‘Green Deal’ EU lijkt verdacht veel op Morgenthau-plan

Reuters 2 november

Torenhoge energieprijzen verjagen de Europese industrie, zo meldt persbureau Reuters gisteren. Als eigendom van Canadees mediamagnaat Thomson- fervent supporter van de ‘groene’ 2030 Agenda-  vermeldt dit persbureau niet de hoofdreden van die hoge prijzen, waar politici niets tegen willen doen.

Energie duurder laten worden mag, nee moet zelfs, omdat ze geloven in het hoofdplan: De ‘Groene Transitie’ van Europa naar een ge-deindustrialiseerde maatschappij – Net Zero (CO2 = energieverbruik) in 2050- een economie die leeft van de wind, en waar betaalbare, betrouwbare energie tot het verleden behoort. Het Groene Morgenthau-plan om Europa te de-industrialiseren.

Duitsland mocht geen economische powerhouse meer zijn

Duitsland de-industrialiseren
Dat plan – de 2030 Agenda verpakt in de Europese Green Deal- lijkt verdacht veel op het plan dat Henri Morgenthau in 1944 bedacht als Minister van Financien van de VS. Om de Duitsers in te wrijven dat ze ditmaal echt definitief De Oorlog hadden verloren, moest Duitsland van Morgenthau geheel worden ge-deindustrialiseerd tot agrarische samenleving, die van het land zou leven.

Morgenthau was de Amerikaanse minister van Financien (1933-1945) die persoonlijk met Roosevelt bevriend was. Hij was ook een architect van de New Deal, die de Amerikaanse economie met staatsinjecties uit het slob moest krijgen na de beurskrach (1928) van Wallstreet (met Edward Keynes) Daarnaar is ook weer de Europese Green Deal vernoemd.

Uiteindelijk zou een Britse conservatieve politicus Anthony Eden dat plan helpen blokkeren, omdat de Britten niet aan een dood lichaam gekoppeld wilden leven. We citeren Wikipedia hier:

Anthony Eden expressed his strong opposition to the plan and, with the support of some others, was able to get the Morgenthau Plan set aside in Britain. In the United States, Cordell Hull argued that nothing would be left to Germany but land, and only 60% of the Germans could live off the land, meaning 40% of the population would die

Henri Morgenthau, vriend van Roosevelt

Hier zie je ook de kern van de Green Deal: Er leven in Europa, en Nederland zoveel mensen dankzij ECONOMISCHE draagkracht. Haal je die draagkracht weg en sloop je de voedselvoorziening- zoals het Rutteregime doet met de boeren en vissers- dan blijft er een ‘overschot’ mensen over, waar geen bestaansmiddelen voor zijn. Misschien kun je hier de lobby voor het basisinkomen (vermomde uitkering met bijgedrukt geld) in plaatsen.

Uiteindelijk danken we die 2030 Agenda van de Verenigde Naties aan de naoorlogse instituties die onder Amerikaanse leiding zijn opgezet. Oftewel, het zijn de Amerikanen en hun financiers die Europa van zichzelf afhankelijk willen houden. Net als in 1945. Het Bilderberg-motto werd vervolgens ‘keep the Americans in, the Russians out, and the Germans down.”

Met een sterk Duitsland dat ook vriendelijke betrekkingen aanknoopt met de Russen (Schroder werd immers commissaris bij Gazprom), hebben we de Amerikanen niet meer zo nodig. Nu houden die Duitsland nog met dertig duizend soldaten bezet, en dat al 77 jaar.

‘Groene’ energie in Duitsland bij Paderborn. Merkel’s ‘Energiewende’ breekt de ruggengraat van de economische powerhouse, leven van de wind (belastinginjecties)

Marshallplan met Amerikaanse leningen aan arm Europa
Morgenthau had grote invloed op president Franklin Roosevelt, en kreeg de mogelijkheid zijn plan in Quebec in september 1944 naar voren te brengen. In die tijd waren er twee stromingen binnen het Amerikaanse (militaire) buitenlandbeleid. De ene stroming zag een sterk economisch Duitsland als noodzakelijk om het na-oorlogse Europa weer aan de praat te krijgen. De andere stroming zinde op wraak.

Uiteindelijk zou de andere strategie het Amerikaanse beleid bepalen, en zo kwam in 1948 het Marshall Plan in werking. De na-oorlogse leningen van dat plan moesten een sterk ‘West’-Duitsland mogelijk maken in de strijd tegen het communisme.

Toen het Morgenthau-plan in september 1944 werd gepubliceerd, zou dat juist averechts werken voor het verloop van de oorlog. Omdat de Duitsers letterlijk konden lezen, dat hun niets dan de vernietiging van hun land wachtte, zouden ze door propaganda-minister Goebbels zijn opgezweept tot het einde door te vechten. (Wollt Ihr Totale Krieg…jaaaaa)

Het schijnt dat Harry Dexter White aan het plan had meegeschreven, hoge ambtenaar bij het Ministerie van Financien. White was de architect van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank, de naoorlogse financiele instituties van het wereldsocialisme/liberalisme via kapitalistische route. Via Bretton Woods was hij dus architect van ‘De Nieuwe Wereld Orde’, een monetair stelsel met de dollar als hoofdmunt.

Harry Dexter White, Sovjet-sympathisant

‘De Sovjet Spion die het IMF oprichte’
White werd ervan verdacht een spion van de Sovjets te zijn, zodat J Edgar Hoover van de FBI hem observeerde. Zoals Vox schrijft in dit artikel ‘This Soviet Spy created the US-led global monetary system‘, kregen de Sovjets onder zijn invloed in ’44/’45 meer geld te leen van de Amerikanen dan de Britten. Een nieuw ontdekt essay- beschreven in Ben Steil’s boek ‘The Battle of Bretton Woods’ – waarop Vox zich baseert- onthult ook zijn sympathie in ideologische zin voor de Sovjets:

Throughout the essay, White not only saw a Soviet partnership in America’s material interest, but also sympathized with its grander cause. So strong was his support that he convinced Treasury Secretary Henry Morgenthau — against both British and American preference — to let the Soviets print American-sponsored currency in the new Germany.

In return for this favor, the Russians unloaded almost 80 billion marks, more than eight times the American issue, into circulation. Ultimately redeemed by the Americans at the exchange rate set by White, this amounted to more than a $6 billion giveaway in today’s dollars. In other words, the US gave the Soviets twice as much in 1944 as it did to Israel last year.

‘Groene’ energie in Duitsland, ten koste van landbouwgrond elektronen produceren met belastinggeld

‘De eerste socialistische economie in actie’
KGB-archieven zouden hebben onthuld dat hij in ’44 en ’45 Sovjet-agenten had ontmoet in New York. Het IMF bleef tot het jaar 2000 ontkennen dat hij een Sovjet-mol was, zoals je in deze paper kunt lezen. Zij stellen dat het bewijs daarvoor te zwak zou zijn.

Wie het werk van Anthony Sutton kent, over wie de Russische Revolutie (1917) financierde ziet dat hier ook Wallstreet-bankiersfamilies achter zaten. Zoals nu de Rockefeller-dynastie en hun Henry Kissinger bij de groene coup een belangrijke rol spelen, sinds oprichting van de Club van Rome (1968)

Anders had die revolutie niet meer geweest dan een opstootje, in plaats van een nieuw economisch systeem dat zoveel tanks kon produceren dat het later de nazi’s versloeg. Er lijkt dus achter de schermen meer onderling verkeer mogelijk geweest.

En zo zou ook Harry Dexter White trimofantelijk hebben uitgeroepen:

“Russia is the first instance of a socialist economy in action … and it works!”

Anthony Sutton over de invloed van bankiersfamilies op internationale politiek

Macht werkt linksom en rechtsom
Een nieuwe (1974) ‘must have’ van Anthony Sutton gaat over de volgens hem kunstmatig veroorzaakte oliecrisis van 1973. Toen kreeg Nederland een reeks van tien autoloze zondagen. Zo kreeg ook in Nederland het Club van Rome-rapport haar invloed: (kunstmatige) energieschaarste werd voelbaar.

In augustus 1971 lieten de Amerikanen de goudstandaard los, zodat hun private Federal Reserve Bank met (door louter economische groei gedekt) geld bijdrukken kunstmatig het Amerikaans imperium in het zadel kon houden. Lees hoe dejavu Sutton klinkt:

Your taxes are going up; your electric and gas bills are costing more; and the government is telling you to use your air conditioner less in the summer. Why? For an energy crisis that doesn’t exist. In Energy: The Created Crisis, Antony C. Sutton confirms the suspicion long held by many that the energy “crisis” is a hoax perpetrated on the American people by big government aided and abetted by big business.

Topics: America’s present reserves are enough for the next 2000 years. How and why the US government works to obstruct energy development. Which huge multi-national companies are most politically active in supporting the government’s efforts to encourage the energy “crisis” and why. Nuclear energy is far cheaper and safer than oil, coal, and gas.

The ruling elite, and who they are and why they’re working against you. Energy: The Created Crisis exposes the energy “crisis” plot, explains how it works, and tells how the free market can sweep it away.

Over de gefabriceerde energiecrisis van 1973

De wereld lijkt kortom altijd weer anders te werken dan je dacht. Als je al dacht. Ook een slecht plan is een plan/complot. Morgenthau’s plan werd afgeschoten, ingeruild door de VS-regering voor het Marshall Plan. Wie weet, nadat Europa economisch aan de bedelstaf/Amerikaans schaliegas is geholpen door ‘vergroening’, komt er weer een ander propaganda-offensief om een nieuwe storyline te verkopen.

Alweer een gecreerde energiecrisis dankzij de Verenigde Staten, die verregaande restricties mogelijk maakt

Zolang Europa maar niet op eigen benen komt te staan. En dat doe je door Duitsland te verzwakken, bijvoorbeeld door hun gehele auto-industrie om zeep te helpen met het plan alle vervoer voor 2035 elektrisch te maken. Meer daarover vrijdag bij BLCKBX en in De Andere Krant.

2 Replies to “‘Green Deal’ EU lijkt verdacht veel op Morgenthau-plan”

    1. In die tijd zwierf ik met een hongerige maag door de Westerse neoliberale democratieën, die vreemde politieke correcte kankergezwellen, die niemand verlaten zonder erdoor getekend te zijn. – Knut Hamsun (De Honger)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *