Ik krijg een dikke negen van Pythagoras

Wat is de getalswaarde van Leaver Dea As Slaef?

De Griekse wiskundige Pythagoras (580-504 voor de 0 van de christelijke jaartelling) kent iedereen van Pi,  het verhoudingsgetal 3.14, omdat je met Pi-r-kwadraat de oppervlakte van een cirkel kunt berekenen. En de lengte van de schuine zijde van een driehoek als je de beenlengtes kent.

De minder bekende zijde van Pythagoras is dat hij rationeel mysticus was die een eigen kabbalistisch systeem ontwierp. Daarmee kun je dan op basis van je geboortedatum en de letters van je naam je aard en lot voorspellen, zo stelt het boekje ‘Praktische Numerologie’ van Harm Schouten. 

Numerologie past bij de klassieke wereldopvatting dat je wordt wat je bent, zoals vastgelegd is in de Natuur. In de moderne humanistische visie kun je worden wat je wilt.

Het Friese platteland bij avondlicht

De natuur is een getallenbrij
De term rationele mystiek komt uit een ander boek over ontwerp en architectuur. Denk bijvoorbeeld aan de gulden snede, de harmonieuze verhoudingen in een schilderij, die bepalen of je iets van nature mooi vindt of juist niet.

De natuurkunde die de wetmatigheden in de natuur beschrijft, baseert zich op de wiskunde. De hele natuur bestaat uit getalsmatige verhoudingen. Een goed voorbeeld- die de menselijke belevingswereld  van alledag raakt- is het tonale stelsel in de Westerse muziek, verdeeld in acht hele noten. De toonafstand in getallen bepaalt of iets harmonieert, mineur/majeur klinkt, (droevig/vrolijk) of juist vals klinkt.

Zo heb je ook de ‘kwint’, vernoemd naar het getal vijf. Die geven een zekere kracht aan muziek, en de powerchords in metal zijn meestal kwinten. Of denk aan de uitvinder van de hardrock, Johann Sebastian Bach met zijn Fuga in D Minor: een powerchord op pijporgel dat door merg en been gaat.

Met getalsmatige verhoudingen en frequenties, de stemming van een instrument, kun je dus de stemming van een mens uitdrukken en beinvloeden. Een stapje verder is dan: het gehele leven is door getalsmatige verhoudingen bepaald, ook je naam, geboortedatum en dus kun je met getalsmatige berekeningen iets zeggen over je levensloop.

Het is toch al symbolisch genoeg dat we in het jaar 2022 leven. Daarmee is de gehele wereld inclusief de rekening van computers afgestemd op het idee, dat Christus toen werd geboren. Een erfenis van de Angelsaksische monnik Sint Bede uit de achtste eeuw. Iemands plaats in de historie duidt je ook in getallen, zijn leeftijd en geboortedatum.

Het Friese Platteland aan de Slachte bij Waaxens

Overlevering
Het Bijbelboek Numeri heet in het Engels immers ook The Book of Numbers, en zal daar over gaan. We moeten dat hele boek nog bespreken, en beginnen daar komende zondag mee. Nu eerst de numerologie, de leer die zich met de symboliek van getallen bezighoudt. Het woord ‘kaballah’ zou ‘overlevering’ betekenen. En naast het Hebreeuwse systeem om aan letters in hun 22-letterige alfabet een nummer te geven, heb je dus het systeem van Pythagoras.

Dat kent de volgende getallen toe aan de volgende letters

 1. AKT
 2. BLU
 3. CMX
 4. DNY
 5. EOZW
 6. FPJ
 7. GQV
 8. HRHi
 9. ISHu

Met de voeten in de Friese klei

Bereken je naam in nummers
Vervolgens kun je met je naam aan het rekenen slaan. Die naam is je bewust door je ouders gegeven, toen je op een specifieke datum werd geboren. Rypke heeft de getalswaarden 8+4+6+1+5 = 24. Je moet dat dubbele cijfer dan bij elkaar optellen, dus 2+4 om op je eigen getal uit te komen: 6. De achternaam Zeilmaker heeft als numerieke uitkomst 5+5+9+2+2+3+1+1+5+8 = 39. Tel je 3 op bij 9 dan krijg je 12. Het eindgetal in de numerologie dat correspondeert met je achternaam is dan 1+2 = 3.

Tel de gehele naam bij elkaar op, dan kom je op 24 + 39 = 63 = 6+3= 9.  Tel je de numerologische uitkomsten van voor- en achternaam bij elkaar op dan krijg je 6+3= 9

In hoofdstuk 4 lees je dan wat voor beweringen over je persoonlijke aard bij welk getal passen. Bij het getal zes van de voornaam staat:

Liefde, genegenheid, kunst en artistieke vermogens zijn de voornaamste eigenschappen die onder 6 vallen.

Daar zijn Trudy en mijn lief Afke het vast mee eens. Nog leuker wordt het bij de opgetelde waarde 9:

Strijd, seksualiteit, drift en agressie vallen onder 9. Ook oppositie, contramine en uitdaging vallen hieronder.

Het mannelijk geslachtsorgaan zou ook onder negen vallen. Bij het getal 3 van de achternaam staat:

 ‘Uitbreiding en groei’. In materiele zin maar ook lichamelijk. Corpulentie valt dus onder 3. (ik ben slank, dus nee RZ) In negatieve zin geeft het getal 3 opschepperigheid en dikdoenerij weer. In het gezin geeft 3 de oudste weer van de broers of zusters (ook niet RZ).

Je kunt er kortom alle kanten mee op. Soms lijkt het te kloppen, soms ook niet. Grappig om te doen is het wel.

Friese vrijheidsdrang

Ken uzelve
De christelijke levensopvatting stelt dat je lot aan God uitbesteed moet worden, de Vader die je door Jezus kunt naderen. Je mag niet aan waarzeggerij doen. Niettemin zit de Bijbel vol getallen, die uit de numerologie en mysterieleer afkomstig moeten zijn.

De Verlosser werd 33 jaar oud en stond na 3 dagen op, na Zijn bediening van 3 jaar… Hij werd deel van de goddelijke drievuldigheid, trinity, Vader, Zoon, Heilige Geest, corresponderend met de drievuldigheid van geest (Logos), Lichaam (dat gebroken werd) en ziel, de ‘inspirator’ (inblazing).

Het beest zijn getal is 666, drie maal zes, het getal van een mens, en we leven nu in de Apocalypse. In de Bijbel wemelt het van de getallenrekening, met zeven en twaalf als getallen van volmaaktheid. We concluderen dat numerologie dus ook weer zo gek niet is, wanneer je aanneemt dat mensen in de Oudheid ook zo gek niet waren. En dat we in de moderniteit misschien wel meer gek zijn dan gedacht, door te spotten met de harmonie in de natuur.

Denk aan ‘moderne’ (bouw)kunst waar de architect en artiest hun middelvinger/socialistenvuist naar God/Het Leven in het landschap zetten. In plaats van de wijsheid ‘ken Uzelve’ zie je dan ‘Wees jezelf’, profileringsdrang, de mens die volgens het doorgeschoten humanisme kan worden wat hij wil. In plaats van dat je wordt wat je bent, tot je bestemming komt zoals in de sterren geschreven en in getalsmatige verhoudingen vastgelegd.

4 Replies to “Ik krijg een dikke negen van Pythagoras”

 1. Ik vind numerlologie serieus interessant allemaal en zit er ook wel eens op te studeren en rekenen. Een kantekening die ik bij alle Pythagoriaanse rekensommentjes met geboortedatums heb is wel dat de Gregoriaanse kalender pas een millenium na Pythagoras is ontwikkeld.

  Ik vraag mij af of men dan wel begint met de getalletjes zoals Pythagoras die voor ogen had. Ik zoek het meer in de toestand van de constellatie, hoewel de natuurlijk wel enigszinds gerelatieerd is aan de Gregoraanse kalender. ’t Probleem is alleen dat de kalender elk jaar weer verder afwijkt.

  Begin maar eens met het besef dat onze aardbol haar rotaties om haar eigen as niet precies een veelvoud zijn van haar baan om de zon. Elke vier jaar komt de kalender aan dag te kort, en daar zijn ook weer correcties op. Onze aarde draait ook steeds ietsje langzamer.

  Als dat kwartje valt, extrapoleer je dat tot het universum en dan snap je dat alles een grote georganiseerde chaos is. Daar kun je best aan rekenen om de invloed van de constellaire toestand te bepalen, maar niet aan de hand van de getalletjes uit Gregoriaande kalender.

  1. Dat is een hele goede. Ik maakte een vergissing bij eerdere berekening, kwam er 8 uit ipv 6, en dan heb je plots volgens die kaballah een heel ander karakter en levenslot

  2. Numerologie gaat altijd mank bij gebrek aan parameters, maar men komt altijd wel in de buurt van regelmaat. Die georganiseerde chaos is een regelmaat waarvan de cyclus (oneindig) lang duurt.
   De snelheid waarmee een planeet een omwenteling om de zon maakt, wordt bepaald door een reset van ‘alinement’ der planeten. Is een planeet te snel tijdens alinement, dan wordt deze geremd door de gezamelijke zwaartekracht van de planeten in lijn. Is deze te traag, dan versneld de planeet.
   Vergelijk het maar met een tafel vol metronomen. Binnen vijf minuten lopen allen synchroon met elkaar.
   De planeten alinements zelf hebben in tijd gelijke cycli. De invloeden die planeten op elkaar uitoefenen, resulteren ook in elipsvormige banen en afwijkingen van de hoek t.o.v. het platte vlak waarin de planeten om hun zon draaien.
   Zodoende wijkt de draai-as van de aarde af, buiten de 7 graden t.o.v. de magnetische as.
   En als dat kwartje valt, dan weten we waarom klimaat constant veranderd en waarom er verschuivingen zijn in jaargetijden.
   Wat zou de getalswaarde zijn van CO2 en N2 ???

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *