Steun strijd Clintel tegen Mark Rutte’s Milieudefensie

De Zaak van de Eeuw

Zonder 1 cent subsidie van hun Rijksoverheid, noch 1 cent steun van de Postcode Loterij, bindt Stichting Clintel de juridische strijd aan tegen de met miljoenensubsidies gestutte lobby van de klimazi’s (ecofascisme). Je kunt op hun nieuwe website Klimaatzaakvandeeeuw.nl je handtekening geven en een donatie overwegen voor dit echt goede doel tegen de Bootleggers (Shell) en Baptists (Milieudefensie).

Bootlegger Mark Rutte wil het zelfde als Milieudefensie

Rutte-Regime voert actie voor CO2-dictatuur
Larissa Alwin gebruikte haar positie als rechter in Den Haag om Milieudefensie (10 miljoen euro subsidie per jaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken) te steunen tegen Royal Dutch Shell van oa het Koningshuis en andere UBO’s. Die zouden mondiaal aan de CO2-reductiedoelen moeten voldoen, die door ongekozen ambtenarij van het Ministerie van Buza (Onder Ploumen/Kaag), multinationals en ngo’s in Parijs (2015) waren bekonkeld.

Mark Rutte’s pleidooi om de eigen bevolking harder te n**ien bij de Bertelsmann Stiftung (eigenaar RTL)

Een mogelijk motief van deze regime-medewerkster: Het Rutte-regime wil exact het zelfde als Milieudefensie, namelijk die 55% CO2-reductie voor 2030 op papier. Ze spreken de zelfde taal over ‘anderhalve graad’:

We will hit our climate targets, het met 10 miljoen euro per jaar door het Rutte-regime gesponsorde Milieudefensie

Daarop volgde het hoger beroep van Shell tegen dit vonnis. Clintel van broeder in het goede, Marcel Crok en Guus Berkhout wil zich nu mengen in de zaak tussen Milieudefensie en Shell, terwijl zowel Milieudefensie als Shell aangaven daar niets in te zien. Bij Shell ligt dat aan drie componenten:

 • a. lafheid en moreel falen,
 • b. exorbitante R&D-subsidies van oa Europa en het Ministerie van EZK voor ‘groene’ waterstof
 • c. gas/LNG-strategie als ‘transitiebrandstof’….

Waterstofproject Shell op Tweede Maasvlakte

Clintel vindt dat klimaatactivist/rechter Alwin in haar vonnis de gevestigde wetenschap van het IPCC naast zich neer legde, en wil met haar inbreng dat veranderen.

Dat Alwin, net als Marie Tan de Sonneville (bij Urgenda-zaak met zelfde advocaat Roger Cox) aan de kant van klimaatclubs stond, blijkt ondermeer uit haar veelvuldig herhalen van het persoonlijk oordeel ‘gevaarlijke’ klimaatverandering. Dat waardeoorgeel stond tientallen malen in het vonnis van Larissa Alwin, en werd regelrecht overgenomen uit het pleidooi van de klimazi’s Donald Pols en zijn advocaat Roger Cox.

Nergens in een neutrale wetenschappelijke publicatie zou je dat ‘dangerous climate change’-oordeel tegenkomen, aldus Clintel.

Voor Milieudefensie een waar subsidie-bonanza van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Of Clintel zich als derde partij mag mengen in het proces, dat moet het Hof in Den Haag goedkeuren. Omdat de rechterlijke macht in Nederland- net als in iedere failed state- fungeert als verlengstuk van het heersende regime- zien we dat oordeel met enige skepsis tegemoet. Immers Marie Tan Sonneville werkt daar ook, Rutte’s rechterlijke regimeverlengstuk.

De rechterlijke macht in Nederland is veel meer politiek gestuurd dan mensen willen geloven, kijk enkel naar de schaamtevolle episode van de Avondklok met Marie Avondklok Sonneville. Zie daartoe ook de website ‘Vrouwe Justitia in Verval’ (VJIV.nl)

Exacte kopie van Exxon-campagne in Amerika, nu gericht op Shell van het door De Staat gefinancierde Milieudefensie

Zoals ik reeds voor Elsevier Weekblad schreef in 2018, is er slechts een schijntegenstelling tussen Niet Gekozen Organisaties (ngo’s) en Big Oil. Het is de Rockefeller-dynastie (Standard Oil, ESSO/Exxon)die met de Club van Rome de CO2-hysterie op de politieke agenda bracht. Via oa hun Rockefeller Foundation en de grootfinancier van klimaatclubs Rockefeller Brothers Fund.

Mijn lezing in Berlijn over Bootlegger_Baptist speltheorie

Met de economische speltheorie van Bruce Yandle, de Bootlegger-Baptist-theorie verklaar je het wederzijds voordeel van hun schijnbare tegenstrijd. Daarover gaf ik exact vier jaar terug in Berlijn nog een lezing voor de Wildtierstiftung. Bootleggers waren illegale drankstokers, die in de periode van de drooglegging na 1928 (Wallstreet-crash) profiteerden van campagnes van Baptist-predikanten tegen (legale) drankholen en cafe’s.

Exxon Knew, campagne door Rockefeller Brothers Fund gefinancierd

In dit proces is Shell de Bootlegger en Milieudefensie de Baptist. CO2-activisme zorgt voor (Kunstmatige) schaarste, dankzij de Divestment-campagnes. Zoals we al aangaven is er door het terugtrekken van 1000 miljard dollar aan nieuwe exploratie-investeringen sinds 2020 uit naam van CO2-activisme (oa door Blackrock) een kunstmatige energiecrisis ontstaan. Dat doet de prijzen stijgen, en daarvan profiteert ook Big Oil weer.

 • Om maar eens een mogelijk mechanisme te noemen.

Milieudefensie, 10,5 miljoen van de overheid, vijf maal meer dan van leden

Milieudefensie (1972) haar naam is afgeleid van het Amerikaanse Environmental Defense Fund. De plaatsongebonden campagne-groepen danken we vooral aan de artificiele oliecrisis van 1973. Toen ontstonden ook de (provinciale) Milieufederaties en Stichting Natuur & Milieu. (campagne-afsplitsing Natuurmonumenten) Met de autoloze zondagen sloeg hier het Club van Rome-rapport in als een bom. De voorspelde schaarste- Limits to Growth- leek plots voelbaar.

In dat schaarste-paradigma zit Nederland met de CO2-campagne en Green Deal opnieuw gevangen. Inmiddels is Milieudefensie dankzij alle Postcode Loterij-miljoenen en subsidies uitgegroeid tot een ondermijnende factor van de directe democratie en parlementaire democratie.

Klimaatzaak: Revolte van de Elites
Milieudefensie vangt vijf maal meer inkomsten van hun Rijksoverheid dan van leden/donateurs, en heeft meer te besteden per jaar dan de meeste politieke partijen in vier jaar.

Milieudefensie is een typische ‘Revolte van de Elites’-club waarover mijn andere column gaat van BLCKBX. Ze veinzen ‘maatschappelijk’ belang als ngo (niet gekozen organisatie), terwijl ze- deels uit opportunisme en onbenul- het belang van een kleine elite vertegenwoordigen die de winsten krijgt. Zo zijn zij een ondermijnende kracht voor de parlementaire democratie, net als hun financier de Postcode Loterij.

Profetisch, uit 1996

De beste oplossing: De Bijl in hun subsidies, en de Postcode Loterij. De milieubeweging in Nederland dient met wortel en tak uit de samenleving te worden uitgeroeid, en subsidies zijn hun wortels, van deze kunstgras-grassroots. Nu is Clintel als David die tegen een Goliath strijdt (1 Samuel 17) een club die dubbeltjes moet omdraaien versus een met multi-miljoenensubsidies gesteunde campagne-gigant.

Maar laten we bidden dat hun steentje uit de slinger het doel mag treffen, het voorhoofd van deze ecofacistische reus mag indringen. Uiteindelijk vertegenwoordigt Clintel WEL de belangen van de bevolking, die immers de duizenden miljarden lastenverzwaringen en een gemankeerd energiesysteem op hun bord krijgen. Met staatsdwang door het Rutte-regime.

9 Replies to “Steun strijd Clintel tegen Mark Rutte’s Milieudefensie”

 1. ‘Vrouwe Justitia’ wordt vertegenwoordigd door een Dilan Griezelköts, niet gehinderd door enige kennis van rechtsgeleerdheid. (Niet dat haar kartel-voorgangers met een rechtenstudie beter waren.-)

  Het is daarom aannemelijk dat Vrouwe Justitia niet alleen blind moet zijn.
  Zij is feitelijk ook doof en autistisch voor ieder redelijk oordelend mens.
  Vrouwe Justitia heeft zelf niet eens door dat haar linker borst hangt in de rechter weegschaal. En toch wil zij maar niet vallen in haar eigen zwaard. Gek he?

  Emeritus hoogleraar Recht Twan Tak van de ‘Maastrichtse school’ heeft in zijn boeken duidelijk gemaakt dat Nederland zich al sinds beginjaren ’80 geen Rechtsstaat meer mag noemen. https://www.sdnl.nl/twan-tak.htm

  Het belangrijkste kenmerk uit de definie van een wet is dat deze voor iedereen gelijkelijk moet gelden. De staat houdt zich zelf niet aan hun eigen wetten. (Pikmeer arrest)
  Dan is er dus geen sprake meer van een wet maar van een dictaat.
  Een dictatuur kan geen Rechtsstaat zijn.

  Ik hoop oprecht dat Clintel een voet tuseen de deur van de rechtszaal kan krijgen, maar ik vrees dat het flopt.
  Alleen als het totale volk de CBDC-valuta gaat weigeren, zal dit kwaad verdwijnen. Want binnen deze hele kliek, draait het om macht over de massa.
  Zonder controle over het ‘geld’ zijn zij elke macht kwijt. Met name het leger van ngo’s van de ‘uitvoerende macht’.

  1. Hoh, hoh, dat is niet zo netjes. Ze heet Dilan Yeşilgöz-Zegerius

   Ze is ook gevlucht uit Turkije dus erg veel sympathie voor sultan Erdogan heeft ze niet. Volgens houdt ze ook niet van Woke. Meer kan je je niet wensen in het huidige kabinet. Daarnaast heeft ze het aanpakken van de zware criminaliteit als prioriteit. Dat is absolute noodzaak gezien de “vergismoorden” en bedreigde burgermeesters. En dan bedoel ik dus de bedreigingen van voor Coronatijd. Zij lijkt me een stuk beter dan Hirsch Ballin, die heeft echt wat vreemde, rancuneuze kreukels in zijn hoofd.

   Martin Bosma, niet bepaald een links progressieve globallist, is het mij eens wat betreft het bejegenen van bewindspersonen: https://youtu.be/iQoPVofK618?t=197

 2. Ja, daarvoor heb ik al meerdere malen gedoneerd dit jaar. In december schrijven ook nog geld voor het donateurschap af.

  Maar het is natuurlijk te gek voor woorden dat dit nodig is, dit zijn zwaar politieke en beleidstechnische zaken die helemaal niet bij de rechter thuis horen. Dan mag milieudefensie ook nog eens beweren heel Nederland te vertegenwoordigen en wanneer Clintel zich in de zaak wil mengen kost dat klauwen met geld nog voor er sprake is over zekerheid van deelname aan rechtszaak.

  En tot nu toe worden ik en jij ongevraagd vertegenwoordigd door subsidiespons en klimaatextremist Donald Pols. Ik heb nog liever Donald Duck als vertegenwoordiger!

  1. Je zou helemaal gelijk hebben, wanneer je er vanuit gaat dat een rechter zich moet houden aan Trias Politica en de wetten niet mag toetsen aan de Grondwet (art. 120 GW). Dan zou een rechter zich ook niet bemoeien met politieke keuzes.

   Het probleem is echter dat de rechter zich moet houden aan internationale verdragen (art. 94 GW). Ook die EU verdragen waartegen wij hadden gestemt toen we nog aan referenda deden.
   Nu worden we dus letterlijk aangevallen door vreemde mogendheden (WEF/EU/VN) d.m.v. onmogelijke milieu eisen, die door de Nederlandse rechter moet worden bekrachtigd.

   Wie nu nog blijft stemmen, heeft geen enkel zelfrespect meer.

   1. Het is mogelijk te stemmen zonder te geloven in het ‘democratische’ narratief van de machthebbers.
    Al is het maar om ze te dwingen nog openlijker fraude te plegen (zodat Rypke voer voor zijn blogs blijft houden).

    Dat het volk geen macht meer heeft, is meer dan duidelijk maar om mensen die gebruik maken van hun mogelijkheid om een beetje te klieren te beschuldigen van een totaal gebrek aan zelfrespect, vind ik wel ver gaan.

    Dat het politici en dissidenten waarschijnlijk niet gaat lukken om het systeem te veranderen, is geen reden dat het volk geen gebruik zou moeten maken van de mogelijkheden, die zij nu nog ongestraft heeft, om het systeem, in welke mate dan ook, te frustreren.

   2. Dat de rechter kijkt naar internationale verdragen en dat onze grondwet zo langzamerhand niets meer waar is, is me bekend. Maar de argumenten die Clintel naar voren brengt zullen ook relevant zijn voor die internationale verdragen.

    Ik denk daarnaast wel dat het belangrijk is om te blijven stemmen, al was het maar omdat er dan iemand is die voor jou spreekt in de politiek. Dan denk je eerst ‘wat heb ik daar aan’. Heel veel zou ik zeggen.
    Ten eerste, oppositiepartijen halen de ware aard van de lieden van Vak K naar boven zie bijvoorbeeld dit: https://www.youtube.com/watch?v=I5uDvhXeTdg Dit is ook bij BlackBox ten sprake gekomen gisteren. Dat heeft effect, kiezers van coalitiepartijen haken massaal af. Ik hoor van voorheen actieve CDA’ers en D66’ers, mensen die in gemeenteraden en commissies zaten, dat ze niets meer van die partijen willen weten. VVD stemmers die zeggen dat je niets aan de VVD hebt. Onderschat de rol van oppositie partijen daar niet bij. Zonder hen zou dit niet eens nieuws zijn.
    Ten tweede, tegen de tijd dat er een andere regering zit, kan die formeel niets meer doen wegens alle verdragen, afspraken, convenanten, etc. Maar waarom zou die regering die zaken niet gewoon negeren? Het negeren van regels (verdrag van Maastricht), ze naar je eigen zin uitleggen (Coalitie) en shoppen in verdragen (klimaatzaak) is inmiddels gemeen goed. Dankzij de nog vrije pers en dankzij de oppositiepartijen is dat ook heel duidelijk. Een meer nationaal gezinde regering kan dan ook op deze manier voortvarend te werk gaan. Het precedent is immers duidelijk aanwezig.
    Ten derde: Het is belangrijk voor de geschiedschrijving.
    Ten vierde: Door kritische pers en oppositie is het duidelijk dat de regringspartijen je dwingen in een leugen te leven. Daar moet je zo min mogelijk in mee gaan en politiek vertegenwoordiging helpt daarbij.
    Gooi niet te snel het kind met het badwater weg zou ik zeggen in deze. Kunnen stemmen is niet zaligmakend maar we leven dan ook niet in een utopie.

    Maar ik begrijp absoluut waar de opmerking ‘Wie nu nog blijft stemmen, heeft geen enkel zelfrespect meer’ vandaan komt en ik vind die zeer herkenbaar.
    Niet stemmen geeft mij te veel het signaal naar politiek, openbaar bestuur en de bestuurlijke elite dat dit land van ‘hun’ is. Maar Nederland is er niet alleen voor en van universitair geschoolden, progressievelingen, bewoners van gegoede buurten en beschermde bevolkingsgroepen. Nederland, het publiek beleid, de internationale verplichtingen die we aangaan etc, moeten ook werken voor de autochtone, geïmigreerde, MBO en HBO geschoolde en buiten de gegoede wijken levende Nederlanders.

    1. Koningin Maxima heeft het toch duidelijk gezegd: De Nederlander bestaat niet! Ook de natie-staat Nederland bestaat niet. Het is sinds 1933 een corporatie met de naam “STATE OF THE NETHERLANDS”, geregistreerd in (SEC) Washington DC. Directeur heet Mark Rutte en is gekocht door o.a. BIS aandeelhouder Klaus Schwab e.c.

     Zelfs als je niet gaat stemmen, stem je stilzwijgend in volgens art.3:61 BW. En heb je maar te volgen wat het kabinet ons opdraagt volgens art. 50 van de Kieswet.
     Pas als je de politiek verantwoordelijke bij Algemene Zaken schriftelijk hebt verklaart dat je beroep doet op lid 3 van art. 3:61 BW om jouw machtiging in te trekken, ja dan pas heb je je lidmaatschap van die club officieel opgezegd.

     Behalve vrij, ben je dan ook verantwoordelijk voor jezelf en je directe omgeving.
     Lees voor het begrip het boekje van Larken Rose: “Het meest gevaarlijke bijgeloof”.

     Je gooit niet een kind met het badwater weg, als je jezelf politiek laat vertegenwoordigen. Je verkoopt je ziel en zaligheid aan de duivel. En daar krijgt hij vanaf nu je hele nageslacht bij cadeau.

     1. Volgens mij heeft de Staat Der Nederlanden een registratie bij de SEC om het ook voor Amerikaanse investeerders gemakkelijk te maken om Nederlandse Staatsobligaties te kopen en aan de kwartaallijkse rapportageplicht te voldoen. Maar dat maakt een obligatiehouder natuurlijk geen eigenaar van dit land, en dit land geen corporatie.

      Dat niet stemmen hetzelfde is als een volmacht, is onzin. Een volmacht voor stemmen moet je tekenen en de gemachtigde moet een kopie van je ID meenemen. Niet stemmen is zeker geen ‘stilzwijgende volmacht’.
      Maar het komt me wel een beetje bekend voor. De volgende twee uitspraken horen we vaak, niet zelden uit de mond van journalisten en commentatoren:
      “Wie niet stemt mag niets zeggen over het beleid en politiek die komende 10 jaar.”
      en:
      “Het volk krijgt altijd de regering die ze verdiend dus je mag niet klagen over het kabinet”.
      Dan is het alsof je een volmacht geeft aan welke willekeurige politicus dan ook en alles wat die de komende 4 jaar gaat doen.

      Maar beide uitspraken zijn natuurlijk onzinnig e. Ook wanneer je niet stemt ben je een burger met vrijheid van meningsuiting en mag je die gebruiken. Een functionerende democratie moet ook een openbaar debat hebben bijvoorbeeld. Daar mogen ook de blanco en niet stemmer aan deelnemen.
      Klagen steen en been over het beleid en politiek mag ook altijd. Wanneer je een partij stemt die niet aan de macht komt, niet in stemt met bepaalde maatregelen en andere alternatieven aandraagt is dat is ook volkomen terecht.
      De regering regeert en we moeten ons aan de wetten en regels houden. Maar je hoeft natuurlijk niet te doen alsof je het daarmee eens bent en er achter staat. Het kabinet spreekt met ‘een mond’ zoals dat heet. Maar sommigen doen alsof die regel van toepassing op elke Nederlander. Dat is de grootst mogelijke onzin en doorgaans een poging om inhoudelijk debat uit de weg te gaan. Je hoeft echt geen brieven en juridische artikelen aan te halen om te zeggen dat het kabinet Rutte of welk kabinet dan totale kutwetten maakt en een klotebeleid voert en dat je liever vandaag dan morgen al die zaken in de prullenbak gooit.

 3. Laten we niet om de brij heen draaien.
  In zijn blog van 2022/12/05 schrijft Rypke Zeilmaker dat hij heeft gestemd en in een commentaar onder zijn blog van de volgende dag staat “Wie nu nog blijft stemmen, heeft geen enkel zelfrespect meer”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *