Liever Lynx lynx in Nederland dan Groen Links…

De aantallen zoals verzameld door stichting Kora uit Zwitserland (Urs, en Christine Breitenmoser)

‘De Wolf krijgt er een concurrent bij’ meldt Hart van Nederland, nu er aan de Nederlandse grens een Lynx gespot zou zijn. De indruk lijkt gewekt dat deze grote kat zich net als de wolf zou uitbreiden. Maar gegevens uit 2021 van de Cat Specialist Group van de Zwitserse stichting Kora laten anders zien. Er zijn een paar kleine deelpopulaties aanwezig in de Vogezen (Frankrijk) en de Harz in Duitsland, en daar zit al decennia weinig groei in.

Reewild, het lijkt haast een spitser (puntgewei), prooi voor de Lynx

Wolven zijn geen specialisten maar opportunisten, en die redden zich nog wel in de toefjes groen tussen asfalt, staal, glas en beton. De Lynx is weer een ander verhaal, hoewel deze ook vooral reewild eet. En daar is er veel meer van dan een eeuw geleden, ook in Nederland. De Lynx werd in Europa – net als de wolf- vrijwel uitgeroeid, met alleen in de Karpaten, Slovenië en Scandinavië nog wat overlevende restpopulaties.

Vijftig jaar terug zijn in bijvoorbeeld de Jura (Zwitserland/Frankrijk), Duitsland en Tsjechië uit die populaties dieren voor herintroductie uitgezet. De populatie die het dichtst bij de Nederlandse grens leeft in Duitsland in de Harz bestaat uit 46 katten. Die stammen uit een herintroductieproject met 24 katten dat liep van 2000-2006. Bij hun zwerftochten om andere territoria te vinden sneuvelen veel katten in het verkeer.

Bron: stichting Kora

De andere bronpopulatie van de huidige waarneming kan die in Noord Frankrijk zijn, er steken ook wel eens katten over naar de Eifel. In de jaren ’80 toen het natuurblad Grasduinen nog bestond, verscheen er al eens een reportage over. In die jaren verschenen daar fantastische dierverhalen in door schrijvers als Jaap Loohuis. Het is later omgedoopt tot ‘Roots’, een vrouwenblad geworden met laaifstaail en publicatiepapier voor hobbyfotografen met dodelijk saaie natuurfoto’s.

Hellingbos Zuid Limburg, kleinschaligheid waar exploitatie niet op 1 staat

Het zou geweldig zijn, wanneer een Lynx tussen de betonmuren door Nederland weten te bereiken. Ze zijn zoals alle katten meer mysterieus dan wolven en hondjes. Maar zelfs het relatief groene Zuid Limburg is een met asfalt doorregen snippertje recreatiegroen, waar zo’n kat met behoefte aan rust en ruimte weinig kans op uitbreiding vindt.

Het Communisme is in Nederland ook na Goelag-archipel, Grote Sprong Voorwaarts en Killing Fields springlevend….

Nederland is gewoon veel te vol geworden. Tel daarbij het ruimtebeslag dat aanhoudende massa-immigratie, ‘duurzaam’ en ‘de transitie’ van Groen Links cs vragen, en zo verandert dit land in nog kortere tijd in 1 groot industrieterrein, waar ook gemeentelijk groen wordt kapot gezaagd voor ‘groene’ energie.

Socialistische Betonkolos SER aan de Bezuidenhoutseweg, tegenover LTO

Boskap voor windturbines Vattenvall in Robbenoordbos (Staatsbosbeheer)

Stalin-betonkolos van Nationale Propaganda Organisatie (NPO)

Grutto tussen turbines

Dat viel afgelopen zomer al op bij terugkeer uit het prachtige Zuid Engeland, waar nog zoveel groen te over was, en zo weinig windmolens. Wanneer ik een Lynx was, zou ik me twee maal bedenken om dit met beton, staal, glas en asfalt aaneengeregen Rutte-land nog in te gaan. Het wordt ieder jaar erger, kaler, schraler, zo l e l i j k.

Pelgrimsvalk

Zou je dan een Lynx spotten bij een tocht door het bos, wat zou dat een klein teken van hoop zijn, opluchting, iets wilds in een steeds lelijker en meer onttoverde wereld. Dat zelfde gevoel gaf het gekekker van slechtvalken in Haarlem vorige week. Boven de Sint Bavo deed deze Ferrari van het vogelrijk zijn duikvluchten, net als bij de kathedraal van Glastonbury.

Aan de grond genageld, gaat er dan even een siddering van genot door je heen, wanneer je die pelgrimsvalk met de luchtstromen ziet spelen. Midden in de Urban Jungle, een wild roofdier. Er is nog hoop.

3 Replies to “Liever Lynx lynx in Nederland dan Groen Links…”

 1. De glasvelden (zonnepanelen) die nu in rap tempo de laatste stukjes groen in Nederland opslokken in het kader van ‘de energietransitie’ zullen de Lynx ook niet kunnen bekoren vrees ik.

  T’s treurig wat er aan de hand is in Nederland. Met miljarden belastinggeld wordt kapitaal vernietigt (sluiten van de schoonste en meest efficiënte kolencentrales in de wereld), onder het mom van ‘de natuur’ worden mensen (boeren) met treitermaatregelen het werken onmogelijk gemaakt, door ‘elektrificatie’ (eufemisme voor overbelasten van infrastructuur) is het in grote delen van Nederland onmogelijk om als bedrijf nog een aansluiting te krijgen en ziet er ook nog eens uit zoals het is: Kwaadaardig lelijk. Geen wonder dat dit kabinet een 4,4 scoort.

 2. Al zal Nederland nog zo vol lopen, het blijft een immigratieland totdat de opbouwers ervan zijn uitgeroeid.
  Wat hebben we zoal in de steden te accepteren?
  Vossen, herten, (steen-)marters, everzwijnen, de wolf en nu moet van ‘woke-links’ ook de lynx tegen de eigen wil worden binnen gebracht. Alsof we niet genoeg hebben aan de instroom van menselijke zijtakken van de evolutie. Of moet ik zeggen ‘andere-soortgenoten’.

  Als de lynx bestand is tegen het virus van de gekke vogelziekte, is het dier een welkome opruimer van deze uitgevonden ziekte. Er kunnen nog veel meer exoten worden binnen gehaald. Die verbloemen dan ziektes als vogelgriep, varkensgriep, BSE, schelpdier sterfte door SDG’s en allerlei andere ziekten waar een Asperine al lang niet meer tegen helpt.

  Het valt niet op dat juist alle eetbare dieren aan de vaccinatie moeten, zodat wij die rotzooi via ons eten binnenkrijgen. De salamie-tactiek om ons van voeding te ontdoen zal ons dwingen om insecten te eten. En als we daar ziek van worden dan ligt het aan de variant van het salamie-virus.

  Het voedsel is een van drie pijlers van ons bestaan. De andere twee pijlers zijn energie en financiën. U weet wel, ook onderwerpen van diezelfde salamie-tactiek.

  Ons koude kikkerlandje wordt heel langzaam opgewarmd, zodat wij te laat merken dat we steriel zijn gekookt. Of erger…

 3. Het communisme voegt zich op termijn samen met de sociaal-democratie van het arbeiderproletariaat dat al eind negentiende eeuw in opkomst was. Zelfs de VVD is sociaal-liberaal, waar dat laatste simpelweg sociaal-democratisch betekent, en sociaal-democratisch is de voorloper van een nieuwe vorm van socialisme. Heel Nederland neigt dus naar een vorm van crypto-communisme of socialisme, al sinds het einde van de negentiende eeuw. Sociale rechtvaardigheid = dictatuur van het proletariaat (en haar elites).
  Dat alles is dan weer het product van de machtsovername van het volk, democratie, dictatuur der afgunstige Liliputians, de kleingeestigheid van het volk en haar omhooggevallenen. Wat we dus zien is de vervolmaking van de utopia van het volk, een dystopia van lelijkheid, kleingeestigheid, en afgunstig democratisch egalitarisme. Men geeft kinderachtig deze of gene partij de schuld, in de eeuwige kindercrèche der democratie, maar men gaat aan de collectieve geestloosheid en kleingeestigheid ten onder.
  Als men naar het huidige Nederland kijkt, dan kijkt men in de spiegel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *