Aan de naam Fryslân is niets echt Fries…

Zaterdagavond op It Klif, Frijsia blaast Friese legendes nieuw leven in. Foto Afke Smit

Eindelijk na een half jaar kun je beelden zien van het Frijsia-festival dat we organiseerden op het Roode Klif bij Warns bij het ‘Liever dood dan Slaaf’-monument.

De West-Friese Jan Ott maakte een compilatie van de beelden die Robert Dupper maakte van ons optreden, waarin hij passages voordraagt uit de apocriefe Friese geschiedenis, zoals opgetekend in het Oera Linda-manuscript.

Vertaler Ott is nu de expert op het gebied van deze Codex geworden dankzij jaren studie, een manuscript dat hij als een origineel manuscript beschouwt. Hierin zijn de Friezen- en dus alle kustbewonende Nederlanders- verwant aan een hogere beschaving die ook met de Hellenistische beschaving connecties had.

Fryslân is niet historisch Fries
Vaste lezers weten al dat het begrip ‘Fries’ van oorsprong veel ruimer opgevat kan worden: Wat nu Holland heet droeg eerder de naam Frisia, ook Dorestad en Utrecht werden tot het Friese rijk gerekend in de vroege Middeleeuwen. De beroemde Friese koningen Redbad en Aldgisl woonden misschien in Utrecht. In de apocriefe Friese geschiedenis vinden we echter voor hen nog vele andere koningen en krijgsheren, waaronder Friso die ook in de Oera Linda Codex voorkomt.

Ott introduceert in het filmpje de term ‘Subsidiefries’, het idee dat je in de moderne tijd een taal ontwerpt met subsidie die soms op kunstmatige wijze moet afwijken van het Nederlands en omringende talen. Omdat je geen subsidie zou krijgen wanneer woorden precies het zelfde klinken.

Het meest in het oog springt daar de term ‘Fryslân’ zelf, dat is een moderne vinding die je niet in oude manuscripten tegenkomt. Daar heet het Frisia, en op oude kaarten Vrieslant, inclusief huidig Groningen, Oost Friesland en West Friesland. Daarnaast introduceert hij Frya, de oermoeder van de Friezen die van Frya’s bloet zouden zijn volgens de Codex.

Optreden met Jan Ott, legendes uit Oera Linda hervertellen

Het was ons idee om de Friese apocriefe (on-officiële) historie, zoals opgetekend in het Oera Linda-manuscript tot leven te wekken. Dat lukte dankzij de medewerking van Peet en zijn historische acteurs op het klif, het vertelde verhaal werd zo uitgebeeld.

Zo schoten zij ook brandpijlen onder aan het Klif, die horen bij de passage over Friso die op de Friese kust landt, om de leiding over te nemen over het door rampspoed getroffen Stavoren. Het vaandel van de Friezen werd overgedragen, en zo ontstond voor het eerst in decennia een historische voordracht op deze unieke plek.

Daarnaast beelden we de legende uit van de draak van het Rode Klif, die ook beschreven staat in hoofdstuk 2 van mijn eigen hoofdwerk over de Natuur van de Friezen: Liever dood dan Slaaf.

Tintagel Castle is gebouwd van leisteen-tegels

Als je in Engeland komt, zie je ook hoe de Engelsen nog steeds hun Koning Arthur-legendes hervertellen, met hordes toeristen die het beoogde Camelot bij Tintagel in Cornwall bezoeken. Zo breng je het landschap tot leven met een mix van historie, legende en magie. De grens hoeft zo hard niet te zijn.

De Friezen hebben hun eigen Arthur, koning Friso, al is dat hier binnen provincie-grenzen nauwelijks bekend. Net als de verguisde Oera Linda Codex, die volgens de officiële leer van Goffe Jensma een vervalsing zou zijn of uit de hand gelopen negentiende-eeuwse studentengrap van Eelco Verwijs en Francois Haverschmidt.

Wat archeologisch bewijs betreft, dat enkel wat plaggenhutjes op een terp onthulde met hier en daar een fibula, wie weet is er voor die tijd een hogere cultuur met maagdenburchten weggespoeld door vloed….Dat je iets (nog) niet hebt gevonden, betekent ook niet dat het er nooit was. Als er bijvoorbeeld ook verhalen bestaan over het door vloed verloren gegane Esonstad, komen die geheel uit de lucht vallen? Of die over de krijgsheer Ascon, nazaat van Friso.

Of zitten er kernen van waarheid in? Het is alvast leuk om daar geïnformeerd over de speculeren.

Nieuw verschenen van de Oera Linda Foundation in Diever

Het idee ‘stel dat de Friese historie geheel anders was’ dan de archeologie tot nu toe vond, dat er kennis verloren is gegaan door rampen, geeft het onderzoek naar je wortels een nieuwe dimensie die de verbeelding van veel mensen kan aanwakkeren.

Uiteindelijk wist iedere nieuwe ideologie vaak de voorganger uit. Zie hoe ‘de transitie’ van de globalisten ook al het oude wil vernietigen, oude sociale structuren, het cultuurlandschap en buitengebied.

Karel de Grote in raamwerk Abdijkerk van Prum

Denk aan de rigoureuze wijze waarop de Reformatie alle katholieke erfenis in Friesland met de grond gelijk maakte, alle abdijen. Het katholicisme zou primitief bijgeloof zijn. En zo kan het ook gegaan zijn, toen onder Frankische invloed hier het Romeinse rijk werd geherintroduceerd onder de vlag van het Rooms Katholicisme. Dat de voor-christelijke cultuur hier als achterlijk en barbaars werd neergezet, en wat er was geheel werd uitgewist.

Met wat acteurs er bij kan de Oera Linda zo het theater in, en Nederland veroveren. Stel dat onze historie geheel anders kan zijn gelopen dan tot nu toe verteld? Leuk toch…

3 Replies to “Aan de naam Fryslân is niets echt Fries…”

 1. Hai Rypke,
  Wellicht interessant.
  Buiten Frysia, schijnt de rest van Nederland tot Austrasia te hebben gehoord van de Merovingers.
  Met de hoofdstad Luik.
  De Merovingers zijn daarna verslagen door Karel de Grote.
  Groet,
  Franz

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *