‘Minorities and Multilingualism’ in plaats van ‘Fries’: Pijnlijk!

Frisian Lives Matter!

Op de links-globalistische universiteiten van Nederland wordt de politieke partijlijn van de 2030 Agenda (VSNU) er stevig ingehamerd. Zo sneuvelde uiteindelijk ook de leerstoel Fries in Groningen. Die leerstoel kreeg met Goffe Jensma aan het roer de pijnlijke naam ‘Minorities and Multilingualism‘, dat is meinoorities end multilingjualisem.

Een studie voor LHBITIGX-plussers die daarmee ‘Diversiteitsmanager’ (….) worden, oftewel links zeikwijf/valse nicht op gemeenschapskosten. Nadat Jensma dit najaar vertrok als hoogleraar, kwam er als vervangend universitair docent Fries een fractievoorzitter van Groen Links, Anne Merkuur.  Hoe diep zijn we gezonken?

D66-versie van Friese vlag, hangt ook bij Tresoar: de fik er in,

Frisian Lives Matter!
Is het een wonder, dat met het vertrek van Jensma dit najaar er geen opvolger meer is, en dat het Fries op academisch niveau ten dode is opgeschreven? Als vervanger voor Jensma werd Anne Merkuur voorgesteld, taalkundige aan de Fryske Akademy en Fractievoorzitter van de communisten in mijn gemeente de Fryske Marren (Groen Links). Die werd tot universitair docent benoemd, nadat ze gewogen was en links genoeg bevonden door Thony Visser.

De omschrijving van die van oorsprong Friese leerstoel is te pijnlijk om te verwoorden. Toch doen we dat hier even, zet je schrap over de ondraaglijke lichtheid van het modern academisch bestaan, Meinoorities end mulilingjualisem:

Uiteraard, het gaat weer over de klassenstrijd van boze uitkeringtrekkers van George Soros en kornuiten. Als ze niet van de leg raken door ‘de klimaatverandering’ dan mag je onderzoeken wat corona met hun klassenstrijd heeft gedaan.

Hoe dient #blacklivesmatter de empowerment van minderheden? Vraagt diversiteitsmanagement om nieuwe leiderschapsvaardigheden? Welke invloed hebben gebeurtenissen zoals de coronapandemie op minderheden?

Taal, cultuur en diversiteit

Onze gemeenschappen, scholen en organisaties zijn diverser dan ooit. (door staatsgefinancierde massa-immigratie herken je op veel plaatsen je eigen land niet meer, en in het onderwijs heb je alleen nog vrouwen en homo’s RZ) Toekomstige leiders in het onderwijs, bedrijfsleven en politiek moeten met deze diversiteit leren omgaan (mogen daar alleen de partijlijn bij volgen RZ); ze hebben kennis van diversiteitsmanagement nodig. (Je leert moeilijk doen om de olifant in de kamer onbenoemd te laten RZ)

In onze bachelor Minorities & Multilingualism word je opgeleid tot diversiteitsmanager en verdiep je je in de talen, culturen, geschiedenis en politiek van etnolinguïstische minderheden.

Kunnen ze ons Friezen met hun linkse bril op bestuderen..

Een meinor Fries via een trek
Gad ver dam me, jeuk jeuk jeuk!!!! Maar gelukkig. Na je betsjlur kun je een ‘track’ (spreek uit trek, net als een ‘trekje’ bij het vissen) Fries leren.

Bovendien biedt deze bachelor je de mogelijkheid om opgedane kennis direct te verbinden aan de lokale context, door Fries te studeren: je kunt bij ons een speciale Friese track volgen of kiezen voor een minor Fries.

Wie na het lezen van deze tekst nog niet de dringende behoefte krijgt een Vikingbijl op te graven, hou je vast:

In de bachelor volg je vakken op het gebied van taalkunde, politieke geschiedenis, cultuurgeschiedenis en sociale wetenschappen. Ook een optioneel buitenlandverblijf maakt deel uit van het programma. Er wordt een keur aan onderwerpen behandeld: globalisering, migratie en minderheden, diversiteitsmanagement, en meertaligheid.

Di ver si teits me nutsj munt. Je wordt een ambtenares die in deeltijd voor vol aangezien wil worden, eventueel met tussenkomst van hun rechterlijke macht omdat je ‘online agressie’ pleegde tegen iemand die het slachtofferschap uitbuit voor persoonlijk gewin.

Friezen zijn in ons eigen Friesland geen minderheid. We zijn het stamvolk van de lage landers, en laten de mensen die hier als (ongevraagde) import komen zich maar aanpassen, of nog beter: gewoon opkrassen. Het Linksche Thuigh ter academie bedoelt dus juist, dat wij als Friezen onze eigen mores niet aan die ongevraagde import mogen opleggen.

Leaver dea as slaef, bij de Ried foar de Fryske Beweging werd dat ‘leaver weak en braef’…

Mijn vragen aan Jensma
De leerstoel Fries bloedde leeg door studentengebrek. Maar mijn gissing is dat die leeglopende belangstelling te maken heeft met de insteek van de Ried fan de Fryske Beweging. Dat taalpurisme, dat je bijna geen Fries durft te spreken omdat er dan zo’n gesubsidieerde taalpurist langs komt die je op de vingers tikt. Ik stuurde Jensma wat vragen, ivm mijn verhaal over de Oera Linda.

1. Jan Ott stelde dat hij U – als had gevraagd een voorwoord te schrijven bij zijn vertaling: waarom bent u niet op die uitnodiging ingegaan?

2. Is dat omdat U geen krediet aan Oera Linda wilt geven ? En zo ja, waarom dan niet, als u zelf ook jaren met het manuscript hebt geworsteld? Dat had U ook niet gedaan zonder de fascinatie en controverse?

Als het dan in ieder geval een prachtig staaltje vervalsingskunst en creativiteit is die in de canon van de modern-Friese geschiedenis thuishoort,… De angst om niet serieus genomen te worden door collegae- bij positieve aandacht voor controversiele geschiedschrijving- is in zichzelf ook niet wetenschappelijk

3. het hoofdargument in uw dissertatie tegen echtheid is van taalkundige aard: de vertaalsleutel in het manuscript zou zitten en dat de zinsbouw modern 19de eeuws was. Oftewel, de vervalsers wilden dat de vervalsing zou worden ontdekt

Ott is geen taalwetenschapper. Maar hij brengt daar tegenin dat de door U opgeworpen complottheorie onmogelijk is. (samenzwering Haverschmidt, Over de Linden en Verwijs). Taalkundige Verwijs had zijn carriere bij ontmaskering juist geriskeerd, en Haverschmidt kon nooit voor zo’n omvangrijk werk zo intensief samengewerkt hebben met Over de Linden

Nieuw verschenen van de Oera Linda Foundation in Diever

Een taalkundige tegenwerping kan zijn: hoe veel manuscripten in oud Fries zijn er nu bekend, om met zekerheid te stellen dat de syntax in Oera Linda ‘te modern’ is?

4 Verder wil ik U condoleren met de ondergang van de leerstoel Fries tot een Engelstalige multiculti-leerstoel in de tijd dat u daar hoogleraar was; Studentengebrek. Minorities & Multilingualism (niemand voor het hoofd stotenzzzz..), heeft u die naam bedacht?

Kan die teloorgang in studentental veroorzaakt zijn dankzij de benadering tot ‘modern geef Fryske taal only’ van de 20ste eeuwse Friese beweging? Ipv veel inspirerender zaken als de vrijheidsstrijd, de oerhistorie, de natuur, het landschap

Mijn vader werd in Sneek door zo’n gesubsidieerde taalpurist (betrokken bij publicatie Een Meelijwekkend Volk) ‘verbeterd’ in een gesprek , terwijl hij zijn levenlang Fries spreekt, en het Fries vele dialecten kent, (waaronder het Engels)….

Hij hie ’t smoar yn

De Oera Linda zou toch met de ‘stel dat de historie heel anders is gelopen’-insteek juist meer jonge mensen voor Friesland en haar volk, taal en cultuur kunnen interesseren (als moedervolk van de lage landen): Dat was ook onze insteek bij het Frijsia-festival rond de Betinking van de Slach by Warns

Het boek met schutbladen van historisch Frisia

Zie ook mijn goed verkopende koffietafelboek www.lieverdooddanslaaf.com

6 Replies to “‘Minorities and Multilingualism’ in plaats van ‘Fries’: Pijnlijk!”

 1. Komt dit fenomeen niet uit SDG-4?
  https://www.sdgnederland.nl/nieuws/eilanden-spreken-vaak-al-vloeiend-sdg/

  Stond er niet iets op de ‘Georgia Guide Stones’ over een (1) wereldtaal?
  We weten dus waar de narigheid vandaan komt en het doel is wereldwijd tweespalt zaaien. Het WEF begint op de eilanden, volgens de wetten van de piraterij, omdat die zo lekker geisoleerd zijn van het vaste land.

  We mogen ons meer bewust maken van de tweespalt. Een mens heeft geen enkel recht of mandaat om een ander te laten “aanpassen of anders opkrassen”. Dus ook niet “in oprjochte Frysk”. De eerbaarheid begint met compassie. Dan hoeft de Friese mores niet te worden opgelegd. Import past zich vanzelf aan, anders gaan zij vanzelf weer weg.
  We mogen het Linksche Thuigh geen enkele mogelijkheid geven om ons te verlagen tot hun niveau.

 2. “We zijn het stamvolk van de lage landers, en laten de mensen die hier als (ongevraagde) import komen zich maar aanpassen, of nog beter: gewoon opkrassen.”

  Ja maar Rypke, dat kan jij toch niet zeggen! Dan ben jij geen gütmensch, geen D66 deuger! Wil jij beweren dat niet elke wereldburger even veel recht heeft om in Fryslân te wonen als jij? Welke speciale prestatie heb jij geleverd om in zo’n mooi land te wonen en dat recht een ander te ontzeggen? Of hier pas mag wonen wanneer hij/zij/hen/they/them zijn/haar/hen eigenheid opgeeft?

  Maar serieus, wat je zegt is zeer is herkenbaar, elk jaar weer tienduizenden asielzoekers erbij uit Eritrea, Syrië en een aantal jaren terug Turkije (uitstroom Gülen aanhangers). Daarvoor mogen we dus een huis, inburgering en een baan regelen. En wanneer dat niet blijmoedig en met gejuich gebeurd staan de NGO’s wel klaar om je te demoniseren.
  En wanneer deze mensen na een paar jaar niet vertegenwoordigd zijn onder miljonairs, directeuren en andere (hoge) posities dan mag het autochtone volk voor racist, discriminerend, klein zielig en egoïst uitgemaakt worden door Klaver en zijn communistische kornuiten.

   1. Ik heb het gelezen. Dat onze leidende politici zichzelf op internationaal vlak continue te kort gedaan voelen en daarom maar bij het WEF, de EU etc. de ziel van het land verkopen om in de gratie te vallen bij andere regeringsleiders komt me bekend voor. Daarmee bereiken ze natuurlijk het tegenovergestelde van wat ze willen.

    Onze politici kunnen ook nogal doordraven en een tunnelvisie hebben op bepaalde doelen of idealen. Dat zien we nu met klimaat, immigratie en asiel. 10 jaar terug was dat het begrotingstekort, tijdens de 80-jarige oorlog en lang daarna anti-katholiek zijn en vanaf 1945 ging het dan om ‘vrede’ zoals hij in zijn artikel beschrijft. Dat is natuurlijk niet praktisch maar de nadelen van dit soort obsessies gaan we dan ‘afkopen’. Dan doen we niet alleen met defensie mijn inziens maar met veel meer zaken.

    Dat verhaal over mannen vs vrouwen kan ik niet helemaal volgen. Dat (blanke, heteroseksuele) mannen als misdadigers tegen zo ongeveer iedereen worden neergezet is natuurlijk progressieve hitserij voor eigen belang. Maar dat lijkt me vrij tijdloos niet persé een gevolg van feminisering lijkt me. Zelfs minachting van de elite voor autochtone Nederlanders lijkt me niet uniek. Elites kijken altijd neer op het voetvolk dat hoort er een beetje bij. Wat wel uniek is, is dat het voetvolk uit andere culturen door D66ers en GroenLinksers op een voetstuk gezet wordt. Maar dat lijkt me eerder debilisering dan feminisering.

    1. Het centrale thema van het artikel van Hilbrand Westra gaat niet zo zeer over politiek, maar dat de mens de ellende zichzelf aan doet.
     De moderne mens is vergeten dat die mens is. Men is gehersenspoeld om de persona te zijn en doet wat men wordt opgedragen, want anders…
     Onze hersenen zijn er op ingericht om ontbrekende info zelf in te vullen.
     Men laat zich een bepaald gedrag toestoten (nudging) door de gaten in de informatiestromen vanuit de Main Stream Maffia invulling te geven. Zo worden mensen geprogrammeerd, zonder dat zij dat door hebben.
     Het woord ‘politiek’ is slechts 1 van de 117 synoniemen van ‘vals’.
     https://synoniemen.net/grafisch.php?zoekterm=vals
     (zoek het woord en kleur de plaatjes)
     Politici dienen als katvanger voor de werkelijke machthebbers in criminaliteit, die de burgers in horigheid willen houden. Echte mensen zijn geen burgers (stroman) maar levende biologische wezens met een vrij wil. Wij hoeven ons er alleen naar te gedragen door vrij te leven en onze verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en een te handhaven toekomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *