereldvreemd geOH, voer voor deugmensen.

Niets in de Bijbel heeft dus zin, behalve in het licht van de Opstanding, die Hemelse middelvinger naar de materie, die omkering van het tot stof wederkeren. Heb een goede zondag.

5 Replies to “‘Doe goed aan hen die u haten’… (Mattheus 5)”

 1. Er passeren de laatste tijd steeds meer berichten over de parallellen tussen bijbel en vertalingen van Soemerische klei tabletten. Overeenkomsten zoals het onbevlekte ontvangenis van respectievelijk Maria / Isis en de geboorte van Jezus / Horus. Beiden geboren tijdens armzalige situaties: stal / grot.
  Met de tegenstrijdigheden in de bijbel en de aannames om de inhoud zin gevend te maken, zou je net zo makkelijk kunnen aannemen dat de bijbel een plagiaat is van eerdere historie, die voor ons steeds verborgen blijft.
  Waarom moeten wij mensen altijd maar geloven, in plaats van ter kennis vaststellen? In deze interessante tijden is steeds duidelijker te zien, hoe we worden gemanipuleerd. Ware historie wordt steeds vervalst met misinformatie en we weten niet eens vanaf hoe lang geleden. Ons hele rechtssysteem is gebaseerd op het canoniek recht van uit het Vaticaan. Als iedereen wordt geacht om de wet te kennen, waarom wordt dat niet op school onderwezen? Juist! omdat we boete moeten doen aan een privaatrechtelijk bedrijf met winstoogmerk. Wereldwijd in 193 landen heeft men een parlement. Dit woord komt uit het Frans en betekent: parle = spreken, ment = liegen. De uitvoerende macht verdedigd al die leugens i.p.v. het volk.
  Waar komt de naam VATICAAN eigenlijk vandaan?
  Vatica had verschillende andere verwante betekenissen in het oude Etruskische. De naam werd niet alleen geassocieerd met de godin van de onderwereld. Het woord Vatika betekende ook bittere, niet erg smakelijke druiven, die de boeren gebruikten om goedkope wijn te maken. De druiven, evenals het onkruid met dezelfde naam, groeiden op de hellingen van de bergen. Wanneer mensen het aten, ervoeren ze hallucinaties, en het woord werd in het Latijn omgezet als synoniem voor ‘profetische visie’. Het Latijnse woord vaticinor betekent ‘voorspellen, profeteren’ vanuit vatis ‘dichter, leraar, orakel’.
  Het is dus beter om niet alles meer te geloven, want zelfs je zintuigen zijn niet meer te vertrouwen. (deepfakes)
  We leven in een verdrukkingsperiode, waarin we bewuster moeten worden in onze controle van de feiten. Geloven doe je in je naaste medemens en in karma, totdat het tegendeel is bewezen.

 2. Zo heerlijk je eerste alinea:
  “We vervolgen met zijn bepalingen over het geven van de eed. Eigenlijk stigmatiseert Jezus hier in 1 keer alle Marrokkaanse jongeren, die steeds ‘ikzwirretje’ zeggen. Ook mag je dus volgens Jezus ‘zo helpe mij God Almachtig’ bij inzwering tot ambtenaar helemaal niet maken wanneer je de Bergrede letterlijk leest:”.
  Deze discussie zo vaak met de oudere generatie gehad. Vooral tijdens beëdigingen dat ze moeten zweren en of beloven, op de Heere God. Komisch hoe hypocriet sommigen zijn. U kunt niet twee Heeren dienen, wordt nog steeds niet begrepen. Vooral als het dan mensen zijn van de CU of SGP, typerend.
  Tevens, naar de slachtbank leiden is ook gechargeerd gezegd hè Rypke. Kijk eens naar Daniël en zijn vrinden. Een goed voorbeeld van jezelf niet laten provoceren en vasthouden aan wat jou hoop biedt. En zoals Paulus in de Romeinen probeert duidelijk te maken; geef ze geen stok om mee te slaan. Want Jezus is ook gekruisigd om zijn liefde voor God en zo zullen zij er ook alles aan doen om jou te dwarsbomen als jij je liefde voor God blijft uiten. Maar doe dit alles vanuit de Liefde voor God en de mens. Maar hoe heb ik lief dan? Kijk naar de Tien Geboden, dit is de praktische vertaling van de Liefde voor God en de mens. Die Liefde kan je alleen uiten als je Jezus zijn voorbeelden volgt en gelooft natuurlijk.
  De Hemelse middelvinger naar de aardse materie is een mooie uitsluiter, Rypke. Heb een fijne week.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *