‘Geboortetrust’ en ‘autonoom worden’ juridisch ‘onzinverhaal’…

Publiek in opwachting vrijheidskaravaan

Op deze site hebben we herhaaldelijk aandacht besteed aan het idee, dat je via de NATUURLIJK PERSOON in hoofdletters een papieren enkelbandje van hun overheid kreeg. Dat is je chantabele ik, een papieren fictie in plaats van levend mens, die ontstaat nadat je ouders je als pondje vlees onderpand van de staatsschuld hebben aangegeven.

De pogingen om van dit papieren lijfeigenschap van de cooperatie Staat der Nederlanden af te komen via een ‘geboortetrust’ met eigen ‘diplomatiek paspoort’ – zoals Bossmaker die tegen betaling van 158 euro aanbiedt – zijn echter juridisch gezien wappietalk. Dat stelt jurist mr. Jeroen Pols in de nieuwste editie van Gezond Verstand.

Vrijheid in tijden van technocratische tirannie: maar wat is het en hoe verover je dat?

Natuurlijk persoon geeft je juist rechten (en plichten)
Pols schrijft in het artikel ‘Juridische spitsvondigheid van autonomieverklaring biedt geen uitkomst’, dat die ‘natuurlijk persoon’ je juist rechten geeft:

Artikel 6 van de verklaring van de rechten van de mens geeft ieder mens juist het recht om door de staat als natuurlijk persoon erkend te worden, hetgeen een voorwaarde is om rechtshandelingen te kunnen verrichten.

In het verleden was dit allerminst een vanzelfsprekendheid. Zo waren bijvoorbeeld lijfeigenen en slaven wel mens, maar geen natuurlijke personen met rechten en plichten. Het is dus omgekeerd: zonder erkenning als natuurlijke persoon wordt iemand tot slaaf. Of een naam al dan niet in hoofdletters wordt geschreven, heeft vanzelfsprekend juridisch geen betekenis.

Je zou als natuurlijk persoon dus ook geen eigendom van de staat worden, maar een rechtsverhouding verkrijgen met rechten en plichten. Ook zou het daarom onzin zijn dat je als ‘levend mens’ onder privaatrecht zou vallen en als natuurlijk persoon enkel onder publiek recht. Ook in privaat recht kan de overheid als rechtspersoon optreden, aldus Pols.

Verschillende ondernemers zijn actief op de vrijheidsmarkt

Geboortetrust broodje Aap
Laat staan dat je dus autonoom kunt worden door je te ontdoen van je ‘natuurlijk persoon’ en je levend te verklaren, wat Pols een ‘juridisch onzinverhaal’ noemt. En dus is je ‘diplomatiek paspoort’ al evenmin iets dat de douane en marechaussee zouden erkennen. Heister schrijft op zijn pagina:

The Diplomatic Passport, is issued individually by The World Heritage Trust and carries the identification codes of the In Private Notary Deeds by which the Sole Heir has accepted his or her individual birthright inheritance as beneficial under the privilege of inventory meaning the Sole Heir is custodian of all testamentary birth trusts and trusts established in his or her name and name assumptions.

De kans daarmee te kunnen reizen is nihil, aldus Pols. Maar het claimen van miljoenen die op een ‘Geboortetrust’ zouden staan, die hun overheid met je lichaam als onderpand zou oprichten zou de grootste apekool zijn. Immers, een elite die als private bank al miljarden mag maken uit het niets, met 1 druk op de knop heeft ons niet nodig:

Tot nu toe heeft zich nog nooit iemand gemeld die succesvol een geboortetrust geind heeft of die het bestaan daarvan kon bevestigen.

De wens van mensen om slapend rijk te worden is eeuwenoud. Die leek ondergetekende ook hier aan de basis te staan.

Met dit paspoort van 158 euro kom je de douane niet langs, aldus Jeroen Pols. Boss/Maker dwingt je niet om zijn gevoel te verkopen

Boss/Maker en concurrentie op de vrijheidsmarkt
Ik heb met Boss/Maker Ronald Heister- aanbieder van zulke diplomatieke paspoorten- dit vroege voorjaar filmpjes opgenomen over de zogenaamde SDG-doelen en de 2030 Agenda. Dit in navolging van de eerdere baanbrekende reeks bij Blue Tiger Studio. Er was niemand in Nederland die alle vrome 17 intenties van die SDG’s langs de meetlat had gelegd van logische consequenties, en de vraag: Wie profiteert?

De vraag die vervolgens oprijst: Hoe kan kleine David die Groene Goliath verslaan? Wat kunnen we doen?

Ronald zijn verhalen over autonoom worden nam ik met een korrel zeezout. Temeer omdat hij zelf ooit met zo’n paspoort internationaal heeft kunnen reizen. Het is een marketeer die mensen een gevoel verkoopt dat ze ‘iets’ kunnen doen. En in z’n soort geen beroerd mens, wat voor mij meestal het criterium is.

Heister concurreerde daarin met Vincent Zegel die zo’n paspoort aanbood. Op 4 mei ben ik daar al uitgebreid op ingegaan in het artikel ‘concurrentie op de vrijheidsmarkt‘. Je mag iemand lucht verkopen in Nederland. De banken doen dat legaal door met een druk op de knop een ‘lening’ uit het niets te toveren die ze met rente mogen uitlenen. De CO2-zwendel verkoopt hete lucht.

De handel in hete lucht, die via de Klimaatwet en Green Deal onder dwang plaatsvindt

Zelfs De Nederlandse Bank geeft voor een ton hete lucht al een geldwaarde; 50 euro per ton af te kopen CO2. Echter, een groot verschil met de klimaatmaffia van Klaas Knot en integere bankiers als Larry Fink, die hun overheid aansturen met een Klimaatwet, die afpersing van de gehele bevolking faciliteert; je wordt bij Heister nergens toe gedwongen. De basis van het recht is ‘niet dwingen, niet stelen’…

Het criterium van onderscheid: Dwingt iemand je zijn product af te nemen, of is het op basis van vrijwilligheid. Heister dwingt niemand om zijn verhaal te kopen voor 158 euro.Nu leg ik hem alsnog de argumentatie van Jeroen Pols voor, met verzoek om wederhoor.

Die werden door de Friezen te grazen genomen. Historisch gezien heb je geen autonomie zonder die aanspraak met militaire middelen kracht bij te zetten

Vrijheid is geen doel in zichzelf
Een antwoord, niet ‘het’ (100%) heb ik geformuleerd in mijn Magnum Opus ‘Liever dood dan Slaaf‘, een pelgrimsreis door de Friese Natuur op zoek naar Vrijheid. Liberalisme en modernisme is ontworteling, vervreemding. Vervreemding en ontworteling verzwakt en maakt je minder weerbaar als gemeenschap- voor zover die nog bestaat- om tegenspel te bieden bij de bende dieven, leugenaars en landverraders van het Rutte-regime.

Voor zover er in Nederland nog enig tegenspel bestaat, dan komt dit van mensen die gehecht zijn aan familiebanden, natuurlijke relaties, hun afkomst, historie en omgeving. Het meest succesvolle verzet tegen de klimaatoligarchie van RVO en ‘duurzaam ondernemers’ (leugenaars, dieven, criminelen) komt van NIMBY’s, mensen die aan hun eigen achtertuin zijn gehecht.  Historisch gezien is dat ook de boodschap die uit de vroege Friese historie komt en het door die omgeving gevormde karakter van de Friezen.

Iedere cultuur is georganiseerd rond een ‘cult’. Wanneer de mainstreammedia je cult zijn geworden, en de televisie je domineeskansel, kun je stellen dat je slechts nog massamens bent. En dus weerloos. Daarom dien je een vorm van culturele restauratie na te streven, met een gezond geloof (als je eerst je plicht doet, zit het met je rechten ook goed) als basis, een gedeelde afkomst en de natuur waar je vandaan komt.

Herdenking Friese Vrijheid bij Ihlow, Aurichland

‘Wakkere’ mensen
Met het succesvolle festival Frijsia- georganiseerd rond de herdenking van de Slag bij Warns- hebben we dat vormgegeven.

Daaronder waren veel mensen die zich ‘Wakker’ noemen .’Ontwaak’, zo heet ook de krant van de Yehova’s getuigen. De keuze van ontwaken maak je al wanneer je afscheid neemt van het modernisme en materialisme, de modderstroom van de mainstream die zich ‘gratis’ aanbiedt, alomtegenwoordig van de popmuziek in de supermarkt tot de reclames tussen YT-filmpjes..

Bij veel ‘wakkeren’ zie je het vermogen ontstaan om een andere vorm van onzin- dan die in de mainstreammedia- als ‘waar’ te accepteren. Van platte aardes en reptielen tot een kloon van Jezus die in de Notre Dame in de fik ging. Meestal gecombineerd met een vorm van pseudo-spiritualiteit.

Wanneer je erkent ‘er is een geestelijke wereld’ ontwaak je in zekere zin uit de sluimer van de moderniteit. En dan kun je net zo goed in onze eigen Westerse traditie winkelen om aan je trekken te komen. Je wordt christen, en hoeft niet zo’n intratuin-Boeddha voor je ramen. Omdat je via dat Westerse geloof erkent, dat het universum MOREEL is – goed en kwaad onderscheidt- en dat geestelijke gezondheid een moreel handelen impliceert.

Even in maatpak bij het Friese vrijheidsmonument

De materialistische kwakdokterij benadert menszijn louter als technisch fenomeen met ‘het statistisch gemiddelde’ als maat voor gezondheid. Anders stellen ze, je ‘hebt’ een ‘stoornis’ en die repareren ze. Zo regent het op kinderen labels als ‘autisme’ en ‘adhd’, worden ze als minderwaardig neergezet terwijl het in moreel opzicht heel lieve skatties kunnen zijn.

In weerwil van de Freudiaans-Marxistische opvatting, is ‘geloof’ geen verzachting van je leven, een verdoving. Het is een last die je jezelf oplegt, in de ambitie om een beter mens te worden. Je kunt je schuldig voelen over je eigen handelen dat je in het licht van Christus plaatst. Terwijl je anders zou denken ‘ach, wat zou het, als we dood zijn merk je er toch niks meer van, en het hele leven is toch betekenisloos’…

Met oosters gedoe uit de New Age-stal, al dat met jezelf bezig zijn voor ‘je gevoel’ als moreel hoogste goed, daarmee raak je in jezelf opgesloten. Je vermijdt juist de weerstand die voor groei nodig is. Terwijl autonomie een gevecht vooraf impliceert en een zware inspanning in de buitenwereld. Met jezelf als voornaamste tegenstander.

Die gaan niet aan de kant als je een geel parapluutje in de lucht steekt

Je gevoel opzij zetten
Onder ‘vrijheid’ verstaan helaas veel mensen dat je de hele godganse dag wat met jezelf bezig bent, dat ‘je gevoel’ de maat van alle dingen is. In plaats van dat gevoel je verstand informeert en je verstand je gevoel. Je verstand kan je gevoel corrigeren.

Meer dan vage kreten uit de freudiaanse kwakdokterij en haar echokamers, vrouwenbladen als ‘zelfvertrouwen’, is voor die correctie kennis van jezelf en je historie van belang. Gezond zelfwantrouwen heb je meer aan. Hoe vaak heeft mijn gevoel me al voorgelogen, dat je meende goed te zitten terwijl je juist schade aanrichtte…Heb jezelf niet te hoog zitten, want je bent mogelijk net zo hypocriet, zwak als de mensen die je daarvan beschuldigen kan.

Daarom Fuck Your Feelings, de titel ‘Gezond Verstand’ is door Karel van Wolferen meer dan goed gekozen. Het kan juist heel slecht voelen om te doen wat je moet doen. Daar moet je juist doorheen. Net toen ondergetekende wat moedeloos raakte, het ‘gevoel’ hield hem weer voor de gek, reden we langs een auto met achterop de ruit een Friese aanmaning:

Net Janke: Trochsette.

Gewoon doorbikkelen, niet janken of meelij met jezelf krijgen, schop onder je reet. Leven is niet leuk, maar een last die je dragen moet, een plicht te vervullen in een door zonde gebroken wereld. Een wereld die nu apocalyptische trekjes krijgt, zo onder het regime van leugenaars en dieven van het Rutte-regime.

Helaas is er geen enkele hoop, dat wij daarvan bevrijd zullen worden. Het allerergste moet nog komen.

ECOSOC

Toen de nazi’s Nederland bezet hielden, kwamen de geallieerden ons bevrijden. Nu is die militaire bevrijdingsmacht er niet, en het is uitgesloten dat Nederland ooit de Eurosovjetunie gedag zegt.  Ons wacht een voortschrijdende uitkleding van burgerrechten, welvaart en vrijheden, een steeds lelijker Nederland door ‘verduurzaming’, het ‘nieuwe normaal’ van de schaamteloze leugen, de waarheidsomkering waar George Orwell al van berichtte:

Orwell voorzag goed hoe de mondiale elite dacht

Met nota bene een ‘Christenunie’ in de regering, als steunpilaar van een satanisch slecht regime, en de kerken die op geen noemenswaardige wijze een spirituele tegenkracht vormen…Leuker kunnen we het niet maken, en ook niet makkelijker. Want het zijn Interessante Tijden, dingen die gebeuren moeten.

Maar in je (morele) handelen zelf – je plicht doen- zit al de verlossing, ook als het resultaat daarvan bij lange na niet zichtbaar lijkt te worden.

8 Replies to “‘Geboortetrust’ en ‘autonoom worden’ juridisch ‘onzinverhaal’…”

 1. Fijn die juridische status van natuurlijke persoon en de ermee verbonden rechten en plichten.
  Die rechten en plichten zijn alles behalve met elkaar in evenwicht.
  De overheid die je ongebreideld plichten oplegt en afdwingt.
  De overheid die stelselmatig in je rechten beperkt en het beroep erop welhaast onmogelijk maakt.

 2. Je zou ook kunnen concluderen dat het ‘juridicisme’ een onzinverhaal is.
  Een bedrijf voor en van ‘statistieken stakkers’ en ‘protocollen prutsers’ die onder de noemer van ‘rechtvaardigheid’ de menselijke aangeboren aard schade toebrengt.

  Wat ik van het taoïsme heb begrepen, is er een innerlijke en uiterlijke wereld en alleen vanuit een gebalanceerd innerlijk kan men een positieve invloed op de uiterlijke wereld hebben.

  De socioloog Alexander Zinoviev vergelijkt in “De werkelijkheid van het communisme’ de maatschappij in de Sovjet Unie met de westerse maatschappij waar hij in de jaren tachtig naartoe verbannen werd.
  Als befaamd logicus stelt hij dat een vergelijking tussen verschillende maatschappelijke stelsels gedaan kan worden op basis van in welke mate de individuele mens invloed kan uitoefenen op de persoonlijke omstandigheden.
  Dus is men op één of andere manier in staat om ‘fatsoenlijke’ woonruimte, inkomen en zorg te krijgen, ongeacht de afkomst.

  Zowel China als Rusland hebben door middel van hun communistische revoluties afgerekend met de oude machtsstructuren.
  De EU en hun bitch-boys willen wel de voordelen die dit oplevert maar niet de consequenties.
  Zowel Putin als Xi Jinping komen niet uit het kliekje van ‘kinderen van’.
  Er is in die landen keihard afgerekend met het nepotisme en andersoortig gedrag waardoor niet de capabelen maar de geconnecteerden posities verwerven.
  In zo’n systeem zou Huig Plug al lang de baas van het gevangeniswezen zijn.

 3. jammer dat in dit verhaal de begrippen Publiekrecht en Privaatrecht verwisseld zijn. Dat draagt niet bij tot het toch al gebrekkige inzicht bij het volk.

  Iedereen wordt geacht de wet te kennen, maar vrijwel niemand kent de wet. Als wetskennis zo belangrijk is, waarom wordt dit niet onderwezen op school? Het antwoord hierop is even simpel als waar. Het ‘Rechtssysteem’ is er op ingericht om als bedrijf te functioneren met winstoogmerk. De horigen worden gedwongen om boetes te betalen, wanneer zij zich te vrij gedragen.

  Jeroen Pols komt populair over, maar hij blijft een advocaat. Ook hij heeft een eed afgelegd aan de BAR associatie. Het enige wat advocaten doen is het omzetten van privaat geld naar publiek geld en daarmee verdwijnt het naar de ‘regis’ (overheid/koning/multinationals/BIS)

  Mensen gaan massaal op zoek naar een juridische remedie, uit een roep naar vrijheid. Helaas komen zij door hun angst en hebzucht ten prooi aan figuren als Heister, Zegel en vele andere dealers in remedie. Doordat men geen accurate kennis heeft van juridische zaken, gaat men ‘het schip in’. Met ‘het schip’ wordt de rechtbank bedoeld. De rechtbank is een schip in droogdok, omdat daar achter de schermen het zeerecht wordt gehanteerd. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is een CORPORATIE met winstoogmerk en gedraagt zich als piraat op land.

  Wie van de Natuurlijke Persoon af wil, kan dat doen door afmelding uit het Burgerlijk Register. Maar dan doe je ook afstand van identiteit, eigendomsrecht en bankrekening. Men is dan vogelvrij. Vroeger mochten vogelvrijen ongestraft worden gedood door horigen van een staat. Let wel! Een mens mag een ander mens niet doden, maar als de (natie-)staat een machtiging afgeeft, dan volgt er vanuit die staat geen straf. Ook al is het een machtiging bij een onbewezen ‘Gratie Gods’.

  Als mens kan men altijd nog zaken doen met andere mensen. Niet met een dode entiteit, zoals een CORPORATIE. Iedereen kan een overeenkomst in wilsverklaring aangaan. Echter dan ondertekent men deze overeenkomst niet met handtekening in blauwe inkt, maar men onderschrijft deze met de gegeven of Christen naam. De voornaam, voorzien van bio kenmerk (vingerafdruk)
  Deze wijze staat omschreven in de Uniform Commercial Code (UCC)
  Respectievelijk: UCC art. 3.3-402(b)(1) en UCC art. 3.3-419.

  De juridische definitie dat de persoon hetzelfde zou zijn als de mens is een leugen. In de tien burgerlijke wetboeken (= privaatrecht = civielrecht) staat slecht 1 keer de mens benoemd samen met de persoon. Dit bewijst onomstotelijk het onderscheid tussen mens en persoon.
  https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-3/artikel44/lid2
  Samengevat: de mens wordt bedreigd, maar benadeeld in persoon.
  Overigens is de juridische definitie van ‘waarheid’ ook erg dubieus: “overeenkomstig de werkelijkheid”. Wat is de werkelijkheid als deze steeds wordt getorpedeerd met propaganda? Wat is waarheidsvinding dan nog?

  Wanneer men een rechter confronteert als competent mens, dan trekt de rechter zich terug uit de rechtszaal, om vervolgens (in een nieuwe zaak) terug te komen in een andere jurisdictie (zeerecht) om de betrokkene te verleiden tot instemming in contractrecht. Blijft men standvastig mens, dan gaat de rechter weer weg om terug te komen in de jurisdictie van militair recht. Dan gelden de 12 presumpties, zoals omschreven in het canoniek recht. Je dient als mens dus heel erg sterk in je schoenen te staan!
  Daarom wil je als mens in de eerste plaats al niet het schip ingaan.

  Als mens bedien je jezelf beter van zakelijke (rechts-)handelingen (onderhandelen) met personen van instanties. Echter spelen die meestal verstoppertje achter privacy, een functie of fictie titel. Je krijgt nooit antwoord op vragen. Maar de post die aan ‘jouw’ persoon wordt gestuurd, blijkt meestal een geval van valsheid in geschrifte.

  Vaak is het beter om afstand te doen van je schuldkwijtingen (nepgeld). Anders krijg je te maken met psychische marteling.
  Als je instanties niet toelaat tot je emoties, dan is er geen blokkade naar de ratio. Dat is pas echte vrijheid…
  Hulde aan de enkelen die de juridische hete kolen uit het vuur halen voor allen die naar vrijheid streven!

   1. Ik kreeg dit wederhoor binnen

    Pols haalt feiten door elkaar.
    Zo schrijft hij: “Ook zou het daarom onzin zijn dat je als ‘levend mens’ onder privaatrecht zou vallen en als natuurlijk persoon enkel onder publiek recht.”
    Dat is inderdaad onzin. De mens is namelijk publiekrechtelijk en het rechtssubject de PERSOON is civiel/privaatrechtelijk.

    Veel autonomiegroeperingen hanteren versies van het diplomatiek paspoort en schrijven dat het DP een reisdocument is, wij hebben nooit gezegd dat het DP een reisdocument is.
    Met een DP en /of ons Identiteitsbewijs voor de levende mens toon je aan dat je iets bent: een notabel mens.
    Een feitelijke identificatie van je feitelijke entiteit, je voornamelijk mens zijn, gebaseerd op je geboorte.
    Een ID-entiteit van de levende mens is dus géén vervanging voor het paspoort of ID van de staat.

    Autonoom ben je geboren, dat hoef je niet te bewijzen.

    Op onze geboorteakte staan alleen onze voornamen. Maar waar is de achternaam gebleven?

    Je dient je er echter wel te bekwamen in je mensenrechten want taal kan ons in dwaling brengen. En daar maakt het machtssysteem handig gebruik van.
    Goed opletten dus op het gebruik van woorden en de definitie ervan.

    Voor de meeste mensen wel even wennen om te leren schakelen tussen de ID-entiteit de levende mens (voornaam) en de zakelijk rechtssubject de PERSOON (achternaam).
    En de gevolgen in recht van die keuze. Civiel/privaatrecht is een zakelijk handelsrecht dat je als PERSOON (achternaam) betreedt in je vrijheid als mens (voornaam) dat te doen.

    Dit rollenspel vereist dus oefening en geduld. En niet alleen aan jouw kant, ook aan de zijde van de toehoorder. Blijf dus altijd kalm en beheerst en probeer de toehoorder rustig uit te leggen wat zijn of haar positie is.

    Wij hebben aan leden net een juridische training gegeven met Michael van Leeuwen van Stichting Recht en vrijheidsrechten.nl
    Kijk maar eens op vrijheidsrechten.nl (gratis training en video’s)

    1. Misschien zie ik het verkeerd maar gaat het in dit geval ook niet om de innerlijke en de uiterlijke wereld?
     De basis van de innerlijke wereld wordt, zoals ik het begrepen heb uit het taoïsme, bepaald door onze oorspronkelijke natuur; de eigenschappen en kenmerken waarmee wij zijn geboren.
     De uiterlijke wereld is de maatschappij, samenleving en onze interactie daarmee
     Robert M. Pirsig (schrijver van Zen and the Art of Motorcycle Maintenance) heeft in zijn boek Lila: An Inquiry into Morals hierover interessante dingen geschreven.

     Wat men ‘aanbiedt’ is een erkenning van de innerlijke wereld door de uiterlijke wereld.
     De vraag is wat men hiermee opschiet.

     Michael, die op jouw blog hier regelmatig over schrijft in de commentaren, heeft ooit eens iets gezegd wat mij enorm aanspreekt en dat is dat we het recht hebben om met rust gelaten te worden (door de overheid).
     Dit impliceert echter ook dat men geen aanspraak op (hulp van) de overheid kan doen.

     De Bond tegen Overheidszaken heeft op juridische wijze bevochten dat wij Nederlanders niet gedwongen kunnen worden tot het aangaan van een contract met een zorgverzekeraar.
     Iemand die een uitkering heeft, kan echter geen gebruik maken van dit recht omdat de premies voor de zorgverzekering gewoon ingehouden gaan worden van de uitkering als men niet betaalt.

 4. interessant stuk. de militairen in amerika geven aan dat in 1913 toen de FED illegaal in de nacht tegen de grondwet werd opgezet ook inkomsten belastingen ingevoerd werden om de FED terug te betalen. wij zien werknemer in een corporatie. er zijn twee rechtssystemen op de planeet. natuurlijk zoals boven werd genoemd en het admiraal rechts. een dubbele boekhouding. bij je geboorte is je geboorte papiertje nogv 500,000 eu ward (wat je in een leven oplevert). dit wordt verhandeld in het admiraal recht. de militairen zijn van plan de FED kapot te maken en de goud standaard weer in te voeren. hoof letters in domus geven je nep naam aan. met laagletters mag je hier niet tekenen. in zee recht wel. als je de amirkaanse vlag zien met gouden fronsjes heb je met admiraal recht te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *