…’uw ogen geopend zullen worden… ‘ (Genesis 3)

Nu doe ik even heel stoer, de pyramide met het oog

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift. Vandaag pakken we Genesis 3 er nog eens bij, waar de Val van de mens uit het Paradijs beschreven wordt.

De slang stelt dan tegen oermoeder Eva dat haar ogen geopend zullen worden bij het eten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. Maar wat werd daar nu werkelijk mee bedoeld, behalve wat beeldspraak?

Bedoelen ze misschien ‘het derde oog,’ een Alziend Oog waarmee je in de andere wereld kunt kijken? Of dat je dan deze wereld beter begrijpt in een bredere context, dan wat je tussen 20 en 20 duizend Hertz hoort, en waarneemt in het kleine spectrum van het menselijk gezichtsvermogen?

Het alziende oog, Wim Lex van Oranje draagt dit SDG-speldje

De slang was het listigste onder alle dieren in het veld
Het ‘derde oog’ staat voor de gave die bijvoorbeeld helderzienden hebben, maar die je ook aan profeten kunt toeschrijven, of het ‘zesde zintuig’. Bepaalde mensen hebben toegang tot ‘de andere zijde’, een domein dat ook door zogenaamde ‘psychonauten’ wordt bezocht die DMT (Di Metyl Tryptine) innemen, het werkzame bestanddeel van Ayahuasca.

Waarna ze een trip maken in geestelijker sferen, die beschrijven ze zelf als een reis door de andere wereld. Een sfeer waar je normaliter enkel na je dood zou terecht komen. Vandaar dat je zou kunnen stellen, dat niemand God kan zien zonder te sterven. Zoals in de Bijbel vaak wordt verklaard. Dat zou je dan

In die wereld doe je dan kennis op van de werkelijkheid achter de schijnbare realiteit. Veel mensen ervaren dat, net als een bijna dood ervaring, als een levensveranderende gebeurtenis.

Illuminati-tempel Berchtesgaden

Laten we de passage er eens bij pakken uit Genesis 3:

De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?.

En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u.

Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God (of ‘goden’, Elohim) zult zijn, goed en kwaad kennend

En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren.

Papaver somniferum waaruit je met inkepingen het bruine sap kunt oogsten, grondstof van morfine

De boom des drugsgebruikenden
Volgens sommigen staat de slang voor de satan, maar dan is dat dus ook een door God geschapen wezen. Bij de WHO vind je ook zo’n slang, de Esculaap. De eerdere uitleg die ik kreeg, was dat mensen zo uit een staat van naïviteit werden gewekt. Vervolgens jaagt God het stel het paradijs uit, opdat ze niet ook nog eens een vrucht eten uit de boom des levens. Waardoor ze onsterfelijk zouden worden, en helemaal als goden zouden zijn.

Maar een lezer stuurde me zijn essay over zijn ervaringen met het gebruik van DMT. Hij schreef:

Wat is voor mij de reden geweest om middels DMT te gaan reizen? Mijn onderzoek voerde mij naar de Boom des Levens, Het Alziend Oog en Genesis 3, een verhaal dat een ieder zal kennen. Adam, Eva, een slang, een boom, een hap uit de appel, gevolgd door een kwade en straffende God.

Ik bedacht me; Wat als dit verhaal anders zou zijn? Wat als de oudst beschreven boom, de boom is geweest van Lusaaset, zoals beschreven in Egyptische geschriften? Dan zou het de Acacia Nilotica betreffen, een DMT houdende boom.

Het zou Genesis 3:5 wel enigszins verklaren: “God weet, als je eet van deze boom je de ogen open zullen gaan en jullie zullen zijn als de Goden, welke kennis hebben van het goed en het kwaad”. Het bleek exact wat mij getoond is na het innemen van DMT… De Kennis van Goed en Kwaad.

Wat vreemd is om te ervaren aan de andere zijde, is dat alle menselijke beperkingen wegvallen. In het begin is het iets wat overweldigend is en niet iets is waar je meteen mee om zult kunnen gaan. Echter zal men dit stukje bij beetje kunnen leren naarmate je vaker reist.

Mijn DMT-ervaringen zou ik als volgt willen omschrijven: “Hoe je tot het Hogere Zelf komt en de Goddelijke staat en wereld ervaart”

De SDG-supportersclub met het Illuminati-oogje er in

Open je derde oog
In die visie, betekent geestelijke kennis dus dat je in staat wordt gesteld om je Derde Oog te openen, zodat je niet langer ‘ziende blind en horende doof’ bent (Jezu), of ‘nu nog in raadselen maar straks van aangezicht tot aangezicht’ (Paulus). Maar dat je de geestelijke strijd achter de materiële realiteit in het hier en nu kan ervaren.

Ook zou je dus proefondervindelijk kunnen ervaren, wat je normaliter enkel op gezag van De Schrift zou moeten aannemen, als iets dat enkel voorbehouden was aan profeten. De lezer vervolgt:

Na erg veel gelezen en bestudeerd te hebben, en meer dan 300 DMT- reizen te hebben gemaakt (door orale inname, het inhaleren van DMT of zelfs gecombineerd), werd mij meer en meer duidelijk. De hap uit de appel uit Genesis 3, gaat over het beschadigde oog van de mensheid. Een hap uit de pijnappel (klier), oogappel.

De pijnappelklier wordt in het Engels ‘Pineal gland’ genoemd, wat het weer verwarrend maakt aangezien pijnappel een pinecone zou moeten zijn. Maar ja een Pineapple is weer geen vrucht van een naaldboom, maar dit terzijde! Het gebruik van DMT staat gelijk aan Het Eten van de Boom des Levens. Hierdoor is men in staat met het derde oog, ofwel de pijnappelklier, het orgaan van duizend ogen, te zien…

Ook in bioscopen en filmtheaters kom het oogje op je af

En zo zou je dan de werkelijkheid kunnen zien zoals God die ziet. De pijnappelklier heet ook wel Epifyse, bevindt zich onder de hersenbalk bij de hypofyse. Hij zou volgens Wikipedia bij kleine kinderen goed ontwikkeld zijn, maar op latere leeftijd steeds verder verkalken. Dat kun je ook zo lezen: Als kind leef je nog in een sprookjeswereld, alles is betoverd, je antenne voor de geestelijke wereld staat aan.

Hoe ouder je wordt, hoe meer de wereld onttoverd raakt. Terwijl mensen met geopend Derde Oog nog in de kinderwereld kunnen blijven hangen. Maar daarvoor bestaat dan dus ook een fysieke oorzaak. Is je pijnappelklier op hogere leeftijd nog goed ontwikkeld, wie weet houd je dan wel een antenne voor de sprookjeswereld die weer een raakvlak vertoont met de geestelijke wereld.

Terwijl die antenne bij de meeste mensen afstompt, zo zeer, dat ze menen ‘nuchter’ te zijn wanneer ze niet meer (willen)zien dan wat ze recht voor hun ogen waarnemen. Wie echter zelf helderziend is, die zal eerder zeggen: Die mensen zijn ziende blind en horende doof.

Dan ga je het bezoek van geesten en demonische entiteiten afschrijven als ‘slaapritmestoornis…’ Enkel omdat je niet verder wilt kijken dan je naturalistische wereldbeeld, waarover je met fysieke en chemische ingrepen controle meent te kunnen hebben. Maar bij twee procent van de mensen, is het vermogen om DMT te produceren zonder dat dit direct afbreekt zo groot, dat zij paranormale visies kunnen ontvangen. Omdat hun zintuig daartoe nog functioneert, in plaats van gedegradeerd is. Alsof we als geestelijke wezens gemaakt zijn, maar tot dierlijke staat degraderen.

Heb een goede zondag.

6 Replies to “…’uw ogen geopend zullen worden… ‘ (Genesis 3)”

  1. Als Kind is het verstand nog niet rijp genoeg om te beredeneren, vandaar dat het irreëele gevoel de bovenhand heeft. In de latere ontwikkeling wordt de basiskennis er in gepompt. Terwijl het geestelijk spirituele onderbelicht blijft.
    Pas als je daar in verdiept gaan de ogen open voor een nieuw wereldbeeld. Dit is ook terug te vinden in de religie waarin men van bekering spreekt, nieuwe kennis en inzichten en een spirituele ventilatie, doet vele mensen veranderen. Zij zien vanaf dat moment met een andere beleving naar de realiteit.
    Dus feitelijk is het een menselijk aspect om af en toe je lichamelijke en geestelijke grens te verleggen opdat men naar een volgende fase in het leven transformeert/ reincarneerd
    En de realiteit anders ziet het is de herhalende levenscyclus in 1 mensenleven.
    Dat Adam en Eva een appel en een ei hebben gegeten vindt ik allemaal prima ,maar om daar dan allerlei apen en beren bij te bedenken is gewoon kinderlijke oelieboelie.

  2. Hoi Rypke, hier word ik nou erg blij van 🙂 dankjewel…. Ga je je vaker over dit onderwerp schrijven denk je? Hartelijke groet Alex

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *