RVO verrijkt (groot)grondbezitters met polderzon-subsidie (SDE++)

De bouw van een zonnefarm in het Horsterwold van Staatsbosbehee begint

Tot eind 2020 werd al ruim 2000 hectare (landbouw)grond en zelfs vijvers en meertjes bebouwd met zonne-industrieterrein. Daarmee wekken projectontwikkelaars en grondeigenaren SDE+subsidies op, tientallen miljarden euro’s sinds 2015 die zij ontvangen van de Rijkdienst voor Ondermijnend Nederland (RVO). Met die 2000 hectare wek je op wisselvallige wijze minder stroom op, dan via 1 kolen- of gascentrale op 50 hectare.

Met name beleggers, lagere overheden en grondbezitters lopen (indirect via de projectontwikkelaar) binnen op de SDE+ en ++-regeling, omdat die grondeigenaren subsidieert. Zo snap je ook waarom de overheid baat heeft bij het concentreren van zoveel mogelijk grondbezit in zo weinig mogelijk handen (via het Transitiefonds Landelijk Gebied van 25 miljard euro), onder controle van De Staat.

Liander staat al klaar

Al weer 13 miljard verdampt in 2022
Die subsidiebedragen zijn enorm, alleen al 13 miljard euro belastinggeld- als plus op je energierekening- voor 2022. Dus in 1 jaar heeft de Rijksdienst voor Ondermijnend Nederland (RVO) al tweemaal de Joint Strike Fighter beloofd aan grondbezitters, energiebedrijven en projectontwikkelaars voor ‘de strijd tegen klimaatverandering’… (gevecht tegen gebakken lucht van milieufanatici)

En dat is voor de nieuwe SDE++-regeling, waarop Staatsbosbeheer wil binnenlopen met haar zonnefarm in het bos. De RVO is dus een pest voor de economie en vijand van de welvaart van het gros van het Nederlandse volk. Immers, de subsidies gaan naar de mensen met geld en grond. En de mensen die dat niet hebben hoesten de SDE-opslag op over de energierekening.

..geen enkel ‘huishouden’ neemt de wiebelstroom van zon af

Plus daarbij, de gestegen netkosten van het hoogspanningsnet (bijna een half miljard euro per jaar voor Tennet) en de 30 miljard euro investeringen die regionale netbeheerders moeten maken voor netverzwaringen. Omdat zonnestroom voor 70 procent wordt geleverd in de zomermaanden, en dan vooral midden op de dag. Terwijl de meeste energie juist nodig is in de donkere koude maanden.

Zo krijgt de Stichting Milieu Wetenschap en Beleid dus keihard gelijk met hun rapport uit 2019: ‘De Kosten van het SER Energieakkoord’. Die kwamen op een totale schade (minus landschapsschade en verlies aan landbouwgrond) van 107 miljard euro, waarvan 73 miljard euro exploitatiesubsidies, de rest voor netaanpassingen. Terwijl het Planbureau voor de Leefomgeving in 2020 nog voor hun broodheer- hun leugenachtige corrupte overheid- creatief kosten wegmoffelde, het Energieakkoord zou ‘slechts’ 23 miljard euro kosten van 2013 tot 2023.

De 73 miljard euro ontlenen we aan een rapport van de Algemene Rekenkamer over de SDE+regeling in 2015. En die 107 miljard euro -vijftien maal de kosten van de Deltawerken- was dus nog maar het begin van de hele operatie, voor slechts 14% van de elektriciteitsvoorziening. (die weer 12% behelst van het primair energieverbruik)

De geclaimde CO2-besparing van 6000 ton. Als je er gewassen op laat groeien kun je ook CO2 opslaan

Financieren inefficient landgebruik
Je kunt de cijfers voor de oude SDE+regeling tot eind 2020 aan zonnefarms vinden in een Excelsheet van de Rijksdienst voor Ondermijnend Nederland. (RVO) Een grote zonnefarm als Sunport Delfzijl (2016) geeft een vermogenspiek op van ongeveer 1 MW (piek) per hectare. Dus als de Rijksdienst voor Ondermijnend Nederland (RVO) voor 1.955.034 kWpiek heeft gesubsidieerd tot 2020 met de SDE+-regeling kom je op een landbezetting van 2000 hectare uit.

Zo zie je meteen hoe de Rijksdienst voor Ondermijnend Nederland (RVO) inefficient landgebruik stimuleert, in een reeds overbevolkte delta met grondschaarste. Immers, die 2000 MW is het maximumvermogen dat ook 1 kolencentrale stabiel naar marktvraag kan leveren (in plaats van aanbodgestuurd, dus 70 procent van je opbrengst overdag in de zomermaanden), maar dan op 50-100 hectare land.

Sunport Delfzijl geeft een maximumproductie op van 27.600 MWh bij 30 hectare. Als je dan 7 cent SDE+-subsidie maximaal zou krijgen per kWh, levert een hectare aan zonnefarm dan bijna 65 duizend euro subsidie per jaar op.

Zou je dat maximumbedrag corrigeren met de stroomprijs, die enkele jaren terug nog rond de 4 cent lag, dan krijg je voor het dumpen van alleen overdag geleverde wiebelstroom- met maximum in de zomermaanden- nog steeds dik 20 duizend euro subsidie per hectare. Wat je nu als het goed is ook opvalt; De RVO en makers van ‘klimaatbeleid’ in het algemeen- heeft dus baat bij zo hoog mogelijke energieprijzen. Want dan hoeven ze niet de maximum-subsidiebedragen uit te keren.

De geplande locatie van het zonne-industrieterrein. Je hond mag er niet los, maar je mag er wel industrie plaatsen

Grondbezitters lopen binnen met ‘de zon’
Dus dan snap je nu de ‘economie’ achter natuurclubs als Staatsbosbeheer, die natuurgebied industrialiseren ‘voor het klimaat’. En dat ze voornemens zijn om liefst 17 duizend hectare natuurgebied met die energie-industrie te bebouwen. Met de SDE+ en SDE++ financiert hun Rijksoverheid de rijken, de grondbezitters en de mensen met geld, pensioenfondsen, banken. De SDE++regeling werkt als een soort publiek durfkapitaal- 12 tot 15 jaar vast- voor projecten waar een bank anders niet in zou stappen.

Omdat ‘duurzaamheid’ nooit uitkan, tenzij je de energieprijzen kunstmatig opblaast. SDE+ is dus indirect gewoon bankensubsidie, zoals CO2-beprijzing dat ook is.

Dat is de kern van de ‘klimaattransitie’. De klimaatinvloed van die ‘transitie’ in Nederland is niet detecteerbaar voor het menselijk zenuwstelsel, in theorie slechts een tienduizendste graad na 2050. Dat feit kan algemeen bekend zijn omdat het een getal is dat hun overheid zelf ter verdediging aanhaalde in het Urgenda-proces. Het is nog in een Kamerstuk uit 2016 te vinden.

Het 8 hectare grote zonne-industrieterrein dat Staatsbosbeheer nu bouwt in het Horsterwold bij Zeewolde genaamd ‘Zonnewoud’ valt onder de opvolgende SDE++-regeling. Dan kun je aanspraak maken op een vergoeding per ton vermeende vermeden CO2-uitstoot. RVO keert subsidiebedragen uit tot liefst 300 euro per ton vermeden ‘CO2’-uitstoot. Dat was in de laatste aanvraagronde, toen de bedragen maximaal waren.

Rijksdienst voor Ondermijnend Nederland, het schadelijkste overheidsinstituut ooit

Die regeling voor 2022 met 13 miljard euro gemeenschapsgeld, bijna tweemaal de Deltawerken, was in oktober al uitgeput. Staatsbosbeheer viel in een vroegere aanvraagronde in april, en kan bijvoorbeeld rond de 90 euro per ton hete lucht (CO2) vangen. Wanneer zij dus opgeven dat ze 6000 ton CO2 vermijden, levert dat een slordige 48 duizend euro subsidie op per jaar voor 8 hectare.

Dat is ongeveer evenveel als de pachtsubsidies die ze vangen voor 1 windturbine op hun terrein. Een windturbine is voor SBB dus lucratiever, zoals ze zelf ook aangeven.

Meestal zie je nu, dat grondeigenaren een wind-industrieterrein of zonne-industrieterrein verpachten aan een projectontwikkelaar, een financiele instelling of belegger. Windpark Fryslan in Natura 2000 gebied was ook kandidaat om verpatst te worden aan een Duits pensioenfonds. Of dat ook is gebeurd, houdt Friese overheid achter, er mag geen democratische controle plaatsvinden over miljarden-uitgaven.

90 euro subsidie voor hete lucht, rekenvoorbeeld RVO SDE++regeling

Windfarms en zonnefarms leveren na 1000 miljard euro staatssteun in Europa sinds 2003 slechts 3-4% van de primaire energiebehoefte. De RVO financiert dus vooral een kapitaaltransitie met CO2 (hete lucht) als krediet. Wanneer de Rijksdienst voor Ondermijnend Nederland (RVO) 300 euro per ton hete lucht over heeft zie je meteen wat een CO2-aflaat ten koste van onze welvaart mag kosten.

Die belegger – die bijvoorbeeld een zonneproject overneemt van Groen Leven, Sunvest en vele anderen (dat de projecten hun subsidies aanvraagt en uitvoert) baat het project dan voor de subsidielooptijd uit. En de grondeigenaar – zoals Staatsbosbeheer- krijgt daar een pachtsubsidie voor. Wie de intenties laat voor wat het is, slap groen gelul, ziet via de logische consequenties zo de werkelijke functie van CO2 als economische reductiefactor:

  • de creatie van een fiatcurrency onder staatsdwang. Je moet iets dat niets waard is omzetten in waarde, kapitaal, arbeid, investeringen, ten gunste van de bankenmaffia, ten koste van mkb en burgers.

Op dit plastic leggen ze de kabels

Rijksdienst voor Ondermijnend Nederland (RVO)
Het is allemaal openbaar te vinden, je hoeft er geen diepgravend onderzoek voor te doen. Alles wat ik schrijf staat open voor kritiek. Niets is me zo dierbaar als het eigen ongelijk. Maar ik heb ook weer niet zo’n open geest, dat deze helemaal is leeggelopen. Kom niet met drogredenen. Durf het debat aan, maar dat durven jullie niet omdat je het inhoudelijk verliest.

Omdat ‘De Energietransitie’ intrinsiek onmogelijk is (fysisch en chemisch), tenzij het vernietigen van de welvaart je doel is. Je hoeft slechts op havo-niveau van natuurkunde iets te weten en je moet een beetje kunnen rekenen. Die opgave blijkt voor +90% van Nederlandse politici al teveel gevraagd.

De leidingbuizen voor het zonne-industrieterrein

Voor mensen als ondergetekende is het dagelijks verbazend danwel frustrerend, om te moeten zien welke schaal van bedrog en afpersing ‘De Transitie’ behelst. En hoe juist de mensen die dit slechte nieuws brengen verketterd worden door politici, hun overheid en media.

Daarmee is de Rijksoverheid de grootste ondermijnende factor geworden van welvaart en economie in Nederland. En daarom noemen wij de RVO dus de Rijksdienst voor Ondermijnend Nederland, de overheidsdienst die de mensen financiert die zo de welvaart, economie en sociale infrastructuur ondermijnen. Hun Rijksoverheid en Openbaar Ministerie (Gerrit van der Burg) hebben die term ‘ondermijning’ nu echter gereserveerd voor de boodschappers van het slechte nieuws, die zeggen ‘It Kin Net’…

2 Replies to “RVO verrijkt (groot)grondbezitters met polderzon-subsidie (SDE++)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *