‘Die man moet zeker gedood worden’… (Numeri 15)

Groningen Gothic, Hornhuizen gisteren

Op deze eerste advents- zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse beschaving was geweest. Vandaag komen we aan bij Numeri 15, waarin de HEERE via zijn spreekbuis Mozes eerst een serie offer-voorschriften geeft voor zijn Barbecue.

Vervolgens lezen we hoe iemand gestenigd wordt, omdat die de sabbathsrust verstoorde. De HEERE van de Israelieten was geen godheid van de 24/7-economie en Blek Fraaidee, zo blijkt, noch van grijstinten. Het is of het ene, of het andere. Maar dan heb je ook echt wat te pakken, namelijk het idee van Heiligheid.

Warfhuizen

Hellehol van meritocratie
Hoe meer ik moet leven in de moderne, profane liberalen-wereld en haar rechthoekige tweedimensionale lelijkheid, alle strakgetrokken nep, pretenties. En overal popmuziek, die zangerige jankstemmen van seculiere plasticmeisjes die wat over hun eigen navelstreek jammeren.  En reclame, altijd maar overal reclame, reclame, reclame, reclame…

…hoe meer deze afkeer bij me wekt, tot het punt van totale vervreemding.

Met name wanneer je Linkedin bezoekt, dat hellehol van de meritocratie, waar iedereen op de digitale planken danst in de hoop op goede recensies. De moderniteit is er om mensen tot vervreemding, wanhoop en zelfmoord te drijven, en er is ook geen verlossing mogelijk. U dacht dat ik op ‘woke’ doel? Nou ja, ook wel.

Maar het kan altijd nog extremer. Mensen die met het jargon van de tijd hun winkel vullen, een oceaan vol slap gelul, meest in slecht Nederlands/reclame-Engels. Of wanneer je Rutger Bregman ziet en zijn meeste deugmensen. Heer God, waarom? Kom toch spoedig terug Heiland…

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Zo blijkt er zelfs al een docent digitale geletterdheid los rond te lopen in Nederland, die prodjektbeest lurning geeft en die een systeemdenker (…) is van de Tie Em Aai ukedumie, die in Zuid Holland staat, dus gewoon naast de boerenkaasmarkt rechtsaf:

Docent Digitale Geletterdheid/ Project Based Learning – Systeemdenker, Content strateeg bij TMI Academy | Welke toekomst wil jij creëren?
Heeft het over #pbl, #fakenews, #onderwijs, #mediawijsheid en #misinformatie

Hij kan wat met een mobieltje prutsen op twitter. Of wanneer je Syb van der Ploeg (ex- De Kast) hoort zingen:

Ik leeef in het momeeent

Vijftig jaar na introductie van de New Age in de populaire westerse cultuur, heeft een Friese Zanger het Be Here Now-levensgevoel te pakken van deeltijd-indiaan Eckhart Tolle, en er is geen redding meer mogelijk. Doet je dat niet hardgrondig vloeken, danwel met de handen ten hemel schreien en de Heiland verzoeken de Eindtijd te bespoedigen…Nee, dan liever het Oude Testament.

De bedroefde Moeder, of is ze gewoon verkouden? Je loopt zo een verkoudheid op in het hoge Groningse noorden (Foto Afke Smit)

Niet van deze wereld
Kent U dat gevoel eigenlijk een soort balling te zijn? Afke liet mij een filmpje zien van mensen, die elkaar bij Blek Fraaidee te lijf gaan om maar die laatste koopjes te bemachtigen. Zelfs kinderen werd door volwassenen, beter gezegd ‘lichamelijk volgroeide menswezens’ een pakje uit de hand gerukt. Maar uh, we zijn seculier-liberaal dus ‘je mag niet oordeluh’…

De mens is als een wolf voor andere mensen, zou Thomas Hobbes hebben gezegd. Hij was de eerste echte Liberale filosoof die in de Leviathan, een afschrikwekkend sterke Staat met Staatshoofd de remedie zag tegen de ‘oorlog van allen tegen allen.’ Hij had de Engelse burgeroorlog meegemaakt, en gezien tot welke dieptepunten mensen kunnen afzinken.

Ik wil maar zeggen, voor je praktijken uit het Oude Testament veroordeelt als ‘gewelddadig’ en de morele hoogzit inneemt: Kijk eerst eens om je heen in de moderniteit.

Dus als je dan als volk Israelieten met elkaar moet samenleven in de woestijn, en je maakt met Mozes en De HEERE afspraken. Hou je er dan ook gewoon aan, en probeer niet je snor te drukken. Want dan maak je scheuren in een geheel, waar de rotting binnen kan komen.

Wel maakt de HEERE nog onderscheid tussen opzettelijk en ‘per ongeluk’ iets verkeerd doen. Maar van marchanderen houdt Hij niet, het is of het ene of het andere zonder grijsgebied:

Als nu één persoon zonder opzet gezondigd heeft, moet hij een geit van een jaar oud als zondoffer aanbieden. Dan moet de priester verzoening doen voor die persoon die zonder opzet gezondigd heeft, met een onopzettelijke zonde, voor het aangezicht van de HEERE, om verzoening voor hem te doen, en het zal hem vergeven worden.

Voor de ingezetene onder de Israëlieten, en voor de vreemdeling die in hun midden verblijft: één wet geldt voor u, voor hem die zonder opzet zonde doet.

Maar de persoon die iets met opgeheven hand doet, van de ingezetenen of van de vreemdelingen, die lastert de HEERE: die persoon moet uit het midden van zijn volk uitgeroeid worden, want hij heeft het woord van de HEERE veracht en Zijn gebod verbroken. Die persoon moet beslist uitgeroeid worden, zijn ongerechtigheid is op hem.

Mooie kapel waar het profane buiten is gehouden, en het heilige centraal staat

Het heilige negeren
Doe je iets opzettelijk verkeerd, dan is er geen genade omdat je leeft alsof God, het Heilige niet bestaat. Dat is de boodschap vandaag uit Numeri 15; 32, over de man die op de Sabbath stiekem hout ging sprokkelen:

Toen de Israëlieten in de woestijn waren, troffen zij een man aan die hout sprokkelde op de sabbatdag. En zij die hem aantroffen terwijl hij hout sprokkelde, brachten hem naar Mozes en naar Aäron, en naar heel de gemeenschap.

Zij namen hem in hechtenis, want er was nog geen beslissing genomen wat met hem gedaan moest worden. Toen zei de HEERE tegen Mozes: Die man moet zeker gedood worden. Heel de gemeenschap moet hem met stenen stenigen buiten het kamp.

Toen bracht heel de gemeenschap hem weg tot buiten het kamp, en zij stenigden hem met stenen, zodat hij stierf, zoals de HEERE Mozes geboden had.

Zo, die zit, 1-0 voor JHWH. Moet je de zondagsrust maar respecteren. En het idee dat er belangrijkere zaken zijn dan ‘jij’, zoals de goddelijke Wet die zo Heilig werd geacht dat je daar ondergeschikt aan bent tot het punt van de doodstraf aan toe.

Dat klinkt extreem, maar aan de andere kant: Dan doen de dingen er weer werkelijk toe…

Broeder Hugo in Warfhuizen

Bedroefde moeder
Zo bezochten we gisteren de kapel van de Bedroefde Moeder van broeder Hugo in Warfhuizen, op de kale Oosterlauwers Friese klei. Hij maakte daar een ruimte met atmosfeer van heiligheid als echte kluizenaar, levend in de Kluis. Maria met zakdoek, alsof ze verkouden werd op de winderige koude vlakte daar in het Niets dat boven Groningen gaat.

Vanzelf wil je de stilte respecteren, in dit kleine stukje Anderewereld, waar het tijdloze Goede, Ware en Schone ge-eerbiedigd wordt. Afke (en ik) vinden het vreemd, dat je Maria niet (ook) mag eren als moeder van de Messias, althans van protestanten mag dat niet.

Die vinden dat weer afgoderij. De echte harcore-bekeerlingen vieren ook niet de zondag, maar de sabbath op zaterdag. Afke bezocht de Heilig Grafkerk in Israel, en heeft daar ook iets van die heiligheid mogen ervaren, een geestelijke ervaring van de droefenis van een moeder die haar kind gekruisigd zag. Broeder Hugo heeft die ervaring hier tot leven gewekt, in Warfhuizen waarbij Maria geen sprookjesfiguur is maar een echte moeder.

Daar kan toch niks verkeerds aan zijn …Wanneer christenen van de Ene God een drievuldig Persoon maken, Vader-Zoon-heiligegeest…dan kan Maria er ook nog wel bij, misschien net als de engelen in een andere hierarchie dan de drievuldigheid. Maar wel als Moeder van de Zoon.

Het was Keizer Constantijn, als ik me niet vergis, die de sabbath in de vierde eeuw naar de zondag verplaatste. Maar dan, het was Paulus die de spijswetten en besnijdenis al in de eerste eeuw schrapte als geboden voor christenen.

Voorbede door een middelaar is ook Bijbels, dus wie zou dat beter kunnen dan de moeder van Jezus. Die heeft ook wel eens wat anders te doen dan naar onze gebeden te luisteren. We zagen vorige week in Numeri 14 nog dat Mozes voorbede deed voor de Israelieten, als middelaar met JHWH. Omdat de HEERE dat zo verschrikkelijk/heilig is dat Hij niet direct te naderen is zonder dat je sterft.

Heb een goede zondag.

One Reply to “‘Die man moet zeker gedood worden’… (Numeri 15)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *