125 KM2 visgrond geofferd voor ‘groen’ wassen waterstof Shell

Lies, damn lies, sustainability

Eneco adverteerde met haar partner Shell, dat zij ‘1 miljoen huishoudens’ (MW geinstalleerd vermogen omgerekend in GWh energie) zouden voorzien met een ‘subsidieloos’ wind-industrieterrein Hollandse Kust Noord. Die windfarm met 70 turbines neemt 125 vierkante kilometer visgrond in beslag.

Shell gebruikt indirect bijna een derde van dat (piek)vermogen om waterstof te maken in een nieuw te bouwen elektrolyse-fabriek (200MW) van Shell op de Tweede Maasvlakte.

 Bij een productiefactor van 0,4 (een windfarm op zee levert maximaal 40% van het jaar dat nominale vermogen) gebruikt die fabriek wel tweederde van dat vermogen. Dan blijven er nog maar 300 duizend van die fictieve ‘huishoudens’ over. Lees in dit verhaal, hoe de belastingbetaler bankier wordt gemaakt van Shell haar R&D en tot sponsor van Gasunie.

Windpark Hollandse Kust nu in aanbouw

‘Groen’
Je kunt niet die geclaimde huishoudens voorzien van die zelfde stroom, wanneer je zoals Shell claimt ook 200MW van die 759 MW geinstalleerd vermogen gebruikt, om waterstof te maken met elektrolyse. De term ‘huishouden’ was al misleidend bij wiebelstroom uit wind. Niet 1 huishouden neemt rechtstreeks windstroom. Je neemt grijze netstroom met wind-aandeel.

Om die wiebelstroom uit wind te faciliteren moet Tennet nu miljarden euro’s investeren, die weer als kostenopdrijving op je energierekening terugkomen. Tennet moest afgelopen jaar al 340 miljoen euro betalen aan – bijvoorbeeld- windfarmers om hun ongevraagde stroom NIET te leveren. Omdat anders het net overbelast zou raken, door de grote onbalans in vraag en aanbod.

De waterstofproductie zou – zo is het plan van hun Rijksoverheid- meehelpen om die onbalans glad te strijken. In het persbericht waarmee Shell deze zomer (6 juli) de bouw van die fabriek, Holland Hydrogen 1 afkondigde stelt Shell zelf:

De 200 MW elektrolyser wordt gebouwd op de Tweede Maasvlakte in de Rotterdamse haven en produceert 60.000 kilogram hernieuwbare waterstof per dag. De hernieuwbare stroom voor de elektrolyser komt van Hollandse Kust (noord), het windpark op zee dat deels eigendom is van Shell.

‘Feiten’ moet je altijd tussen aanhalingstekens zien bij ‘duurzaam’

…met grijze netstroom
Nu leek het ondergetekende al onwaarschijnlijk, dat Shell die elektrolyser rechtstreeks aansluit op die windfarm. Immers, wanneer je die waterstof nodig hebt in je raffinaderij in Pernis, kun je niet de productie stil zetten omdat het even niet genoeg waait. Of plots de productie opschroeven omdat het hard is gaan waaien.

‘Groene’ waterstof (waterstof uit water met elektrolyse) bestaat dus per definitie eigenlijk niet, net als ‘groene’ energie in ‘huishoudens’ (die nooit die windstroom direct afnemen). Navraag bij Shell (Marc Potma) leert dat dit inderdaad het geval is.

 • RZ: Sluiten jullie Holland Hydrogen 1 dus wel direct aan op de windfarm Hollandse Kust zoals jullie in persberichten stelden? (Een zelfde overigens voor ENGIE en RWE) Of kopen jullie groene certificaten in (van de eigen windfarm), en nemen jullie vervolgens gewoon netstroom af voor de waterstofproductie?

Shell: Wij wachten hier inderdaad de besluitvorming van de EU af, want die is momenteel nog dynamisch. Uiteraard zullen wij die vereisten volgen.
Er is dus inderdaad geen directe kabel tussen Hollandse Kust Noord en Holland Hydrogen 1. De stroom van HKN komt bij Wijk aan Zee aanlandig en HH1 staat op de Tweede Maasvlakte. Het Nederlandse netwerk van Tennet zal vervolgens de input en output van elektriciteit verwerken.

Wij zullen het patroon van de opbrengst van HKN volgen volgens de regelgeving die dus nog in de maak is.

Waterstofproject Shell

Efficiency ‘groene’ stroom via waterstof nog eens 80 procent lager
Ze wachten dus op nieuwe regelgeving, waardoor ze niet meer stroom voor elektrolyse gebruiken op jaarbasis dan de eigen windfarm daadwerkelijk op het net levert. Deze publicatie in de Staatscourant van 19 juli houdt met die IPCEI_waterstofprojecten verband, zo las ik.

Maar van auteur van The Hydrogen Illusion, Samuel Furfari- in The European Scientist geinterviewd en in Naturalgasworld door Karel Beckman– vernam ik, dat het Europees Parlement die koppeling tussen levering van je windfarm en ‘groene’ waterstof wil loslaten.

Dat zou betekenen dat je gewoon ‘groene’ energiecertificaten inkoopt en daarmee je waterstofproductie groen wast. Terwijl je gewoon groen-grijze stroom afneemt van het grid. Hoe dat precies zit, houdt U nog van mij tegoed. Hoe dan ook.

De zogenaamde ‘groene’ waterstof is hoe dan ook vooral in het belang van de olie- en gasindustrie. Nu moeten ze waterstof maken, als grondstof voor hun olieraffinaderijen door aardgas met stoom onder druk te laten reageren tot H2.

De voeten van de windmolens op zee

Waterstof is dus normaliter geen brandstof, maar een kostbare en energie-intensieve grondstof voor de chemie, waar bij de productie veel CO2 vrij komt. Furfari vergelijkt het gebruik van waterstof als brandstof, als het in de brand steken van een Louis Vuitton-tas als houtblok voor in je open haard.

De olie- en gasindustrie is de afnemer van meer dan 90 procent van alle waterstof op de wereld en die productie kost 6 procent van de aardgasproductie in de wereld. Zoals Furfari voorrekent in The Hydrogen Illusion is ‘groene’ waterstof vooral verspilling van reeds peperduurzame ‘groene’ stroom. Zijn werk wordt in deze publicatie aangehaald voor de Societeit voor Europese Ingenieurs en Industrielen :

controversy from several energy experts has appeared to oppose the very poor technical efficiency – 28% resulting from: 0.80 (electrolyser) x 0.70 (compression + transportation + storage) x 0.50 (fuel cell) = 0.28 for renewable-based H2)

Oftewel, je levert nog eens 72 procent efficiency in op je ‘groene’ stroom, die ook benut kon worden voor de stroomvoorziening. Terwijl wind- en zonnestroom nog steeds slechts bijdragen aan ongeveer 15 procent van de Europese elektriciteitsvoorziening leidt je dus ook nog eens dat vermogen af naar waterstof.

De hele Noordzee vol peperduurzame windmolens

Subsidie voor R&D Shell
De term ‘subsidieloos’ is al even creatief gevonden door Eneco en Shell. Want de ‘groene’ waterstof zit direct gekoppeld als innovatie-experiment aan de bouw van de windfarm. De subsidies gaan naar de innovatie-experimenten, waarmee de wisselvalligheid van windenergie bestreden zou worden. Stroomopslag in waterstof als energiedrager vormt daarbij het belangrijkste demonstratieproject, naast opslag in accu’s

Als voorwaarde. Dus de belastingbetaler treedt op als bankier van Shell haar R&D-afdeling, omdat een bank nooit zou investeren in ‘groene’ waterstof.

Shell vroeg- zo erkent hun woordvoerder- de IPCEI-subsidiepot (waterstofstrategie van EU en NL) van 783 miljoen aan voor financiering van dat waterstofproject, en tevens kandidaat is voor het in augustus vrijgekomen ETS Innovatiefonds gevuld met 1,8 miljard euro subsidie.

Het waterstofproject is direct verbonden met de bouw van Hollandse Kust 1. Ook wanneer ze hier geen SDE++-exploitatiesubsidie krijgen per geleverde kWh off-windenergie, vangt Shell alsnog een slordige miljard euro subsidie om daarmee de eigen raffinaderij in Pernis groen te wassen met waterstof uit Holland Hydrogen 1. Wanneer alle aanvragen worden toegekend.

Het waterstofsprookje

‘Schone’ energie, een smerig zaakje
Ik reken dat Shell niet aan. De olie- en gasgigant zorgt goed voor zichzelf en haar aandeelhouders, waaronder het Koningshuis. Zo kan Royal Dutch haar ijver demonstreren voor de klimaatreligie van Net Zero in 2050, nadat Milieudefensie (gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken) hen succesvol aanklaagde.

We citeren hun persbericht van juli dit jaar nogmaals:

“Holland Hydrogen I laat zien hoe nieuwe energieoplossingen kunnen samenwerken om te voldoen aan de maatschappelijke behoefte aan schonere energie. Het is ook een ander voorbeeld van Shells eigen inspanningen en toewijding om tegen 2050 een netto-emissievrij bedrijf te zijn”, stelt Anna Mascolo, Executive Vice President Emerging Energy Solutions bij Shell.

Het is Tweede Kamerleden aan te rekenen, dat ze applaudiserend akkoord gaan met miljardensubsidies aan R&D-subsidie voor bedrijven die al tientallen miljarden euro’s per jaar omzetten.

Voor Sandor Gaastra van het EZK-Ministerie is er een ander argument, uitgelegd in de Staatscourant. Hun Rijksoverheid heeft  multinationals nodig, die genoeg kapitaal in huis hebben om zulke proefprojecten naar een grotere schaal te tillen. Als het succesvol zou zijn. Daarom kreeg Shell van Sandor Gaastra (EZK) ook het monopolie op het nieuwe 1000MW-transportnetwerk van Tennet op de Tweede Maasvlakte. (Zie publicatie staatscourant) BP mag zich daar vervolgens met Vattenfall bij inkopen.

Bron: Systeemstudie Friesland, met ‘waterstofbackbone’

Miljarden voor waterstofnetwerk
Klimaatminister Rob Jetten geeft tegelijk aan- in deze Kamerbrief– dat hij 750 miljoen euro belastinggeld aan Gasunie (Hynetwork services) wil geven om een waterstof-transportnet aan te leggen. Eerst op de Maasvlakte.

Daarbij geeft Jetten aan dat ze eerst nog vraag moeten creeren. Dat bedrijven in willen stappen. Tot 2031 blijft De Staat dan het project bij springen, ook als nog niemand van dat waterstofnet gebruik wil maken. Een beetje als bij een luchthaven (Lelystad Airport) waar geen vliegverkeer op landt, die je kunstmatig open houdt.

Hynetwork Services mag met het Rotterdams havenbedrijf claimen dat ze zo 3 Megaton minder CO2 zullen produceren in 2030 dankzij ‘groene’ waterstof:

De haven en de in Rotterdam gevestigde (zware) industrie hebben minder dan 30 jaar de tijd om CO2-neutraal te worden. In 2020 werd ruim 22 megaton CO2 uitgestoten (ongeveer 14% van de Nederlandse uitstoot).

Voor 2030 moet minstens de helft van de CO2-uitstoot al zijn gereduceerd om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Wanneer het 2 Gigawatt conversiepark in de haven van Rotterdam voor productie van groene waterstof volledig wordt benut, reduceert dit bijna 3 Megaton CO2-uitstoot op jaarbasis bij de afnemers van de waterstof.

Met bestuurders die al moeite hebben om 1+1 bij elkaar op te tellen is ‘De Groene Waterstofeconomie’ winwin

De belastingbetaler, en dan vooral het mkb en middenstand is dus CO2-bankier gemaakt door EZK-topambtenaar Sandor Gaastra. Die draagt risicokapitaal voor het grootbedrijf om zich groen te wassen met waterstof. En om te doen alsof je zo de nadelen van wiebelstroom uit wind kan opvangen.

Tegelijk is dit kabinet te beroerd om de vissers te compenseren voor torenhoge gasolieprijzen. Zodat nu meer dan de helft van de kottervloot ophoudt te bestaan. Want het Rutte-regime geeft liever 13 miljard euro SDE++subsidie weg aan olie- en gasboeren om CO2 op te slaan en windmolens te bouwen.

Opslag turbinebladen Eemshaven…

Het zijn kortom Interessante Tijden, te zien hoe een land zich de afgrond in stort voor een politieke ideologie. De 2030 Agenda. Om dus af te ronden; ‘groene’ waterstof is bullshit. Je verlaagt de efficiency van wiebelstroom waar al subsidie bij moet met nog eens 70-80%, door via de waterstofweg die energie weer om te zetten in stroom.

 • Iets opgestoken? Overweeg een +100 donatie voor mijn grondige onderzoekswerk via NL04INGB0005526038 tav Stichting Milieu Wetenschap en Beleid ovv Rypke’s Onderzoekswerk. Dan kan ik de content hier gratis houden. Vanavond kun je al meer zien bij BLCKBX.tv waar ik de natte droom van Nederland Waterstofland zal bespreken.
 • Vind je een feitelijke onjuistheid? Trek meteen aan de bel en plaats je commentaar, mits dit ook feitelijk blijft

3 Replies to “125 KM2 visgrond geofferd voor ‘groen’ wassen waterstof Shell”

 1. Beste heer Zeilmaker,

  Hoe kijkt u aam tegen het H-proces ( wat voor kleur je dit ook noemt) tot opwekking van dhr Schaubergher

  uit de jaren 20-30 van de vorige eeuw. ben benieuwd hoe u als onderzoeker naar kijkt of er ervaringen

  mee heeft.

  Trouwens vond ik de technische onderbouwing in prima in orde wat u in dit artikel aandraagt.

  Groeten

  Erik Werres

 2. En dan vindt Jetten com suis dat kolencentrales, waar heel oude biomassa (kolen) gestookt wordt, met een rendement <43% uit moeten. Knettergek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *