‘Nederland verpatst al haar gas naar het buitenland’ (…)

Verdeelstation bij Slochteren

Nederland heeft 7,5 miljard kuub gas aan het buitenland verkocht voor dit jaar, zonder zelf voorraden aan te leggen. Dat vond Kamerlid Pieter Omtzigt uit. Tegelijk heeft Nederland de hoogste gasprijzen van Europa, de Belgen zouden de helft betalen vergeleken met ons. Daardoor dreigen in Nederland veel bakkerijen om te vallen omdat ze hun rekening niet kunnen betalen.

Dat speelt bij tenminste 40 procent van de bakkerijen, zo kun je lezen in de editie van morgen van De Andere Krant. Ook andere maakindustrie staat door de exploderende energielasten op omvallen. Zo haalt de regering via economische implosie wel mogelijk haar klimaatdoel van 60% economische krimp (CO2-reductie) voor 2030.

Expositie Gasunie 50 jaar Slochteren in 2008

Energie-armoede/klimaatbeleid
De dreigende energie-armoede in Nederland is dus vooral een gevolg van publiek wanbestuur. Dat wanbestuur is tegelijk ‘klimaatbeleid’, want alleen met peperdure conventionele energie en bijkomende vernietiging van economie en industrie krijg je die 60% CO2-reductie voor elkaar waar Sigrid Kaag het in haar speech over had.

Politici krijgen geen inzage in de leveringscontracten van Nederlands gas, omdat die geheim gehouden worden. De ironie wil dus, dat het land dat het meeste gas wint van de EU tegelijk de hoogste gasprijzen van Europa heeft. Het regeringsbeleid luidt nu ‘minder gas gebruiken’, met ‘het klimaat’ als excuus.

Van mijn hand in De Andere Krant morgen een column over Henk Staghouwer, zal die weer terugkeren als bestuurder in de Waddenregio? Daar staat de verbanning van de visserij van de Waddenzee op touw, zo kon je al jaren voorvoelen sinds onder zijn verantwoordelijkheid een oligarchisch Waddenbestuur werd ingericht, naar 2030 Agenda-snit: Een ondoorzichtige publiek-private brei waar degenen die in het bestuur plaats nemen zelf financieel profiteren van het eigen voorgenomen beleid.

Machtige oude beuken langs grafveld Slochteren

Anti-visserijlobby gespekt door Staghouwer als Waddenfonds-voorzitter
Belanghebbende groene clubs- die voornamelijk leven op overheidssubsidie- die zelf van het beleid profiteren, zijn onder Staghouwers co-verantwoordelijkheid op de bestuursstoel neergezet. Dan heb ik het over Natuurmonumenten, maar ook fondsenwervende bedrijven als Vogelbescherming uit Zeist. Die kregen een ‘beheerder’-status. De traditionele bewoners en vissers zijn tot ‘gebruiker’ gedegradeerd, een te managen en af te knijpen dierpopulatie.

Het was Henk Staghouwer als voorzitter van het Waddenfonds die lobbyvehikel de ‘Coalitie Wadden Natuurlijk’ volpompte met marketingsubsidie. Ook kreeg Programma Rijke Waddenzee- een publiek-privaat lobbyvehikel van ambtenarij en milieuactivisten- een doorstart.

Die wonderlijke mix van activisten en bevriende ambtenarij – draaiend op publieke kosten- had in 2018 moeten ophouden, maar ze besloten vanwege eigen baantjesbehoud en internetvulling door te gaan.

Verdeelstation Slochteren. ’s nachts in de winter bij sneeuw ziet het er geweldig uit

Die bende pathologische leugenaars roept nu dat het met de natuur in de Waddenzee zo beroerd gaat. In plaats van die analyse op te vatten als brevet van eigen onvermogen (ze zitten er al decennia bovenop, hun inkomsten verveelvoudigden en het blijft maar slechter gaan), zie je al jaren, dat ze die alarmgeluiden gebruiken gaan om zichzelf met subsidie te verrijken, en om vissers te zwartepieten.

Voor dat geluid is Johan Osinga van het Ministerie van LNV verantwoordelijk, omdat hij ook co-verantwoordelijk is voor het bestuur van het Waddengebied als directeur-generaal Natuur. Bij de Vissersbond zien ze de ontwikkeling al met zorg tegemoet.

2019-lobbyartikel. Oneworld is een ‘onafhankelijke’ stichting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (gevestigd in SDG House Tropenmuseum) het lijfblad van de voormalige NCDO

Maar je kon het in 2014 al voorzien toen ze die bestuursarchitectuur optuigden – een machtsverschuiving-onder regie van Bas Eenhoorn (VVD). De verwantschap met het aardgasdossier ligt mede bij al die door de overheid met miljoenensubsidies overladen actiegroepen. Die zelfde clubs roepen dat wij ‘van gas los’ moeten, en procederen samen met Milieudefensie tegen Shell, zoals de vereniging tot behoud van de Waddenvereniging.

Subsidieclub van het Ministerie van Buitenlandse Zaken/2030 Agenda

De clubs die het felste campagne voerden om ‘Nederlandse woningen van het gas af’ te krijgen, staan allen op de payroll van het Ministerie waar Sigrid Kaag de scepter zwaaide, voor ze in Rutte4 op de schatkist werd gezet. Buitenlandse Zaken, het ministerie dat de Agenda 2030 hier implementeert.

Milieudefensie krijgt 10-11 miljoen euro lobbysubsidie per jaar van dat ministerie. Alle aanwijzingen bij elkaar leiden mij tot de conclusie dat er dus qua gasprijzen in Nederland van boze opzet sprake is, naast ordinair opportunisme. (beide sluiten elkaar niet uit)

2 Replies to “‘Nederland verpatst al haar gas naar het buitenland’ (…)”

  1. Ik deel die conclusie Rypke!

    Onder de eerste kabinetten Rutte werd er ten koste van absoluut alles bezuinigd om het begrotingstekort onder de 3% te houden en de staatsschuld te doen slinken. Toen werd een beleid gevoerd waarin alleen oog was voor deze zaken.
    Bij dit kabinet is dat CO2 en stikstofreductie, andere doelen maar met dezelfde ‘ten koste van alles’ mentaliteit. Ik krijg ook het idee dat D66 de agrarische sector zo snel mogelijk wil vernietigen, alle schepen achter ons verbranden. Wanneer de publieke opinie keert en mensen niet nog meer afhankelijk willen zijn van Oost-Europa voor voedsel (dat vind Jetten een goed idee) is dat niet meer mogelijk. Deze mensen willen ‘Nederland’ veranderen zoals hun maatje Jesse Klaver altijd zegt. Dat kan dus ook door industrieën onherstelbaar te beschadigen. Daarin past dit gedrag van het op kosten jagen van burgers prima.

    Ik hoop dat deze hele generatie politici zo snel mogelijk in de vergetelheid verdwijnt. Het wordt tijd voor een regering die beseft dat ze er zit voor Nederland en niet een een of andere globalistische agenda die o.a. Sri-Lanka in recordtijd in hongersnood heeft gestort. Echt stuitend wat daar gebeurd en onze overheden blijven hetzelfde beleid promoten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *