Logeren bij Hermann Goering in de Carinhall, heel Oerrr…

Carinhall

Het zaterdagse reisverhaal is een herpublicatie van deze reis naar de Carinhall van Herman Goering op de Schorfheide boven Berlijn. Als progressief natuurbeschermer liep Goering ruim 70 jaar voor op de Nederlandse natuurontwikkelaars van de Postcode Loterij, die in 2007 in Nederland de wisent herintroduceerden (Kraansvlak, Kennemer Duinen).

Al 90 jaar voordat Ark Natuurontwikkeling haar Wisent-coordinator in dienst nam en 50 jaar voor Heckrunderen (nazi-koeien) de Oostvaardersplassen begraasden voor Freiherr Franz von Vera, had Nazi-Duitsland haar eigen Wisent-coordinator: Hermann!

Maquette Carinhall

Goering’s droom was dat Schorfheide het grootste Europese wildpark zou worden naar model van het Amerikaanse Yellowstone. Daartoe werd in 1930 Naturpark Schorfheide opgericht, en in 1936 Stichting Schorfheide in Gross Schonebeck.

Die stichting Schorfheide kreeg een onderzoeks-instituut Deutsches Wild: onderzoek naar de uitgestorven oer-dieren van Duitsland, en hoe die weer succesvol te herintroduceren.. Vijf Elanden uit de Rominten werden uitgezet maar ook bevers, wisenten en wilde paarden. Niet alleen dienden de Amerikanen met hun nationale parken als voorbeeld.

De Romantische Duitsers dweepten ook met de Amerikaanse oer-bewoners, de Indianen als hoog-gespecialiseerde buffel-jagers. Die mythologisering kwam door Karl May (1842-1912) en zijn immens populaire verhalen over Winnetou en de Duitse emigree-cowboy Old Shatterhand.

Hermann waagt een schot

May portretteerde Winnetou eigenlijk als een Oer-Germaan, het Romantische zelfbeeld van door cultuur onbedorven ‘Edelmensch‘, zo schrijft Michael Kimmelmann in de New York Times/ en Der Spiegel, bij een reportage over het in 1928 geopende Karl May Museum in Radebeul (bij Dresden)

Winnetou is the quintessential German national hero, a paragon of virtue, a nature freak, a romantic, a pacifist at heart, but in a world at war he is the best warrior, alert, strong, sure.

Wolf, Schorfheide. Niet voor niets noemde Adolf zijn Wolf-schanze naar dit oerdier uit Germaanse mythologie

May verkocht miljoenen Winnetou-boeken en veroorzaakte een Indianen-rage. Keizer Wilhelm II was fan, maar ook Einstein, Albert Schweitzer en Adolf Hitler. Tussen 1874 en 1932 werden in Duitse steden  ‘Wildwestschauen Buffalo Bills‘ gehouden, een soort Indianen-circussen.

De Eberswalder industrie-familie Ardelt nodigde op 16 mei 1929 de Big Chief White Horse Eagle uit de VS uit voor een diner. Die opper-Indiaan zou de Duitsers het meest moedige krijgersvolk van Europa genoemd hebben.

Amazone van Franz von Stuck in Eberswalde, stond bij Goering in de tuin

Winnetou in Duitsland
In 1934 startte Goering met de Prof Lutz Heck (Berlin Zoologischer Garten) en Oberlandforstmeister Erhard Hausendorff met de fok van Wisenten op de Schorfheide bij Wildau/Eichhorst. Voor het publiek werd op 10 juni 1934 een aparte Wisentgehege ingericht van 60 hectare op de Schorfheide.

Een beetje vergelijkbare vrijheid met de wisenten van het Kraansvlak nu in hun omheining.

De ‘Reinblutige’ Wisent-stier ‘Schalk’ werd losgelaten tussen enkele tochtige Wisent-koeien. Goering had ‘Schalk’ tot ‘Iwan der Schreckliche’ hernoemd, maar bij introductie ging de angstige Iwan aanvankelijk weer terug de transportkist in.

Uiteindelijk wist Schalk met zijn koeien toch zoveel nageslacht te maken, dat 1944 al 68 wisenten op Schorfheide rondliepen. Bij de feestelijke opening was het Nazi-partijkader aanwezig, met Hermann Goering in Hirschlederhose, zo lees je in Jagd und Macht van Burghard Ciesla en Helmut Suter.

Feestnummer

Siegfried
Toen Iwan de Verschrikkelijke toch de Wisent-koeien besteeg, liet Goering beeldhouwer Max Esser het Wisent-denkmall maken, met daarop een passage uit het Nibelungenlied, de Oud-Germaanse versie van Lord of the Rings. In die Oud Duitse saga uit de 12de eeuw – door Richard Wagner later tot opera uitgewerkt (Ring des Nibelungen) jaagt de raszuivere Germaanse held Siegfried in de Vogezen op oerossen en de wisent.

Het Nibelungenlied op de voorkant van het Wisentdenkmall stelt

Darnach sluog Sivrit schiere einen Wisent und einen Elch, Starker Ure viere und einen grimmen Schelch’.

Van de Canadese premier William Lyon Mackenzie King kreeg Goering nog 8 Amerikaanse bison-koeien om zijn bestand aan te vullen. King bezocht Goering op de Schorfheide op 29 juni 1937.

Wisent Schorfheide

De Amerikanen kenden al hun eigen bison-herstelprojecten dankzij natuurbeschermer Madison Grant, vriend van Theodore Roosevelt. Met zijn populair-wetenschappelijke rassen-geschiedschrijving ‘The Passing of the Great Race’ (de ondergang van het blanke ras) was Grant de inspirator van Dolfie zijn rassenleer.

Dus zowel het Romanticisme over de Nobele Wilde (dat heet ‘Amerikaans Transcendentalisme) als de rassenleer & eugenetica waren deels een Anglo-Amerikaans importproduct. Al kun je het ook ‘kruisbestuiving’ noemen. Immers, de Rockefeller-familie (Standard Oil) en Henry Ford waren sponsors van het Derde Rijk. De T-Ford stond model voor de Volkswagen.

Met het patent voor benzine uit steenkool van Standard Oil bleef het Duitse wagenpark rijden..

Wisentdenkmall Eichhorst 1934

Het in 1934 ter herdenking aan de herintroductie van Wisenten opgerichte Wisent-Denkmal in Eichhorst vermeldt de motivatie in Gothische letters: het oproepen van het Germaanse ‘Oerrr’-gevoel.

Einst zog uriges Grosswild durch Deutschlands Walder seine Farhte. Jagd war Mutprobe unserer germanischen Vorfahren. Im Jahre 1934, unter Reichsjagermeister Hermann Goering entstand an dieser Stelle ein Urwildgehege.

Wisent, Auer, Elche, Wildpferde, Biber und anderes Getier fanden darin einde Freistatte und sollten Zeugnis geben von dem Tierreichtum des einst von Menschen noch nicht beherrschten Deutschland.

Vertaling uit het Duits doet enkel afbreuk aan de kernachtige boodschap van deze tekst. Die kan -overgezet naar Nederland – zo uit een beheerplan van komen van Staatsbosbeheer of Ark Natuurontwikkeling.

Achterkant monument

De Nationaal Socialistische ideologie ging uit van het zelfde denken als de moderne milieubeweging: die van ‘natuurzuiverheid’, waarvan ‘raszuiverheid’ slechts loot aan de zelfde zuiveringsboom was. En Oorspronkelijkheid. Met natuurlijke oorspronkelijkheid heb je de high score te pakken bij zowel Hermann als de moderne wildernis-adepten. Van vreemde smetten vrij 100% natuurlijk, oer, nog niet door christelijke cultuur aangetast.

Goering herintroduceerde ook oerpaarden met die typische stijve manenkam. In 1944 liepen er 16 rond. Toen de Russen binnenvielen belanden deze in de Bolsjewistische veldkeuken als paardenworst.

Oerpaarden Schorfheide

100 % Natuurlijk
Samengevat is de ideologie als volgt: Natuur en volk zijn te zien als lichaam, dat ‘gezond’ wordt als je ‘verontreinigingen’ van culturele/menselijke oorsprong verwijdert. Onzuiverheden gaan ten koste van de kracht van het Duitse volk/een mysterieuze ‘balans’ en ‘compleetheid’ van de natuur.

Omdat je van gezondheid nooit genoeg krijgt, is dit ook een soort doorlopend project van zuivering dat voortgaat. De bedenker van het woord ‘milieu’ (Umwelten) is de fysioloog Jacob von Uexkull. Zijn gelijknamige kleinzoon is nu een vooraanstaande goeroe van de klimazi-beweging, het macht- en mensverbeterings-project uit naam van een ‘gezond klimaat’.

Het trauma van de (verloren) Eerste Wereld Oorlog en het Versailles-verdrag speelden de Duitsers parten. Ze zochten inspiratie, een ideologie om zich te kunnen herpakken. Een ‘Nervenstark‘ volk- geen mietjes dus- zou je weer krijgen wanneer de Duitsers hun oerbron weer zouden hervinden: de Germaanse wortels, via (massa)recreatie in echte Duitse natuur, zoals je in mijn reportage ziet over Kraft Durch Freude en bezoek aan Prora op Rugen .

Dan na bijtanken in de zuivere natuur zouden ze- bij wijze van spreken- weer de hele wereld aan kunnen. 🙂

Het epaulet van Goering

Culling the Herd
Het verschil tussen Heinrich Himmler en Hermann Goering was dat eerstgenoemde een principiële anti-Semiet was. Dat zat bij Hermann niet zo diep. Hij had zelfs een Joodse peetvader. Na de Kristallnacht maakte hij nog de cynische opmerking dat ze beter een paar joden in elkaar hadden kunnen slaan, in plaats van al hun bezittingen aan gort te slaan. Ook hielp hij nog een aantal bevriende Joden de grens over.

Als er bij Goering al iets van de rasverbeterings-ideologie aanwezig was, dan kan dit goed samenhangen met de heersende mores bij wildbeheer. De school van Wildlife Management geleerd door de natuurschool van Aldo Leopold in de Verenigde Staten. Dat je de sterkste dieren moest bewaren en de zwakken moest omleggen om zo het gezondste wild te krijgen.

Volgens de studie Culling the Herd, Eugenics and the Conservation Movement 1900-1940 van Garland Allen, lag denken over wildlife management aan de grondslag van de Eugenetica. Beheer van hertenpopulaties werd doorgetrokken naar mensen.

Wisent Schorfheide

Tweede man voor relatiemanagement Derde Rijk
Wanneer je meer over Goering leest komt hij vooral naar voren als een intelligent en actief ingesteld machtsmens met mondaine trekken, geen Prinzipenreiter. 

Goering was oorlogsheld van de Eerste Wereldoorlog, die als piloot 22 vijandelijke vliegtuigen neerhaalde. Dat leverde hem de Pour Le Merite op uit handen van Der Kaiser.

Die hoogste Duitse militaire onderscheiding draagt een Franse naam omdat de Pruisische heerser Frederik liever Frans sprak. Hij vond Duits maar de taal voor de bedienden en voor boeren. Terwijl Duits dus later de taal van het Herrenvolk zou worden. Het kan verkeren.

Hermann als natuurvorser

Hermann als natuurvorser

Onder de indruk van Dolfie’s duistere charisma (zijn felle blauwe ogen) leidde Goering de Bierkeller-putsch in 1922 in Munchen. Die coup moest de Nationaal Socialisten onder aanvoering van Hitler in Beieren aan de macht helpen. De NS-ideologie gold als verlossingsleer waarmee het door herstelbetalingen geplaagde Duitsland zich weer zou herpakken.

Maar bij die Putsch raakte Goering zwaar gewond, en Dolfie belandde een jaar in de gevangenis. (Waar hij Mein Kampf schreef. Bij herstel van zijn verwondingen raakte Goering verslaafd aan morfine als pijnstiller, en periodiek zou die drugsverslaving steeds heropleven, later met cocaine.

De relatie tussen Dolfie en Hermann lijkt die van aantrekken en afstoten, in- en uit de gratie raken.

De belangrijkste reden voor Hitler om Hermann als tweede man aan te houden, waren zijn mondaine eigenschappen. Met zijn eerste vrouw Carin – die in 1931 overleed aan TBC- trok hij vele internationale gasten aan, hij was oorlogsheld en hielp in de beginjaren de NS-partij aan status.

Entree Carinhall

Zo ingedekt door de onbetwiste Nummer 1- Dolfie- kon juist Goering de Carinhall bouwen. Dat werd een pompeus jachtslot vol geroofde kunst waar hij internationale gasten ontving, zie bovenste maquette.

Goering sprak Engels en had wat van de wereld gezien.

Voor internationaal netwerken was de provinciale en louter Duitstalige Dolfie helemaal niet geschikt. Die was vooral goed in workshops leiderschap en dagjes teambuilding met de afdeling Human Resources van het Derde Rijk. Het opwekken van enthousiasme voor ‘het doel’ bij de grote volksmassa’s, dat kon je aan Dolfie overlaten. Zoals je in De Triumf des Willens ziet, het verslag van de partijdag van Nurenberg in 1934 door Leni Riefenstahl.

Hele massa’s die blij enthousiast zijn, saamhorig, helemaal opgeladen Sieg Heil roepen in plaats van Tsjakka, klaar om voor de klimaatdoelen te gaan.

Maarschalk-embleem met eikenloof, de Germaanse variant op Laurierkrans

Het was Goering die juist uitstel van oorlog wilde en die de Engelsen liep te paaien. Terwijl Hitler zo snel mogelijk Polen wilde overvallen. Goering zag dat zijn Luftwaffe nog niet klaar was voor een Europees conflict. Maar de Britten zagen dat Goering’s invloed op Hitler afnam. De tweede man kwam door zijn oorlogsremmende houding op een lager plan, terwijl Von Ribbentrop de harde lijn van Hitler uitrolde. En die steeg daardoor in de rangorde.

Zoals je in het boek van Volker Knopff leest stelde Goering toen dat ieder’s overwegingen/bezwaren voor Hitler uiteindelijk niet meer dan een steentje in zijn schoen waren. En ook dat Von Ribbentop zijn ‘rush into war‘ de nekslag voor het Nationaal Socialisme kon worden. En dat het pact met Stalin als boomerang terug zou komen.

Die voorspelling in 1939 bleek correct. De periode van opbouw die de Nazi-partij aan Duitsland tot dan toe had gebracht was toen voorbij. De orgie van geweld en destructie begon.

Nauwelijks nog overblijfselen

Hermann Goering raakte volledig bij Hitler uit de gratie toen hij met zijn Luftwaffe geen bescherming kon bieden tegen de in 1943 gestarte Amerikaanse bommenregens op burgerdoelen. En toen hij bij Stalingrad de bevoorrading van het Zesde Leger niet op orde kreeg. Daardoor werden 300 duizend man roemloos de pan in gehakt in januari 1943, waarna het begin van het einde was bezegeld van de ‘Furor Teutonicus’.

Goering trok zich terug in zijn jachtslot tussen zijn geroofde kunst. Er zou een Goering-Museum moeten verrijzen, dat in 1953 op zijn 60ste verjaardag geopend moest voor het Duitse volk. Maar zover kwam het nooit.

Carinhall werd op 28 april 1945 op last van Hermann Goering opgeblazen met 80 vliegtuigbommen. De Russen stonden aan de deur, en hij wilde niet dat iets van zijn kunst en bezittingen in hun handen kwamen. Het meeste zette hij op transport naar Beieren waar de Amerikanen er beslag op legden.

Goering’s logo

Toch werden later nog kunstschatten teruggevonden door duikers, zoals enkele bronzen beelden die de ‘Korperkultur’ van de NS-tijd goed verbeelden. Die beelden waren dus in de Dolnnsee afgezonken. Een jagende Amazone die op de binnenplaats van Carinhall stond, jaagt nu verder in een park in Eberswalde. Het schijnt dat Goering ooit zo als Amazone is gefotografeerd, met enkel een lap voor zijn kleine Hermann.

Opgedoken beeld uit Goering’s verzameling

De Russen egaliseerden de jachtslot-restanten. Historicus Volker Knopff deed in de jaren ’90 nog opgravingen in de bunkers van het jachtslot en vond nog kunst-restanten. Goering had de stoffelijke resten van ‘Carin’ bijgezet in een ‘Gruft’ aan de Wuckersee. Dat graf was al door de Russen geschonden.

De botten die werden teruggevonden zijn verast, en teruggebracht naar Zweden waar ze zijn bijgezet in een urn. Wat er later nog zichtbaar van de Gruft was, is in 2005 door de deelstaat Brandenburg uitgewist. Ik vond enkel nog de restanten van een aanlegsteiger.

Carinhall aan de Dolnnsee

Magie
De plek heeft nog steeds een zekere magie die vrijwel dagelijks Goering-toeristen aantrekt. Je moet er echt om zoeken, want aangegeven staat het nergens, behalve op de naamstenen waar de ‘Carinhall’ met afgebladderde verf uit die tijd nog op geschreven staat. Ik heb er overnacht, om iets van de magie te vangen bij vroeg ochtendlicht.

Die combinatie van licht en duister die in 1 mens samen konden komen werken als magneet, roepen zowel bewondering als afkeer op. Bij Heinrich Himmler de occultist, daar kan afkeer overheersen als uitvoerder van volkerenmoord achter de linies van operatie Barbarossa.

In het Oosten kregen de Duitse legers andere geweldsinstructies dan bij ons, als broedervolk.

Originele naamsteen uit de NS-tijd

Goering wekt ook bewondering op. Je moet het als 1 man maar kunnen bereiken, zoveel macht veroveren dat je alles kunt doen dat je invalt. Gewoon mannen van mijn leeftijd. Goering leek de meest sympathieke Nazi, dierenliefhebber en natuurbeschermer die in 1935 voor de eerste degelijke natuurbeschermingswet van Europa zorgde.

Feestnummer, was erg geliefd volgens dochter Edda

Zoals zijn dochter Edda in een interview met de Zweedse televisie stelde was hij vooral erg geliefd bij mensen, net als zijn tweede vrouw (waarvan Edda de dochter was).

Dankzij die eigenschappen kon hij ook de doodstraf door ophanging ontlopen in het Nurenberg-showproces, door Goering aangemerkt als ‘Siegerjustiz‘. De gerechtigheid van de overwinnaars. Uiteindelijk bepaalt winst of verlies de moraliteit van veel daden achteraf, hoe ze worden uitgelegd. Vooral in een oorlog waar tientallen miljoenen slachtoffers vielen, waaronder miljoenen Duitse burgerslachtoffers.

Door het aan te pappen met zijn Texaanse bewaker- tevens een jachtfanaat- wist Goering aan een zelfmoordpil te komen vanuit zijn persoonlijke bezittingen. Zo hield hij ook zijn dood nog in eigen hand, waar andere NS-Partijleden wel een half uur aan de galg bungelden en gorgelden.

De steiger aan de Wuckersee

Dauerwald, de oerbosdenkschool 40 jaar voor Kritisch Bosbeheer
Goering gebruikte zijn macht vooral om naast zijn schoenen te kunnen lopen. Op kosten van de staat duwde hij zijn idee van Nationale Parken door en visie op oernatuur. Dat doet Natuurmonumenten af en toe ook, met 40-50 miljoen euro subsidies per jaar; Staat binnen de Staat spelen. En zo werken de moderne klimazi’s van de Postcode Loterij bv ook, hun nabijheid met staatsmacht aanwenden om miljardensubsidies te pocketen.

Goering’s Schorfheide-imperium moest dienen naar voorbeeld van de Nationale Parken in de Verenigde Staten. Hierin moest menselijk natuurgebruik verder beperkt worden tot geprivilegieerde jacht voor enkelen.

Ook werd het principe van Dauerwald doorgevoerd: het in de NS-tijd door Duitse bosbouwers omarmde idee van ‘oerbos’ waarbij je bos van verschillende leeftijdscategorieen hebt, zonder kaalkap. Een idee dat nu ook weer opleeft, en dan moet je dus de dichtheden wild via bejaging lager houden.

Goering wilde graag een bos met Oer-uiterlijk, en sloot zich aan bij de Dauerwald-denktrant. Daarnaast wilde hij zoveel mogelijk menselijke bewoning uitbannen, om een echte ‘wildernis’ te krijgen.

Wuckersee met eikenloof

Het Nationaal Socialisme had een duidelijke ecologische component, die het Bolsjewistisch Socialisme nooit kende. Het socialisme wilde enkel de natuur overwinnen/uitmergelen, waar het Nationaal Socialisme kracht en inspiratie uit die natuur wilde putten. Om anderen mensen te overwinnen.

Tijdens mijn verblijf in Gross Schonebeck werd ook de inhoud van de volgende Vluchtelingenbus uitgespuugd: hordes hoofddoekjes en Islam-baarden. De ‘Nieuwe Duitsers’ van het Coudenhove-Kalergi-plan voor ‘omvolking’, de vestiging van de Nieuwe Wereld Orde zonder natiestaten, gedicteerd door international finance.

De jagende Amazone is nu beklad met graffiti, en ik bedacht: het is maar goed dat Hermann dit niet ziet. Goering kan beter een dagje mee met Ark Natuurontwikkeling en hun eigen Wisent-coordinator in De Maashorst van Staatsbosbeheer.

Goering zou zijn hart ophalen bij de Heckrunderen in de Oostvaardersplassen. Voor de kadaverdiscipline van Frans Vera, de idealen van de Gebroeders Heck van de Berliner Zoo vormgegeven op Flevobodem. Die Germaanse oer-runderen zijn nog gefokt door Goering’s matties- de gebroeders Heck- van de Berliner Zoo om het Germaanse oerrund zo nauw mogelijk te imiteren.

Nazi-koeien (Heckrunderen) die Hermann door de gebroeders Heck liet fokken, ze lopen nu rond in de Oostvaardersplassen van Franz von Vera en de Schorfheide. Een Oerrr-designrund

Dus….Heeft Goering als Rijksmaarschalk hopeloos gefaald met zijn Luftwaffe, en is ieder spoor van zijn Carinhall uitgewist buiten de naamwijzers op een steen. Het Oerrr-gevoel, zijn ideeën over Germaanse wildernisnatuur zijn bij moderne Nederlandse ecologen en de Postcode Loterij, grootsponsor van het Ecofascisme onverminderd populair.

U een kans, zij een kans!  Wat dus overblijft is een stukje bewondering voor Goering en de Duitse intellectuelen, ingenieurs, wetenschappers van die tijd. Neem ook natuurfilmer Horst Siewert (overleden bij crash in Griekenland 1943), die pionierde in bioscoopfilms over natuur, zoals over de Elanden van Schorfheide. Bijna buitenmenselijk, wat je in zo’n korte tijd aan macht kunt verzamelen.

En hoe je zoveel mensen aan je weet te binden om tot het uiterste te gaan, hun creativiteit daarin te kanaliseren. Dat kan niet enkel onder dwang, maar ook doordat je grote massa’s weet mee te krijgen, ze ‘inspiratie’ geeft of een zingevingsproject, het gevoel dat ze uit de sleur getrokken worden. Zoals Lord Wellington al opmerkte over de machtsbasis van Napoleon: op een bajonet kun je niet zitten.

De nazi’s hadden ook hun eigen Ruben Smit, Horst Siewert, die pionierde in bioscoopfilms over natuur

Bedenk dat het ook gewone stervelingen waren als U en mij. Dus laten we eens- Verboten- een positieve recensie van de nazi’s geven.  Hoe de NS-periode van slechts 13 jaar ook een explosie van vernuft, creativiteit en vooruitstrevendheid behelsde.

Een creativiteit en intellect waar velen zonder bronvermelding nog uit putten, mogelijk ook omdat je niet met de verliezer van de oorlog geassocieerd wilt worden. De ‘Nieuwe Wereldorde’ (HG Wells 1940) ontstond, een economie gedicteerd door mondiaal actieve banken met zwaartepunt Wallstreet en Zwitserland, die met rente de natuur en mensen uitzuigt.

En dat heet dan ‘Het Vrije Westen’…

Een bord uit Goering’s keuken

Gebruikte literatuur:

 • Volker Knopf/Stefan Martens (1999/2015) Goerings Reich-Selbstinszenierungen in Carinhall- Ch Links Verlag- Knopf deed in de jaren ’90 nog opgravingen bij Carinhall en deed 40 jaar archiefonderzoek naar Goering’s erfenis.
 • Burghard Ciesla, Helmut Suter (2015) Jagd und Macht, Die Geschichte des Jagdreviers Schorfheide, Be.bra Verlag: boek dat aan basis ligt van gelijknamige expositie in het Jagdschloss Gross Schonebeck
 • Christoph Hinkelmann (1999) Horst Siewert, Meisterfotograf, Tierfilmer und Wildbiologe, Markischer Kunst- und Heimatverlag
 • Allen, Garland E., ““Culling the Herd”: Eugenics and the Conservation Movement in the United States, 1900–1940” (2013). Biology Faculty Publications. Paper 6.
 • David Irving: ‘Hitler’s War’
 • Adolf Hitler: ‘Mein Kampf
 • Frans Vera, ‘Zijn Verzamelde Werken’  🙂

Dit project kwam tot stand dankzij donaties van lezers.

11 Replies to “Logeren bij Hermann Goering in de Carinhall, heel Oerrr…”

 1. er is niet veel veranderd .boeren leveren land in voor staatsbosbeheer.voor een appel en een ei .regering buit de mensen uit..loon is te weinig .euro niets waard. boeren aan de ketting in brussel het vierde rijk.

 2. Dit alles heeft natuurlijk ook te maken met ons onderwijssysteem, of liever gezegd het gebrek aan… Je ziet dus dat de gemiddelde burger, en daar zijn er helaas ontzettend veel van, totaal geen historisch besef heeft. Dit plus alle gebrek aan cultuur zal ben ik bang onze toekomst gaan beheersen. Maar gelukkig ben ik maar een eenvoudig fietsenmaker die door zijn management verboden is klassieke muziek te beluisteren op zijn werkplek en voor wie dit alles volkomen langs hem doorgaat. Graag wil ik nog de groeten doen aan alle krulsnor dragenden. In de toekomst zal ik nog steeds proberen mijn politieke stem zinvol uit te brengen, maar ik mis mensen als bijvoorbeeld Goeman Borgesius… Ik wens iedereen succes!

 3. De ‘Schalk’ werd losgelaten tussen enkele tochtige Wisent-koeien,
  Om zijn kleine Iwan der Schreckliche erin te proppen,
  Eerst was ‘ie bleu en had angst om met de dames te stoeien,
  Maar na wat zwoele ‘befehlen’ was hij al niet meer te stoppen.
  Jaaah, gut so! Affengeil! riep Winnetou.
  Das Saad ist schon nach innen zu!

 4. Mooi stukkie. Lees net een boek van Vera Oredsson – When The Flagpoles Bloomed. Ik doe graag aan hoor en wederhoor. Die goeie ouwe tijd, ach, voor je weet is het weer zover. Kalergi 1921 – Kalergi 2020-2030, en voor je het weet is het alweer 2033. Maar deze keer moeten we wel zorgen dat we winnen. Ik hoop dat die laffe Christenen deze keer wel partij kiezen tegen de ‘anti-Christelijke’ globalisten/Comintern en sociaal-democratische vrienden.

 5. Ik ben nieuw hier op je website en dit is het eerste stuk wat ik gelezen heb (en van A tot Z).
  Mijn complimenten: interessant en plezierig geschreven!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *