Wat is er te doen tegen de 2030 Agenda?

De VNO-NCW in de Malietoren is de belangrijkste aanduwer van het groene corporatisme in Nederland

Voor BLCKBX.tv heb ik sinds gisteren een eigen videocolumn, die vanzelfsprekend weer gaat over…de 2030 Agenda die het Ministerie van Buitenlandse Zaken uitrolt over Nederland met multinationals, universiteiten, gesubsidieerde ngo’s (stichtingen), banken en bureaucraten.

Die Verenigde Naties-agenda vormt het hart van de Eurosovjetunie haar ‘Green Deal.’ Zij behelst de utopie dat een verlicht wereldbestuur met 17 SDG-doelen de ‘betere wereld’ zal brengen via vernietiging van nationale soevereiniteit en de vernietiging van vrij ondernemerschap.

Niettemin weigert oppositie op zowel ‘links’ als ‘rechts’ de negatieve invloed te onderkennen van bijvoorbeeld SDG13 (klimaatactie), FvD uitgezonderd.

‘De Verlichting’ is een pest, geen zegen
‘De Transitie’ (‘Verbouwing van Nederland) behelst een soort communisme, maar dan anders ingekleurd. De andere term is ‘technocratie’, al kun je het ook crony capitalism noemen of corporatisme. Hoe je het noemt is minder belangrijk, dan de consequenties van deze ‘transitie’ (revolutie), een massieve welvaartsherverdeling: de vernietiging van het mkb, de creatie van een proletariaat afhankelijk van ‘De Staat’, vernietiging van het landschap, dictatuur.

Dat zijn geen ‘toevallige’ gevolgen, maar de ziektekenmerken van iedere socialistische technocratie. Links (zij die ‘De Verlichting’ in pacht claimen) werkt altijd averechts.

De meest voelbare consequenties nu zijn de energiearmoede die om zich heen vreet, afgedekt door het excuus dat ‘de oorlog’ die veroorzaakt. Maar het kunstmatig duur en schaars maken van conventionele energie vormt het hart van de 2030 Agenda, dat is SDG Doel 13: Klimaatactie. De duurzamen hebben vijftig jaar gewerkt om hun doelen op te leggen met bijvoorbeeld de Club van Rome.

Sicco Mansholt in CV Koers 1994: energie duur maken, precies uitgekomen

Je kunt al in 1994 bij Sicco Mansholt (PvdA) lezen (CV Koers), dat het zijn wens is dat energie kunstmatig duur wordt gemaakt voor ‘de planeet’. Mansholt verbouwde als Eurocomissaris voor landbouw de Europese landbouw tot een topdown aangestuurd subsidiemonster (Het GLB, 1968) zodat mestoverschotten en productie-overschotten ontstonden. In plaats van zijn fout te erkennen, dat topdown planning en socialisme altijd tot ellende lijden, bekeerde hij zich tot de doemprofetie van de Club van Rome.

Vervolgens moest de broekriempolitiek van de Club van Rome op de zelfde wijze worden opgelegd, als eerder zijn GLB. En dat mondt nu uit in die 2030 Agenda.

Zijn partijgenoot Hemmo Munting heeft hierbij als Europarlementarier een grote rol gespeeld, en nu is het Frans Timmermans (PvdA), de klimaatkabouter die met socialistische psychopathie de restanten Europa de afgrond in mag trekken. Net Zero in 2050. Geen economie meer in 2050. We kampen met een politieke elite die volledig waanzinnig is geworden.

Morgen bij de Solari Report

Clean up your room
Morgen bij The Solari Report van Catherine Austine Fitts kun je een uitgebreider uitleg van me krijgen, waarom de wollig klinkende doelen om de wereld te redden precies het tegendeel uitwerken in de praktijk. Net als bij het internationaal socialisme van Stalin, is de natuur ook in slechte handen bij het internationaal klimaatsocialisme van de duurzamen. Denk aan het stoken van tienduizenden hectares bos per jaar voor ‘klimaatdoelen’…Dat is SDG7, die ‘schone energie’.

Wat is hier tegen te doen, krijg je vaak als vraag. Langs politieke weg is niet met korte termijn resultaat iets tegen te doen, omdat de organisatiestructuur van de 2030 Agenda juist buitenpolitiek werkt. Alle instituties zijn ingekapseld, de banken doen mee, en Jan Peter Balkenende zijn DSGC-coalitie van multinationals, het Koningshuis is voorstander.

Je begint bij jezelf, maak eerst je eigen leven op orde. Welke media consumeer je, welke waarden hang je aan? Wat laat je de eigen kinderen zien, en hoe ben je zelf als voorbeeld? Dan kun je eigenlijk al een leven toe. Het probleem van de moderne tijd is harteloosheid, het gevolg van modernisme. Genezing ligt ook daar.

Bidden is belangrijk, de aanpak van eigen zonden eerst. Welke relaties heb je nu die verstoord zijn? Bid daarvoor. Ieder verwijt dat ik een ander maak, specifiek mijn eigen vrouw is allereerst een verwijt aan mezelf, klassiek Bergrede-perspectief.

In mijn optiek kom je nergens, zonder gebed en dan wel binnen de christelijke, Westerse traditie. De combinatie van rede en geloof. Alleen rede leidt naar nihilisme (D66/VVD), enkel geloof naar fanatisme, danwel zweverige onzin.Je hebt de combinatie nodig.

Catherine Austin Fitts heeft een gebedenlijst opgesteld. Wie niet in God gelooft, gaat alles geloven. Zo ontstond ook het krankzinnige idee dat je met de overheid het ideale weer op aarde kan maken in het jaar 2100. Dat is de mens die voor God wil spelen uit Genesis. Mijn Urker visboer snapte het meteen. Nu U nog.

Dankzij stichting SDG Nederland van Ministerie Buitenlandse Zaken

Miljoenen oplossingen
Het voordeel van de 2030 Agenda is dat je mensen een doel geeft in hun leven, een horizon waar ze naartoe kunnen lopen. (de afgrond in) Bijna alle mensen worstelen met het bestaan, wat is er dan mooier wanneer je ze houvast geeft met een politiek programma? Een ‘leider’ en Grote Doelen, voor ‘De Nieuwe Wereld’/hemel op aarde… Alle posities van invloed zijn door hen ingenomen.

Een meer lokaal gericht alternatief voor doorgeslagen globalisme heeft niet of nauwelijks invloed, heeft de energieproductie niet in handen, noch het geldsysteem. Alle posities van invloed inclusief de media zijn nu in handen van de 2030 Agenda-verspreiders, de Trilateral Commission en andere clubs van globalistische landverraders.

Wie anders wil, kan enkel moeite beloven, herstel van onderhouds-mechanismen die het huishouden van een land op orde houden. Geen spannende vergezichten, laat staan ‘De’ oplossing. Die is er niet. Er zijn alleen maar miljoenen oplossingen in Nederland genaamd ‘mensen met talent’ die met elkaar iets van herstel kunnen brengen.

  • De tegenpartij meet ieder nieuw geboren mens in tonnen CO2 die gereduceerd moeten worden. Wij meten de waarde van ieder nieuw mens aan de talenten die deze toevoegt.

Dus alsjeblieft geen ‘nieuwe tijd’, ‘verbinding’ en allerlei wolligheid: over het vergif van de New Age gaat mijn volgende column voor BLCKBX. Maar gewoon Hollandse ( = West Friese) nuchterheid, boerenverstand, discipline, deskundigheid, eerlijkheid, de klassieke deugden. Hard werken dus. Al dat gelul over ‘Vrijheid’, vrijblijvendheid is geen vrijheid. De meeste mensen bedoelen met ‘vrijheid’ hun nog steeds grote welvaart.

Stichting van Coolen, gevestigd aan de Milieustraat van Nederland (Arthur van Schendelstraat 550) waar alle milieuclubs en windmolenlobby zit

Geen ‘Nieuwe Wereld’ maar ouderwetse schoonmaak
Een praktisch punt: Herstel van vakonderwijs, de ouderwetse LTS terug, zodat mensen die handig zijn niet wordt aangewreven dat met je hoofd werken beter is. Terwijl je nu met een klusbedrijf goud kan verdienen, en met ‘theoretisch’ voor werkloze leert omdat alles digitaliseert. Een van vele voorbeeldjes; de prachtige Stinzentuinen in Friesland hebben straks geen kundige beheerders meer, omdat het vakonderwijs is uitgehold.

Geen ministers meer die de waardigheid van het ambt ondermijnen door hun volslagen vakinhoudelijke onkunde. Bij bedrijven eveneens. Voorbeeldje in het ambtelijk bedrijf: de bazin van Tennet, het netwerkbedrijf weet meer van gender en topvrouwen dan van natuurkunde en energie… Die waakt dus over de ruggengraat van het land, de energievoorziening haar betaalbaarheid en betrouwbaarheid…

De wildgroei in ministeries kan aangepakt. Je hebt er maar een stuk of vijf nodig, Landbouw is er 1 en ‘natuur’ dient weer ondergebracht bij het Ministerie van Onderwijs en Cultuur, waar het tot 1983 zat.

Verder dient het onderscheid ‘publiek’ en ‘privaat’ weer hersteld, waar de 2030 Agenda juist de vermenging bewerkt voor ‘de doelen’ (SDG 17, Triple P) Een FIOD Onderzoek bij de Postcode Loterij en de Stichting Doen, waarom is dat er nog nooit geweest?

Tuinbaas van het Poptaslot, Jan Kuppens, zonder vakmensen straks geen Stinzentuinen meer

Wie hart voor de zaak heeft, kan hard zijn voor zichzelf
De managers moeten weg bij scholen en bedrijfsleven, inruilen voor vakmensen.

Herstel van nationale soevereiniteit is vooral hard werken, hard zijn voor jezelf en voor de mensen die het land de afgrond in trekken. Een verbod op (lidmaatschap van) landverradersclubs als de Trilateral Commission, deelname aan Bilderbergconferenties zou tot aanbeveling strekken. Een verbod op het gebruik van de term ‘duurzaam’ en ‘duurzaamheid’ en ‘transitie’. Alles dat zich ‘kwartiermaker’ noemt of ‘programmamanager’ kan per gisteren ontslagen.

De volledige uitroeiing van de milieubeweging en zogenaamde ‘maatschappelijke organisaties’ zou een zegen zijn. Wie vertegenwoordigen zij eigenlijk, terwijl ze op de payroll van ministeries en overheden staan? Dat kan eenvoudig middels een subsidiestop op ngo’s op zowel internationaal, nationaal als provinciaal niveau (denk aan de Milieufederaties).

Het belangrijkste probleem voor succes van De Grote Schoonmaak, dat is het vinden van het juiste personeel. Mensen die zelfkritisch durven zijn, die hoofdzaken en bijzaken kunnen scheiden, die hun ego opzij kunnen zetten, die niet eindeloos willen soebatten over het belang van hun (gekwetste) gevoelens…

Ik spreek uit eigen ervaring, om te zeggen dat dit alles behalve makkelijk is. Net als gewoon je eigen huis onderhouden en schoonhouden. Voor ‘verandering’ hoef je niets te doen, je bent vooral bezig om ongewenste verandering tegen te gaan.

4 Replies to “Wat is er te doen tegen de 2030 Agenda?”

  1. “Onvrijheid allerwegen. De industrie was altijd al onvrij geweest. Alleen aan een universiteit kon je werken als een cultuurdrager: voor je plezier, omdat het je roeping was. Vroeger tenminste. Nu werd de universiteit ook een concentratiekamp, dat was hun droom. Hitler of Marx, concentratiekampen is het enige waar de wereldverbeteraars van dromen. Iedereen een poot afzagen, dan kon tenminste niemand meer jaloers wezen op mensen met twee benen. Zo was dat!” (W.F. Hermans, Onder Professoren, 1975)

  2. En voor wie nog twijfelt aan de meest sinistere ultieme doelen van de Agenda 2030/ 2050, waardenvrij en in begrijpelijke taal uitgelegd door een technisch onderlegd iemand: https://youtu.be/0_kgQC8UUVo
    (n.b. er is ook een vervolg, aflevering T3A en ook aflevering T4 is de moeite waard).

  3. Een samenwerkingsverband van Engelse universiteiten maakt het nog bonter. Waar ‘Net Zero’ nog kan worden uitgelegd als ‘creatief boekbouden’, pleit deze club voor ‘Absolute Zero’. De analogie met het absolute nulpunt (0 Kelvin, zelfs de atomen staan stil) is onheilspellend. Het totalitarisme en de totaal on-academische versimpeling van de complexe werkelijkheid gaan het verstand te boven. Samengevat: alles wat niet ‘Absolute Zero’ CO2 uitstoot per 2050 houdt op te bestaan door het eenvoudigweg te verbieden. Primaire staalproductie, cement, (gedomesticeerde) herkauwers, vliegverkeer en natuurlijk alle ‘fossiele’ inputs in het algemeen, weg. Als het aan hun ligt. Hoe ze tegen die tijd een zonnepaneel of windmolen willen bouwen (of willekeurig wat eigenlijk) blijft een raadsel.
    https://www.ukfires.org/wp-content/uploads/2019/11/Absolute-Zero-online.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *