Criminaliseringsactie O.M. visserij vooral machtsvertoon

Naar de visserijhaven van Vlissingen

Zoals Elsevier Weekblad meldt, viel in de nacht van 13 op 14 april een overmacht van 150 agenten bij vijf Vlissinger viskotters binnen. Die inval volgde na driekwart jaar recherche-onderzoek. Niet omdat ze in wapens of drugs handelden en een bomaanslag op de Tweede Kamer voorbereidden.

Maar omdat ze ‘ondermaatse’ vis aanlanden zouden en doorverkochten. Dus belandden drie vishandelaren in de cel, alsof zij zware criminelen zijn.

De proportionaliteit lijkt vergelijkbaar met de wijze waarop ze ‘windmolenterrorist’ Jan Nieboer met een terrorismebrigade oppakten, ‘alsof ik zes moorden had gepleegd’, enkel omdat hij zo succesvol was in verzet tegen Windpark Drentse Monden. Politieke sturing van het O.M lijkt niet uit te sluiten.

Babyvis een tweede kans, protest in Rotterdam tegen het aanlanden en vernietigen van ondermaatse vis (aanlandplicht)

Ondermaatse vis meenmen en vernietigen moeten: Aanlandplicht
Het grote machtsvertoon lijkt intentioneel, alsof men de resterende visserij die na de sanering van 78 grote kotters in vloot met een derde kromp nog wil inwrijven: Wij kunnen jullie blijven maken of breken. Alsof een paar vissers op een kotter zich met automatische wapens zouden verweren.

Of er vissers zijn, die iets doen dat niet helemaal mag, dat valt niet uit te sluiten.  Met al die op leugens als ‘stikstof’ gebaseerde zinloze regels en bureaucratische tirannie, de motivatie om je er nog aan te houden neemt jaarlijks af. Dus je moet het in context zien.

Dat er van politieke sturing sprake kan zijn bij deze actie, moeten we dus niet op voorhand uitsluiten. Tegelijkertijd opent ook Tjeerd de Groot (D66) uit Woudsend zijn aanval op de visserij. Die zou in Natura 2000 verboden moeten worden.

De vissers en hun gemeenschappen zijn de laatste echte verzetshaarden- samen met de boeren- tegen de tirannie van het Rutte-regime. En zij voelen als eersten de klappen van de 2030 Agenda, zoals de sloop van 78 kotters via sanering. Omdat Piet Adema en zijn directeur-generaal Donné Slangen weigerden ze met brandstofsteun tegemoet te komen.

Zoals dat in andere landen, zoals Frankrijk wel gebeurde. De resterende vloot vaart nu met ‘Stop de Groene Leugen’-vlaggen. Wat in visserijlanden als Frankrijk en Spanje ‘normaal’ is, iets kleinere visjes verkopen dan volgens de meetlat toegestaan, in plaats van weggooien, wordt zo hier een halsmisdaad.

Elsevier 14 april, scherp opgemerkt

Je zou ook voor ‘gedogen’ kunnen kiezen, een politiek waardoor de gehele jeugd in THC-wolken bedwelmd tot apathisch voetvolk opgroeit. Maar bij de Grote Zonde genaamd ‘eetbare vis niet weggooien maar verkopen’, kan het met personeelsgebrek kampende politieapparaat plots 150 agenten missen.

Dat er kleinere vissen door de mazen glippen, het kan een gevolg zijn van de zeer mager door de visserij gesteunde aanlandplicht uit Brussel. Die stelt dat je als visser zogenaamde ‘ondermaatse’ vis niet meer over boord mag zetten, maar moet aanlanden en vernietigen. Zo moet je dan dus ook nog in principe eetbare en verkoopbare consumptievis vernietigen. Jarenlang voerden de vissers daar met positieve acties onsuccesvol protest tegen.

EMK-spandoek

Academieprostituee Ben Vollaard: ‘Vissers tegen vissers’ (…)
Vanuit die context bekeken, zou je kunnen redeneren: Een overheid die zulke regels bedenkt en vervolgens wil handhaven die zou de hand in eigen boezem kunnen steken. Daarvan blijkt allerminst sprake.

De Visserijnieuws van 31 maart, maakte melding van een rechtszaak waar vijf Urker vissers voor een zelfde vergrijp moesten voorkomen. Zij zouden ‘3700 kilo ondermaatse schol’ hebben aangeland, aldus de beschuldiging door de NVWA uit september 2021, de handhavende tak van. het LNV-Ministerie. U leest het goed, niet 3700 kilo coke om de advocatuur op de Zuidas bij Poederneus en Partners aan de praat te houden. Maar 3700 kilo van een vis die in overmaat in de Noordzee rondzwemt. Die hadden ze moeten aanlanden en vernietigen, in plaats van verkopen.

Volgens de vissers zou sprake zijn van een misverstand, dankzij de overgang van handmatig sorteren (de Peken, een verhaal op zich) naar machinaal sorteren. De machine sorteert niet op lengte (27 centimeter) maar gewicht. (300 gram)

In de rechtszaak zou ook een academieprostituee van de overheid optreden, Ben Vollaard van 2030 Agenda-universiteit Tilburg. Vissers zouden deze leugenachtige en corrupte overheid die hen bewust kapot maakt niet als vijand moeten zien. Nee, zij zouden elkaar en zichzelf beroven, zo citeert Visserijnieuws deze academieprostituee:

Ter zitting werd geklaagd over de veelheid van regels waar visser zich aan hebben te houden. Maar zonder regels wordt er teveel gevangen en is er geen toekomst meer voor visserij. Vissers hebben het niet zwaar vanwege de regels, maar vanwege het ontduiken van de regels. Het is hier niet vissers versus de overheid, maar vissers versus vissers.

En daar wordt zo’n ‘wetenschapper’ dan voor betaald.

NVWA-kantoor Stellendam

Jaren juridische ellende met ongewisse afloop
ZIJ kunnen je op voorhand ruïneren, en jij mag na jaren procederen en tonnen euro’s advocatenkosten maar bewijzen dat deze prutsers ongelijk hebben, want dat zijn het vaak bij het O.M. (lees ‘het OM in de fout’ van Ton Derksen) Er zijn maar weinigen die dat proces vol stress volhouden, zeker niet wanneer het O.M bij vrijspraak door een lagere rechter weer in hoger beroep gaat.

Eerder werd binnenvisser Thijs de Visser al jarenlang uitgekleed op basis van -naar nu blijkt- valse procesverbalen door 1 sjoemelende verbalisant van de NVWA. Die werd ook met zijn bejaarde vader door een overmacht agenten overvallen, het huis binnenstebuiten gekeerd. Woonachtig in een kleine arbeiderswoning in Klundert zouden zij niettemin wel een miljoen euro hebben verduisterdVrijspraak na jaren gevecht bij het Hof, wegens ondeugdelijke bewijsvoering.

Een zelfde overkwam familiebedrijf van binnenvissers Komen dankzij de zelfde NVWA-inspecteur.  Zij moesten zeven jaar procederen en een dossier van 1700 pagina’s aanlegen, tot uiteindelijk vrijsrpaak volgde. Ondeugdelijk bewijs. Bij een eerdere vrijspraak ging het OM tot hun verbazing in hoger beroep (economische politierechter 2019).

Ik concludeerde augustus 2019 al dat er in Nederland niet meer sprake is van democratie noch rechtstaat. Wat mij betreft ontbreekt iedere morele legitimiteit van dit regime, en daarin staan we gezien de monsterzege van de BBB bepaald niet alleen. Je hoeft daarvoor geen ‘complotdenker’ te zijn die met steun van Russische spionnen bezig zou zijn om complotten te smeden. Bijna iedereen is deze regering, haar stikstofleugens en klimaatgedram beu.

Dit nodeloze spierballenvertoon ondermijnt nog verder de legitimiteit van hun overheid. Ga eens echte boeven vangen, in plaats van schrijvers, of vissers die een eetbare schol doorverkopen die ze anders moeten vernietigen.

4 Replies to “Criminaliseringsactie O.M. visserij vooral machtsvertoon”

 1. Rond 1980 concludeerde Twan Tak, emeritus hoogleraar Recht aan de universiteit van Maastricht, “dat Nederland zich geen rechtstaat meer mag noemen”. Hij heeft zijn vaststellingen in zijn boeken keer op keer omschreven.

  Dus al minstens zo lang speelt dit schaakspel om de pijlers onder het bestaansrecht te vernietigen.
  De piramide van het valse-geldstelsel stort in. Hoe krijg je mensen zo gek om in te stemmen met een nieuwe fopspeen, zoals CBDC of CO2-taks? De machtsmisbruikers maken alles onbetaalbaar duur door schaarste te veroorzaken. Door wereldwijde oorlogstormgeroffel zoals in Oekraïne en een stille oorlog tegen het ‘eigen’ volk. Deze stille oorlog woedt tussen ordervolgers en anarchisten, die nog niet beseffen dat ze dat moeten zijn.

  Het nodeloze spierballenvertoon van de overheid bevestigd het geweten van zwakte in moraliteit van overheids’leiders’. Zij handelen al niet eens bij de gratie Gods, want die is er niet.
  Uit een Woo-verzoek resultaat blijkt ook dat er hiervoor geen attributie, machtiging of delegatie bestaat. Wel wordt verwezen naar de bijbel: Romeinen 13; “gezag van de koning is het gezag van God”.
  Maar in het canoniek recht, de basis van huidig recht, staat toch echt dat dit gezag tot uitoefening van leiderschap bewezen dient te worden. Zie paragraaf 3:
  https://rkdocumenten.nl/toondocument/30-codex-iuris-canonici-nl/?systeemnum=30-147

  Ook in het burgerlijk wetboek 3 staat dit omschreven in titel 3: ‘Volmacht’, vanaf art. 3:60 SR en verder.
  Maar dan moet het recht niet gekaapt zijn door psychopaten, die van elke rechtszitting een toneelstukje maken, zodat burgers slachtoffer worden van ontneming.
  Rechters die niet constitutioneel benoemd zijn, maar rechter’vervanger’ die bestaan uit omhoog gevallen advocaten of notarissen die wat bij schnabbelen. Allemaal lui die lid moeten zijn van de BAR association. Elk jaar vieren de ‘hooggeplaatsten’ in Londense City, rond Prinsjesdag het Jom Kippoer feest, om voor een jaar vooruit vergeving te ontvangen voor leugens en schendingen van de Ambtseed. Nu weet je meteen waarom die twee evenementen nèt niet samenvallen.;-)

  Ondanks dat zij geen enkele autoriteit over mensen kunnen hebben, worden zij wel bekrachtigd door ordervolgers, die voor een maandelijks girale belediging, geweld plegen tegen hun medemens. (Milgram experiment)
  Als een wet niet voor iedereen gelijk geldend is, dan is het geen wet, maar een dictaat. En zover zijn we nu.

  De geheime diensten beginnen al te waarschuwen dat het volk het democratisch eens is geworden dat de overheid wordt bestuurd door kwaadaardige machthebbers op de achtergrond…
  Goh! En wanneer komt het bewijs van het tegendeel?
  Lastig hè? Als je de harde waarheid nodig hebt!

  1. Bedankt voor al het werk dat je ons gratis geeft.
   Men wil/durft de harde waarheid nog niet onder ogen te komen maar….
   De grens is bijna bereikt toch? Nederlanders!!!

   1. Geen dank, Mathilda. Het is voor mij geen werk, maar ik doe het met liefde.
    Liefde is net als licht; je kan het niet geven, alleen maar ontvangen als je er open voor staat.
    Het wordt pas zichtbaar na absorptie en weerkaatsing door het stoffelijke.
    Dus jij bedankt voor de acceptatie.;-)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *