Sigrid Kaag bereid Nederland afgrond in te trekken

Mad Hatter

Een lezer van Interessante Tijden attendeerde mij op de toespraak die vice-premier Sigrid Kaag (D66) gaf in Brussel op 6 september, waarin zij zich God waant. Ze wil als hoeder van de schatkist (Financien) ‘de strijd tegen klimaatverandering’ aangaan zonder enige achting voor koopkracht, inflatie en de verwoestende economische gevolgen van de duizenden miljarden euro’s lastenverzwaringen. Wat moet je nu nog doen, wanneer je bestuurders krankzinnig zijn geworden en bereid zijn om het hele land de afgrond in te trekken?

We citeren Kaag in Brussel:

De strijd tegen klimaatverandering vergt iets van ons allen. Van ons als consument, van ons als beleidsmakers, van bedrijven en financiële instellingen. Daarbij is het belangrijk dat we samenwerken, want aan onze grenzen heeft het klimaat geen boodschap. Dat kunnen we klaarspelen met gezamenlijk Europees beleid en met klimaatactie vanuit de financiële instellingen, bedrijven en burgers.

Allereerst moeten we het nationaal laten zien. Het Nederlandse kabinet heeft grote ambities en daarom streven we naar een CO2-reductie van 60% ( = welvaartsreductie van 60% RZ)  in 2030, 80% in 2040 en klimaatneutraliteit in 2050.

We voelen ons daarbij gesterkt door de ambities van de Europese Commissie, die met Fitfor55 laat zien de juiste prioriteiten te stellen. Nu is het zaak dat dat de Raad met het Europees Parlement tot een akkoord komt. Ik roep hen op daarbij te volharden in de ambities

Sigrid Reset Kaag

De Minister van Financien wil dit…
Terwijl ze WETEN dat Nederlandse klimaatijver nog geen 0,000x graden verschil maakt, zijn ze bereid het leven van Nederlanders op het hakblok van CO2-zwendel te leggen. We moeten allemaal voor ‘de planeet’ de broekriem aantrekken, aldus Kaag, en mensen met krappe beurs die onder lastenstijging sneuvelen hebben eigenlijk gewoon pech:

we dienen we ambitieuze maatregelen te nemen om de energievraag omlaag te krijgen.Daarbij moeten we voorzichtig zijn met maatregelen die een subsidie op energieconsumptie vormen.

Maar gelukkig, Moeder des Vaderlands Kaag zal vanuit haar villa in het Statenkwartier begrip tonen voor uw emoties, wanneer u op straat komt te leven:

Verandering is ingewikkeld – zeker als het om offers vraagt. Kijk naar de boeren in Nederland aan wie we vragen hun stikstofuitstoot omlaag te brengen. Zij maken zich zorgen over de toekomst van hun bedrijf dat vaak al decennia in de familie is en demonstreren tegen de plannen. Bij een kleine groep leidt dat tot excessen die veel en veel te ver gaan. Maar de zorgen, de vragen en de angsten die eronder liggen? Die zijn heel goed te begrijpen.

Bij alle goede en belangrijke initiatieven en voornemens die ik in het eerste deel van mijn verhaal besprak, moeten we dus steeds begrijpen dat die plannen in het groot, ook wat betekenen voor het individu en diens leven.

Aan ons als politici en bestuurders de uitdaging om dat te blijven zien. (…)

Het woord ‘samen’ vinden we in de toespraak terug, voor de oplettende lezer: dat verwijst naar het motto ‘Leave Noone Behind’ van de 2030 Agenda en het klimaatsocialisme van de Verenigde Naties

Het zijn Interessante Tijden, wanneer je bestuurders bereid zijn om alles dat je voorouders in eeuwen opbouwden in enkele jaren volledig te vernietigen. Voor ‘de planeet’. Wie is dat, ‘de planeet’? Een godheid? Of Mr Global, de kleine groep profiteurs van de CO2-zwendel die binnenlopen op deze transitie van welvaart van middenklasse en onderklasse naar miljardairs en welgestelden.

De levens van miljoenen mensen lopen gevaar door globalist-bestuurders, die volslagen krankzinnig zijn geworden van wereldvreemdheid.

6 Replies to “Sigrid Kaag bereid Nederland afgrond in te trekken”

  1. Hoogopgeleiden blijken veel gevoeliger te zijn voor hersenspoeling. Misschien omdat de wetenschap (van nu) meer wegheeft van religie en dogmatiek.

 1. Er valt inderdaad nogal wat aan te merken op die speech.
  “Nooit eerder brandde er zoveel hectare bos af in Europa als in de1e helft van dit jaar.” Ik weet niet waar ze die cijfers vandaan heeft en waarom alleen naar de eerste 6 maanden van het jaar gekeken wordt. Per 4 augustus bleek 2017 erger en ze meten sinds………………. 2006: https://www.reuters.com/world/europe/wildfires-europe-burn-second-biggest-area-record-2022-08-04/
  “En de droogte en lage waterstand in de rivieren zorgen voor problemen met de binnenvaart, waardoor de prijzen verder worden opgedreven.” Ook niet voor bepaald voor het eerst. Ze noemt dit gevolgen van klimaatverandering maar wanneer het eens ongebruikelijk koud mogen we weer en klimaat niet verwarren.

  “Maar gelukkig dringt ook steeds meer en breder door dat we door de ogen te sluiten een catastrofe tegemoet gaan – voor zover die niet nu al gaande is.”
  We krijgen die klimaathysterie overal en nergens al jaren tot vervelens toe door de stort geramd elk bedrijf heeft het erover. Er moet voor grote bedrijven verplicht over geschreven worden in de jaarverslagen. Hoe zo ‘de ogen sluiten’?

  “Ik wil u daarom hartelijk danken voor de uitnodiging om hier vandaag te spreken over een van de belangrijkste maar ook een van de ingewikkeldste onderwerpen van dit moment: klimaatverandering en wat ons daarin te doen staat. Of om preciezer te zijn: how to ensure public and private investments into climate mitigation? Als we ons geld immers niet op de juiste manier besteden, zal er weinig veranderen.”
  Ik heb 10+ jaar in de financiën en gewerkt en ze lullen als maar meer over ‘het klimaat’ en dat ‘we’ daarin ‘moeten’ ‘investeren’ in samenspraak met de regering van Kaag en al haar bevriende astroturf organisaties. Met ‘we’ bedoelen ze dan jou en mij als belastinghorige. ‘moeten’ van wie? Met welk resultaat? Ja laten we dat vooral onbenoemd laten. ‘investeren’ dat is dus een eufemisme voor het graaien in de groene subsidiepot.
  “De juiste manier van investeren” Wat dacht ze investeren in kernenergie waarvoor haar ideologie op dit moment het allergrootse grootste obstakel is.

  Voor welke universum is deze speech geschreven? Of is dit een spelletje genaamd: “Ontdek een zinnig ding in een zee van overdrijving, leugens en totale onzin”? Wanneer kan deze generatie politici naar het gesticht waar ze thuis horen?

 2. Lees dit pareltje: https://www.ukfires.org/wp-content/uploads/2019/11/Absolute-Zero-online.pdf
  Samengevat: de commitment aan de agenda (die wereldwijd wet is via het Parijs-akkoord) waarbij men een tandje heeft opgeschakeld naar ‘Absolute Zero’ in plaats van ‘Net Zero’.
  Citaat: “The achievement of absolute zero seems to be beyond
  the ability of individual firms, and even nations, to enact.
  It requires a level of cooperation which has perhaps only
  been seen during times of war.”
  Totalitair van kaft tot kaft: alles wat CO2 uitstoot is per 2050 finito. Simpel als dat. Maar, we zullen gelukkig zijn, zo wordt benadrukt. Waar kennen we dat ook alweer van…?

 3. Ik denk niet dat men krankzinnig is, er zijn vele motieven, heel vaak carrière en geld, maar bij de echte gelovigen gaat het om haat, ze worden gedreven door haat voor de menselijke cultuur, haat van het individuele, haat van inventiviteit.

  Alles wat ze doen wordt gekarakteriseerd door collectieve dwang, alles betreft afbraak van menselijke cultuur, tot in de details, waar de ‘natuur’ en ‘de planeet’ slechts een excuus is, een leugen om zich groot te maken. Te grote woorden, in de mond van te kleine geesten, niet in staat om nederig bij te dragen aan de menselijke cultuur, maar men is wel groot in het haten. Ook bij degenen waar carrière en geld een grote factor is, is sprake van een zekere haat. Daarbij komt er ook nog psychopathologie kijken, in de vorm van zelfhaat, bij degenen die geïndoctrineerd worden, degenen die daar vatbaar voor zijn.

  Bij de Coronapsychose komt hetzelfde kijken, het wordt ook gekarakteriseerd door afbraak van menselijke cultuur, collectieve dwang, onderwerping van het individu, en de mens wordt gereduceerd tot een ‘biohazard’, ook weer haat en psychopathologische zelfhaat.

  Haat is destructief en blind, en lijkt zo op krankzinnigheid.
  Dit zijn m.i. haatcampagnes zonder historisch precedent, het lijkt me dat dit niet zomaar uit de lucht komt vallen, dat er lange tijd van bovenaf aan gewerkt is om een pandemie van wereldwijde haat op te zetten. Met de wetenschap dat haten datgene is waar de mens het meeste toe geneigd is. Zo heeft men een collectieve haatpsychose opgezet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *