(Oud)Engels is ook maar een Fries dialect…

De Friez-Inn met palingrookton voor de deur

Wij hebben ze ook besteld, de eerste echte Friese munt, de Friling met afbeelding van Groot Friesland – Magna Frisia, wat onze vijanden ten onrechte ‘Werelderfgoed Waddenzee’ noemen– en een oud Friese rechtstekst … Een prachtige symbolische daad, zo’n munt laten slaan door een professionele muntenslager, en 1 van de vele initiatieven waarmee het echte historische Friesland recht wordt gedaan.

De Friling

Steeds meer mooie initiatieven zetten Frisia terug op de kaart
De titel, ontleend aan een reageerder haar vader op Facebook is geen ijdele grootspraak. De Friezen waren met de Angelen en Saksen de volkeren die Britannie veroverden op de Keltische Britten, toen de Romeinen daar een machtsvacuum lieten. Dat is ook de tijd van Koning Arthur, die als veldheer voor die Britten tegen deze invasies vocht. Oud-Engels en oud-Fries lijken daarom nagenoeg de zelfde taal.

Terwijl het Keltisch naar de oostkust werd verdreven in Wales en het oosten van Ierland.

Dat zelfde lot wachtte ook het (provincie)Fries, nadat wij werden overwonnen door de Hertog van Saksen in 1498. Zodat er zelfs een provincie Groningen ontstond, in Oosterlauwers Friesland. Terwijl Joost van Vondel Groningen nog een ‘Friese Stad’ noemde.

Arthur’s Britain werd door Angelen, Saksen EN FRIEZEN overvallen…Bij een Arthur-museum in Cornwall

De Friling is 1 van die prachtige initiatieven, in De Andere Krant beschreven waarmee je het Vrije Friesland-gevoel aanwakkert, de waakvlam die een vuur kan worden. Zo organiseerden wij rond de Slag bij Warns op het Reade Klif een eigen Frijsia-Festival eind september. Daar trad Sowulo op, een folkband die in het Oud Engels zingt, dus in Fries dialect.

Voor het eerst in zeventig jaar was daar een historisch evenement met acteurs te beleven, die Friese legendes tot leven wekten uit de Oera Linda Codex. Wij wachten nu al drie maanden tot de verfilming online gaat door FRL producties, helaas ligt dit buiten onze macht

Zaterdagavond op It Klif, Frijsia blaast Friese legendes nieuw leven in

Wij bezochten afgelopen donderdag bij de Westhoek een ander pracht-inititatief: De Friez-Inn, een Friese herberg en muziekcafe in Westhoek. Eerder werd dat uitgebaat door twee homo’s, door de buren ‘ho’ en ‘mo’ genoemd die Balinese beelden in de tuin en binnen hadden staan. Die hadden een eigen sfeer gecreerd, die je niet zomaar opnieuw schept.

Deze mensen hebben iets geheel anders neergezet, maar wel passend bij de omgeving. Ben je net bezig met een verhaal voor De Andere Krant over de palingvisserij, en hebben zij een palingrookvat staan waar de lokale visser iedere zaterdag komt roken. Zo maken ze in een uithoek in Magna Frisia aan de Friese kust een nieuw honk, waar je naartoe kunt gaan.

Hier kwam ik vaak naartoe om foto’s te maken voor mijn Magnum Opus Liever dood dan Slaaf, zie www.lieverdooddanslaaf.com. De foto van de zwerm strandlopers is er ondermeer gemaakt, net als die van de weersomstuit boven de zeedijk bij Koehoal.

zwerm bonte strandlopers wordt verstoord door roofvogel

Geen lege moddervlakte maar een land
Met de benaming Magna Frisia krijg je een totaal andere insteek dan met de naam ‘Waddengebied’ die de globalistische bezetter gaf, met een importjongen Rozjee die ons eigen Friesland vermarkt met de kreet ‘Visit Wadden’… Dat zie je ook bij de Westhoekkwelder die nu door milieuclubs wordt geclaimd. Die kampen dankzij Henk Staghouwer met een overschot aan Waddenfonds-subsidie voor het vermarkten van de eigen aanwezigheid.

Plots staan er midden op het Wad grote informatiezuilen met zonnecellen, die je moeten waarschuwen of je de vogels niet verstoort. Ik kom al decennia op deze magische plek, en nu is voor het eerst je hele uitzicht verstoord.

Milieuclubs claimen de Friese kust als eigendom

Met een Waddenautoriteit als ‘beheerder’ is Frisia een mensloze wildernis waar alleen milieuclubs, multinationals en met hen samenspannende bureaucraten iets over te zeggen hebben over de rug van de rechtmatige bewoners en gebruikers heen. Zoals dankzij Sieben Poel van Rijkswaterstaat gebeurde en Bas Eenhoorn, onder supervisie van VVD’er Arno Brok met die bij Rijkswaterstaat gevestigde bende gemeenschapsparasieten van Programma Rijke Waddenzee…

Natuur is geen 3D-‘ecosysteem’ dat is te optimaliseren door ambtenaren, natuur is een historisch gevormd verhaal dat mens en natuur in symbiose schreven, 4D dat is Natuurlijke Historie, zie ook mijn Meisterwerk, de Bijbel van Magna Frisia in woord en beeld

Bij Magna Frisia horen ook alle vrijheidsgezinde Hollanders en Zeeuwen, historisch gezien West Frisia, die het gezag van het Rutte-regime in Den Haag verwerpen. Je kunt als volkslied toch beter zingen ‘Uw oude eer, oh Friese Grond,’ dan zingen ‘ben ik van Duitsen bloet’ met een regenboogbandje om…

Zuilen van milieuclubs verstoren het uitzicht

Grenzen maken identiteit
Alsof we een stel Duitsers zijn en retevet in ons rectum smeren zodat ‘wereldburgers’ (nergensmensen)- ons kunnen n…(Na de boeren en vissers staan ook de burgers op het menu) Nationalisme- liefde voor het eigene ( dus niet ‘angst voor het onbekende’)- is een gezond sentiment, omdat je geen vrijheid hebt zonder grenzen. Wie geen grenzen kent en kan verdedigen is een geest, een dode letter op papier.

Dus je moet niet (enkel) willen ‘verbinden’ ( = verwijven), maar ook durven polariseren: je eigen standpunt helder en scherp voor de geest hebben, en bereid zijn daarmee anderen voor het hoofd te stoten. Sa is’t en net oars! Debat, debattre, betekent elkaar slaan, niet je laten doodknuffelen of verstikken onder een mantel van ongemeende liefde.

Mens zijn is mannetje en vrouwtje, Jip en Janneke (De eigen versie van YinYang), de combinatie van ieder’s kracht, en compensatie van elkaar’s zwaktes.

De Westhoekkwelder, voordat milieuclubs die claimden met Waddenfonds-subsidies

Zonder economische kracht blijft zo’n strijdkreet bij ijdele grootspraak, dus bij deze mijn oproep aan alle ondernemende en vermogende Friezen, ook die ‘om utens’ uit de Friese Diaspora die voor werk en carriere wegtrokken, omdat je hier geen platform voor je talenten vond dankzij de ontmoedigende geest van het minimalisme en ‘wat soene se fan us tinke’ die een eeuw braindrain hier (ook) achterliet.

Mensen die menen dat een wit voetje halen bij Randstedelingen toch heimelijk betekent dat je dan eindelijk echt meetelt: Kom terug, en steun de heropbouw van Magna Frisia, Eala Frya Fresena…

We dienen hier bijvoorbeeld van import in de rechterlijke macht verlost te worden, waarna meesters in de rechten Fan Fryske Grun de tent overnemen. Een stel woke-hockeytrutten van Vindicat/Minerva benoemd door een Ministerie van Veiligheid ( = Staatsterreur), kunnen die recht spreken in ons belang? De vraag stellen is hem beantwoorden.

Gerrit Hiemstra ’s klimaatkasteel

Gerrit Hiemstra is geen Fries maar klimazi
Daarnaast moet ‘de taal’ niet het eerste criterium van ‘Fries zijn’ betekenen – de insteek van gefossiliseerde subsidie-Friezen van de ‘Ried fan de Fryske Beweging’- maar ‘mentaliteit’, de natuur. Gerrit Hiemstra kan ook Fries spreken maar het is een achterbaks, vals en leugenachtig mens die niet hoort bij de gemeenschap van Vrije Friezen, een verlengstuk van de globalisten van het Rutte-regime en een landverrader, die mij tot in het diepste van mijn vezels doet walgen.

Over Bouwe de Boer heb ik mij al eerder uitgesproken 🙂 Met enkel ‘de taal’ sluit je op voorhand veel te veel talent van goede wil uit, die later alsnog de taal kan leren. En dan, er zijn ook binnen het Fries vele dialecten, zoals het Engels.

Het gemeentebestuur pleegt verraad aan wortels= Global Goals

Terwijl je mensen die wel ‘Geef Frysk’ spreken maar niet zijn binnensluit, en deugsignaleren over ‘mienskip’ verkoopt als iets dat de Friese cultuur stimuleert. Of dat je- zoals de gemeente Heerenveen en Sudwest Fryslan- de agenda van globalisme omarmt met global goals en regenboogvlagjes. Een beetje met alle winden mee waaien in de hoop op externe acceptatie.

We hebben het al een jaar lang herhaald, maar blijven benadrukken uit eigen ervaring: Met de juiste mentaliteit wil je ook vanzelf de taal gaan spreken, zonder dat hier nog subsidie voor nodig is. Omdat je positieve associaties kreeg met Magna Frisia. Nu willen Nederlanders/Friezen overal een soort halfbakken Engels spreken, zodat ze ‘Seafood’ verkopen in plaats van ‘vis/zeevoedsel’, of ‘Food and Drinks‘ bij een kerstmarkt in Leeuwarden.

Omdat ze dan menen internationaal meer mee te tellen.

Waarom moet ik in het Engels anders willen zijn bij het pissen, in een Fries cultureel centrum De Harmonie

Terwijl het Engels dus ook maar een Fries dialect is, dat na de verovering door de Normandiers (1066, Battle of Hastings) verbasterde met Franse woorden. Ken je natuurlijke historie, en je loopt niet meer als een blind paard door je eigen omgeving.

Plots ga je ‘het’ zien. En dan ga je ook geen status geven aan modern Engels, maar ben je weer hip wanneer je lang genoeg jezelf bleef.

Upstalsboom, met de Friese krijger van het Totius Frisia-zegel uit de 14de eeuw

Geloof in Magna Frisia
Dat gebrek aan positieve motivatie geldt bij Fries spreken evenzeer, wanneer je ‘Fries’ associeert met minimalisten opgesloten in provinciegrenzen die wat oranjekoek/dumkes vreten en berenburg zuipen voor de folklore en de VVV: De mentaliteit van een overwonnen volk, in de marge gedreven door Den Haag. Terwijl je liever die andere kracht aanspreekt die bij het volk van de Friezen is gebleven, en die onderhuids nog sluimert.

Hoe die waakvlam weer tot een vuur te maken, dat onze vijanden verteert en vrijheidsgezinde Friezen verenigt…

Toen wij in Cornwall in Engeland op bezoek waren, zag je hoe de Engelsen hun eigen historie en legendes ook als attractie uitbaten. Dat kunnen wij Friezen natuurlijk ook, op Youtube zie je dat History With Hilbert hier goede zaken doet, en Jan Ott die de Oera Linda Codex voor internationaal publiek vertaalde.

Ken je de unieke natuurlijke historie van Magna Frisia, dan bonst het door je aderen en zo spreek ik nu in twee jaar al vaker Fries dan de 45 jaar daarvoor.

Onmogelijk? Alles begint bij geloof, niet bij muggenziften over het interpreteren van ‘de feiten’… Uiteindelijk was het Karelsprivilege van de Vrije Friezen ook een geloof, dat haar eigen realiteit schiep omdat Friezen daar eensgezind waarde aan hechtten. Zodat zelfs de keizer in Aken er in ging geloven en het erkende.

Een veel mooiere vlag dan de Nederlandse driekleur

Of zie naar de Bijbel. Zonder dat boek vol fantastische verhalen en het geloof daarin bestond onze tijdrekening niet eens. Dan was het nu geen 2022 geweest, met dank aan de Angelsaksische monnik Sint Bede. Verbeeldingskracht kan je bevrijden, een wereld voorstellen buiten wat je door anderen wordt aangereikt of wat je ‘gewend bent’. En geloof kan bergen verzetten.

Of dus misschien ook de Lage Landen verenigen onder een oude banier.

Even de borden aanpassen AUB

Het helpt alvast wanneer je inziet, hoe je met woorden een coup kunt plegen op de denkwereld van mensen. Met ‘werelderfgoed Waddenzee’ onteigen je de Friese kust, je verplaatst de jurisdictie van de bevolking naar een club bureaucraten/academici, ngo’s, Unesco, VN-doelen. EN je ontdoet het hele gebied van haar historische context.

Noem je ‘de Wadden’ gewoon Frisia, Nationaal Ergoed, dan opent een hele nieuwe denkrichting, gebaseerd op oude waarden. Ik ben geen wereldburger, die eten ze maar bij de MacDonalds. Ik ben Fries.

5 Replies to “(Oud)Engels is ook maar een Fries dialect…”

  1. Beste Rypke,

    Het Nederlandsche volkslied zingt niet over Duitsen bloed als in “wij zijn Duitsers” (Duitsland bestond helemaal nog niet als natie staat toen het lied werd geschreven).

    Het verwijst naar Dietschen bloed. Diets is de taal die van het oude Vlaanderen (dus ook dat deel dat nu Frans is), Holland, Brabant tot en met een flink stuk in het Noorden van het huidige Duitsland werd gesproken begrepen. De Hanze heeft daar bijvoorbeeld flink van geprofiteerd.

    Diets is dus geen Duits, maar wel de taal achter het verzet in Vlaanderen en Holland zat tegen de Fransen en de Spanjaarden en daar een bijzonder grote rol speelde. Het is ook de taal die zat achter de ontwikkeling van de Lage Landen als staat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *