Klimazi’s Verenigde Naties in lange traditie Westers Nihilisme

2030 Agenda: De vernietiging/’transitie’ van het oude voor De Nieuwe Wereld en Nieuwe Mens

Wat hebben een Rietveldacademie-‘kunstenares’, Mark Rutte, en klimazi’s van Ekstinksjun Riebellijun gemeen als (vaak onbewuste) filosofie: Ze zijn allen loten aan de zelfde boom van het Nihilisme.

Dat is de ontkenning van Ultieme Waarheid waarover de orthodoxe monnik Seraphim Rose al een halve eeuw terug een inzichtelijk opstel schreef: Nihilism, The Root of the Revolution of the Modern Age. 

Via Vitalisme kom je dan uit bij de permanente geest van revolutie en ‘crisis’, waar via creatieve destructie- nu ‘De Transitie’ genoemd- een ‘Nieuwe Wereld’ gemaakt moet worden. Wat lijkt op scheppingsdrang en levenskracht, blijkt niets dan een blinde rusteloosheid te zijn en vernietigingsdrang, aldus Rose.

2030 Agenda: ‘De Transitie’ naar Globalistische Technocratie

The Gospel of Destruction
Het Nihilisme- aanbidding van ‘niets’- heeft als enige hoofdprogramma, dat al het oude en alle oude orde en autoriteit vernietigd moet worden. De bijdrage die Rose levert in het denken hierover, is zijn indeling in stadia van denkbeelden, die mensen aanspreken. Tot ze hun glans verliezen. Vier loten aan de zelfde boom van het Nihilisme, na het Humanisme te beginnen bij Liberalisme, dan Realisme, vervolgens het Vitalisme.

En van daaruit, dat Vitalisme de verwoestingsdrang van het Nihilisme, die afgelopen eeuw kenmerkte en ook deze eeuw. Zoals Rose schrijft culmineert dat in een Gospel of Destruction:

…a rage against creation and against civilization that will not be appeased until it has reduced them to absolute nothingness. The Nihilism of Destruction, if no other form of Nihilism, is unique to the modern age.

There has been destruction on a wide scale before, and there have been men who have gloried in destruction; but never until our own time have there been a doctrine and a plan of destruction, never before has the mind of man so contorted itself as to find an apology for this most obvious work of Satan, and to set up a program for its accomplishment.

Kontneukende homoskeletten met de tong uit de bek:’kunst’ in Den Haag…

Van de zinloze massaslachtingen van de Eerste Wereldoorlog tot de Tweede, de Russische Revolutie en nu kun je daar de zinloze oorlogen van Internationaal Kapitaal aan toevoegen. En de ‘Verbouwing van Nederland’ via de Nationale Omgevingsvisie, gemotiveerd vanuit de energie-‘transitie’ (sabotage) van de 2030 Agenda van de Verenigde Naties en haar strijd tegen het weer op de planeet.

Alles moet kapot, voor 0,0000x graden in een computermodel berekend klimaatverschil in het jaar 2100. Terwijl ‘klimaat’ bij uitstek een menselijke creatie is, een statistisch gemiddelde op enig moment, tijd en plaats, een van vele afgoden. Klimaatbescherming is alsof je een bepaalde stroomsnelheid van water in een beek wilt ‘beschermen’, bevriezen. Het is de utopie van een gestorven cultuur, het Westen dat zichzelf nu helpt vernietigen onder de vlag van de klimazi’s van de Verenigde Naties.

Met alleen ‘meedoen’ als moreel criterium, en waterscheiding tussen Goed en Kwaad. Terwijl ‘klimaat’ en alle technische taal, grafiekjes en tabellen vooral een technische verpakking zijn van een existentiële Angst, van mensen die in een Universum leven zonder Voorzienigheid; God Voorziet hen niet.

De Verbouwing van Nederland (‘transitie’)is al vastgelegd in de Nationale Omgevingsvisie

Het wereldbeeld was zo overzichtelijk
Vanuit het klassiek christelijke wereldbeeld, dat in de premoderne wereld de norm was vind je een overzichtelijke en bijzonder simpele verklaring. Waarheid, Goedheid en Schoonheid vinden hun grond in God, de creator die uit het ‘niets’ de wereld schiep. Je bent als mens gemaakt om je tot God te richten voor de vervulling van je diepste bestemming. En je kunt van die ware bestemming weggeleid worden door Satan, de gevallen engel en aartsrebel, vader van alle Rebellie.

Hier geloven Moslims en christenen het zelfde.

Of je daar nu wel in kunt/wilt geloven is minder van belang, dan dat dit een krachtig idee was dat een hele maatschappij cultureel kon grondvesten, en dat autoriteit en zeggenschap gaf aan instituties. En dat je- bij verwerping of verlies- als bewust en denkend mens dan vervanging gaat zoeken ter opvulling van het Godvormig Gat.

Hoe overzichtelijk was dat oude wereldbeeld in haar eenvoud.

Je erkent dat God bestaat als hoogste doel en grond voor alle waarheid. Of je verwerpt dat en komt vroeg of laat in een moeras terecht. Zoals van haat tegen of vlucht van het bestaan, opstand, rebellie.  Veel intellectuele stromingen die bij academici hun zelfbeeld als ‘verstandig mens’ aanspreken, hanteren vaak nogal ingewikkelde taal om te verbergen dat ze Het Niets als eindstation in de winkel hebben liggen.

Al kun je dat omgekeerd- zonder ooit God zelf te hebben ontmoet- ook zeggen van het religieuze wereldbeeld. Het idee God als Persoon- Iemand boven en buiten mensen- is te groots, om met iets van menselijke makelij te vervangen. Dat is het meeneempunt, je leest het ook al in mijn hoofdwerk Liever dood dan Slaaf, in het hoofdstuk over de Natuur (2) en de Middeleeuwen (4).

Pieter Winsemius zijn transitieplan voor Trilateral Comission in 1990

Vier stadia tot destructiviteit
Eerst beschrijft Seraphim Rose het sloopwerk aan het oude wereldbeeld door het Liberalisme. In Tom Zwitser zijn hoofdwerk ‘Permafrost’ vind je ook in dat liberalisme de grondoorzaak voor de ontworteling van moderne cultuur en mens. Rose gaat verder, door als vervolgstadium het ‘realisme’ te schetsen. Dat is het wereldbeeld van het naturalisme, dat je niets als ‘echt’ erkent buiten wat je direct waarneemt.

Het materialisme.

Mensen die nog enige sensitiviteit en verstand hebben, die vonden dat afgelopen eeuw al een te leeg en dor wereldbeeld. Dus kwam als reactie daarop het Vitalisme, met mensen als Nietzsche en zijn Wil (tot macht) als hoofdprofeet. Op dat punt vond ik Rose verhelderend, want zo had ik nog niet naar Vitalisme gekeken. Er zijn namelijk ook moderne vitalisten, waar je ook het neo-occultisme en neopaganisme onder kunt scharen.

Ook vijftig jaar later herken je nog steeds elementen:

Religious Vitalism appears also in the widespread cult of “awareness” and “realization.” In a fairly restrained form this is present in the devotees of modern art and the “creative act” and “vision” that inspire this art. The indiscriminate quest for “enlightenment,” as in those under the influence of Zen Buddhism, is a more extreme form of this cult; and the supposed “religious experience” stimulated by various drugs is, perhaps, its reductio ad absurdum.

Again, there is the attempt to fabricate a pseudo-pagan cult of nature,” and especially of its most “primary” and “basic” elements: the earth, the body, sex. Nietzsche’s “Zarathustra” is a powerful “prophet” of this cult, and it is the central theme of D. H. Lawrence and other novelists and poets of this century.

And there is the attempt, in most kinds of “existentialism” and personalism,” to turn religion into no more than a personal “encounter” with other men and–sometimes–with a vaguely-conceived “God”; or, in pathological, atheistic “existentialism,” to make a religion of “rebellion” and frenzied self-worship.

All of these Vitalist manifestations of the “religious impulse” share in common a hostility to any stable or unchanging doctrine or institution and a paramount concern with and pursuit of the “immediate” values of “life,” “vitality,” “experience,” “awareness,” or “ecstasy.”

Zie hier de hele zelfhulp-cultus en New Age. Wat lijkt op de verheerlijking van levenskracht, is volgens Seraphim Rose juist niets dan een stadium van permanente rusteloosheid. En een levensfilosofie die uiteindelijk alleen leidt tot destructiviteit, culminerend in de politieke projecten van de nazi’s en de bolsjewieken. Maar ook nadat deze projecten sneuvelden, zou het Nihilisme via Vitalisme overal haar uitlaatklep zoeken voor innerlijke rusteloosheid.

De onontkoombare ‘transitie’ 2002 Club van Rome/Stockholm Environment Institute

Verheerlijking van wanorde, lelijkheid en disharmonie
Je kunt dat zien in moderne nepkunst, die enkel wordt gemaakt om ‘taboes’ en ‘grenzen’ te doorbreken. Alles moet kapot, bij die Rebels without a Cause. Aan de vruchten van zulke verwrongen geesten, zou ik nu het destructieve plan van de Verenigde Natiestoevoegen, de 2030 Agenda, die de gehele Westerse wereld zoals deze was moet omvormen via een ‘transitie’ naar een Nieuwe Wereld en een Nieuwe Mens die Planetaire Grenzen (een ecostasie van bankiers en energierantsoenering) respecteert.

Daarvoor moet eerst al het oude kapot, de restanten van de oude Westerse beschaving, alle sociale verhoudingen zoals die natuurlijk waren (denk aan de gendergekte, wat ook niets is dan Nihilisme). De afgelopen twee eeuwen sinds de Franse Revolutie (1789) kennen een reeks ‘denkers’ die het idee van rebellie en rusteloosheid als grondtoestand hielpen vertalen in een politiek programma.

Een opmerkelijk figuur daarin is de Franse filosoof Jean-Pierre Proudhon (1809-1865). Nooit van gehoord tot het lezen van Seraphim Rose. Hij zou de eerste schrijver geweest zijn die de term ‘anarchisme’ in politieke context zou hebben gebruikt.

Uiteindelijk zou er volgens hem een wereldgemeenschap moeten ontstaan, natiestaten zouden worden opgeheven, en je zou decentraal georganiseerde gemeenschappen zonder regeringen krijgen. Anarchisten zijn eigenlijk communisten die nog niet de macht hebben veroverd. Tot die tijd schoppen ze tegen marxisme, vanwege haar totalitaire trekken en nadruk op absolute staatsmacht.

Wereldfederalisme- Bezuidenhoutseweg 99

Dat schoppen tegen Marxisten deed Proudhon blijkbaar ook, net als zijn navolgers als zelfverklaard anarchisten als Michael Bakunin en Sergey Nechayev, communistisch revolutionair (1847-1882, schrijver van de ‘Revolutionaire Catechismus’). Zij verheerlijkten het vitalisme als destructieve kracht, aldus Rose:

Michael Bakunin, who fell under the spell of Nechayev for a while, only to discover that the consistent practice of Nihilism was a quite different thing from its theoretical exposition, wrote under this spell a “Revolutionary Catechism” that provided a chilling apology for Nechayevism. while proclaiming, “our task is terrible, total, inexorable, and universal destruction.”

The sentiment is too typical of Bakunin to be explained away by his momentary fascination. He ended his Reaction in Germany, written before Nechayev was born, with the famous appeal, “Let us put our trust in the eternal spirit which destroys and annihilates only because it is the unsearchable and eternally creative source of all life. The passion for destruction is also a creative passion!”

Scheppen door vernietigen, Dat is precies wat ‘De Transitie’ is, de Verbouwing van Nederland zoals vastgelegd in de ‘Nationale’ (door lobbyisten en ngo’s samengestelde) Omgevingsvisie, de ‘Verbouwing van Nederland’ volgens aartsnihilist Hugo de Jonge. De restanten oud landschap omgewoeld, de bevolking omvolkt met een miljoenenstroom asielzoekers, een miljoen ‘extra huizen’..

De onontkoombare transitie nu politiek vertaald (juni 2022)

Appetite for Destruction
Destructiedrang onder de valse pretentie van menselijkheid en zorg voor iets dat in wezen gelijk is aan satan: De Planeet, oftewel de heer der wereld. Andermaal, vanuit het christelijk wereldbeeld dat Seraphim Rose hanteert heb je een zeer eenvoudige en overzichtelijke verklaring. En bij Nechayev zijn Revolutionaire Catechismus zie je eigenlijke een soort geloofsbelijdenis, een eerbetoon aan de Lord of the Flies, Beelzebub, de Heer der Vliegen, het karakter van Onrust:

Geloofsartikel zes luidt:

Tyrannical toward himself, he must be tyrannical toward others. All the gentle and enervating sentiments of kinship, love, friendship, gratitude, and even honor, must be suppressed in him and give place to the cold and single-minded passion for revolution.

For him, there exists only one pleasure, one consolation, one reward, one satisfaction – the success of the revolution. Night and day he must have but one thought, one aim – merciless destruction. Striving cold-bloodedly and indefatigably toward this end, he must be prepared to destroy himself and to destroy with his own hands everything that stands in the path of the revolution.

De Transitie naar Global Governance

Alles moet kapot, net als bij de klimazi’s, Hugo de Jonge en de zinloze NATO-oorlogen sinds 2001. Geloofsartikel zeven van Nechayev luidt:

The nature of the true revolutionary excludes all sentimentality, romanticism, infatuation, and exaltation. All private hatred and revenge must also be excluded. Revolutionary passion, practiced at every moment of the day until it becomes a habit, is to be employed with cold calculation. At all times, and in all places, the revolutionary must obey not his personal impulses, but only those which serve the cause of the revolution.

Zo krijgt het album van Guns’n Roses, Appetite for Destruction toch een geheel andere bijklank. Alsof de Rode Revolutie die van Rusland de Sovjet Unie maakte, bij ons via de popcultuur en academische revolutie met vele vormen van linkse pseudowetenschappen het zelfde bereikte. Een totalitaire hel in de maak, waar mensen niet tegen opstaan omdat ze geen Waarden meer hebben te verdedigen.

Ach ja, boeiuhh….Hoe doet je videootje het op Tiktok?

13 Replies to “Klimazi’s Verenigde Naties in lange traditie Westers Nihilisme”

 1. Niet begrijpend dat juist de filosofen teveel generaliseren en teveel in vakjes proberen te duwen. Dit artikel is er een perfect voorbeeld van. Vaak neerkijkend op alles wat niet in hun select gezelschap verkeerd. En over de massa praten alof ze zelf buiten de maatschappij staan. Massa manipulatie begint vaak bij filosofen die niet oprecht naar waarheid zoeken maar filosoferen om de filosofie omdat ze nu eenmaal iets moeten publiceren om te publiceren. Hoeveel hoogleraren ook op andere disciplines gaan gebukt/gejukt onder dit ? Vooral diegene die een opleiding filosofie hebben gehad draaien vaak in een hamsterwiel rond. Weten alle feiten en wie wat gezegd heeft maar snappen vaak niet eens hun eigen bestaan en hebben vaak problemen/frustraties met de mens om hun heen. Ze zijn vaak voor een kar gespannen of opereren via lidmaatschap van bepaalde niet zichtbare instellingen en zodoende een agenda uitdragen welke ons dan opgedrongen wordt. Waardoor het organisch plaats moet maken voor een starre anorganische troetel theorie. Marx heeft veel bloed aan zijn handen/pennestreken kleven en misschien als hij echt wijs was geweest beter niets had geschreven. Er is geen “one fits all ” behalve dan “Wat gij wilt dat U niet geschied doe dat ook een ander niet ” Filosofen zorgen zelf vaak voor polarisatie.
  Als Nietsche zelf zijn pad voor de Ubermensch had gelopen en Walk the talk had gedaan dan zou hij misschien een lichtend voorbeeld geworden zijn. Nu gewoon een zielige gozer met een groot ego die erbij wilde horen. Als je een club mensen bij elkaar zet dan zal je altijd een gemeenschappelijke set normen en waarden nodig hebben om te overleven.
  Het overleven is in de huidige tijd makkelijker geworden en de set normen en waarden en structuren complexer. Hoeveel idealisten hebben in de jaren 70 communes opgezet die nu nog werkend zijn, ik denk geen één. Je ziet steeds hetzelfde mechanisme in werking. Een paar met een idee wat volgers en dan komt er de strijd van de ego’s en de set met ideeën te star is geworden en niet organisch genoeg is om flexibel te zijn en mee te veranderen. Gewoon omdat we nooit en te nimmer een perfect systeem zullen krijgen dat is inherent aan evolutie.

  We kunnen dus hooguit onze persoonlijke en gemeenschappelijke idealen proberen na te streven. Als je alleen de gemeenschappelijke idealen pakt dan zal de persoon altijd concessies moeten doen. Als er geen ruimte voor de persoon om te groeien is dan zit je gevangen in een systeem wat een uiteindelijk een menselijke creatie/schepping is .

  Als je verder uitzoomt dan zal je zien dat volgens het principe actie reactie de boel precies gaat zoals het gaat. Waarbij we zelf onze bijdrages leveren. Maar daar stappen we dan vervolgens overheen en wijzen naar alles om ons heen om daar de schuld te leggen en zelden de hand in eigen boezem steken Begin bij uzelf te verbeteren daar is nog genoeg werk te doen.

  De enige reset die ik voorstel is terug naar “Wat gij wilt dat u niet geschiedt doe dat ook een ander niet.” Deze is universeel niet afhankelijk van een tijdsbeeld, filosofische theorie , landsgrenzen ethnische verschillen en religie. Zolang er een ” us against them” is heb je een niet noodzakelijk krachten spel.

  Kortom brood en gefrustreerde filosofen hebben waarschijnlijk meer schade aangericht dan goed gedaan.

  Een mogelijkheid is dat wat we kwaad en Satan genoemd wordt gewoon te laten regeren en ons te laten uitmoorden volgens sommige doomdenkers . Daarna de bak met ratten en krokodillen zichzelf laten uitroeien. Er zullen ook bij de Satan aanhangers figuren zijn die zich dan weer beter of over de rest voelen en willen regeren. Dan blijft er maar één over die dan niets meer heeft dan alleen zichzelf, zielig toch Satan helemaal alleen? Dat zal dan ook niet gebeuren. Kwaad heeft Goed nodig om te bestaan en paradoxaal diegene die zich goed of beter wanen hebben kwaad nodig om te bestaan of een identiteit te krijgen religie is op die manier groot geworden.

  Er zal dus vanzelf weer een balans ontstaan of het einde van de mensheid, in dat geval is het duidelijk dat hetgeen geschapen is niet perfect was en heeft de Schepper als je deze buiten je wil leggen ook nog wat te leren. Als je ons als mede scheppers bekijkt dan is het duidelijk dat we nog veel te doen hebben om met respect naar elkaar te gaan leven.
  Dat begint om te kijken of de ander misschien iets heeft waarvan je kan leren en niet de verschillen bij voorbaat wilt aanvallen uitvegen. Zolang er verschil is heb je referentie kaders. Alles wit is niet goed en alles zwart ook niet maar gelukkig zijn er wel vele gradaties grijs of compromissen.

  1. “Wat gij wilt dat u niet geschiedt doe dat ook een ander niet.” gaat over inlevingsvermogen en het zien van de gevolgen (voor anderen) van het eigen handelen.
   Daar is niks verkeerds aan; je ziet bij hele jonge kinderen dat zij dit nog moeten leren.
   Het vertelt ons echter niet hoe we moeten reageren als door het handelen van een ander ons iets geschiedt wat we niet willen.
   De andere wang toekeren?

   Het hoofdwerk van Marx gaat over ‘het kapitaal’ en de processen die plaatsvinden als men een maatschappij inricht die gebaseerd is op kapitaal.
   Volgens mij verschilt dit niet veel van het nihilisme wat Rypke beschrijft.
   Ik moet eerlijk bekennen dat ik Marx niet gelezen heb maar dat ik dit opmaak uit de analyses van het werk van Marx die ik gelezen heb en het feit dat China zichzelf nog steeds marxistisch noemt.

   Een bekende uitspraak van Marx is dat religie het opium voor het volk zou zijn en dat is iets waar veel gelovigen over vallen.
   Maar is religie iets anders dan (politiek) georganiseerde spiritualiteit?

   1. Geesje op deze zin van jouw
    “Het vertelt ons echter niet hoe we moeten reageren als door het handelen van een ander ons iets geschiedt wat we niet willen.
    De andere wang toekeren?”

    Is ook moeilijk een one fits all antwoord op te geven.

    Het kan op vele verschillende manieren ervaren en verwerkt worden en ook oorzaken hebben. Sommige dingen laat je geschieden en tegen sommige zal je opstaan of niet gelaten over je heen laten komen. Er zit ook nog belangrijke factor van spontaniteit (zonder emoties en gedachten) in op de manier van reageren. Het kan een reactie zijn op een actie die we ons niet meer herinneren ofwel oud karma het kan ons ook bijsturen als we op het verkeerde pad waren.

    Ik stuur mijn kompas op spontaniteit zonder bijgedachten. Er gebeurd je iets en je reageert zonder nadenken dat kan klappen uitdelen/teruggeven zijn. Dit is op het fysieke vlak. Op het mentale vlak is het afhankelijk hoe stabiel of gehandicapt je bent zoals gebrek aan inbeeldingsvermogen. Als je mentaal niet geraakt wordt dan kan je hele lichaam toekeren dat kan positief en negatief zijn.
    Als iets onverklaarbaars met je gebeurt zowel fysiek als mentaal dan ga ik vaak meestal voor spontaniteit tenzij ik een snelle (ook spontane) aanval van wijsheid en inzicht krijg. Er zit dan geen negatieve intentie achter maar meer je natuur. We hebben mensen met een strijders, explorer, onderzoekende, systeem volgende en behoudende natuur en ook alturisten

    De andere wang toekeren is een heel bewust proces waar geen spontaniteit maar een filosofie achter zit en in mijn ogen meer een test voor diegene die het smalle pad van Jezus of een verlichte ziel lopen of het van nature in zich hebben als ze zonder emoties of kwade gedachten het over zich heen laten komen. Die zie je niet zoveel volgens mij.

    Aangezien we vaak niet precies weten waarom het gebeurt houd ik het op spontaniteit als gids lijn.

    Soms zijn we zonder het zelf bewust te snappen een instrument om iets in gang te zetten of te stoppen. Je wilt niet dat de ander dit geschiedt maar jij bent voor je opponent ook de ander het kan dus een les voor diegene zijn om te ondergaan wat ze eigenlijk zelf ook niet willen tenzij ze een sadomasochist zijn.
    Je weet wel die ondoorgrondelijke wegen van X.
    Het onderbewuste schijnt meer te weten als het ons laat doorsijpelen en dat laat precies heel veel ruimte voor spontaniteit over. Als we alles zouden weten is de lol eraf. Kortom lok niks uit en stuur op spontaniteit zonder een vooropgestelde of aangepraate manier hoe je zou moeten reageren. Als je deze mening gewoon vergeet en spontaan naast je neerlegt dan kan je mij niks kwalijk nemen.
    Grapje verassing!! Zei de Lol Smurf.

    1. Beste Marinus, hoe kan ik de goed onderbouwde mening van iemand die mij beschuldigd heeft van wijsheid en compassie naast mij neerleggen?

     Ik heb het bittere voorrecht genoten om op te groeien in een gezin waar zowel de mannelijke ouder als oude broer een persoonlijkheidsstoornis hebben.
     De eerstgenoemde kan, gezien de schade die vooral mijn moeder heeft opgelopen, geplaatst worden in de categorie van psychopaten.
     Als je opgroeit in een omgeving waar geestelijke mishandeling (oorlog) en verwaarlozing (armoede) plaatsvindt, wordt je gedwongen strategisch te handelen.
     Geboren in de lente heb/had ik een natuurlijke neiging om als een onstuimige ram met mijn kop te gaan rammen (figuurlijk gesproken).
     Dit was/is geen goede strategie omdat dit de ander de mogelijkheid geeft tot uitlokking zoals jij terecht opmerkt.

     Toen ik wat ouder werd, probeerde ik het met praten/redeneren maar daarmee liep ik aan tegen onredelijkheid, aanvallen van woede en andere gestoorde gedragingen die vervolgens ook tegen mij werd ingezet als ik niet geprobeerd had om te praten maar gewoon wat zat te tsjilpen om de onderliggende band te bevestigen.
     Als gevolg hiervan verplaatste bij mij, maar vooral bij mijn moeder, het praten/redeneren zich naar het innerlijk domein, het eigen hoofd.
     En dan loopt het vast.
     Het ware goede, liefde, medemenselijkheid, rechtvaardigheid,.., zodra men probeert deze te definiëren en te beredeneren, verdwijnen ze.
     Maar niet alleen dat.
     Ik heb kunnen waarnemen dat mensen die zich te intensief bezig houden met het beredeneren en definiëren van deze kenmerken van de ziel, zelf ook verdwijnen.
     Er is geen proces wat van haat tot liefde leidt en alle pogingen om dit toch zo te laten zijn, kosten enorm veel energie.

     Het verscheurt je hart als je ziet dat diegene van wie je houdt wordt/is kapot gemaakt, (bijna) geen energie meer heeft om te overleven laat staan voor een beetje joie de vivre.
     De gevoelens die je dan ervaart verschillen niet veel van de gevoelens die je ervaart als een geliefd iemand is overleden.

     Maar niet getreurd, de psychiatrie weet ook uit een zo’n goed als opgedroogde energiebron een slaatje te slaan.

     Beste Marinus, ik ben het volmondig met je eens dat de intensie achter daden/handelingen van groot (zo niet het grootste) belang is.
     Deze intensies/bedoelingen vallen niet in het domein van de rede/praten/argumenteren (politiek); het oordelen.
     Ze vallen ook niet in de categorie van gevoel als je kijkt naar de veel gebruikte term rechtvaardigheidsgevoel/rechtsgevoel voor wat in wezen een idee en vormgeving is.

     Om af te sluiten zou ik willen stellen dat niet alleen humor een goed sociaal smeermiddel is.
     Ook alcohol heeft vele goede en benificiaire werkingen.

     1. Geesje, het is best moeilijk om hier iets op te antwoorden wat voor jouw klaarheid en voldoending zal geven ik kan dus alleen mijn eigen insteek geven en dan hopen dat je er wat mee kan. Er zit een bittere pil in waarvan ik denk dat je die wel kan slikken.

      Nummer één: elk huisje heeft zijn kruisje.
      Mijn jeugd en leven was en is ook niet alles koek en ei maar bij wie wel. Niets is perfect.

      Ik hoop dat je reïncarnatie kan accepteren want de rest hangt hiermee samen om een breder plaatje te scheppen. Indien niet volg dan gewoon je spontaniteit.
      En lees de rest gewoon niet

      Ik probeer iets wat heel complex in detais is nu wat te generaliseren om het over te brengen.

      Pas later toen ik mijn horizon verbreedde op het esoterische vlak en er veel over te weten gekomen ben. ik praat onder andere over vorige levens, kon ik veel zaken een plek geven.

      Het belangrijkste kwartje in dit geval is dat je van te voren kiest waar en bij wie je gaat reïncarneren.
      Wat je daar gaat doen ondergaan/leren/ uitdragen of aan gaat werken is voor iedereen verschillend. Soms wordt de keuze om te reïncarneren te snel gemaakt en niet goed doordacht en adviezen ter zijde geschoven. Dan kan je in allerlei onwenselijke situaties terechtkomen maar het is wel je eigen keuze en vrije wil die gerespecteerd wordt.
      Je wordt door deze kennis meer universeel volwassen omdat je door de bittere pil heen bent en je weet dat het eigen keuzes waren en gevolgen van je eigen oorzaak en gevolg keten. Waardoor je niet meer zo makkelijk de schuld van wat je als onrecht ziet bij andere op de stoep kan gooien. Of je neemt bepaalde zaken op de koop toe omdat je iets anders wilde bereiken en dat een site effect was .

      Ook inzien dat echt onrecht wat jouw of andere aangedaan is het karma van diegene die het gedaan heeft is. Nu even slikken en schrap zetten . Het kan zijn dat jouw moeder en jij in dit leven iets ondergingen wat jullie zelf in een ander leven gedaan hebben. Dit is wat bedoelt wordt dat we niet mogen oordelen omdat we gewoon niet het overzicht van de keten oorzaak en gevolg van iemand kennen. We mogen geen wraak nemen is ook een regel dat doe je niet lees ik tussen de regels door ergens accepteerde je het wat dan een indicatie kan zijn dat je het moest/bewust gekozen wilde ondergaan. Als het onterecht gebeurde dan zal diegene die het gedaan heeft dat karma zelf ooit gaan uitwerken of zelf gaan overkomen om te leren want dan ook een bewuste keuze is.

      Sommige mensen lopen heel duidelijk een pad weten wat ze willen en doen het, (deze hoeven niet spiritueel ver gevorderd te zijn) . Andere willen zaken rechtzetten en oud karma afwerken dat gaat vaak niet zo makkelijk.

      Er is niets wat over jouw oordeelt dat doen we uiteindelijk zelf en we maken dan ook zelf de keuze waar we aan willen werken in dit leven om te groeien of af te werken, meestal is het een combinatie van meerdere zaken.
      Tevens gebeurt er niets zonder een reden we zijn hier om te leren dus laten we dan ook bewust met het leven omgaan en toch de gein en vermaak er proberen in te houden.

      Kortom leg je frustraties niet bij de situatie waarin je geboren bent en wat je meegemaakt hebt maar probeer het om te draaien naar wat je ervan geleerd hebt ook wat je niet wil doen . Waarschijnlijk zit iemand niet mentaal domineren hierbij als een les.

      De nabij toekomst hebben we zelf voor een redelijk deel in handen de verre toekomst (meerdere levens) of je einddoel is haast zeker door hetgeen we in het Nu doen en verlangen.

      Als je nergens spijt van hebt en niets over zou willen doen dan zit je aardig in de goede richting om meer vrije keuze te krijgen voor je toekomst (andere incarnaties). De rest is dan snappen dat je grip hebt op je leven in het Nu, dat de dood niet meer is dan de transitie van je bewustzijn. En je alle tijd hebt om in volgende levens te doen wat je in dit leven nog naar verlangt maar waarschijnlijk niet haalbaar meer is. . Je ziet dat het verlangen weer om de hoek komt gluren. Deze is de drijfveer en ook oorzaak van alles wat er geschapen is ook wat wij scheppen. Dit gekoppeld aan wilskracht brengt acties/creaties/schepping voort. Als je alle reacties van je eigen schepping/daden/bewuste gedachten kan en wil aanvaarden dan ben je universeel volwassen bezig.

      Nadenker
      Stel je voor dat het niet met jouw en je moeder gebeurde maar bij de buurvrouw en haar dochter zou je hart dan ook zo verscheurd zijn? En wat houd liefde met voorkeur dan in? Dat de rest van de mensheid ons koud laat misschien? Ligt daar dan niet een groot deel van onverschilligheid tot het onze eigen club van geliefde om ons heen gaat treffen? Terwijl als je het bekijkt vanuit reïncarnatie het denkbaar is dat jij en ik ooit een leven samen gehad zouden kunnen hebben. Kortom we zijn allemaal als deel van het Geheel onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen dus naar alles wat er geschapen is een soort egale liefde uitstralen. Ook naar wat we als kwade mensen zien. En jezelf ik niet vergeten in dat proces.

      Als je verder hier op in wil gaan mail dan naar Rypke of hij je mijn e-mail adres door wil geven. Anders dwalen we teveel van het onderwerp van dit artikel af en vervuilen discussie.

  1. Als je van de doctrine “bid en werk houd” om je van vrij denken weg te houden dan ga ik akkoord. Anders kan lekker niks doen/ledigheid je ook je naar de kern van je bestaan voeren. Dat is namelijk dat het leven geen nut hoeft te hebben, hoewel we in een systeem/samenleving op onze utiliteits waarde/nut gemeten worden.

   Klinkt wat negatief dat het leven geen nut hoeft te hebben maar het lucht wel van alle kanten op als je er dieper induikt. Als verveling des Duivels oorkussen is en de bronnen van veel vermaak ga ik ook akkoord maar geef daar wel een niet te verwachten draai aan. Namelijk dat er ooit ergens een bewustzijn is ontwaakt en juist uit verveling ging Scheppen is dan niet de gehele Schepping vanuit een Duivelse kracht ontstaan?

   Als er geen vermaak en verleiding zou zijn en we niet in doodlopende straten kunnen gaan dan is het een zombie of allemaal voorbeeldig zijn dat is een saai boel volgens mij. Dus de verleiding of Satan heeft een rol in het spel Iedereen die beter denkt te zijn zal dan ook verleiding op zijn pad gaan krijgen als test.

   Neutraal de boel bekijken wetend dat niets perfect is hooguit iets wat een ideaal kan zijn, respect naar alles wat geschapen is. inzien dat alles actie reactie is en vooral een groot Spel is mijn anker. Waarbij ik probeer om zoveel mogelijk polarisatie tegen te gaan bij diegene die nog iets van redelijkheid vertonen en een andere visie aanbied die tot integratie kan voeren in plaats van differentiatie. De rest loopt zijn eigen keten van actie reactie.

   Wat ik eigenlijk vergeten was is dat diegene met de Bijbel als wapen en niet als een leidraad rondlopen te schieten en denken beter te zijn en zich zelf als rechtschapen zien juist meer de Duivel dan hun God in de kaart spelen. Jezelf beter wanen is een oordeel over een ander geven en loopt precies voorbij aan het gebod “Gij zult niet oordelen”. We kennen nu eenmaal heel vaak niet de volledige keten van actie en reactie of oorzaak en gevolg om een overzicht te hebben en een oordeel te vellen. Indien we dat wel zouden hebben dan oordelen we niet en zien het als een logisch gevolg van keuzes vanuit de vrije wil

   Dat verklaart dat zo je wenst de ware enige God of de Bron niet oordeelt. Indien wel dan zou deze de eigen schepping bekritiseren en in elk geval moeten toegeven dat hetgeen geschapen is niet perfect is. Anders zou er geen evolutie zijn alleen een droomloze slaap is perfect daarin veranderd niets en is er niets wat hoeft te verander. Deze staat van zijn die we vaak dagelijks meemaken in onze slaap wordt ook wel non dualiteit genoemt en opzich saai is. Diegenen die non dualiteit zoekt zet zich dan ook af tegen de schepping en wil eigenlijk uit het spel stappen wat je misschien wel spirituele zelfmoord kan noemen. Het is een Spel waar wij allemaal onze bijdrage aan leveren en er te serieus in opgaan om er nog van te kunnen genieten.

   We houden ons zelf voor de Gek en maken het veel moeilijker dan nodig is ben ik voor mezelf achter gekomen. Ieder zijn keuze in het spel. Het is momenteel in ieder geval niet saai misschien wel iets te veel van het goede of kwade. Dus hopelijk gaan we gezamenlijk op zoek naar een Balans en laten we ons dat niet door vakjes denkers aanpraten. De som van ideeën vanuit de massa is meer dan een troetel theorie van een enkeling. Waar er dus een behoefte aan is gezien vanuit een marketing visie is volgens mij goede faciliteerders.

   Die zijn er ik heb in Nederland een paar goede waargenomen en zelfs vanuit de filosofisch geschoolde hoek komen, ik scheer namelijk niet alles over één kam. Echter ik wil niet sturen en het aan het organische dat men vanzelf bij elkaar uikomt overlaten. Ik stuur wel de gedachten golf het universum in dat we eindelijk eens wat cirkels waar we al eeuwen in ronddraaien mogen doorbreken. En zijn veel schaakstukken op de juiste posities die goede zetten doen en het spel is nog niet uit gespeeld.

   1. Ps.
    Rypke is in de Nederlandse competitie een schaakstuk en doet geniale zetten door vergaarde kennis en ervaring. Als hij deze doet omdat hij niet anders kan vanuit zijn natuur of ziels inclinatie dan zal hij andere reactie krijgen. Als wanneer hij er een ver-oordelende kracht aan verbind en het op de persoon/partij/spirituele of andere stromingen speelt. Vooral wanneer hij fictieve aannames doet waarbij hij het belachelijk of tot een karikatuur maakt en het in een vakje duwt of stempel opdrukt, die dan een eigen leven gaan. Deze emoties, ego (niet de persoonlijkheid) , voorkeur en afkeuren plus andere factoren die een wig drijven tussen mensen onderling en hem als delen van het Geheel zal zich tegen hem keren. Simpele werking van actie reactie of wat ook wel karma genoemd wordt. Het is niet zozeer wat je doet maar de intentie erachter wat de uitwerking bepaald.

    Hoewel het ondenkbaar lijkt dat je niet moet proberen niet om een stijfkoppige Fries om te krijgen heb ik nog wel alle vertrouwen dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn. May be Mission impossible maar ik moet ook niet alle Friesen in één vakje duwen in dit geval het vFriesvak anders zou ik zelf in de valkuil van generaliseren trappen.

 2. Ik ken de ‘De Haagse kontneukende skeletten’ (hoe weet je dat het homo’s zijn, Rypke?)
  reeds uit de filmpjes van Huig Plug, officieel erkende klokkenluider van justitie.
  Behalve de eventuele betekenis vallen mij twee dingen op.
  -Het lijkt mij erg onwaarschijnlijk dat een vlezige lekkernij als tong zich nog bevindt in een verder zo goed als kaalgevreten skelet.
  -De tong bestaat uit spieren en spieren zijn in de traditionele beeldhouwkunst een instrument van expressie.
  Deze tong echter niet.
  Daar staat tegenover dat de skeletten een uitermate getrouwe weergave lijken van de werkelijkheid.
  Ik weet dat de huidige subsidieverstrekkers in de kunstsector een grote hekel hebben aan vakmanschap.
  Dit doet mij vermoeden dat dit kunstwerk is gemaakt met behulp van daadwerkelijke skeletten oftewel de stoffelijke overschotten van één of meerdere mensen.
  Misschien iets wat het onderzoeken waard is?

 3. De democratie is al vanaf het begin bezig geweest met destructie van traditie, en de maniakale obsessie van verbetering, zogenaamde progressie. Dat democratie zeer destructief is, dat moet al bekend zijn als je de geschiedenis van historische democratieën bestudeerd. Zoals Plato al schreef, teveel (anarchische) vrijheid, wat leidt tot tirannie. In de democratie nemen de meest corrupten, destructieven en impotenten de samenleving over, en dan zijn er de vrije radicalen, het enige wat die radicalen doen is vernietigen, daar komt geen einde aan, je kunt het zo gek niet bedenken of het moet vernietigd worden. Dat is wat de psychopaten van deze wereld weten, wat door de kerk van de democratie wordt ontkent. Die psychopaten steunen daarom overal de voetsoldaten van de destructie. Vandaag de dag begint men zelfs bij de jongen kinderen met de indoctrinatie van destructie (waar men vroeger bij studenten begon).
  De uiterst destructieve kinderen van de democratie van vandaag zijn het nageslacht van de voorgaande generaties, men heeft het aan zichzelf te danken. Je moet je verzetten, geen autoriteit erkennen, was het motto van de oudere generaties, nu heeft men de poppen aan het dansen.
  Daarbij is democratie gebaseerd op intolerante afgunst, een nivellerend systeem, vandaar dat alles wat superieur is aangevallen wordt, en uiteindelijk moet elk vermogen tot intelligent onderscheidsvermogen (wat beter en slechter is) geheel vernietigd worden. Totale nivellering, en na de nivellering, de verlaging. Was democratie alleen maar een dictatuur van de middelmatigheid, zonder anarchisme, dan zou democratie wellicht slechts een periode van gematigde culturele neergang zijn.

  Het volk dat denkt de macht te hebben, dat denkt representatief voor alles te zijn, zakt langzaam in de modder van een imbeciele oersoep, bij gebrek aan superieure voorbeelden, die allemaal door de afgunst met modder zijn besmeurt en afgevoerd van het toneel. De afgunst die niets boven zich tolereert is gedoemd tot de neergang. Oftewel je richt je op iets hogers, oftewel je zakt langzaam in het moeras.

  “Anarchisten zijn eigenlijk communisten die nog niet de macht hebben veroverd.”

  Inderdaad, en zoals Plato al schreef, democratie is anarchisme, en gaat van anarchisme naar tirannie.
  Zo is dit artikel en de bijdrages in de commentaren zoals alle filosofie weer een voetnoot onder de filosofie van Plato.

  Het is symbolisch dat de Democraten 66 de ultieme vernietigers zijn, demonische anarchisten 66 zou een betere naam zijn geweest..

  1. Mooi gezegd, ‘voetsoldaten van de destructie’, dat is wat ngo-financiering is. ‘Besmeurd’ schrijf je met een ‘d’, niet een ‘t’

  2. Beste Johannes.
   In kort samengevat door Winston Churchill:
   Socialisme is een filosofie van mislukking, het credo van onwetendheid en het evangelie van afgunst, de inherente deugd is het gelijk delen van ellende.

 4. Rondom het Godvormig gat begint het met een enkele aambei, die al gauw aanvoeld als een Skippy bal. Enige remedie is terug skippen naar het oude wereldbeeld met eenvoud als kenmerk van het ware.

  Onze samenleving wordt moedwillig complex gemaakt, zodat chaos de menselijke geest in dwaling brengt. En natuurlijk de fysieke chaos waarmee de pijlers van ons bestaan onderuit worden gehaald. Voedselschaarste, energieschaarste en financiële collaps.
  Zo komen we via staatsbemoeienis bij anarchisme uit.

  “Anarchisten zijn eigenlijk communisten die nog niet de macht hebben veroverd.” Het woord ‘eigenlijk’ bewijst dat de definitie niet kan kloppen. Ten eerste omdat communisme een centraal bestuur kent en anarchisme juist niet. Ten tweede streven anarchisten naar het recht om met rust te worden gelaten. Ons leven wordt gekwezeld door staatsbemoeienis, met het doel ons als slaven uit te melken.

  Een echte anarchist staat als mens direct onder diens schepper en duldt van niemand anders dat die de rol van de schepper overneemt om macht uit te oefenen op een ander mens. Behalve dat dit juridisch hiërarchisch kenbaar is gemaakt in de ‘Lex Superior’, waarbij het bestuursrecht ergens onderaan staat. Geen enkel bestuur kan boven een mens staan. Bestuur dient de mens en zeker niet andersom.

  Zo staat het voor de gewone heikneuter ook omschreven in het burgerwetboek met o.a. art. 1:1 BW lid 2,
  “Persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld.”
  Dus ook niet in persoon van ambtenaren in onaanvaardbare doorkruising van het recht.
  Zelfs in het strafrecht art. 285 b SR lid 1, is het verboden om:
  “Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie”.
  Datzelfde oogmerk vinden we terug in art 140 SR. Jawel! De staat is een criminele organisatie; in 2015 was de motie weg gestemd om immuniteit voor strafrecht op te heffen.
  De regering heeft dus het oogmerk om strafbare feiten te plegen. Anders heb je geen immuniteit nodig. Sterker nog, er zijn al vele strafbare feiten gepleegd.
  “Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie”.
  Uit lid 4 van art. 140 SR blijkt dat wij geen geld mogen betalen aan de staat:
  “Onder deelneming als omschreven in het eerste lid wordt mede begrepen het verlenen van geldelijke of andere stoffelijke steun aan alsmede het werven van gelden of personen ten behoeve van de daar omschreven organisatie.”

  Dus krijg je een boete, dan betaal je die ‘een paar honderd jaar later’ met een onverhandelbare promesse aan de officier van justitie of de griffier van de rechtbank, want die mogen ons niet dwingen tot strafbare feiten zoals deelname aan een art. 140 club. Laat staan het financieren daarvan volgens de wet witwassen en financiering terrorisme (Wwft).

  Zo kun je zien dat het niet alleen voor ons complexer wordt, maar ook voor de staat en de regering. Als iets te complex is, werkt het niet. Maar ook niet als iets te simpel is. Laten we het dan gewoon simpel houden.
  Wel jammer dat wij in 1e en 2e Kamer potentieel voor meer dan 2000 jaar gevangenis hebben zitten.
  Hoeveel uren werkstraf zou dat zijn? Kan een constitutioneel benoemd rechter hierop reageren a.u.b.?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *