Heeft procederen tegen Rutte-regime wel zin?

‘Verstoring van de sociale positie’: het RIEC

Vakbroeder bij het maken van onze baanbrekende SDG-reeks, Tom Zwitser (Blue Tiger Studio) voerde deze maand zijn rechtszaak tegen de NCTV (nationaal coordinator terrorismebestrijding) van het Ministerie van Staatsterreur (‘Veiligheid’) van het Rutte-regime.

Hij had moeite om voor zijn zaak een geschikte advocaat te vinden. Wat logisch is, omdat de advocatuur in dienst van hun overheid (rechtbank) werkt, met door ‘de kroon’ (politiek) benoemde toezichthouders bij de Nederlandse orde van advocaten.

Een advocaat werkt ter legitimatie van het bestaande systeem. Daarin mogen ambtenaren anoniem schade aanrichten, dankzij het Pikmeerarrest en opvolgende jurisprudentie. Terwijl jij als burger met naam en toenaam door het slijk gehaald kan worden, zelfs begeleid met persberichten.

‘Schuld door verdenking
De NCTV nam de volgens hen ‘ultraconservatieve uitgeverij’ De Blauwe Tijger expres op de korrel in een risicorapport over terrorismedreiging in oktober 2020. Toevallig was ik op de dag voor publicatie bij Tom. En toen belde de NOS al, die voor publicatie al door hun overheid was ingelicht ‘hij staat er in’.

Er volgde vervolgens een storm van publicaties- allen in negatief frame- waar ook ondergetekende werd opgenomen als onderdeel van Tom’s netwerk. Alsof we een stel criminelen zijn. De meest komische kwam wel van RTV Noord.

Die NCTV-actie moet vanuit politiek oogpunt zijn opgezet, met het oogmerk hem te beschadigen in de tijd dat de filmpjes veel bekijks kregen als oppositionele kracht. Zoals via de samenwerking met boeren. Niet dat Tom iets strafbaars had begaan. Het ging er hier om dat de ‘schuld door associatie’ en ‘schuldig door verdenking’ met hulp van staatsgezinde media haar werk zou doen.

De ‘Ultraconservatieve’ kwaaddoeners, aldus RTV Noord 🙂

Dat werkte.

Betalingssysteem Mollie zegde de samenwerking met de uitgeverij eenzijdig op. Ook zegde de ING-bank eenzijdig de relatie op. Via eindeloos procederen en bijkomende stress moet je die schade dan maar zien te verhalen.Zwitser moest al tienduizenden euro’s advocatenkosten ophoesten om verlies van zijn ING-rekening als gevolg van de NCTV-publicatie tegen te gaan.

Hij won die zaak, maar je bent wel tijd, stress en energie kwijt aan iets dat je liever voor andere doeleinden inzette.

SDG17, vervaging publiek en privaat ook bij ‘Nationaal’ Veiligheidsprofiel = SDG17 Partnerships for the goals

‘Sociaal economische positie subject verstoren’
De verantwoordelijke ambtenarij – we kennen hun namen en gezichten niet- moet geweten hebben, dat ze met het begaan van deze laster zo’n effect konden bereiken. Immers, voor mensen die niet beter weten is ‘overheid’ als bron gelijk aan ‘gezaghebbend.’

Die werkwijze van hun overheid is een nieuwe methodiek, waar mensen als Mr. Ondermijning Gerrit van der Burg van het Openbaar Ministerie aan werken. De zogenaamde Regionale Informatie en Expertice centra (RIEC), werden in het leven geroepen om mensen die (nog) geen strafbaar feit begingen preventief te hinderen. Dat is wat het RIEC ‘de sociaal-economische positie verstoren’ noemt.

Het Rutte-regime schept doelbewust een klimaat van angst. En gebruikt vervolgens de private sector om als onbezoldigde handhavers op te treden. Zie ook hoe horecapersoneel in coronatijd werd ingezet als onbezoldigde boa’s, ten nadele van de eigen inkomsten. En hoe de banken maar ook het notariaat door hun overheid als staatsverlengstuk worden gemobiliseerd, alles uit naam van ‘terrorisme’-bestrijding en de vermeende groei van georganiseerde criminaliteit.

Terwijl de honderden miljarden die het Rutte-regime steelt uit naam van CO2-politiek vele malen schadelijker zijn.

SDG17, BBB past in ‘partnerschappen voor de doelen’ bouwen

Ondermijning, alles dat Het Kartel in de weg zit
De term ‘ondermijning’ werd in 2005 nog uitsluitend in associatie met drugscriminaliteit gebruikt. Maar nu het overheidsbestuur steeds verder geprivatiseerd is ( = SDG17 partnerschappen voor de doelen, publieke agressie voor privaat gewin), ingedeeld in ‘veiligheidsregio’s verruimde ‘ondermijning’ voor alles dat de oligarchie in de weg kan zitten.

Zodat bijvoorbeeld de succesvolle activist tegen windmolens, Jan Nieboer al zes weken zonder proces kon worden opgesloten in een cel. Nadat een terrorisme-eenheid hem had opgepakt.

Daarbij werkt hun overheid (die van het kartel, het is niet onze overheid) actief samen met de haar gezinde media, zoals ‘steun en toeverlaat’ NOS. Uit de WOB-documentatie over de rol van VWS en RIVM blijkt dat topambtenarij die media daadwerkelijk zo noemt, ‘steun en toeverlaat’.

De kans dat een voor hem gunstige uitspraak volgt door de D66’ers/rechters bij het Hof van Justitie is klein.

Mensen in overheidsdienst hebben niet alleen onbeperkt budget en de landsadvocaat (Pels Rijcken) tot hun beschikking. Zij kunnen zich bij het beschadigen van burgers anoniem verschuilen achter een stropop genaamd ‘overheid.’ Terwijl jij als mens met naam en toenaam overal te kijk staat, en op eigen kosten ruinering door die stropop mag zien te voorkomen.

Bij de Raad van D66/State op 19 augustus 2019

Naam ambtenaar openbaren kan je ruineren
Sinds het Pikmeer-arrest van 1996 kunnen ambtenaren zich in de anonimiteit verschuilen. En is er jurisprudentie opgebouwd om hen te vrijwaren van iedere persoonlijke aansprakelijkheid bij kwaaddoeners. Wanneer ik de naam van een ambtenaar noem, die zich op basis van een veelvoud getuigenissen schuldig maakt aan ambtsmisbruik, dan kan deze mij met Pels Rijcken direct bedreigen via een kort geding met ruinering (100 duizend euro boete)

En je gelooft dan toch niet dat een D66’er/rechter het voor jou als journalist opneemt. Tenzij je voor hun kartelmedia werkt.

Dat zie je ook  bij alle verloren processen door Viruswaarheid. Zie ook het proces van Marcel Crok tegen staatsomroep KRO en hun ‘onderzoeksjournalisten’ (ambtenarij) van Pointer, die hem met een regen van leugens en laster mochten belagen. Omdat Crok de klimaatmaffia met feitelijke kritiek van repliek voorziet.

Het Rutte-regime meet steeds met twee maten. Een zak subsidie voor acolieten, en een strafmaat voor wie haar politiek in de weg staat.

D66’ers/rechters geven hun politiek geestverwanten eerder gelijk, los van wat ‘de wet’ of jurisprudentie zegt. Wanneer je procedeert maak je aanzienlijk meer kans op winst, als je een klimaatclub bent of een ‘racisme’-agitator.

Hier zit de werkelijke invloed, niet in het parlement, dat sollicitatie-orgaan voor lobbyisten

Omdat ‘het recht’ daartoe is ingesteld, recht praten wat krom is voor de zittende macht. Een advocaat inhuren is meestal geldverspilling. Ze zweren volgens de advocatenwet uit de jaren ’50 trouw aan de koning. Hun orde van advocaten heeft toezichthouders die politiek zijn benoemd, door ‘de kroon’. En ze werken in dienst van een rechtbank, dus van hun overheid.

Een goede advocaat die werkelijk hart voor jouw zaak heeft is een uitzondering die een regel bevestigt; Ze zijn er vooral om je geld te verbranden, en om het huidige gecorrumpeerde systeem te legitimeren. Aan Gerard Spong was ik ook 7500 euro kwijt, bijna zeshonderd euro per uur. (inclusief BTW)

Daarnaast zijn mensen die ‘rechten’ studeren meestal niet de meest heldere lichten, het zijn vaak de zesjes/pretpakketjes van het VWO. Toen ik een advocaat inhuurde om tegen Rijkswaterstaat te procederen- tot de raad van state aan toe- kon ik zelf de pleitnota’s beter schrijven dan hij. Omdat hij er inhoudelijk niks van begreep, en juridisch enkel wat open deuren in trapte.

Maar je bent verplicht zo’n peperduur Zuidas- figuur in te huren, omdat je anders bij D66’ers/rechters geen stukken mag indienen.

Verliezen is ook winnen
En niets doen is ook geen optie. Je moet steeds laten zien, dat je niet zomaar over je heen laat lopen. Vergelijk het met een reus van twee meter, die je een trap in z’n kloten geeft, waarna je vervolgens alsnog bewusteloos wordt geslagen. Maar die reus onthoudt die trap wel. Zo kan een honingdas ook een leeuw afschrikken.

En zo hielp in 2012 ook het procederen tegen het LNV-ministerie dat van onze vissers allerlei visgebied wilde afpakken. Het hield ze in bedwang.

Het Rutte-regime werkt volgens de ‘omkering van alle waarden’. De strategie van de NCTV is dat ze een scheet laten, en vervolgens tegen de buren roepen ‘je stinkt’… Dat gepraat over ‘ondermijning van onze democratische rechtstaat’, terwijl ze daar via de privatisering van openbaar bestuur zelf aan werken.

Er is niet of nauwelijks enig gevaar voor ‘terrorisme’ in Nederland. De officiele complottheorie rond 9/11 was een broodje aap.U werd door veelvuldige herhaling door ‘kwaliteitsmedia’ gedwongen dit absurde verhaal te geloven:

 • Een club Arabieren met plastic mesjes, had vliegles genomen in een Cesna. Zij kaapten vier Boeings in het best bewaakte luchtruim hahahahahahaha :-), en vlogen die de Twin Towers binnen. Terwijl er ook nog zonder toedoen van een vliegtuig een derde gebouw met stalen constructie spontaan indonderde.
 •  En vervolgens nadat bij 1200 graden hitte de Twin Towers instortten, vonden ze hun paspoorten onder het puin op de grond: ‘Kijk het was Mohammed Atta.’ hahahahaha.

Er was in Nederland 1 Marokkaan met uitkering die een godslasterende relnicht neerstak, in twintig jaar. Eentje. Vergelijk dat met de duizenden mensen aan oversterfte, die correleren met het toedienen van de mRNA-injecties, aangemoedigd door het Rutte-regime.

En dan, wie anders dan hun overheid laat al die kansenparels jaarlijks bij tienduizenden binnen, om ze met voorrang boven de eigen inwoners aan gesubsidieerde huisvesting te helpen? Zeventig procent van de Nederlanders weet al: dit regime van dieven, lafbekken en pathologische leugenaars is er niet voor onze belangen.

Geestelijke strijd

Het Rutte-regime ondermijnt Nederland
Het Rutte-regime ondermijnt kortom zelf de economie en democratie van NL, om vervolgens anderen daar via een NCTV van te beschuldigen.  De NCTV bestaat enkel om ‘terrorismebestrijding’ van meer publiek geld te helpen voorzien via reclame in media.

De ergste terreur komt nu van het Rutte-regime, dat zelfs een avondklok instelde.Hun leugenachtige en gecorrumpeerde overheid beschuldigt de ander kortom van wat ze zelf doen. In het klimaat van angst dat zij doelbewust scheppen zijn er dan te weinig mensen met kloten die nog waarheid durven spreken. De meeste bestuurders drukken de snor uit angst voor hun baantje.

Wij zijn daar niet bang voor. To hell with the devil.

Laten we dagelijks bidden dat de diabolische bende dieven en leugenaars van het Rutte-regime ten val zal komen, en haar rechtvaardig oordeel mag ontvangen. En laten wij bidden om God’s bescherming tegen dit diabolische regime.

Als reactionair – tegenover ‘links’ en ‘rechts’- sprak bovenstaande toespraak van een ‘ultraconservatieve’ aartsbisschop uit Italie wel aan, 1 van de weinige geestelijken die nog deugd van de moed toont terwijl de Paus zich aan Lucifer/WEF committeert. Je moet – aldus die aartsbisschop- inzien dat er een geestelijke strijd gaande is, tussen de Stad van God (Augustinus) en de Civitas Diaboli van globalisten met hun ‘Vierde Industriele Revolutie’ van aartsrebel Lucifer.

6 Replies to “Heeft procederen tegen Rutte-regime wel zin?”

 1. Het is één ding dat je wordt aangevallen om dat je je uitspreekt maar laten we niet de vele mensen, zoals de toeslagenouders, vergeten die worden vermorzeld terwijl ze niets aanwijsbaars ‘verkeerd’ hebben gedaan.

  Als je kijkt naar die flapdrol van een rechter in de zaak tegen Willem Engel die ongecensureerd en zonder enige zelfbeheersing van alles en nog wat eruit flapt (omdat rechters met de vreselijkste misdaden weg kunnen komen en zij daarom niet weten dat het soms beter is te zwijgen), kun je alleen maar concluderen dat procederen zin heeft als je je het kunt veroorloven.
  Tom Zwitser kan het zich veroorloven en zou naar mijn mening niet moeten lopen piepen over stress en energie. Het is een keuze die hij maakt en als het hem teveel is allemaal, kan hij ook een andere keuze maken.

  Huig Plug heeft ook een keuze gemaakt door op te komen voor de waarheid, zijn collega’s en de gedetineerden en hem hoor je toch ook niet jammeren.
  Huig Plug kan ook geen advocaat vinden en wordt niet alleen door de NCTv maar ook door diverse persrioolratten en het hele ministerie van justitie geframed, er werd geprobeerd zijn huis af te pakken en hij is 4 maal in de gevangenis gegooid.

  Laten we niet daadwerkelijke strijders, diegene die lijf en goed op het spel zetten, verwarren, met mensen die voor een image gaan.
  Het gaat om de bereidheid tot opoffering in de grote zaken en een menselijkheid in de kleine en dagelijkse zaken.

  1. Beste Rypke,
   Het is mij opgevallen dat als jij contact hebt gehad met Tom Zwitser je op één of ander manier in je blogs een boetekleed aantrekt.
   Nu is er niks mis met het besef van eigen nietigheid en feilbaarheid maar zo’n besef lijkt mij vooral van belang voor mensen in een positie van macht.

   Het is inherent aan maatschappelijke systemen dat zij een innerlijke (morele) leegte hebben maar er zijn ook mensen die een ontbrekende of gemankeerde ziel hebben.

   Beiden zoeken buiten zichzelf naar content om te controleren en absorberen.Het is daarom zeker raadzaam om kennis te hebben van de eigen gevoelens al is het maar om te voorkomen dat deze worden bespeeld door diegene die niet persé ons beste belang voor ogen hebben.

   1. De conclusie die uit de BOPC verhoren van de agenten had kunnen worden getrokken is dat er van hogerhand opdracht is gegeven tot het gebruik van geweld tegen vreedzame demonstranten.
    Dit is een conclusie die na verder onderzoek verstrekkende internationale juridische gevolgen kan hebben aangezien zoiets strafbaar is.
    Het aantal agenten dat in eerste aanleg hierover heeft geklaagd is irrelevant.
    BOPC neemt verhoren af en trekt geen conclusies, het was aan Tom Zwitser de juridische consequentie van deze mogelijke conclusie te benoemen.

    Huig Plug werd door Tom Zwitser in de steek gelaten op het moment dat hij door een juridische spitsvondigheid Marloes van Muiswinkel de gelegenheid had gegeven de namen te noemen van hooggeplaatste lui die beschuldigd werden van georganiseerd sadistisch kindermisbruik.
    Ook hier heeft Zwitser nagelaten de zaken te benoemen en zich verschuild achter irrelevante details.

  1. Er is maar 1 rechter in de Rechtspraak. Dat is een titel in een Rechtszitting. Hier wordt invulling aan gegeven door een groot aantal mensen in dwaling. Daarom dragen zij een toga als uniform. Uniform betekend eenvormigheid. De mens heeft het kenmerk dat eenieder uniek is. (zelfs een tweeling met hetzelfde DNA kunnen zich beiden niet tegelijkertijd in eenzelfde ruimte begeven)
   Een Rechter doet dus afstand van diens mens zijn. De term ‘bavianen’ dekt de lading dus niet.-)

 2. De WEF-keffertjes van ‘de nieuwe wereld orde’ willen de landsgrenzen en de natiestaten opruimen voor hun ‘centraal bestuur’. Hoe doe je dat?
  Gewoon de regeringen infiltreren met staatsondermijnende politici i.c.m. de Main Stream Maffia.
  Het enige dat wij als mens doen met ons ongeloof in de leugens van kabinet en oppositie, is het op scherp zetten van die mijnen onder de natie-staat.
  Immers hebben wij om te leven geen land nodig, maar grond.
  Overigens zijn alle 200 natiestaten sinds 1933 omgedoopt tot CORPORATIES met eindeloze staatsschulden aan de private eigenaren van centrale banken. (Google op HJR-192)

  Deze eigenaren hebben het plan ontwikkeld om alle landen (inclusief hun horigen) onder te brengen onder 1 paraplu; de NWO.
  In hun pogingen om de volkeren tegen elkaar op te zetten, houden ze rekening met de ‘backflash’ vanuit de mensheid. Hun plan voorziet in repressie tegen de macht van een wereldvolk, zoals dat in bovenstaande column zo duidelijk is omschreven.
  Veel mensen zien dat de natie-staat, Rechtspraak, politiek en politie bestaan uit CORPORATIES met winstoogmerk. Het is dus inderdaad zinloos om tegen het Rutte-regime te procederen.

  Wat wel zin heeft is om vooral mens te blijven in onze eigen samenleving en afstand te houden van de corrupte zieke geesten die de populatie willen uitdunnen met (psychisch-, klinisch- en fysiek) geweld. Geef controlefreaks geen voeding meer en ze sterven vanzelf uit. Psychopaten kunnen niet creëren en kunnen niet anders dan parasiteren.
  Stop met stemmen op politieke partijen. ‘Politiek’ is slecht 1 van de 117 synoniemen voor ‘vals’. En laat je vooral niet verleiden tot instemming met valse beloften als de Luciferaanse ‘Vierde Industriele Revolutie’ met de CBDC…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *