Sex Magic in Hekserijmuseum (en Ronde Huis?)

Fallus-materiaal dat gebruikt zou zijn bij rituelen in Hekserijmuseum in Boscastle

Een andere interessante onderzoekslijn die ons bezoek aan het Ronde Huis op de Veluwe opent, is de in het boek van de werkgroep aangehaalde connectie met JHW Eldermans (1904-1985).

Diens collectie met rituele magie en ‘sex magic’ belandde, samen met zijn studies naar kabouterverhalen in het Museum of Witchcraft in Boscastle, via zijn schoonvader, van Bob Laurentius Richel. Toevallig hadden we dat museum net bezocht, zonder te weten dat zij die collectie beheerden.

Poolse Kabouters met attitude

Onderzoek naar kabouters
De ‘werkgroep’ het Ronde Huis haalt Eldermans als bron aan, om een verband te suggereren tussen de vermeende bordeelfunctie van Het Ronde Huis (1907) en seksrituelen die daar zouden zijn opgevoerd.

Ik sprak net Wilmar Taal die de levensgang van zowel Eldermans als Richel is nagegaan, opgetekend in twee boeken. Hij geeft in september in het Museum of Witchcraft in Boscastle zijn lezing over het kabouter-werk uit de Eldermans-collectie.

Daarover heeft Taal een aantal boeken geschreven, die Theo Meder van het Meertens Instituut hier bespreekt:

Over de persoon van Jan Eldermans schreef cultuurhistoricus Wilmar Taal in 2018 al het boek The Silent Listener; The Life and Works of J.H.W. Eldermans (zie Vertelcultuur 5, 2 voor een recensie). Hierin schetst hij het verhaal van een getalenteerde tekenaar en amateur-verzamelaar, die in het dagelijkse leven een tamelijk onbeduidende reclasseringsambtenaar is geweest, maar die zich voor zijn omgeving graag veel belangrijker voordeed.

De man was een serieuze fantast, en het is maar de vraag hoe betrouwbaar dat indrukwekkend ogende manuscript van hem nu eigenlijk is als bron van kabouter-lore en dergelijke.

In The Gnome Manuscript; Part One: Origins, Habit and Culture gaat Taal daar onder meer op in. Het kabouter-manuscript, dat het opschrift ‘Restanten 16B’ heeft, wat suggereert dat er véél meer is geweest, is via-via uiteindelijk terechtgekomen in het Museum of Witchcraft and Magic in Boscastle (Cornwall; het Meertens Instituut heeft van het handschrift een digitale kopie).

Voor originele kabouterverhalen, zou je naar De Peel in Noord Brabant moeten. Of denk aan de Pixies in Cornwall, of de masturberende tuinkabouters die je in Polen langs de weg kunt kopen…

Collectie seksattributen Hekserijmuseum Boscastle

De kabouters hebben onze interesse hier minder, dan de connectie met het werk van Aleister Crowley. Dat leeft tot de dag van vandaag nog door in de door hem gestichte orde Astrum Argenteum, en haar motto ‘Do what thou wilt, and thus shall be the whole of the law’.

In het museum in Boscastle kun je wel verschillende attributen vinden van zogenaamde ‘sex magic’, het opvoeren van rituelen met fallus en seksuele handelingen als initiatie. De term ‘sex magic’ komt van Aleister Crowley, inspirator van de popcultuur.

Die startte zijn carriere in het occultisme bij de Golden Dawn, een kabbalistische groep. Zijn dochter noemde hij ondermeer naar Jezebel en Lilith, vrouwelijke duivelsaanduidingen.

Crowley, inspirator van de popcultuur, afbeelding Hekserijmuseum Boscastle

Doe wat je wilt
De wegen van al zulke ordes, tot de bij het Ronde Huis besproken Germanenordes komen uiteindelijk altijd uit bij de Theosofie, van Madame Blavatsky. De hoofdzetel van de theosofie is weer gevestigd in Den Haag.

Daarmee suggereer ik niet dat theosofen allerlei seksrituelen opvoeren.

Wel leiden de meeste geestelijke stromingen van de moderne tijd, van New Age (Alice Bailey) en Antroposofie (Rudolf Steiner), diverse Vrijmetselarij-clubs, en het hardere werk terug naar Blavatsky. Ook de occulte stromingen waaruit de nazi-partij werd gevormd zijn schatplichtig aan Blavatsky.

Haar hoofdwerk ‘The Secret Doctrine’ zou gedicteerd zijn door een geest/entiteit die zich Master Morya noemde

Crowley zou zijn hoofdwerk ‘The Book of Law’ – met het motto ‘doe wat je wilt- gedicteerd gekregen hebben in 1904 door een entiteit die zich Aiwass noemde, via channeling door zijn vrouw Edith in Cairo (Egypte). Het embleem van Aiwass zou de welbekende Baphomet zijn die hierboven is afgebeeld, de gehoornde god, waar ook het Engelse woord ‘horney’ voor ‘geil’ naar verwijst.

Dionysisch Ritueel in ‘The Eden Project’

Het weer en de mens, ze zijn grillig en onvoorspelbaar. Op een dag kun je jezelf dan dus in zo’n ritueel apepakje met puntmuts vinden bij een occult clubje, seksrituelen vieren. Je moet er maar zin in hebben, opdraven als Crowley-kabouter van de A.A.

Mensen zoeken een manier om kracht te vergaren en macht, en dat kan natuurlijk ook het libido zijn, seksuele energie, de Eros of de Extase die door Nietschze het ‘dionysische’ genoemd werd. De popmuziek is om die seksuele energie heen geweven.

De meest expliciete Crowley-verwijzing vind je bij de Red Hot Chili Peppers hun beste album: Blood Suger Sex Magik.

‘Sex Magik’ = seks-rituelen van Crowley, moet ik helaas ontdekken als fan van ‘Flea’, bassist van de Peppers

In seksuele riten en masochistische flaggellatie kunnen sommige mensen dan enorm ver in gaan, dat ze er een soort religie omheen weven.

Zoiets lijkt Crowley ook te hebben gedaan. Zijn motto ‘doe wat je wilt’ werd het motto van popsterren als Lady Gaga, Led Zeppelin-gitarist Jimmy Pages zou in 1 van zijn vroegere ‘haunted’ huizen gaan wonen in Boleskine House aan het meer van Loch Ness.

Crowley en popcultuur laten het ‘harm ye none’ weg

Met ‘doe wat je wilt’ ging Crowley verder dan de meeste Wicca die ‘and harm ye none’ er aan toe voegen.

De Kosmiker in Munchen leken een soort Duitse versie van wat Crowley ook deed, met hun eredienst aan Eros. Zij worden aangehaald in verband met het onderzoek naar het Ronde Huis en de alvast sensationeel klinkende connectie met seksriten.

Uit het archief van het Hekserijmuseum, Richel verwijst naar zijn zwager en noemt de term ‘sex magic’

Maar dat Van Vloten van Het Ronde Huis zijn zus was getrouwd met Albert Verwey van die Kosmiker, is natuurlijk geen bewijs dat Van Vloten dus allerlei Germaanse seksrituelen zou opvoeren. Het Duits is er ook te de-rotiserend voor. “Soll’n wir ein verbotene stande aannemen jah” in zuchtend onvervalst Pornoduits: iemand behoefte aan Pruisische Porno?

Van Eldermans komt in ‘De Geschiedenis van Het Ronde Huis’ het idee dat Van Vloten een rituele offerput zou hebben gebouwd, die ‘Keltische Put’ werd genoemd. Dat verhaal zou dus uit de duim gezogen kunnen zijn.

Dat Van Vloten naast zijn echtgenote niet van andere en ook veel jongere dames af kon blijven, dat is ook geen bewijs dat hij dus een geflipte seks-satanist was. Er is zoveel vrouwelijk natuurschoon op de planeet. Blijf er maar eens af. Bij de meeste mannen is het vermogen ze te vangen kleiner dan het verlangen dat te doen.

Dat onvermogen kun je dan moreel inkleden als ‘kuisheid’ en ‘trouw.’ En verwijten aan andermans adres- bij mannen die wel succes hebben- kun je ook als seksuele afgunst interpreteren. Hoe lukt het ze zo gemakkelijk? Crowley zou een magnetische aantrekkingskracht hebben gehad op jongere vrouwen, net als Charles Manson trouwens.

De literatuur voor vandaag

Het gebeurt in het echt, niets is mensen te gek, maar…
Niettemin zijn er dus wel occulte clubjes die zich aan allerlei seksrituelen te buiten gaan. Hun gebruiksvoorwerpen zijn ondermeer bij het Hekserijmuseum in Boscastle ten toon gesteld.

En via het Ronde Huis haar connectie Eldermans- en diens collectie in dat soort rituele attributen-  is er dus een verbintenis met dat Hekserijmuseum. Crowley’s Astreum Argentum laat op de webzijde allerlei gewaden zien met beulmaskers die ze dan bij zulke rituelen zouden dragen. Daar moet je ook maar net een fetisj mee hebben.

Wie wil er nu de daad bedrijven met zo’n puntmuts op de kop?…

Ben je al blij met je eigen vrouw, dan is dat allemaal niet meer zo nodig, het komt op ondergetekende een beetje ziek over. Maar voor de boekenverkoop is het raadzaam om al dat soort sensationele verwijzingen- zoals van ‘de elite’ die massaal jonge meisjes aansleept voor satanische rituelen- niet bij voorbaat met skepsis af te branden.

…aldus de meesteres van de UvA over De Sade, uitgeverij Bert Bakker

Feit is dat het gebeurt en gebeurde, zie enkel het ziekmakende werk van De Sade (100 dagen van Sodom) dat door Bert Bakker werd uitgegeven en als ‘hoge kunst’ in NRC Handelsblad werd verkocht. ‘Doe wat je wilt…’ Nederland heeft zowel het hoofdkwartier van de theosofie (Den Haag) als de Venustempel in Amsterdam, het ‘oudste Seksmuseum van de wereld’ aan het Damrak (1985)

Nederland loopt ook voorop in de seksualisering van de jeugd, met clubs als Rutgers Stichting , de eerste Anal Pride werd hier gehouden. Is ergens een verband, met ‘occultisme’ als verbindende lijn?

Er is ook een regel in de journalistiek, dat je je verhaal niet moet ‘doodchecken’… Maar zware beschuldigingen aan persoonlijke adressen, die vragen dubbelzware bewijslast, wil je niet eindigen als Micha K. en Wouter R.

Er is op basis van het Ronde Huis-werk niet aangetoond dat bovenstaande ook hier werd bedreven rond een ‘Keltische Put’… Dat je geen bewijs vindt, is al helemaal geen bewijs dat dit bewijs is weggewerkt. Maar het is wel een feit dat er mensen zijn, die zich aan zulke zaken overgeven. Laten we ook weer niet naief zijn.

3 Replies to “Sex Magic in Hekserijmuseum (en Ronde Huis?)”

 1. Even ter correctie: Albert Verwey is nooit lid geweest van Die Kosmiker. Zijn verbintenis met dit clubje is via Stefan George, met wie hij bevriend was. In 1903 of 1904 (daar wil ik vanaf zijn) is Verwey voor drie weken naar München gegaan en is afwisselend te gast geweest bij Wolfskehl, Klages en Schuler. Zij hebben hem ook meegenomen naar de Alte Pinakothek waar al snel bleek dat Verwey en Die Kosmiker qua kunstliefhebberij op heel verschillende golflengtes zaten. Ook hun liefhebberij voor Nietzsche kan Verwey niet delen, en hij had grondig de schurft aan Wagner.
  Richel heeft het overigens niet over zijn zwager, maar over zijn schoonvader. Het is een brief gericht aan Cecil H. Williamson, waarvan Bob dacht dat die nog de eigenaar was van het museum, maar inmiddels had Graham King het stokje overgenomen. Graham is ook nog bij Bob thuis geweest, op 7 februari 2000. Bob overleed een maand later.

  1. Ha, Wilmar, dank: we kunnen nooit secuur genoeg zijn. De verbintenis van Verwey en de Kosmiker is gebaseerd op de enige foto van die club die circuleert, waar Verwey op staat.

   Of hij ook lid was heb ik niet nagezocht, want ik was tot voorheen onbekend met de Kosmieker, en kende alleen Ludwig Klages en twee werken van hem waaronder zijn werk over de biocentrische filosofie

   1. Mja, de foto. Als ik mij laat fotograferen met Mark Rutte, dan ben ik nog geen lid van diens kabinet. Verwey was wat de ideeën van Die Kosmiker betreft een nogal nuchtere Hollander. Hij vond het allemaal neoklassiek dillettantisme. Marion de Keijzer heeft een schitterende biografie geschreven over Verwey. Het is geen goedkoop boek, maar er zit een hele kleine verwijzing in naar het Ronde Huis (om precies te zijn één regel, waaruit wel blijkt dat daar nooit bordeel gehouden kan zijn: de kinderen Verwey gingen vaak logeren bij ‘oom Frank’).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *