Ejaculerende darren en minder paars petje pimpelmezen!

Klaar voor het leven, de jonge pimpelmezen

Ik verzamel een bloemlezing van alarmistische verhaaltjes van academie-ambtenarij (‘wetenschappers’) om ‘de’ klimaatverandering te verkopen, en vraag daarom de lezer of die ook mooie voorbeelden kent van gefabriceerde/gezochte ‘trends’ bij plant- en diersoorten die door Al Gore en z’n CO2 naar hun grootje zouden gaan, ergens in het jaar tjoempapa, ‘als het zo doorgaat’….

Omdat er miljoenenbudgetten zijn vanuit de internationale onderzoeksbureaucratie om ‘de’ klimaatverandering als ramp te schetsen, word je overal getrakteerd op de publicaties van zogenaamde ‘climastitutes’, klimaatprostituees. Dat zijn academie-ambtenaren die op een alarmistische trein stappen om aan onderzoeksgeld te komen. 

Stokrozen, echte bijenplanten

Modes doorslaggevend bij ‘wetenschap’
Voor de ambtenarij van fondsenverstrekkings-bureaucratie (bv NWO) verkopen ze dan in de media een alarmistisch verhaaltje, waarin alle verandering in de natuur als ‘probleem door klimaatverandering’ wordt verkocht. Stikstof doet ’t ook weer goed tegenwoordig, omdat er geld voor is.

Dat verhaal wordt dan via een persbericht met een ngo-megafoon van met miljoenensubsidies volgepompte milieuclubs en hun geestverwanten bij universiteiten versterkt en over het internet verspreid. Zo krijg ik in Natura, het ledenblad van de KNNV van 3 september weer twee prachtige voorbeelden van klimaatprostitutie getrakteerd. ‘Darrensterfte door hitte’ en ‘Pimpelmezen minder kleurig dan vroeger’…

Door de hete zomer zouden mannelijke bijen- darren- bij bosjes omvallen door ‘dodelijke ejaculatie’…  Het uitsterven van bijenvolken door ‘de’ klimaatverandering is al in de maak, want zonder darren geen voortplanting meer. En bij meer hittegolven in de toekomst… Nou ja, vul maar in. De onderzoekslijn van Alison Mc Afee van de Universiteit van British Columbia is weer van media-aandacht verzekerd en daarmee onderzoeksgeld. Waarheid in moderne wetenschap is ‘daar waar het meeste onderzoeksbudget naar toegaat.’

Immers, zijn er vroeger niet ook hittegolven geweest? Dan moet je die hittegolven niet uit de data van voor 1950 wegpoetsen, zoals het KNMI in Nederland deed.

Zelfs de koolmees zou van klimaatveraangenaming van ’t stokje raken

Nog leuker, dat is ‘nare gevolgen voor het paargedrag van pimpelmezen door een vaal verenpakje door de klimaatverandering (….) Uit vijftien jaar (…) onderzoek aan het verenpak van pimpelmezen op Corsica zou blijken dat ze valer zijn geworden. We citeren Natura:

Het blijkt dat de pimpelmezen er tegenwoordig anders uitzien dan soortgenoten zo’n twintig jaar geleden. Zo ontdekten de onderzoekers dat de blauwe petjes en gele borsten van zowel mannelijke als vrouwelijke vogeltjes nu gemiddeld minder kleurrijk (…) zijn geworden dan toen het onderzoek begon.

Het kenmerkende bonte blauw-gele verenkleed is tegenwoordig wat valer.

Dan volgt een voor halfbakken onderzoek kenmerkende ‘residual explanation”: als het de buurvrouw niet was moet het de buurman wel zijn, want die woont ook hiernaast.

De onderzoekers vermoeden dat de verandering te maken heeft met wijzigende klimaatomstandigheden. (dat is nooit uit te sluiten, maar natuurlijk nooit aangetoond RZ) Ze vonden geen genetische sporen. Het wat valere uiterlijk zou volgens hen wel nare gevolgen kunnen hebben voor het paargedrag.

Wanneer je zongebruind van de boot komt na een dagje varen, dan stort je gehele erotische leven in elkaar. NOT.

De Bullshitdetector

Boerenverstand, basisgereedschap bullshitdetectie
Overigens hoeft het onderzoek zelf niet geheel gemankeerd te zijn. Het gaat hier om de context waarin ze het brengen om het ‘interessant’ te maken, dus om het te verkopen aan de ambtenarij die de kranten scant om budget te verstrekken. Zijn de petjes van pimpelmezen bij U in de tuin ook minder paars de laatste tijd? Gebeurt dat alleen op Corsica?

Op vaderlandse bodem was het NIOO in Heteren bezig om het mogelijke uitsterven van de koolmees door ‘de’ klimaatverandering te agenderen. Ze hadden een netwerk van nestkastjes op de Veluwe bij Arnhem, en daar moeten publicaties van komen om het NIOO van onderzoeksgeld te blijven voorzien.

Ze zouden de- door warmer voorjaar verschoven- rupsenpiek missen en dus van de honger omkomen. Dat verhaal heeft een hele onderzoeksgroep voor meerdere jaren in leven gehouden.

Boerenverstand is – naast basiskennis over hoe je wetenschappelijk onderzoek bedrijft- de basis voor iedere bullshitdetector. De logische redenaar die weet dat koolmeesjes wel drie broedsels op rij opvoeden, stelt de logische vraag: waren die meest algemene meesjes van NL ooit afhankelijk van 1 zo’n rupsenpiek? Eten ze niks anders?

Een luchtbuks gepakt en Wouter Koolmees door zijn sodemieter geschoten

Zijn er op arme zandgrond in dennenbos niet legio andere oorzaken voor voedselgebrek? Wat zou verschralingsbeheer van natuurorganisaties voor impact hebben op de voedselvoorziening van insectenetende vogels?

De lezer die andere voorbeelden kent, rijk ze me aan, want het lijkt me aardig om een bloemlezing te maken van de meest amusante voorbeelden van klimaatprostitutie. Ik leg een grotere database aan voor een nieuwe ronde van de Cursus Bullshitdetectie. Je kunt de cursus boeken via het emailadres op deze site en bekend raken met de vier meest voorkomende vormen van academische oplichting.

‘Minder spreeuwen’, hoe tel je dat…. 🙂 succes!

Subsidiedepositie
Een berucht voorbeeld is het werk van Ruud Foppen (SOVON Vogelonderzoek) die spreeuwen in Nederland door neonicotinoiden deed uitsterven, en zo zijn er nog vele andere voorbeelden. Een groot deel van werk van universiteiten als Wageningen UR is volslagen nutteloos of zelfs schadelijk. Denk aan het stikstofwerk van Nico van Breemen (1981), toen ze uit naam van ‘stikstof’ op de ‘Grosse Waldsterben’-hype wilden meeliften.

Van Breemen werd later antiekhandelaar in Wageningen, maar eerst promotor werd van (nu)  Wagenings hoogleraar Wim de Vries, en zo kwamen we met non-existente (valse concreetheid, punt 3 uit de cursus) parameters te kampen als ‘kritische depositie waarde’.

De Zure Regen was uitgeregend, en men wilde toch iets met de op subsidiedepositie gebaseerde carriere doen.

Zo ontstond de lineaire koppeling tussen ‘biodiversiteit’ (wat is dat, behalve ‘alles binnen de biologie) en ‘stikstof’. Het begint bij het weglaten van dat onvoorwaardelijk ontzag voor ‘de’ wetenschap. Het is mensenwerk, dat zonder ‘de liefde’, voor waarheid in dit geval, geen waarde heeft.

4 Replies to “Ejaculerende darren en minder paars petje pimpelmezen!”

  1. De ‘darrenslacht’ is een bekend fenomeen in de bijenhouderij. Dit vindt plaats aan het eind van het seizoen, voor de inwintering. Uiteraard kan dat wat eerder of later plaatsvinden dan gemiddeld, afhankelijk van het verloop van het seizoen en de beschikbaarheid van voedsel.

  2. De stelling “Waarheid in moderne wetenschap is daar waar het meeste onderzoeksbudget naar toegaat” kan ik grotendeels onderschrijven. Ik kan daar diverse spectaculaire voorbeelden van geven, op het gebied van het blauwalgenonderzoek (‘teveel fosfaat is de oorzaak’), bijenonderzoek (‘de schimmel Nosema veroorzaakt een ziekte’). Al die subsidies dienen vooral om de bestaande hypotheses te bevestigen.

  3. Sinds we meer milieuregelgeving hebben gaat het bergafwaarts met de natuur wanneer ik die academieprostituees geloven mag. Die pimpelmezen hebben natuurlijk een gebrek aan Cadnium, dat zat ook in gele kleurstof. Volgens mij is het mysterie opgelost.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *