Het kan nog megalomaner: ‘Zonne-atollen’ in Natura 2000

De gebruikelijke verdachten in de Koninklijke Oligarchie, hier hun planbeschrijving met de gebruikelijke leugens

Het geprivatiseerde provinciebestuur van Noord Holland (stakeholders-bestuursmodel) lijkt dit jaar een voorkeur te ontwikkelen voor 1450 hectare eilanden met zonnepanelen in de (voormalig) publieke ruimte, Natura 2000-gebied IJsselmeer beheerd door Rijkswaterstaat. Het Duitse bedrijf GroenLeven staat met Van Oord al te trappelen om te bouwen in natuurgebied.

Die industrie in natuurgebied langs de Wieringermeerpolder moet groen ingekleed worden met nog eens 3000 hectare ‘natuurontwikkeling’, ten koste van de bestaande waternatuur.

Zo komt er dan een nieuwe ‘Marker Wadden’ in het IJsselmeer, maar nu dan met door Van Oord opgespoten zandeilanden met zonnefarms er op. De planvorming maakt deel uit van het Wieringerhoek-plan van Rijkswaterstaat met projectleider Mascha Lichtendal. En de zogenaamde Kustvisie.

…zodat je elders in natuurgebied industrie mag neerzetten, ook al mag dat eigenlijk niet

De Verbouwing van Nederland
De gemeente Hollands Kroon (waar Wieringen deel van uitmaakt) haar raad stemde februari met 17 tegen 12 tegen het plan (coalitiepartijen VVD en PvdA voor), maar dat betekent nog niet dat het einde in zicht is.  Het geprivatiseerde provinciebestuur is voorstander. Er liggen namelijk grote ruimtelijke Rijksplannen klaar, die lokale democratie slecht verdragen.

Het IJsselmeer zou op de schop moeten voor ‘natuurontwikkeling’, volgens een andere papieren tijger die de omgeving van de bewoners moet losweken: de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PGAW)..

Die groen-technocratische Moloch is weer onderdeel van… val niet in slaap… de Nationale (… = private/stakeholder) Omgevingsvisie, bekend als ‘De Verbouwing van Nederland’, vastgelegd in de Omgevingswet met haar ‘duurzame ontwikkeling’…

Bestuurlijke kretologie die past bij deze mega-ingreep in het landschap waarbij ‘stakeholders’ de doorslag geven (private lobbyisten) heet ‘gebiedsontwikkeling’ en ‘participatie’…

Het andere majeure onteigeningswerk dat hun geprivatiseerde Rijksoverheid op de regio’s oplegt heet de Regionale Energie Sabotage (RES). Dat betekent dat in de kop van Noord Holland voor meer dan 1000 hectare aan zonnefarms gepland staan. De zogenaamde Noord Hollandse Energie Regio ( = RES) – een privaat-publiek lobbygezelschap- is alvast voor ‘Buitendijks’.

Zoals de KIVI al voorrekende moet er voor 2050 voor een oppervlakte van 2640 km2 (ongeveer provincie Utrecht) aan zonnefarms in Nederland bijgebouwd worden, wanneer je met windenergie en 50% biomassa je energievraag wilt voldoen. Oftewel: Heel Nederland moet op de schop.

Enorme zonne-atollen voor de Wieringermeer-kust, uit rapport van Deltares en Bureau Waardenburg

Provincie sponsor planvorming
Het zonne-atol-plan werd al aan de provincie voorgelegd in 2020 door Cor Buitendijk, in zijn vorig leven projectdirecteur bij de Zandmotor, een zandeiland voor de Zuid Hollandse Kust. Deltares en Bureau Waardenburg schreven betaald door het geprivatiseerde Noord Hollandse provinciebestuur al een planstudie. Uit het proza in die studie kun je zien, hoe weinig de bestuurlijke oligarchie nog hecht aan waarheid, integriteit en kostenefficientie van gemeenschapsgelden. We lezen hier de omgevingsvisie:

Het vertrekpunt voor het project Wieringerhoek is de algemene doelstelling voor de natuur in het IJsselmeergebied, zoals deze in de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) en de Agenda IJsselmeergebied 2050 is opgenomen: het gebied zo robuust maken dat het ecosysteem de gevolgen van klimaatverandering én duurzaam gebruik veerkrachtig kan opvangen.

Wat vertelt deze oceaan van slap gelul ons, wanneer wij dit vertalen uit het Leugenaars, de taal van moderne bestuurders? Wij willen bouwen in natuurgebied, ook al mag dat eigenlijk niet. Zo is immers ook het zogenaamde Toekomst Bestendige Ecologisch Systeem (TBES) in Natura 2000-gebied het Markermeer verkocht.

Het advies van Deltares, gefinancierd door private lobbyisten binnen de Provincie Noord Holland

‘De Zon oogsten’
Er bestaat ook een alternatief plan van door de geprivatiseerde overheid gefinancierde milieuclubs- verenigd in de Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk (met hun lobbyist George Freijsen) om zonne-industrieterrein in de Wieringerhoek op minimaal 1100 hectare landbouwgebied aan te leggen.

We vinden hier als lobbyist Manon Tentij, van Vogelbescherming, die tevens werkzaam is/was voor de privaat-publieke lobbyorganisatie/stakeholderbestuursclub Programma Rijke Waddenzee van het Ministerie van LNV (directie Natuur, Johan Osinga is verantwoordelijk) en Rijkswaterstaat.

 Dat plan over een ‘multifunctionele achteroever’ kun je hier downloaden. Ook hierin een gelijke oceaan van slap gelul, waar je als omwonende in verzuipen mag, over een mega-zonneindustrieterrein ‘als bemiddelaar tussen natuur en landbouw’, en een zonnefarm waarmee boeren ‘de zon oogsten’:

Bron:

Maar dit plan van ondermeer Landschap Noord Holland en Staatsbosbeheer om honderden hectares boerengrond met gemeenschapsgeld buit te maken, dat stuit op weerstand bij LTO, zo bleek op 11 januari dit jaar. Dit vanwege het grote offer aan vruchtbare landbouwgrond dat Postcode Loterij-maffia vraagt.

Dat kun je zien in hun planoverzicht, gemaakt door een architectenbureau:

Mega zonne-industrieterrein op boerengrond en nepnatuur (plasdras-braaklegging) die niet meer voor voedsel beschikbaar is

De zon oogsten, dat is wat de landbouw al sinds haar uitvinding doet. Alleen maken ze er dan geen ongevraagde elektronen van- die de regionale netbeheerder nu al niet kan verwerken- maar voedsel. Er is dus ook sprake van dat er drijvende zonnefarms komen.

De vogels zitten waar nog water is…

Wie daarvan de gegadigde kan zijn, dat moet wel het Fries-Duitse bedrijf GroenLeven zijn, dat hier in Friesland al vele natuurwateren mocht volbouwen. Met hun invloedrijke lobbyisten als Mel Kroon en de oud-directeur Solar van Eneco moet het met de aanbesteding dan wel goed komen.

2 Replies to “Het kan nog megalomaner: ‘Zonne-atollen’ in Natura 2000”

 1. Hoe groot kunnen hagelstenen worden door HAARP of Geo-engineering? En wie ruimt straks de glas- en de silicium-micro-scherven straks op uit de natuur als het fout gaat?
  URGENDA? GroenLeven? Van Oord? Mel Kroon? George Freijsen? Lobbyist Manon Tentij, van Vogelbescherming?
  Bestuursclub Programma Rijke Waddenzee LNV? Cor Buitendijk?
  Of gewoon Rijkswaterstaat van ons belastinggeld!

  Hoe zit het met de effecten van de ‘zeldzame grondstoffen’ uit de panelen in de bodem?
  We hebben op onze kosten de laatste 20 jaar de grootste moeite gedaan om asbest veilig op te ruimen. Waar is dat eigenlijk gebleven?
  Iemand?

 2. De downies van de kartelpartijen vernielen maar door
  Echt alles en iedereen moet worden omgeploegd en plat gewalst
  Wat zijn dat voor onmensen in bestuurlijke kringen.
  Nergens een vergunning te krijgen, de bouw ligt in een spagaat.
  Maar de mongolians danwel de monkey brains vernielen met het grootste
  Gemak puur natuur. Ontbossing en windmolens met sf6 gas erin.
  Waar is dan de subsidie voor de particulier die een paar paneeltjes
  Op zijn dak wil hebben. Ja er gaat wel 200 miljard naar Italië toe
  Oh ursula koopt voor 70 miljard aan gifspuiten. En prop ook de Oekraïne
  Maar vol met wapentuig en miljarden aan soldij voor gewetenloze huurlingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *