Mínder biodiversiteit gezond voor mens en dier…

Biodiversiteit, goed voor de gezondheid?

In de online-cursus Bullshitdetectie vandaag: De Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen maakte deze week een knieval, naar de door de Rockefeller Foundation gelanceerde pseudowetenschap ‘Planetary Health’: Alsof zou de gezondheid van mensen direct gerelateerd zijn aan ‘mondiale’ milieu-veranderingen als de klimaatveraangenaming.

Gezondheid en levensverwachting zijn direct gerelateerd aan economie en welvaart, die historisch gezien toenemen door meer fossiele brandstoffen te gebruiken, en door biodiversiteit te bestrijden. Minder biodiversiteit heeft zowel in Nederland als de rest van de wereld gunstige effecten op de gezondheid van mensen. Hoe wilder de natuur in een land, hoe beroerder het er met mensen voor staat.

Net als ‘planetary boundaries’, pseudowetenschap, niet falsificeerbare kletskoek

Klimaatprostituee BV, de KNAW
De KNAW heeft geld nodig, jaarlijks 150 miljoen euro subsidies. Daarvan voorziet het Ministerie van D66/OCW in zestig procent van het budget. De rest moet dus uit projectfinanciering komen. Het gaat mensen als Johan Mackenbach (KNAW) dus vooral daar om: meer onderzoeksgeld. De onderzoekschoorsteen moet blijven roken.

Sla je alarm over de klimaatveraangenaming van een graadje of anderhalf in een eeuw, dan groeit de kans dat er een overheidsbureaucratie brood in je onderzoek ziet. Ik sprak al ecologen die zich daarom Climastitute noemen, een samentrekking van Climate en Prostitute.

In de opvolgende berichtgeving van ‘het nieuwe rapport van de KNAW’ bij Nieuwsuur en de NOS mochten de Usual Suspects weer opdraven. Met de bekende redeneer-truc van ‘als een hond een koe wordt kan zij uiers krijgen’ bij NOS Fakenews:

Als de wereldwijde milieuverandering doorzet, kunnen miljarden mensen te maken krijgen met hittestress, infectieziekten, ondervoeding, overstromingen en psychische problemen, staat in het rapport. Sommige gemeenschappen zullen worden bedreigd in hun voortbestaan, omdat hun omgeving overstroomt of onleefbaar wordt door hitte of droogte. Tientallen miljoenen mensen kunnen overlijden vanwege de effecten van de milieuveranderingen op de gezondheid.

Wanneer een hond in een koe verandert, KAN hij uiers krijgen

The usual suspects
Vervolgens komt Arnold van Vliet (Wageningen UR) aan bod, bij wie al twintig jaar iedere mus die omvalt als doodsoorzaak ‘CO2, Uw Welvaart” krijgt toegeschreven:

Ook de afname van biodiversiteit kan grote gevolgen hebben voor de volksgezondheid. “Als mens zijn we gewoon afhankelijk van de natuur”, zegt bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University. “Voor onze voedselvoorziening, voor ons leefklimaat. De natuur zuivert ons water, zuivert onze lucht.”

Van Vliet dacht toch wel even “oef” toen hij het rapport las. “Ik werk dagelijks aan dit onderwerp, maar als je het op een rijtje ziet, dan is dat toch wel een wake-upcall.”

Ookal neemt de biodiversiteit in Europa stormachtig toe. Dus laten we die vetgedrukte bewering van deze Wageningse klimaatzwetskous eens onder de loep nemen bij onze online-cursus. Daarvoor heb je geen prestigieuze titels nodig, je hoeft alleen logische vragen te stellen.

Ook in Nederland komen bijvoorbeeld nu meer dan 100 meer plantensoorten voor dan in 1900. Dus als de Nederlandse volksgezondheid verbeterde afgelopen eeuw, kwam dat in de leefwereld van Arnold van Vliet dan omdat er meer plantensoorten groeien?

Waarom zouden minder soorten plaagdieren als wolven of tijgers of de E-Coli-bacterie (ook biodiversiteit) in een gebied tot minder gezondheid leiden? Er zijn afgelopen vijf eeuwen slechts 900 soortjes (IUCN Red List) verdwenen door menselijk toedoen, denk aan de dodo. Terwijl de welvaart en gezondheid van miljarden mensen spectaculair toenam.

Mist Van Vliet de lintworm in zijn darmkanaal, waarvoor ‘boerenwormkruid’ werd gebruikt? Zou een reebok de keelhorzel missen, dat die geen eitjes en larven meer legt in zijn luchtwegen? Allemaal ook ‘bi o di ver si teit’. Wie bepaalt dus welke ‘ bi o di ver si teit waardevol is, ja zelfs goed voor de gezondheid? Een paar academieprostituees van Wageningen UR?

Waar komt het vandaan, wat is het, lees een belangenneutraal E-book van mijn hand en broeder Marcel Crok, zie de Stichting Milieu Wetenschap en Beleid

Naturalistische drogreden
Biodiversiteit is de soortenrijkdom (variatie) en de hoeveelheid van een soort per gebied. (populatie) Het idee dat ‘meer soorten’ gelijk staat aan ‘moreel goed’ is geen wetenschappelijke these, maar een ideologische bewering, verwant aan de naturalistische drogreden.

Daarin staat ‘De Natuur’ gelijk aan ‘Het Absoluut Goede, Wijze’, God. De naturalistische drogreden waarin ‘100 procent natuurlijk’ gelijk staat aan ‘100 procent goed’. Aan God mag je niks veranderen. Vanuit dat pantheïstische paradigma geredeneerd is ‘minder mensen’ gelijk aan ‘beter voor DE Natuur’, en ‘verkleining impact’ streven van ieder beleid. Vanuit mijn paradigma, meer welvaart en gezondheid voor zoveel mogelijk mensen kijk je juist, hoe je de positieve invloed van mensen op aarde kunt vergroten.

Zie ook Hoofdstuk 2 van mijn Meisterwerk ‘Liever dood dan Slaaf‘, een pelgrimstocht door de Friese Natuur op zoek naar Vrijheid: Hoe je bevrijd kunt worden van de naturalistische drogreden. De Natuur- wildernis- is natuurlijk een hel voor mensen, het paradijs, die ommuurde tuin bereik je pas door cultivatie, door de chaos buiten te houden.

Ik bepleit de afschaffing van de ecologie, en de omvorming van die studie naar haar ouderwetse naam ‘natuurlijke historie’. Natuur is een historische opvolging van gebeurtenissen, een komen en gaan, in een wereld van energie, materie en informatie. Geen ‘systeem’ dat afregelbaar is tot een optimum in een mysterieus ‘natuurlijk evenwicht’, dat nooit heeft bestaan.

Behalve dan in de fantasie van systeemecologen, en ambtenaren zonder bevredigend seksleven.

Zelfs vloed en droogte door ‘verlies van biodiversiteit’, PBL, echokamer voor pseudowetenschappers

Het natuurlijke klimaat is vijandig voor mensen. In de hitte verschroei je in de zon, ’s winters zou je doodvriezen. Om de negatieve gevolgen van het natuurlijk klimaat te beperken, gingen mensen daarom verwarmde huizen bouwen. Niettemin, beweren de pseudowetenschappers van de KNAW als Johan Mackenbach dus dat het eigenlijk ‘slecht’ is, in morele zin, dat mensen het klimaat helpen veraangenamen, als zij-effect van de massieve voordelen van fossiel brandstofgebruik.

 • Eenvoudige vraag: Wanneer mensen in Marakkech, Marokko in gekoelde huizen temperaturen van wel 50 graden kunnen overleven, en wanneer mensen in Siberië in hun verwarmde huizen temperaturen kouder dan 50 graden onder nul kunnen overleven….Wat maakt een gemiddelde mondiale klimaatveraangenaming- van 1 a 2 graden- dan uit voor hun welzijn, 1 a 2 % van de bandbreedte aan temperaturen waar mensen zich bij kunnen aanpassen?

Biodiversiteit, hoe kom je er af…

De Ambulance zou al niet eens rijden, en de ziekenhuizen zouden al niet eens bestaan zonder een toevloed van goedkope energie. Wanneer je doel is om zoveel mogelijk talentvolle mensen in welvaart en goede gezondheid te laten opgroeien, dan juich je dus verdere olie- en gasexploratie van harte toe.

De kleine zij-effecten als twee graadjes opwarming in enkele eeuwen, zijn immers pinda’s vergeleken bij de immense voordelen, zonder welke uw en mijn leven zelfs geheel niet mogelijk was.

Morgen in De Andere Krant geef ik al een overzicht van het ontstaan van deze pseudowetenschap van Planetary Health, die werd gefinancierd door de usual suspect: Rockefeller Foundation. Net als die andere pseudowetenschap, Planetary Boundaries, het opseksen van Grenzen aan de Groei van de Club van Rome.

Inspiratie voor een plaatsnaam hadden de moerasbewoners niet nodig, die kregen ze al van De Biodiversiteit

Minder biodiversiteit, goed voor de gezondheid
Je hoeft mij niet te ‘geloven’, je kunt gewoon je boerenhersens gebruiken en kijken naar het bewijs. Dat ligt overal om je heen. Waarom zou er een positieve relatie bestaan tussen de hoeveelheid diersoorten in een gebied en menselijke gezondheid? Is die niet eerder negatief? Er zijn meer dan drieduizend soorten muskieten, en die kunnen mensen alle 3000 missen als kiespijn.

Mist U kakkerlakken in huis, pissebedden, steekmuggen en de steenmarter, die de remkabels van je auto doorknaagt? Dat wespennest onder de dakrand, waarvan het personeel in augustus je familiebarbecue verpest. Of die houtduif met darmkwaal die je auto onderschijt net nadat je hem uit de wasserette reed?

Allemaal bi o di ver si teit. Wilt u een roedel wolven in de achtertuin, het personeel van Ark Natuurontwikkeling en Wageningen UR? De vraag stellen is hem beantwoorden, en daar kan geen pretentieuze onderzoekscommissie met Voorname Titels iets aan veranderen. Zoals reeds beschreven in mijn Meisterwerk ‘Liever dood dan Slaaf‘: Ecologen is een werkwoord voltooid verleden tijd: ik lieg, hij loog, wij ecologen.

Ook ‘biodiversiteit’

In Nederland danken we aan de bestrijding van zulke biodiversiteit de uitroeiing van polder-malaria. De vivax-bloedparasiet die ‘Moerascoortsen’ veroorzaakte verspreidde zich via de muskiet Anopheles atroparvus. Lees dit artikel uit 1999 nog van entomoloog (insectkundige) Willem Takken:

Juist gesubsidieerde moerasontwikkeling brengt die muskiet weer vaker in aanraking met mensen. Als die een besmet mens steken, brengen ze de malariaparasiet weer terug in de populatie.


Een ander voorbeeld, waardoor Afrika economisch achterbleef. In veel landen is veeteelt en het gebruik van lastdieren nauwelijks mogelijk, dankzij het voorkomen van de Tsetsevlieg. Die veroorzaakt de slaapziekte, waarover deze FAO-paper uit 1999 nog bericht:

Tsetse flies, through the cyclical transmission of trypanosomiasis to both humans and their animals, greatly influence food production, natural-resource utilization and the pattern of human settlement throughout much of sub-Saharan Africa. It is estimated that the annual direct production losses in cattle alone amount to between US$6 000 million and $12 000 million, while animal deaths may reach 3 million.

Dus…biodiversiteit veroorzaakt ook nog eens dierenleed.

Interessant aan de presentatie die econoom Thomas Sowell gaf, is de observatie dat de veeteelt in Afrika zich naar de hete droge (tsetsevlieg-loze) gebieden verplaatste. Daar heb je sneller gronduitputting door overbegrazing. Terwijl de groeizame plekken dus onderbenut blijven, met een economisch verlies van miljarden dollars.

Meer biodiversiteit is dus vooral goed, voor Arnold van Vliet, op z’n met fossiele brandstoffen verwarmde kantoor, of zijn Wageningse collega’s die hun dag spenderen met het tellen en uitpluizen van wolvenkeutels.

Essentiele literatuur om het verschil tussen ‘liegen’ en ‘bullshit’ te duiden

Conclusie: Bullshit
Er is geen enkel bewijs dat het verdwijnen van ongeveer 900 soortjes in afgelopen vijfhonderd jaar enig negatief gezondheidseffect op mensen had. Boeren in India zullen ook geen seconde de Indische olifanten missen, die hun gewassen opvreten en plattrappen, noch zullen ze een aanval door een zeekrokodil op hun vrouw en kinderen met heimwee gedenken.

Er zijn wel karrevrachten bewijzen dat de medische wetenschap met haar bestrijding van een veelvoud aan biodiverse ziektes, van bacteriën tot steekmuggen een massief gezondheidsvoordeel had.

Sjoemelnatuur, PBL manipuleert natuurlijke historie voor ‘draagvlak’ miljarden euro’s schuldbeleid

Lieden als Arnold van Vliet en ook de KNAW bedrijven klassieke bullshit: het zijn geen wetenschappers, maar mensen zonder ‘achting voor waarheid’, het maakt ze niet uit wat ze zeggen als het ze maar financieel en politiek gewin geeft. Net als Mark Rutte. Dat geldt ook voor instituten als het PBL, die de natuurstatistieken manipuleerden voor een politiek gewenst beeld.

Terwijl, als ‘biodiversiteit’ daadwerkelijk zo zou zijn afgenomen afgelopen eeuw als het PBL (valselijk) beweerde, de befaamde ‘85%’, en die afname correleert met een massieve groei in welvaart en gezondheid, betere behuizing voor miljoenen mensen, de bouw van moderne ziekenhuizen. Dan is het uitroeien van ‘biodiversiteit’- soortjes waar een paar ecologen zich bij verlekkeren- dus een zegen voor Nederland geweest.

Er is dus alle reden de door de overheid gefinancierde instituties als KNAW, PBL en Wageningen UR met gezond wantrouwen te bejegenen. Het gaat ze alleen maar om geld en politiek.

7 Replies to “Mínder biodiversiteit gezond voor mens en dier…”

 1. Wanneer een reu in een stier verandert, kan hij absoluut geen uiers krijgen!
  Edoch met geweld is zelfs een stier te melken. Ziet u dit gebeuren? Blijf dan rechts rijden en probeer de spook-dwaler met lichtsignalen te waarschuwen. Probeer hem vooral niet in te halen!

  Kijken we naar populatie grafieken, dan zien we een zaagtand grafiek. Bij voedsel toename, groeit de populatie door totdat deze instort door natuurlijke oorzaak van voedselschaarste.
  Wanneer er kunstmatige voedselschaarste wordt georkestreerd, dan ontstaat er chaos in de populatie grootte, met kans op bijna uitsterven.
  Zou dit niet die chaos zijn van Klaus Schwab?

  We moeten van die wolven roedels af. Om te beginnen die geldwolven in de ministeries en Kamers der Staten Generaal.
  Wanneer Roodkapje een wolf bij z’n staart pakt en hem kust, dan zal die wellicht veranderen in een knappe prins met lange blonde haren en metallic blauwe ogen. Echter zal Roodkapje altijd de dooddoener krijgen na zijn verzoek om zijn staart weer los te laten. In geen enkele vorm zijn wolven te vertrouwen.

  Remedie: overstappen naar lokale valuta, zoals Florijn of decentraal Bitcoin en stop de voeding van het kwaadaardige gezwel der Nederlanden. Deze volgt slechts de WEF-lobby van het NWO-kwaad.
  We kunnen zelf onze lokale (fiat-)valuta koppelen aan de waarde van goud en zilver. Wie dan handel drijft heeft te maken met slechts twee partijen (koper/verkoper), i.p.v. CBDC met -dan- tien partijen, waarvan acht mee eters:

  koper
  betaalservice provider, betaler
  Centrale bank, betaler
  Witwas monitor
  Geheime ‘dienst’
  Gedragscorrectie/besturings’dienst’/bestedingsprogrammering
  Belasting’dienst’/spaartegoed ontwaarding
  Centrale bank, ontvanger
  betaalservice provider, ontvanger
  verkoper

  With compliments from the Marc of the Rutte!
  And Kaag didn’t cry herself!

 2. De vragen die mij bezighouden zijn.

  Is het de bedoeling dat de mens of enige andere levensvorm prioriteit heeft boven andere?
  Zijn alle levensvormen via natuurlijke evolutie ontstaan of is er gemanipuleerd in het verleden? Hoe werkt natuurlijke evolutie in de praktijk? Ik bedoel bijvoorbeeld op de Mythologische levensvormen, de dinosauriërs en reuze varens die nu niet meer waargenomen worden. We kunnen nu als mens al via Gen editing nieuwe creaties maken en is dat de eerste keer dat dit gebeurt of was het al een eerder gedaan? Is evolutie lineair of zijn er repeterende rondjes gaande waarbij oude wijn in nieuwe kruiken komt Is de Koekoek een creatie van de Cosmos via één God of zijn er mede creators actief. Of meerdere Goden/verantwoordelijke of een creatie van een Mad scientist uit het grijze verleden?. Dezelfde vragen voor de mug bloedzuigers en andere gedrochten. Alles wat leeft neemt leven om te overleven ook de vegetariërs. Er staat veel in de Bijbel en andere geschriften maar geen manual over het aantal levensvormen en hun optimale aantal voor BALANS. Welke balans praten we dan over? Kortom zijn we zelf niet de grote pest der creatie? Klinkt Nihilistisch maar wie bewijst mij dat wij de kroon op de schepping zouden moeten zijn. En wie bewijst mij dat dat er in het verleden niet gerommeld is door intelligente levensvormen die kennis van zaken hadden gelijk de Peter Borgers van nu. Wat is de mens eigenlijk zijn alle zielen wel aards gebonden of zit er variatie in, heeft elk lichaam wel een ziel?

  Zolang je niet weet wat de bedoeling is en je jij eigen positie in het Geheel nog niet snapt kan je stront verkopen als goud en blijft het mening tegenover mening waar beide partijen een boterham mee kunnen verdienen. Diegene met de meeste invloed zal dan waarschijnlijk zegevieren omdat logica momenteel niet troef is en moraal alleen in het woordenboek schijnt voor te komen.. Tenzij het tegen de stroming van de evolutie en de harmonie ingaat dan zal deze bijsturen.

  Echter omdat dit alles niet of moeilijk bewijsbaar is hoop ik dat we gewoon heel simpel naar elkaar gaan leren luisteren en en naar compromissen zoeken die een ethisch en moreel draagvlak hebben. Ook al zou dat tot verkeerde keuzes voeren dan hebben we in ieder geval onze best gedaan. Mijn gebed is laat het moraal en logiica nederdalen/zegevieren a.u.b. , liefst nu en niet morgen. Dat mens spelen gaat je niet in de koude kleren zitten maar is wel een interessante tijdsbesteding.

  1. Beste Marinus,

   Op al jouw vragen zit ook automnatisch het antwoord. Behalve de ultieme historie. Men kan het gewoonweg niet weten.
   We zijn wat we zijn; eeen samenleving op zoek naar balans in een wankel evenwicht.

   Probeer je niet vast te bijten in moraliteit of logica, maar ‘enjoy the ride of the rollercoaster.’

   Ondanks dat onze geschiedenis is vervalst, komt steeds meer waarheid aan het licht over eerdere beschavingen voor de onze.

   Je speelt niet de mens, maar je speelt de persoon. Je leeft de mens en je bent bevoegd om een persoon te hebben. Je bent acteur voor die persoon. Daartoe ben je niet verplicht. Art. 1:1 BW lid 1.
   Persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld. Art. 1:1 BW lid 2.

   Je hoeft niet te bidden voor moraal en ethisch draagvlak, want die is al omschreven in de Wet. Daar mankeert helemaal niets aan.
   De correcte uitvoering daarvan is echter verrot en daarin zit de uitdaging voor de mens.
   Wij gaan met waterdruppels een gat slaan in graniet.
   Het kost een placenta, maar dan heb je ook wat.

  1. Waar schrijf ik ‘nam toe laatste vijfhonderd jaar’? Of reageer je gewoon uit een vage emotie. En toch is dat zo, wanneer je kijkt naar het aantal soorten. Zoals het aantal plantensoorten in Europa

   Jef, Je probleem is, dat ‘biodiversiteit’ zo’n wazig begrip is.

   Zelfs bij landbouwgebied is het nog geen uitgemaakte zaak. Wie de teloorgang van weidevogels als grutto en veldleeuwerik beweent, daar kwamen weer buizerd, ooievaar en ganzen voor in de plaats. Wel verandering, maar geen algehele teruggang. Hoewel, die raaigras-industrieterreinen hier die ze ‘weiland’ noemen,

   Wanneer je stelt: Ja maar Nederland wordt steeds lelijker, 1 groot industrieterrein, eens. Maar dan nog,

 3. Thanks Michael we komen er wel en wanneer niet is het ook goed voor mij.. Heel droog genomen houd HET, wat anderen God noemen zichzelf voor de Gek via ons als een deel ervan. Maar dat is dan weer te schokkend voor de religieuze mens. Wetten schrijven en het op papier kloppend hebben is leuk de praktijk laat zien dat we ook cyclussen van bloei en verval hebben. Er komen momenteel aardig wat cyclische loops bij elkaar uit schijnt het. Ondertussen geef ik wel mijn paprikaplanten water. Want zo’n plant is ook maar een mens in wording via een holistische kijk. Meningen genoeg nu nog er constructief mee omgaan. Dus misschien dat Rypke in de nabije toekomst zijn tanden in de subsidie stromen van het “Planten Bevrijdings front” zal gaan zetten.
  Echter zolang we niet weten wat de bedoeling is kan je veel verkopen aan de mens als je het maar overtuigend brengt slikken ze veel. Dat is het gat waar de opportunist of het nu in de techniek of in de soft sector zit zoals religieuze zaken inclusief klimaat religie is als eerste induikt en gebruik maakt van het mentale traagheidsmoment van de groep.
  Leve het leven!

  Over klimaat gesproken waar ik woon begint vandaag officieel de regentijd maar die schijnt zich dit jaar niet zo aan de klok te houden eigenlijk nooit en toch valt er ieder jaar 5 maanden zoveel dat het niet leuk meer is maar wel nodig. Technisch zijn we lopende holle pijpen waar bovenin voedsel moet en via de zwaartekracht het er onder verwerkt als een restproduct weer uitkomt. We zijn een heel leven bezig om biomassa te vergaren en te verwerken. “Rare jongens die mensen” zegt deze Obelix.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *