D66 eerlijker bij verkiezingen dan BBB…

De Deskundigen, hoogleraren van Wageningen UR

Terwijl de Boerenburgerpartij (BBB) in Friesland de provinciale verkiezingen in gaat met een klacht over ‘Den Haag’, komt de boeren/vissersproblematiek uit geheel andere hoek.

Zoals ik vanavond bij BLCKBX laat zien kunnen boeren en vissers beter van zich laten horen, op de campus van Wageningen UR. Dat heeft hun belangen geheel ingeruild voor de politiek van internationaal technocratisch management.

De oudlinkse activist, nu bestuursvoorzitter van Wageningen UR Arthur Mol maakt bij de NPO op 8 maart ‘een sprongetje in de lucht’, wanneer hij hoort over het VN-verdrag dat 30 procent van de zee op slot zet voor 2030. 

Hoera, 30 procent zee op slot

In technocratie spelen politici bijrol
Niet in Den Haag maar in het internationaal academisch circuit vinden de besluiten plaats over de hoofdlijnen, die vervolgens in centrale doelstellingen (SDG’s en uitwerking daarvan) landen op beleidsbordjes. Van Parijs tot Tietsjerksteradiel.

Zoals het kabinet ook eerder alle adviezen van het OMT bij Corona overnam, een geen Kamerlid die adviezen durfde te weerspreken, zo werkt dat ook in de technocratie die Nederland onder Brussels regime werd. Academie-vergaderingen op internationale conferenties zetten de hoofdlijnen, die later beleid worden. Nadat die stokpaardjes door zogenaamde ‘ngo’s’ zijn bepleit, schatrijke door filantropen en overheden met miljoenen euro’s volgepompte campagne-multinationals.

Oak Foundation sponsort ook anti-viserijclubs

Niet voor niets heeft Wageningen UR al geen aparte opleiding voor visserij- en aquacultuur meer, ze startten een Engelstalige opleiding ‘Marine Sciences’, en een speech van een Marien ecoloog van het Stockholm Resilience Center ( = Club van Rome-satelliet), aangesloten bij de Blue Food Assesment : technocratisch management van ‘de zee’ conform 2030 Agenda-opzet naar een ‘equitable’ ( = centraal herverdeeld)) mariene voedselketen.

Een club die weer door de grote Amerikaanse miljardairsclubs gesponsord wordt, zoals de OAK Foundation en de MAVA Foundation van de Hoffmann-familie, de bazen van farmagigant Roche die met Bernhard ook het WWF oprichtten.

Onzevisserij.nl, Voor Wageningen UR is onderzoek voor wind-industrie nu lucratiever

Wageningen UR (en VSNU) voor globalisme, niet voor boeren
Wageningen UR is er niet voor de Nederlandse boeren, maar voor het technocratisch globalisme. Dus is de voertaal van merien saaienses ook Engels. Zij bepleiten het herverdelen van voedselproductie over de wereld, om topdown gestuurd de verwachte 10 miljard mensen in 2050 te voeden.

Daarom schrijft Wageningen UR ook dat wij hier minder vlees en dierlijk eiwit moeten eten, zodat ‘het zuiden’ meer kan eten. Daaruit komt ook de LNV campagne deze week voort tegen het eten van vlees en zuivel. Alsof dat iets slechts is. Een Zero Sum-broekriempolitiek, die zich in Nederland uit bij de door Tjeerd de Groot (D66) beroemd geworden wens om de veestapel te halveren.

Van Wageningen UR komt ook het stikstofmodel Aerius/OPS

Wat zij bij Merien Saaienses ‘multidisciplinair management’ noemen, is niet anders dan het bestuur verplaatsen van democratisch gekozen politici naar niet gekozen organisaties (NGO’s) en academici met hun stokpaardjes. Hier worden de programma’s geformeerd die vervolgens via Brussel en Den Haag in beleidsdocumenten landen. Terwijl ngo’s de noodtoestand uitroepen, om dat beleid tot staande politiek te maken.

De meeste van deze wetenschap is vooral een hoop slap geOH, ingekleed met technische taal.

D66 is gewoon open en eerlijk, andere partijen (FvD uitgezonderd) praten alle kanten op

Alleen D66 is eerlijk bij verkiezingen
De enige partij die eerlijk en open is over haar onvoorwaardelijke steun aan het globalisme is D66. Die stelden in hun verkiezingsprogramma al openlijk dat ze minder boeren willen, vanwege ‘de transitie’ en hun strijd voor ‘een beter klimaat’ (….). De enige partij die haar openlijke afkeer uit van dat globalisme is de FvD. De Friese FvD bepleit zelfs een moratorium op de uitvoering van de SDG’s, de duurzame ontwikkelingsdoelen die alle majeure ingrepen in Nederland dicteren, tot de windturbinisering van het landschap en Omgevingswet aan toe.

Met de rest kun je alle kanten op.

Al kunnen boeren zeker zijn, dat ze met de VVD in het pak genaaid worden van multinationals en banken. Hun lijsttrekker voor de Eerste Kamer is Edith Schippers, nu voorzitter van ‘Food Valley’ in Wageningen, waar het WEF haar ‘Food Hub’ kreeg, op aanstichten van ondermeer Unilever. Die vestigden zich op de Campus, en hun pand werd geopend door de Koning Willem Alexander.

BBB heeft enkel iets over ‘het Haagse beleid’…

Inderdaad, de zelfde koning aan wie de vissers deze week hun brandbrief aanboden/afgaven bij de Marechaussee. Willen partijen verschil maken bij provinciale verkiezingen, dan dienen zij te bepleiten dat al die via het internationale Bureaucratisch Academisch Complex en Brussel op beleidsbordjes landt, van Parijs tot Tietsjerksteradiel.

Alleen de FvD is expliciet tegen het globalisme

Dat je provincies losweekt van die centrale doelstellingen, en dat je ‘de vijand’ herkent in geklets over ‘transities’, die ze met een beroep op een ecologische noodtoestand forceren. Partijen die deze olifant in de Kamer onbenoemd laten, daar heb je niks aan. Want dan schiet je op de verkeerde tegenstander.

5 Replies to “D66 eerlijker bij verkiezingen dan BBB…”

 1. Blue Food: op water gekweekte planten, ontkiemt uit zaad van de Blue Men Group met gegarandeerd Smurfen eiwit…

  Gezien de corrupte manier van het tellen der stemmen, vanwege de zeer “twijfelachtige” verkiezingssoftware, komt VVD gewoon weer als grootste uit de bus. Let maar op! De 3 grootste peiling bureaus zitten na iedere verkiezing heel dicht bij de eind uitslag met hun peiling onder 10.000 “representatieven” van 17 miljoen mensen. Toeval bestaat niet. Ook niet in de statistiek!
  Iets klopt er niet en het stinkt tegen de wind in.

  Mensen kunnen beter op zichzelf stemmen en daarmee het mandaat weghalen bij de overheid. En niet vergeten om een voortdurend bezwaar te maken bij alle “vertegenwoordigers”. Zie:
  http://anjumermolen.nl/prive/Voortdurend%20bezwaar.pdf

  Boeren kunnen het beste hun land op papier verkopen aan tig duizend solidaire burgers. Dan heeft de overheid geen mogelijkheid tot onteigening, doordat die dan tig duizend processen moet gaan voeren.
  Landsadvocaat van Pels Rijcken moet dan wel stoppen wegens gepaste rijkdom. :’-)

 2. Ook ondernemend Nederland is al lang mee in de complete zwendel.(zie bijvoorbeeld https://visiemkb.nl/)

  Moreel zijn we allang failliet.

  Laten we daarom volgende week massaal op de trawanten van Rutte stemmen en hem de gesel in handen geven om ons als volk te tuchtigen.

 3. Fijn van D66 dat ze zo begaan zijn met onze vrijheid.
  Die wordt je dus gewaarborgd door je vrijheid aan banden te leggen.
  Die extra huizen, daar mag je niet in, gereserveerd voor mensen die nu nog geen stemrecht hebben.
  Die extra ruimte voor mobiliteit worden snelrijstroken, gereserveerd voor de klimaatelite in elektrische auto’s. De rest kan (mag) straks helemaal niet meer autorijden.
  Die (extra) natuur, daar mag je niet meer (vrij) komen. Alles afgezet met prikkeldraad en bordjes verboden toegang (waarschijnlijk om dat nieuwe natuurfenomeen van molen- en zonneparken te beschermen.)
  En dat land ‘onder zeeniveau’ (hoezo onder zeeniveau? driekwart van Nederland ligt boven zeeniveau) dat niet geteisterd wordt door droogte en overstromingen hebben we allang geleden gemaakt.
  Maar echte vrijheid begint, volgens mij, met een goede gezondheid. Daar heb je geen spuiten voor nodig, maar een betrouwbare, voor iedereen, beschikbare, kwalitatief goede voedselvoorziening.
  Ook dat hebben we opgebouwd, maar wordt nu (door o.a. D66) opgeofferd voor meer ‘ruimte voor vrijheid.’

 4. Nederland wordt geteisterd door overstromingen en droogte. De drempel voor ‘geteisterd worden’ licht wel extreem laag bij D66 en oplossing voor al die nakende problemen maakt dat we straks ook door honger en armoe worden geteisterd.

  Wanneer je D66’ers over de natuur hoort verwacht je afgebrande gebieden, woestijnen, verzwolgen dorpen en massa’s binnenlandse vluchtelingen wegens natuurgeweld. Hoe anders is de realiteit.

  Ze zijn ook onbedoeld eerlijk over wat anders: “D66 is niet goed snik.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *