Niet ‘variatie’ maar ‘informatie’ drijft evolutie…

….Informatie veronderstelt intelligentie….

Vanochtend eindelijk de eerste hoofdstukken kunnen lezen van moleculair bioloog Peter Borger zijn alternatief voor het Darwinisme: ‘Terug naar de Oorsprong’, ondertitel ‘Hoe de Nieuwe Biologie het tijdperk van Darwin be-eindigt’, verschenen bij Uitgeverij de Blauwe Bentley.

 Er is 174 jaar na ‘The Origin of Species’ nooit bewijs gevonden dat natuurlijke selectie leidt tot progressieve evolutie, dus dat een microbioloog via vele tussenstapjes kon ontstaan uit de microben die hij bestudeerde. Natuurlijke selectie werkt juist behoud van werkzame eigenschappen in de hand. Niet het ontstaan van geheel nieuwe functies.

Maar wat verklaart dan wel de fenomenale wijze waarop een grote variatie aan levende wezens zich aanpast ( = evolutie) aan de meest uiteenlopende omstandigheden? Het Leven bestaat niet enkel uit materie en energie, maar ook uit informatie. Hier ligt de Sleutel tot Het Geheim van Borger.

Deze oer-stamboom komt van Ernst Haeckel, de Duitse uitlegger van Darwin, en bedenker van ‘Ecologie’

Goddelijke status
Leken, journalisten, politici, psychologen en sociologen geloven heilig dat Darwin het ontstaan van de gehele natuur verklaart uit dode stof. Ook al is dat fysisch onmogelijk, alsof je een Boeing met een clusterbom-ontploffing kunt vormen uit een schroothoop.

Bovendien, ‘de besten’ planten zich helemaal niet het meeste voort, zodat er langzaam een andere soort ontstaat. Degeneratie lijkt eerder op de loer te liggen. Kijk maar om je heen, wie fokken er het meeste op los? De Tokkietante met plofreet in een tijgerprintlegging, DIE krijgt zeven kinderen bij vijf verschillende bierkerels in de bijstand. Niet Valentijn en Josien van D66, die twee klimaatbewuste kindjes na hun 35ste in het leven zetten, die De Wereld gaan verbeteren met SDG-doelen.

Zo ‘natuurlijke selectie’ al iets verklaart in de strijd om het bestaan/de bijstand, dan is dat het woekeren van onkruid. Hoeveel kinderen zette Bill Gates de wereld in?

Bij echte studie van het thema evolutie zie je, dat er eigenlijk verrassend weinig experimenteel bewijs is, voor enkele kernaannames. Zoals het ontstaan van alle soorten uit een gemeenschappelijke voorouder via geleidelijke stapjes. Hoe dan, welke kracht doet complexiteit dan toenemen? Het thema ‘evolutie’ was niettemin altijd al de persoonlijke obsessie, wie wil immers niet achterhalen hoe ‘Het Leven’ is begonnen?

De eigen boekenkast staat vol met fervente voorstanders van de darwinistische theorie, dat geleidelijk opeenhopende veranderingen in een soort uiteindelijk een geheel nieuwe soort doen ontstaan. Door de blinde horlogemaker. Je kunt ook de gematigder apologeten tot je nemen, zoals Michael Ruse zijn ‘Evolution-Creation Struggle.’ Been there done that.

Herdenkingsplakkaat Darwin’s reis met de Beagle in Plymouth

Lees het werk van Richard Dawkins, zijn Ancestors Tale, of Climbing Mount Improbable, of lees Jerry Coyne’s ‘Why evolution is True’. En weet je wat: Evolutie is ook waar. Want niemand betwist de veranderlijkheid van soorten, het ontstaan van vele nieuwe variaties die beter zijn aangepast op het milieu waar ze leven.

Dat idee komt ook niet van Darwin, zijn grootvader stoeide er al mee, geinspireerd door evolutionist Jean Baptiste Lamarck. En Lineaus, de achttiende-eeuwse opsteller van het huidige biologische classificatiesysteem, die zag ook wel dat soorten veranderlijk kunnen zijn.

Wat ter discussie bleef staan, dat is de mate waarin Darwin’s verklaring geschikt is om het ontstaan van alle leven te verklaren, ordes? Kunnen opeenhopende kleine veranderingen in een soort geheel nieuwe lichaamsfuncties teweeg brengen?  Zijn alle levensvormen met de meest complexe eigenschappen gevormd door gunstige opeenhopingen van lichaamsvervormingen?

Denk aan een vleermuis met sonar. Een muis die maar 2% vleugel heeft, die is misvormd, geen muis die 2% op weg is vleermuis te worden. Laat staan dat hij al piepend een mot in de lucht weet te lokaliseren, met een geluidssalvo dat ergens voor 10 procent op sonar begint te lijken. Natuurlijke selectie zou er gehakt van maken.

De haven van Plymouth, waaruit Darwin met de Beagle vertrok

Een theorie die alles verklaart, verklaart niets
Dat natuurlijke selectie werkt in de natuur is een open deur. Zie alleen al naar de wijze waarop 1 variant in een E-colie-bacteriekolonie in nieuwe milieu-omstandigheden plots de overhand kan krijgen. Zodat die variant (die al aanwezig was) de overhand krijgt. Zo’n variant met nieuwe (genetische)variatie kan ontstaan door mutatie. Denk hier aan resistentie tegen antibiotica.

Maar ook de Lab-proeven van Richard Lenski die E-colibacteriën liet evolueren hebben nooit een vorm van progressieve evolutie getoond, naar meer complexe levensvormen ondanks 40 duizend generaties in twaalf afzonderlijke omgevingen. Het bleven darmbacterieën, die zich als een soort galapagos-aalscholvers (vleugelloze aalscholver) ontwikkelden in hun nieuwe twaalf milieus. Ze ontwikkelden 1 eigenschap extra optimaal, maar verloren andere eigenschappen door ongebruik.

In 2008 bezocht ik nog Isle of Rum, waar het langstlopende (genetische) populatie-onderzoek plaatsvindt naar natuurlijke selectie en variatie bij edelherten.

Hier dekt 1 dominant hert alle hindes in een regio. Maar nooit zal er een nieuw soort edelhert met superspierballen. De data tonen nu vooral dat alle (fysieke) veranderingen in de populatie en sterfte meeschommelen met het weer, er is geen progressieve evolutie. Voedselbeschikbaarheid heeft meer invloed op het fysiek van de herten dan de ‘fitness’ van de vader.

Hertje jagen, die waren er ooit uitgezet als jachtwild voor de lokale landlord

Zo stelt Peter Borger ook vast, dat bij het schoolvoorbeeld van Darwinisme, de Darwinvinken op de Galapagos juist de basisaanname weerleggen, die van evolutie van alle ordes en soorten uit 1 gemeenschappelijke voorouder via onbeperkte variatie. Variatie is beperkt, niet onbegrensd, aldus Borger. De vinken ontwikkelden naar omstandigheden op het eiland waar ze terecht kwamen andere snavels. Maar het bleven miljoenen jaren lang Darwinvinken.

En natuurlijke selectie elimineert juist vooral nieuwe eigenschappen, het is geen progressief maar conservatief mechanisme. Het ‘Hopefull Monster’ dat neodarwinisten hun theorie overeind zou moeten houden ( zoals proeven met fruitvliegjes, waar gesleutel aan de zogenaamde Hox-genen het fundamentele bouwplan zou wijzigen) overleeft nooit, natuurlijke selectie hakt daar de kop direct af.

Toch blijven in de paleontologie verdedigingen bestaan als ‘we zien dat nieuwe soorten in de tijd zijn ontstaan, dus moeten die spontaan uit elkaar zijn ge-evolueerd’. Zo kom je op een bewering die onweerlegbaar is, dus die buiten het domein van wetenschap valt. Meer dan cirkelredeneringen ondersteunen niet Darwin’s aanname, dat compleet nieuwe ordes spontaan uit andere ordes kunnen ontstaan. Via geleidelijke stapjes.

Mijn poging tot Jagers-Porno op Isle of Rum

Leven is informatica
Borger gooit vervolgens zijn eigen expertise in de strijd, de moleculaire biologie, om tot een alternatieve verklaring te komen voor het ontstaan van soorten. Waar mensen in de negentiende eeuw- toen niemand nog wist van DNA- er vanuit gingen dat je met enkel energie en materie de werking van natuur verklaart, komt hij met een aanvulling. Naast energie en materie is Het Leven voorzien van ‘informatie’, in het genoom (en ook daarbuiten). En informatie veronderstelt intelligentie, aldus Borger.

Evolutie, oftewel aanpassing aan de omgeving, vindt plaats VANUIT het genoom (dus niet vanaf het fenotype), en gebeurt via gerichte mutatie, zoals vanuit genen die redundant (nog geen functie hebben) zijn, maar die een functie kunnen krijgen. Zoals Borger stelt:

De pijlers waarop (zijn RZ) Generale & Universele Theorie, Over Biologische Variatie (GUTob) leunt, zijn pluripotente, multifunctionele genomen, variatie-inducerende genetische elementen (door mij Baranomen genoemd), (VIGE’s) en non-random mutaties. Een baranoom bevat een overvloed aan redundante genetische elementen. Hierdoor kunnen organismen zich bijzonder snel en heel eenvoudig aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Het genoom veroorzaakt zelf de benodigde variatie: van binnenuit, door de activiteit van VIGEs

Bij Borger komt evolutie, aanpassing dus van binnenuit. Als gereedschap om het leven aan te kunnen en haar veranderlijke omstandigheden.

Trudy in Ulrum

Lamarck met een Intelligente Ontwerper
Potverdrie, zo komt Borger tot een soort creationistisch Lamarckisme. En ja, Juist. Wat heb je aan het ontstaan van een eigenschap waar je geen reet aan hebt, zoals een staart waarmee je achter de autodeur blijft hangen. Die sterft door natuurlijke selectie meteen uit. Evolutie is aanpassing, en zo er al een nieuwe eigenschap vormt, dan moet je daar als organisme meteen wat aan hebben. Anders heb je in de strijd om het bestaan in het hier en nu, geen enkel fitness-voordeel.

Terwijl het hele darwinisme  is gebouwd op een achterhaald Victoriaans idee, dat evolutie progressief tot hogere eigenschappen en complexiteit moet leiden tot compleet nieuwe ordes en families. Ook ‘Miljoenen jaren evolutie’ kunnen- bij gelimiteerde variatie in een soort- niet tot grote sprongen leiden.

Een fysisch onmogelijk wonder blijft onmogelijk, of het nu in een seconde plaatsvindt of miljoenen jaren. Ook na miljoenen clusterbommen in een schroothoop ontstaat geen Boeing. Want dan heb je een bouwplan nodig, Informatie. Want ‘tijd’ is een proces, geen kracht. Nu heb ik nog maar een paar hoofdstukjes gelezen, en ik kan niet wachten meer van zijn theorie op te slorpen. Eindelijk iemand die met een meer plausibel mechanisme komt, waarom soorten juist snel nieuwe eigenschappen kunnen vormen.

Zodat hun evolutie bij overleving ook daadwerkelijk nut heeft. Dat de Intelligente Ontwerper bij Borger goedkeurend meeleest, dat stuit mij ook minder tegen de borst dan rabiate atheïsten, die hun boosheid op het leven met Darwin van wetenschappelijk vernis willen voorzien. Zie Richard Dawkins.

Karl Marx schreef Darwin nog een bedankbrief. Maar met zo’n rode relnicht wilde de keurige heer Charles ook niets van doen hebben.

9 Replies to “Niet ‘variatie’ maar ‘informatie’ drijft evolutie…”

  1. zwakke punt van het creationisme is: waar komt dan die schepper vandaan?
   zwakke punt van evolutionisme: hoe kan een gecompliceerd orgaan ontstaan uit willekeur.
   Waarbij wel opgemerkt dat periodes van miljoenen jaren ook moeilijk voorspelbaar zijn.
   En elke cm2 van de aarde is een laboratorium.
   Wellicht ontgaat ons een selectiemechanisme.

   1. Het is wetenschappelijk aangetoond, door onder andere Albert Einstein, dat Ruimte, TIJD en materie een begin hebben gehad.

    Vanuit de filosofie kennen we het kosmologisch argument. Alles met een begin heeft een oorzaak. Tijd heeft een begin – dat is aangetoond. Tijd heeft dus wel een oorzaak. Maar de oorzaak van Tijd heeft geen begin – dat is een paradox. God – de oorzaak van tijd – heeft dus zelf geen schepper.

 1. Digitale informatie beperkt zich tot de logische 0 en 1. [Mogelijkheden: n significanten tot de macht 2]
  Als je ziet hoeveel functieschakelaars je al met een twee-tallig stelsel kan maken, zoals bijvoorbeeld op een DVD, dan besef je dat er een bepaald protocol nodig is om te communiceren.

  Met de huidige ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) worden er supercomputers gebruikt, die alleen maar super zijn in elektrische geleiding t.b.v. de snelheid.
  Maar behalve de 0 en 1 gebruikt men deze een waarde tussen 0 en 1. Dit is de z.g. “don’t care situatie”, d.w.z. redundante informatie kan tegen elkaar worden weggestreept.
  Hiermee wordt het dus een drie-tallig stelsel, waarbij functieschakelaars nog complexer worden. [Mogelijkheden: n significanten tot de macht 3]

  Ons biologisch leven bevat DNA die bestaat uit 4 bouwstenen A_T_C_G.
  [Mogelijkheden: n significanten tot de macht 4]
  Het aantal genetische functieschakelaars is niet te bevatten. Zelfs niet met AI.
  Na de eerste paar duizend celdelingen van ons bestaan, zorgen genetische schakelaars voor de beslissing dat bepaalde cellen groeperen in verschillende orgaanstructuren. Elke cel behoudt dezelfde genetische informatie, maar de structuur en functie is anders, zoals er maar een beperkt aantal kristalstructuren zijn in materie. Of zoals ons karakter verschillende eigenschappen kan hebben, door versterking of onderdrukking daarvan.

  In alle gevallen moet er sprake zijn van een protocol voor onderlinge communicatie. Maar wie of wat dit protocol heeft vastgelegd blijft onbekend.
  Er zijn wel theorieën dat onze DNA-helix een antenne vormt om kosmische informatie te ontvangen. Zo kan het genoom zelf nog steeds de benodigde variatie van binnen uit veroorzaken, maar ook van buitenaf worden beïnvloed.
  Maar vooralsnog lijkt het op gelul uit de ruimte.-;)

  NB.
  Laten we Darwin niet wegcijferen. Voor de eerste keer het wiel uitvinden is net zo knap als de tweede keer, wanneer je ze om je heen ziet vliegen.

   1. Mee eens, maar benoemen is nog niet bewijzen. Daarom geloof ik ook niet in ‘het schitterende ongeluk’, maar in wat ons wordt “ingefluisterd” van buiten af. Ons DNA is een wonder van informatie en communicatie. Daarmee kunnen we van ons aardse leven een hel of hemel maken.

    AI en chat GPT zijn technologisch alleen in staat om de mens in functie snelheid in te halen. Vervang politici door een supercomputer en je krijgt supersnelle, zeer complexe leugens, list en bedrog. Al kan een computer niet liegen, de mens programmeert de “zelfdenkende” intelligentie en de bestuurder/psychopaat wil blijven bepalen.
    Waarheid blijft een universele kosmische voorwaarde om te functioneren. Daarom is de gepoogde automatisering van Rechtspraak finaal mislukt. Anders kunnen ze ons niet benadelen in persoon of goed.

 2. Die evolutietheorie gedijd niet heel erg goed bij alles wat ontdekt wordt m.b.t. DNA en mutaties.

  Kritische, zelfnadenkende en open van geest atheïsten zoals Richard Dawkins komen steeds dogmatischer en nauwgeestig over in deze discussie. Dawkins weet ‘Intelligent Design’ altijd als ‘Creationisme’ neer te zetten. Bij toeval kwam ik op een filmpje van The Hoover Institution over ‘intelligent design’ en toen ik dat hoorde besefte ik pas hoe erg Dawkins & Co de woorden van anderen verdraaien of ronduit iets anders vertellen dan ze zeggen.

  Dit om te zorgen dat mensen ‘Intelligent Design’ niet serieus nemen, want men zou de evolutietheorie want dat tast het aanzien van de evolutietheorie aan. Heel erg zwak van iemand die het heeft over ‘openstaan voor bewijs’, ‘kritisch denken’ etc.

  Maar hoe kan het ook anders, Dawkins heeft al meerdere malen duidelijk gemaakt dat de evolutietheorie essentieel is voor zijn wereldbeeld. Hij is precies geworden wat hij zegt te bestrijden: Iemand doof voor bewijs omdat het zijn wereldbeeld niet uitkomt.

  Wat je schrijft over Borger komt me bekend voor. Dat genoom van levende wezens zit barsten vol informatie die onder bepaalde omstandigheden geactiveerd wordt. Dat is inderdaad razend interessant en heel nieuw. Fascinerend wetenschapsnieuws. Het genoom lijkt ontworpen, vandaar de naam ‘Intelligent Design’, het genoom lijkt een schepper aan te duiden. Dat hert een schepper bewijst heb ik Meyer en co nog niet hardop horen zeggen.

  Vooruit nog een keer omdat hij zo mooi kan vertellen wat er schort aan de evolutie theorie, David Berlinski:
  https://www.youtube.com/watch?v=SOtGb8hKyWE

  Het hele interview voor wie enthousiast is geworden:
  https://www.youtube.com/watch?v=_Qx0doX8eXE

 3. Beetje vreemde conclusie dat er uit de Darwinvinken geen nieuw beest zou zijn ontstaan. Als bijvoorbeeld een miljoen jaar geleden een Darwinvink met zijn zwerm door dwaalvluchten ergens anders terecht is gekomen, kan deze groep onder de vernieuwde omstandigheden best veranderd zijn in een nieuw dier. Alleen zijn z’n voorouders op Galagapos gebleven om Darwin te misleiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *