‘Werelderfgoed Waddenzee’? Fries Nationaal Erfgoed!

Even de borden aanpassen AUB

Sinds 2009 is de historische invloedssfeer van de Friezen uit de Middeleeuwen- West Friesland tot Noord Friese eilanden (DK) als ‘werelderfgoed’ geclaimd door de globalistische entiteit Unesco. Die noemt Friesland voortaan ‘Wadden.’ Wadden zijn de benaming voor getijdengebied. Plots is dus enkel de geofysische eigenschap van een gebied de naamgever, en niet de natuurhistorische achtergrond van gebied en haar autochtone bevolking.

En dan zetten ze het ook nog in het Fries neer

‘Werelderfgoed’ een coup van globalisten 
De woordkeus ‘Wadden’ is niet onschuldig, maar betekent een aardverschuiving in wereldbeeld, met politieke en sociale consequenties. Zo wordt Friesland (Ons zeekleiland met terpen, getijdengebied en strandwallen) een van de historie en autochtone bevolking losgezongen getijdengebied. Dat is in beheer geclaimd van een internationale diplomatenkliek, hun vrienden op de universiteiten en bij Haagse/Brusselse ambtenarij.

Ze hebben zelfs een ‘Waddenacademie’ sinds de instelling van een ‘Waddenfonds’ (2008), terwijl we sinds de jaren ’40 al een Fryske Akademy hadden.

In Friesland, Historisch Frisia kunnen mensen zonder kunstmatige muur (van LNV- ambtenarij van Directie Natuur en door hen betaalde ‘groene’ clubs) tussen cultuur en natuur leven. In de ‘Waddenzee’ mogen enkel vogels, zeehonden en academische onderzoekers leven, op afstand gadegeslagen door toeristen die via de campagne ‘Visit Wadden‘ gelokt moeten worden, bedacht door een importmeneer die zich Rozjee laat noemen.

Friesische Freiheit, bij de Duitse Oost Friezen. Bij ons zie je in de publieke ruimte niet enig teken van die traditie

Een natuurhistorisch meer consistente campagne had ‘Visit Frisia’ als uitgangspunt gehad. In hoofdstuk 2 van mijn Magnum Opus Liever dood dan Slaaf heffen we die scheiding dan ook op, na de vorming van Frisia sinds de start van het Holoceen in woord en beeld vorm te geven.

Zo kan hij ook aangepast, als maar duidelijk is dat de afgebeelde geografie exact overlapt met de historische Friese invloedssfeer

In mijn fotografisch en prozaisch Meisterwerk ‘Liever dood dan Slaaf, een Pelgrimstocht door de Friese Natuur op zoek naar Vrijheid’ is er in dit gebied 1 centrale noemer: Waddenzee bestaat als naam nog maar sinds 1900. Ook de zee bij Harlingen werd ‘Zuiderzee’ genoemd, als tegenhanger van de Noordzee.

Publiek in opwachting vrijheidskaravaan

Frisia is al sinds Plinius de Oudere zijn Naturalis Historia de naam voor dit getijdengebied met terpen op zeekleikwelders, eilanden en strandwallen. Mijn voorstel zou zijn:

Herdoop het ‘Waddenfonds’ in Frisiafonds, want de West Friezen (Noord Holland) zijn nog steeds gewoon Friezen, net als de Entiteit Groningen, de Oost Friezen in het door de Saksen bezette Noord Duitsland en Denemarken (Noord Friesland, Sylt, Romo Amrum enz). Hef de scheiding op tussen natuurbehoud en cultuurbehoud. Dat is de natuurlijke historie-benadering.

Groot Friesland, de zeven Friese Zeelanden

Het Waddengas moet daarnaast geheel aan de Friese bevolking ten goede komen, zoals Slochteren van de Ooster-Lauwers Friezen (‘Groningers’) hoort te zijn. De borden langs de snelweg in de zeedijk dienen in tekst te worden gewijzigd; Friesland Nationaal Erfgoed en voor de internationale toeristen Frisia National Heritage.

Wat hebben Friezen met VN-bureaucraten nodig?

De Unesco werd in 1947 opgericht als monumentenclub van de Verenigde Naties. Het kreeg de eugeneticus Julian Huxley als eerste baas. Die werd vervolgens in 1948 oprichter van de IUCN, moederorganisatie van Prins Bernhard en Prins Philip hun Wereld Natuur Fonds.

Een groen fonds voor transatlantische globalisten. Huxley is de broer van Aldous Huxley, schrijver van Brave New World. (1934) Die sleutelroman moet je naast 1984 van George Orwell gelezen hebben om de moderne technocratisch-globalistische tijd te vatten. Domheid is niet iets om trots op te zijn, maar om je voor te schamen.

Het boek met schutbladen van historisch Frisia, HIER bestellen

Wat ‘de wereld’ doet – de internationalistenkliek op publiek betaalde conferenties (‘de wereld’ bestaat alleen als abstractie, alleen de globalisten als mensen zijn concreet)- zal ons worst zijn, het gaat er om dat wij onze eigen zaakjes goed voor elkaar hebben voor ons zelf, en ons eigen volkje dat Liever dood dan Slaaf was in de Middeleeuwen.

Die periode is een inspiratiebron voor alle vrijheidsgezinde mensen, zie daarover ook mijn Magnum Opus, te bestellen via www.lieverdooddanslaaf.com.

2 Replies to “‘Werelderfgoed Waddenzee’? Fries Nationaal Erfgoed!”

  1. De wadden behoren net zo goed aan noord-holland, en dus aan Nederland en niet alleen aan een bepaalde provincie. evenzo het gas! Gelukkig dacht men er in Limburg, ten tijden van de kolen winning, ook niet zo over.

    1. Harry, dan snap je het niet omdat je mijn boek niet hebt gelezen. Friesland is niet ‘de provincie Friesland’ maar Frisia, het LAND van de Friezen dat van West Friesland strekt tot Denemarken

      Nederland; wat is dat? ik ben geen Nederlander maar een Fries, afstammeling van het oudste volk van NL

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *