‘CO2-politiek grote banken oorzaak energiecrisis’

Het hele artikel is hier te lezen

De grootste private investeerder van de wereld met zevenduizend miljard dollar aan investeringsportfolio, Blackrock (1988 opgericht) voert sinds 2020 de 2030 Agenda (CO2-politiek) van de Verenigde Naties uit. Daardoor werd er sinds 2020 liefst 1000 miljard dollar minder ge-investeerd in olie/gasexploratie en raffinage.

Die onder-investering (‘divestment’) uit naam van het redden van de planeet (‘het klimaat’) is een belangrijke oorzaak van de mondiale energiecrisis. Dat schrijft geopolitiek analist William Engdahl op 15 november. Blackrock (Brian Deese) is ook de economisch adviseur (directie National Economic Council) van het Biden-regime in de Verenigde Staten.

Zonnefarms met massieve staatssteun gebouwd, hier bij Heerenveenop het water

Alle banken en bedrijven in de CO2-dwangbuis (‘divestment’)
De banken willen met de Europese Commissie dat ieder bedrijf voldoet aan zogenaamde ESG-criteria. Dat is net als de SDG-Doelen (‘duurzame ontwikkelingsdoelen’) een manier om bedrijven te dwingen hun bedrijfsvoering te onderwerpen aan de CO2-politiek van de 2030 Agenda van de Verenigde Naties/Great Reset van World Economic Forum.

Die agenda van macht- en kapitaaltransitie (‘De Transitie’) onder groen vernis, legt de Verenigde Naties met multinationals en ngo’s als World Economic Forum op aan nationale regeringen. Zie ook mijn artikel ‘Klaas Knot duwt bedrijfsleven onder CO2-bus‘ voor verdieping.

Uiteraard is Fink ook een lid van het World Economic Forum.

Het toverwoord is hier ‘divestment’, de campagnes van ngo’s en de bankenmaffia om niet meer in betaalbare energie te investeren. Ook ABP-pensioenfonds doet met die campagne mee. Daardoor ontstaat er -na het inzakken van raffinage-capaciteit dankzij coronamaatregelen (omdat energievraag wegviel)- nu een chronisch tekort, omdat er te weinig in bijvoorbeeld raffinagecapaciteit is geinvesteerd en exploratie.

Het punt is nu: Dat tekort is geen toeval, maar boze opzet van de bankenmaffia, gerechtvaardigd met wollige praatjes over het redden van ‘de planeet’/het klimaat.

Zwaan zoekt open water om te landen

Dreigement van Blackrock richting bedrijven en investeerders
Enghdal refereert aan de brief ‘A Fundamental Reshaping of Finance‘ die Fink in januari 2020 schreef aan zijn Wallstreet-klanten. Je kunt die brief over ‘klimaatrisico als investeringsrisico’ gewoon online vinden. Fink schrijft daar dat :

…because capital markets pull future risk forward, we will see changes in capital allocation more quickly than we see changes to the climate itself. In the near future – and sooner than most anticipate – there will be a significant reallocation of capital.

In de brief geeft Fink ook zijn grote macht over het bedrijfsleven weer, met een dreigement aan bedrijven die nog geloofden in vrij ondernemerschap:

Last year BlackRock voted against or withheld votes from 4,800 directors at 2,700 different companies.

Where we feel companies and boards are not producing effective sustainability disclosures or implementing frameworks for managing these issues, we will hold board members accountable. Given the groundwork we have already laid engaging on disclosure, and the growing investment risks surrounding sustainability, ..

…we will be increasingly disposed to vote against management and board directors when companies are not making sufficient progress on sustainability-related disclosures and the business practices and plans underlying them.

Energie-industrieterrein Heerenveen, ‘vergroening’….

Oorlogsverklaring
Die brief noemt Engdahl nu een ‘oorlogsverklaring’ aan de conventionele energie-industrie. Dat komt omdat Fink en de grote banken en Centrale Banken (zoals DNB) allen de 2030 Agenda van de Verenigde Naties, en de Great Reset van het World Economic Forum willen opleggen aan de wereldeconomie:

The January 2020 Fink letter was a declaration of war by big finance against the conventional energy industry. BlackRock was a founding member of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (the TCFD) and is a signatory of the UN PRI— Principles for Responsible Investing, a UN-supported network of investors pushing zero carbon investing using the highly-corrupt ESG criteria—Environmental, Social and Governance factors into investment decisions.

There is no objective control over fak data for a company’s ESG. As well Blackrock signed the Vatican’s 2019 statement advocating carbon pricing regimes. BlackRock in 2020 also joined Climate Action 100, a coalition of almost 400 investment managers managing US$40 trillion.

With that fateful January 2020 CEO letter, Larry Fink set in motion a colossal disinvestment in the trillion-dollar global oil and gas sector.

Blackrock was een mede-oprichter in 2015 van de zogenaamde Task Force on Climate-related Financial Disclosures. (TCFD) Die zit ondergebracht bij de Financial Stability Board (FSB) van de Bank voor Internationale Betalingen (BIS), waarvan Klaas Knot (DNB) voorzitter is. De miljardair Michael Bloomberg werd voorzitter van TCFD.

Profetisch, uit 1996

‘Duurzaamheid’ is alles kunstmatig duur maken
We schreven hier al over de leidende rol van Nederlandse bankbestuurders in de CO2-politiek zoals Klaas Knot en Frank Elderson.

Het is op zich al opmerkelijk, dat een miljardair als Bloomberg (ook betrokken bij het Global Parliament of mayors, gevestigd in Den Haag) zo via allerlei private bestuursorganen, waaronder via de TCFD van Klaas Knot zijn FSB, doorslaggevende invloed mag hebben op de economie van bijvoorbeeld Nederland.

Die werkgroep dwingt financiele instellingen om zogenaamde ‘klimaatrisico’s’ van hun investeringen (dus CO2-tonnen) te openbaren. De instituten die zelf al hun geheimen achter houden (alle vergaderingen van BIS vinden achter gesloten deuren plaats), roepen dus dat via overheidsdwang andere bedrijven met de CO2-billen bloot moeten.

Dat Klaas Knot afgelopen week in NRC begon te alarmeren over ‘verzekering tegen klimaatrisico’ is dus hier een directe vrucht van.

Oudehaske

Energietransitie leidt tot grote natuur- en milieuschade en armoedeval
Natuurlijk is die ‘energietransitie’ alles behalve gemotiveerd voor natuur en milieu. ESG-criteria leiden slechts tot CO2-tunnelvisie, terwijl je echte natuur- en milieuproblemen onder het tapijt schuift. Sterker nog, de overstap van diesel/benzine naar elektrisch leidt tot gigantische milieuvervuiling en grondstoffenschaarste, zoals mijnbouwexpert Simon Michaux al liet zien. Bijvoorbeeld voor mineralen als nikkel en lithium nodig voor batterijtechnologie.

Daarnaast heeft de mijnbouw voor lithium uit gesteente in Australie een CO2-intensiteit van 9 ton CO2 per ton lithiumcarbonaat die ze produceren, zo bericht Mining Magazine. Zou je gewoon een tank met diesel vullen, dan produceer je 2,6 kilo CO2 per liter, ongeveer 3 kilo per kilo diesel en dus 3 ton per CO2 per ton diesel. Reken je daar ook nog de exploratie bij dan kom je op 3,2 ton CO2 per ton diesel. Je moet bij milieuwinst de gehele zogenaamde levenscyclus-analyse meenemen van wieg tot graf.

Ook zou tot nu maar 10 procent van alle lithiumbatterijen hergebruikt worden.

De BBC maakte recent een reportage over de impact van (Australische) lithium-mijnbouw, waar vooral de Chileense mijnbouw slecht uit de bus komt. Die winnen lithium onder zoutmeren vandaan, wat tot enorme waterverspilling leidt in reeds droge gebieden.

De bouw van een zonnefarm in het Horsterwold van Staatsbosbehee begint

Zelfs staatsomroep NOS, cheerleaders van het Rutte-regime haar CO2-politiek, gaf toe dat Indonesie haar aspiratie om meer nikkelmijnen te openen voor ‘de transitie’ leidt tot vernietiging van regenwoud. Er is dus maar 1 logische conclusie mogelijk: CO2-politiek is er niet voor ‘het klimaat’ of ‘het milieu’.

Die politiek is er tot profijt van Het Grote Geld.

Zodat ze massieve staatsinvesteringen (belastingverhogingen) en MKB-lastenverzwaringen kunnen lospeuteren. De hoogte van die investeringen varieert per bron, van 10 duizend miljard dollar voor 2030 (‘duurzame multinationalcoalitie’ van JP Balkenende aan Edith Schippers) tot 90 duizend miljard (Mark Carney Bank of England) Nu wil ik ook graag verifieren waar Engdahl die duizend miljard dollar aan ‘divestment’ vandaan heeft. Dus

3 Replies to “‘CO2-politiek grote banken oorzaak energiecrisis’”

  1. Nederlanders worden ge-KNOT door de DNB. Zoals de Duitse minister al zei; “ geld bezitten is een privilege”, maar niet voor de burger bevolking. Al die NGO’s leggen geleidelijk de druk op het “privé’ bezit. Het reeds veel eerder genoemde onteigenen van het privé bezit is al veel eerder begonnen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *